dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 26 THÁNG 11

NGÀY THỨ 26

VỀ VIỆC THỨ BẨY NGƯỜI TA LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ LĨNH  ÂN XÁ

1.- Những tội người ta phạm rất nhiều và rất nặng, mà những việc lành người ta làm đền vì các tội ấy thì ít ỏi lắm, chẳng được bao nhiêu, cho nên Hội Thánh đã lập ra phép ân xá cho được tha thứ hay giảm bớt hình phạt tạm thời người ta đáng chịu vì tội đã ăn năn đã được khỏi rồi, nhưng chưa đền cho đủ. Những ân xá ấy bởi công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu, bởi công nghiệp Đức Bà và công nghiệp các thánh mà ra. Những công nghiệp ấy ở trong tay Đức Thánh 
Cha là Đấng nối quyền Đức Chúa Giêsu, Người muốn ban nhiều ít tùy ý Người. Những ân xá ấy thật là mỏ vàng, chính là kho thiêng liêng chẳng hề vơi chẳng hề hết, là nơi rất trọng vọng bội hậu Đức Chúa Trời nhân lành vô cùng, rộng rãi vô cùng ban cho người ta. Những ân xá ấy rất nhiều, ai muốn lĩnh để đền tội mình hay là cứu gỡ các lình hồn ở luyện ngục cũng được. Về phần các linh hồn ở luyên ngục thì những ân xá ấy ví như trận mưa rào giảm cơn oi nồng, tắt lửa nóng nảy ; hay là lời rất em ái dịu dàng yên ủi những nỗi lo buồn khóc lóc, hoặc như là chìa khóa mở cửa tù rạc cho những kẻ bị giam cầm khốn nạn.

Vậy ta đừng coi thường các ân xá tòa thánh ban, mà phải lấy làm quý làm trọng hơn của cải thế gian bội phần. Ta đừng bỏ qua ngày nào mà chẳng lĩnh ân xá cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em đã qua đời. Thương ôi ! Giá như ta biết những ân xá ấy là của Châu báu và có sức giúp đỡ các linh hồn ở luyện ngục là chừng nào ! Thì ta sẽ siêng năng lĩnh những ân xá ấy.

2.- Cho được lĩnh các ân xá Tòa Thánh ban, một phải có lòng sạch tội trọng, vì những việc lành ta làm đang khi mắc tội trọng thì chẳng được phúc là bao nhiêu, hai là ta phải có ý lĩnh các ân xá ấy, cho nên sáng ngày khi vừa thức dậy ta phải có ý lĩnh các ân xá gặp trong ngày, ba là ta phải làm cho đủ cho trọn những việc Tòa Thánh đã chỉ phải làm cho được lĩnh ân xá, mà những việc Tòa Thánh truyền làm thì thường thường là những việc dễ dãi, ai ai cũng làm được. Vì vậy ta đừng làm biếng trễ nải mà bỏ chẳng lĩnh các ân xá cho các linh hồn ở luyện ngục, vì các ân xá ấy rất nhiều và rất trọng, có sức giúp các linh hồn lắm. Khi ta lĩnh ân Tiểu xá cho linh hồn nào thì ta giảm bớt năm tháng ngày giờ cho các linh hòn nơi luyện ngục. Còn khi ta lĩnh ơn Đại Xá cho trọn mà chỉ cho các linh hồn nào thì ta cứu linh hồn ấy ra khỏi luyện ngục mà lên thiên đàng ngay. Xưa vua Thánh Lu-i nước Pháp siêng năng lĩnh các ân xá cho linh hồn ở luyện  ngục lắm, khi vua sắp chết vua dặn đi dặn lại Hoàng Thái Tử phải giữ các điều ấy.

Lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa biết con khó khăn thiếu thốn phần linh hồn lắm, cho nên Chúa nhân lành vô cùng, rộng rãi vô cùng tha phép cho con được nhờ công nghiệp vô cùng của Chúa, của Đức Mẹ và các thánh mà bù lại những sự con thiếu thốn. Con dốc lòng từ bây giờ mà đi, sẽ siêng năng chạy đến các kho thiêng liêng ấy mà lĩnh các ân xá để đền trả thay cho các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Chúa, xin thương ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi muôn đời. Amen.

THÁNH TÍCH

Bà thánh Me-đa-lê-na Pa-ri siêng năng chịu khó lĩnh ân xá cho các linh hồn ở luyện ngục  lắm, cho nên Đức Chúa Trời cho bà xem thấy sự lạ này để bà hiểu hơn ân xá làm ích cho các linh  hồn là thế nào. Vậy trong dòng bà có một chị em rất đạo đức sốt sáng mới qua đời, nhưng phải  giam cầm trong luyện ngục. Từ lúc chị chết cho đến khi niệm xác chị là 15 tiếng đồng hồ, bà  thánh hằng quỳ bên xác chị, đọc kinh cầu nguyện lĩnh ân xá cho linh hồn chị. Khi đem xác chị đi  chôn thì bà xem thấy chị ở luyện ngục mà lên thiên đàng sáng láng hơn mặt trời. Bà liền than thở  rằng : Ôi chị ơi ! Chị được chóng ra khỏi luyện ngục thì có phúc là dường nào ! Xác chị chưa kịp  chôn mà linh hồn chị đã được lên hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ rồi. Cùng một lúc ấy, Chúa cho  bà biết lẽ ra chị còn phải giam trong luyện ngục lâu ngày nữa, nhưng nhờ những ân xá bà lĩnh chỉ  cho chị, chị mới chóng được lên thiên đàng như vậy.

Có một lần Đức Chúa Trời cho bà thánh Maria Cooc-tô-ra xem thấy vàng bạc hạt trai chồng  đống giữa chợ nhiều lắm, cùng một lúc ấy bà nghe tiếng nói rằng : Vàng bạc hạt trai này là của  chung mọi người, ai muốn lấy bao nhiêu cũng được. Chúa soi sáng cho bà biết những vàng bạc  châu báu ấy là những ân xá Tòa Thánh ban cho ta, Vậy ta chẳng muốn chịu khó một chút cho  được những của quý trọng ấy mà cứu giúp ông bà cha mẹ ta trong luyện ngục thì ta bất nhân bất  hiếu là chừng nào ! Ta hãy xét lại.

***November 21, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)