dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 
Gia Đình Tận Hiến Đồng Công
 
  <<<    
   
 
 
Báo Thánh Gia 2011 pdf
   
Lược sử Gia Đình Tận Hiến Đồng Công  
   
Thông báo GDTHDC  
   
Đơn tham dự GDTHDC khóa năm 2011  
   
   
   
Báo Tháng 5 năm 2011  
   
Báo Tháng 4 năm 2011
   
  Tháng 3/2007
   
Sống Với Con cái  
   
Sống Trước Nhan Chúa  
   
Để cho Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse...  
   
CẬY TRÔNG TRONG CƠN CÁM DỖ  
   
THỬ THÁCH MỚI TẠI NAXARÉT
   
Thơ 1: XIN DÙNG CON THEO Ý CHÚA
   
Thơ 2: GIẬN   HỜN
   
Sinh hoạt: Sinh hoạt gia đình
   
Cười: Xin cho con điếu thuốc lào
   
Thánh Gia
  Tháng 2/2007
 
Lòng Chúa Xót Thương
   
MÙA CHAY THÁNH
   
PHƯƠNG THẾ
   
LƯU NGỤ TẠI AI CẬP
   
CẬY TRÔNG TRONG CƠN CÁM DỖ
   
Sự hiện diện của Mẹ bên chúng ta như bằng chứng
   
Tục Tắm Tất Niên
   
Tết Nguyên đán
   
Thơ: XUÂN HỒI TƯỞNG
   
Chuyen Vui Tết
   
Sinh hoạt: Sinh hoạt gia đình
 
Thánh Gia
  Tháng 1/2007
   
Trở nên Chúa Giêsu Ấu Thơ  
   
CẬY TRÔNG TRONG CƠN CÁM DỖ  
   
Ước Ao Nên Thánh
   
Thơ 1: THÔI ! CÒN CHI NỮA ĐÂU EM ! ! !
   
Thơ 2: Theo Ai?
   
Sinh hoạt: Sinh hoạt gia đình
   
Cười: 241 Mày đâu phải kẻ thù tao
   
Thánh Gia
 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)