dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Theo Ánh Mắt Tâm Linh
 
 
John of God Khổng Nhuận
 
<<<    

Dẫn nhập

Thức Tỉnh là một chủ đề được phát triển thành một loạt bài, dựa trên tư tưởng của linh mục dòng Tên Anthony De Mello . Ngài là một nhà Linh hướng, nhà trị liệu, vị Linh sư. Ngài luôn tỏ ra là một vị Linh hướng tuyệt vời, giới thiệu người ta đến với Thiên Chúa bằng con đường thực nghiệm tâm linh. Với một chút lý thuyết soi sáng cho phần thực hành mà chúng ta quen gọi là Linh thao.

Trước đây, chúng ta làm quen với những bài Nền tảng Sống Đời Kitô hữu. Sau đây chúng ta sẽ tiếp xúc với tư tưởng xoay quanh chủ đề Thức Tỉnh và thực tập ngay trong đời sống của mình qua những bài Linh Thao thực hành.

Chúc quý vị Khám Phá Ra Những Ánh Sáng của Thần Khí Thiên Chúa qua những bài lý thuyết và Cảm Nhận Được Sức Mạnh của Thần Khí Ngài qua những bài Linh Thao thực hành từng ngày, từng ngày…

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)