dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Huấn Viện Mẹ Vô Nhiễm
 
     
<<<    

Ngay từ những năm đầu của thập niên 80, Chi Dòng Ðồng Công đã gửi anh em tu sĩ theo học tại Ðại Chủng Viện Notre Dame, New Orleans. Thời gian nay, anh em sống trong Ðại Chủng Viện như những đại chủng sinh khác. Một số lớn anh em tu sĩ đã thụ phong Linh Mục trong những năm tại Ðại Chủng Viện. Nhưng vì anh em tu sĩ Dòng muốn được một nơi riêng để sinh hoạt chương trình của Dòng, nên Mùa Thu Năm 1990, với phép của Ðức Cha Bible Shulte, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana, Cha Giám Tỉnh Piô X. M. Nguyễn Quang Ðán, CMC và Hội Ðồng Phục Vụ Chi Dòng Ðồng Công Hoa Kỳ (nhiệm kỳ1989-1994) đã thành lập tu viện tại thành phố Metairie, tiểu bang Louisiana. Tu viện được đặt dưới sự bảo trợ của Ðức Trinh Nữ Maria Ðồng Công Vô Nhiễm. Ðây là nơi huấn luyện và đào tạo những tu sĩ của Chi Dòng trong thời kỳ theo học thần học tại Ðại Chủng Viện Notre Dame, cách xa khoảng hơn kém 4 miles, vì thế được gọi là: Huấn Viện Ðức Mẹ Vô Nhiễm. Huấn Viện cách xa Nhà Chi Dòng tại Carthage khoảng hơn kém 740 miles.

Từ ngày thành lập Huấn Viện, Chi Dòng đã đặc cử các linh mục phụ trách tại đây, gồm: Cha Hilary M. Trần Công Lý, CMC, phục vụ từ năm 1991 đến 1994. Cha Raymond M. Nguyễn Mạnh Thư, CMC, phục vụ từ năm 1994 đến 1995. Cha Luca M. Ðỗ Minh Vạn, CMC, phục vụ từ năm 1995-1997, Cha Giuse M. Phan Hữu Ngạn, CMC, phục vụ từ năm 1997 đến 2002, và Cha Hilary M. Trần Công Lý, CMC, đương nhiệm, phục vụ từ năm 2002-2006; Cha Phanxico Đỗ Cao Tùng, cho đến nay.

Hiện nay đang có 10 tu sĩ chủng sinh thần học cư ngụ tại Huấn Viện. Tất cả các tu sĩ tại đây đều theo chương trình huấn luyện của Ðại Chủng Viện Notre Dame và sinh hoạt riêng theo chương trình Huấn Viện.

Tốt nghiệp năm 1993 có Thầy Huyến, Thầy Thực, Thầy Khánh, Thầy Lực, Thầy Độ.
T ốt nghiệp năm 2007 có Thầy Nhã, Thầy Trọng
Tốt nghiệp năm 2008 có Thầy Lương, Thầy Hy.

Huấn Viện Mẹ Vô Nhiễm cũng đã thường xuyên đón tiếp các "phái đoàn" đạo đời từ khắp nơi đến tham quan, nghỉ hè, hoặc công tác mục vụ. Các chủng sinh Việt Nam từ các Ðịa Phận tại Hoa Kỳ đang học tại Notre Dame cũng thường xuyên tới sinh hoạt với anh em Huấn Viện trong những dịp đại lễ.

Ðịa Chỉ:

CMC Immaculate Conception Formation House
112 Lilac St.
Metairie, LA 70005
Tel & Fax: (504) 835-9746
Email: hvmvn@dongcong.net

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)