dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 29 THÁNG 11

NGÀY THỨ 29

1.- Đức Giám Mục thành U-sa-la, là bạn thân thiết với thánh Au-gu-ti-nô, hỏi ông thánh về  sự kẻ chết thỉnh thoảng hiện về với kẻ sống rằng : Sự kẻ chết thỉnh thoảng hiện về có phải điều  thật không ? Và lời người ta thường đồn thổi rằng : ở nghĩa trang, ban đêm thường nghe thấy  tiếng khóc lóc kêu van, thì ta có nên tin chăng ? Ông thánh Au-gu-ti-nô trả lời rằng : Tôi tin rằng  chẳng mấy khi linh hồn ở luyện ngục được phép hiện về, vì chưng nếu các linh hồn luyện ngục  được phép tự do hiện về cùng anh em bà con mình thì mẹ tôi xưa có lòng thương tôi dường ấy,  chắc phải hiện về cùng tôi luôn ; Nhưng tôi cũng tin thật Đức Chúa Trời có tha phép cho các linh  hồn nơi luyện ngục được hiện về khi có lẽ cần phải. Trong Kinh Thánh và truyện các thánh có kể  những tích các linh hồn đã hiện về, chẳng những là đời xưa và đời nay nữa.

Lời Thánh Au-gu-ti-nô dạy thì làm vậy, nên ta cũng chẳng nên vội tin những người nhẹ tính  nhẹ dạ, vì bởi buồn bã thương tiếc ông bà cha mẹ anh em vợ con quá, cho nên ban đêm lúc ngủ,  họ mơ màng tưởng như ông bà cha mẹ anh em mình hiện về thật. Đàng khác, ta cũng đừng vội  dám quả quyết rằng : Kẻ chết không hiện về bao giờ : Vì chưng xưa nay có nhiều  lần Đức Chúa  Trời đã tha phép cho kẻ chết hiện về với anh em họ hàng thân thuộc.

2.- Kinh Thánh có kể sự tích tiên tri Sa-mu-en khi chết đoạn thì hiện về quở trách vua Sao-lê nặng lời. Nếu có ai hỏi rằng : Vì lẽ nào mà Đức Chúa Trời tha phép cho các linh hồn được hiện  về làm vậy, thì ta phải thưa rằng : Thường thường Đức Chúa Trời tha phép cho kẻ chết hiện về  mà kêu xin con cái cháu chắt, anh em bạn hữu cầu nguyện giúp đỡ cứu chữa mình khỏi luyện  ngục, cho nên khi các linh hồn ấy hiện về thì mặt mũi lo buồn sầu não, toàn thân đầy những ngọn  lửa cháy bầng bầng, miệng lưỡi thì khóc lóc kêu xin người ta thương cứu chữa, có nhiều khi lại  trách móc người nọ kẻ kia ăn ở bất nhân bội nghĩa ; có linh hồn hiện về mang xiềng xích hoặc  những hình khổ dữ tợn khác nhau để người ta xem thấy mà động lòng thương xót cứu chữa cho  mau chóng.

Ta phải tạ ơn ngợi khen Đức Chúa Trời đã dùng mọi thế, liệu mọi cách cho được giục lòng  người ta thương xót cứu chữa các linh hồn ; ta cũng phải cảm ơn các linh hồn vì đã hiện về kêu  xin ta giúp đỡ cứu chữa khỏi chốn khốn nạn ấy, cũng như kêu xin ta tỉnh thức mà cứu lấy chính  linh hồn ta sau này vậy.

Lạy Chúa là Cha phép tắc vô cùng, nhân lành vô cùng, thỉnh thoảng Chúa tha phép cho các  linh hồn hiện về thế gian đưa tin cho kẻ sống biết những hình khổ nơi luyện ngục rất dữ tợn, rất  khủng khiếp. Sự Chúa cho phép các linh hồn hiện về như vậy làm chứng Chúa muốn cho chúng  con cứu giúp các linh hồn lắm lắm. Xin Chúa thương xót đến linh hồn ông bà cha mẹ anh em  con cùng những kẻ đã làm ơn cho con được nghỉ ngơi đời đời. Amen.

THÁNH TÍCH      

Thánh Tô-ma là đấng rất thông thái đã làm chứng sự một đôi khi các linh hồn luyện ngục  hiện về thế gian là điều rất thật : Khi người đang dạy giáo lý ở thành Pa-ri thì thấy chị ruột, trước  làm bề trên nhà dòng ở thành Ca-pu-a, hiện về xin cầu nguyện vì bà đang phải giam phạt trong  luyện ngục khốn nạn lắm. Thánh Tô-ma hứa sẽ cầu nguyện cho chị. Độ một năm sau, bà lại hiện  về tạ ơn thánh nhân đã cứu giúp mình. Thánh nhân hỏi chị về hai người em trai đã chết, bà trả lời  rằng : Một em đã được lên thiên đàng, một em vẫn còn ở luyện ngục vì chẳng có ai cầu nguyện  cho. Bà lại thêm rằng : Về phần em, em được ơn nghĩa cùng Đức Chúa Trời và sẽ được phúc rất  trọng trên thiên đàng, vì công em khó nhọc chép rất nhiều sách khôn ngoan thông thái dạy dỗ  thiên hạ. Em hãy cố gắng làm cho xong, vì chẳng bao lâu nữa em sẽ chết. Mọi sự xảy ra đúng  như lời bà nói.

Có một thanh niên kia con nhà ngoan đạo, nhưng nó giữ đạo bình thường và chẳng bao giờ  cầu nguyện cho các linh hồn, nó lại còn can ngăn người ta đừng xin lễ, cầu nguyện cho các linh  hồn, vì các lin hồn ấy đã được rỗi linh hồn rồi, chẳng có thể phạm tội làm mất lòng Đức Chúa  Trời bao giờ nữa. Nó còn hay nhạo cười những ai nói đến sự linh hồn nọ linh hồn kia hiện về. 

Vậy Đức Chúa Trời thương muốn người ấy sửa mình lại, thì tha phép cho các linh hồn hiện về  mình đầy xích sắt nung đỏ, kêu lên những tiếng đau đớn thảm thiết lắm. Đêm nào người ấy cũng  thấy như thế nên lấy làm kinh khiếp sợ hãi quá. Chẳng những người ấy đã sửa mình lại, mà còn  bỏ thế gian vào dòng, đi giảng dạy người ta chịu khó cầu nguyện cho các lin hồn. Người thời ấy  quen gọi thày này là quan thày các linh hồn ở luyện ngục.

***November 21, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)