dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 5 THÁNG 11

NGÀY MỒNG 5

VỀ HÌNH PHẠT THỨ NHẤT LINH HỒN PHẢI CHỊU LÀ KHÔNG ĐƯỢC XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI

1- Các thánh hợp một ý cùng nhau mà dạy rằng : hình khổ đau đớn và dữ dằn nhất các linh hồn phải chịu trong luyện ngục là không được xem thấy mặt Đức Chúa Trời. Ở thế gian này ta chẳng thể hiểu nổi sự lìa xa mặt Đức Chúa Trời là sự khốn cực cay đắng  là thế nào, vì ta chưa bao giờ được xem thấy mặt Người, cũng chẳng bao giờ ta đã có  lòng kính mến Người hết lòng hết sức ; nhưng mà các linh hồn nơi luyện ngục đã được  xem thấy Người khi chịu phán xét riêng, đã biết rõ Người thật là cực tốt cực lành, đã kính  mến Người hết lòng hết sức, cho nên hằng ước ao khao khát đến cùng Người, cho được  hưởng nhan thành của Người. Sự hằng ao ước khao khát xem thấy mặt Đức Chúa Trời  liên mà chẳng được thì làm cho các linh hồn cay đắng khốn cực như phải cơn hấp hối mãi  mãi, ra như sắp chết mà không chết được. Ta hãy tưởng tượng như người ngạt thở gần  chết, muốn thở ra thở vào mà không làm sao thở được, cho nên người ấy phải đau đớn khốn cực quá lẽ. Vậy Đức Chúa Trời là như hơi như khí các linh hồn hằng phải thở ra thở  vào cho được sống, mà không sao thở được nghĩa là không được xem thấy mặt Đức Chúa Trời như lòng mình ước ao khao khát thì đau đớn khốn cực hầu như sắp  chết ngạt luôn luôn. 

Lạy chúa nhân lành vô cùng, xin cứu các linh hồn nơi luyện ngục được cho khỏi  hình phạt khổ cực dường ấy, xin cho các linh hồn chóng được hưởng nhan thánh cực cực lành Chúa. Xin cứu các con cái Cha ra khỏi ngục tù mà đem về quê thật ở làm một cùng Cha.

2- Các linh hồn nơi luyện ngục hằng trông mong ước ao cho được về quê thật là  nước Thiên đàng. Các linh hồn ấy biết thiên đàng là nơi đầy dẫy những sự thanh nhàn vui  vẻ vô cùng, là chính quê thật của mình mà chưa được về, chưa được hưởng mặt Chúa là Cha cực tốt cực lành, là cội rễ mọi phúc, là nguồn mạch mọi ơn lành, lại còn phải giam ở  chốn ngục tù lâu ngày lâu tháng lâu năm, thì biết linh hồn ấy khốn cực là dường nào  !

Các linh hồn ấy hằng kêu lên những lời thảm thiết rằng : Hỡi thương ôi ! chúng tôi phải  giam ở chốn khốn cực này cho đến bao giờ ? Ôi ! Bao giờ chúng tôi mới được lên thiên đàng là quê thật chúng tôi. Bao giờ mới được gặp mặt cha mẹ anh em chúng tôi đang hưởng phúc trên thiên đàng ? Bao giờ mới được xem thấy mặt cực vui cực lành Chúa tôi ? Hỡi cửa thiên đàng ! Hỡi cửa hằng sống đời đời ! hãy mở ra cho chúng tôi được vào !

Vậy chính chúng ta là người mở được cửa phúc lộc ấy, vì lời cầu nguyện, vì của  làm phúc bố thí của chúng ta là như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy được vào. Vì thế ta hãy chuyên chăm cầu nguyện, làm phúc bố thí cho người nghèo khó,  thì ta sẽ mở thiên đàng ra cho các linh hồn ấy được vào mà ngợi khen tạ ơn Đức Chúa Trời đời đời.

Lạy Chúa là Đấng nhân lành vô cùng, công bằng vô cùng, các linh hồn trong  luyện  ngục hằng khát khao, hằng kính mến Chúa hết lòng hết sức. Xin Chúa mau mau cức các linh hồn khỏi lửa cực nóng cực dữ ấy mà đưa về quê thật hưởng nhan thánh Chúa, Amen.

                    THÁNH TÍCH

Có một thiếu nữ kia đạo đức sốt sáng lắm hay cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện  ngục. Một hôm, cô xem thấy một bà cô quen biết hiện về mình mặc áo trắng, khăn phủ  đầu cũng màu trắng, tay bà ấy cầm tràng hạt là dấu chỉ khi còn sống bà kính mến Đức mẹ lắm. Bà bảo cô rằng : Tôi đang phải giam trong luyện ngục, tôi không phải chịu hình khổ nào cả, nhưng chưa được xem thấy mặt Đức Chúa Trời, mà nguyên sự ấy thôi đã đủ làm tôi đau đớn cay đắng hơn mọi hình khổ khác ! trong hai tháng trời, bà hiện về với cô hơn 200 lần, những kêu van khóc lóc xin cô cầu nguyện cho. Bà ấy ước ao khao khát xem thấy mặt Đức Chúa Trời quá trí người ta hiểu, mà bởi vì chẳng được xem thấy tỏ tường thì tìm dịp cho được xem thấy Người ngự trong hình bánh, cho nên hay hiện về lúc thầy cả dâng lễ và cho người ta chịu lễ. Thiếu nữ thấy bà hiện về cùng mình luôn mãi làm vậy thì thương lắm, cô ra sức đọc kinh cầu nguyeenjm xưng tội chịu lễ và hãm mình đền tội chỉ cho bà. Hết hai tháng tròn, cô thấy bà hiện về sáng láng tốt lành đưa tin cho cô biết mình đã được lên thiên đàng và hết lòng cám ơn cô vì đã cầu nguyện cho mình.

***November 10, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)