dongcong.net
 
   
 
 
 
   

 

 
Hỏi Đáp
 
 
L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách
 
<<<    

5. Có Thể Kháng Án? 

... Qua số báo 265 (Jan. 2000), qua câu hỏi của chị QH, tôi có một điều thắc mắc như sau: 

Các điều khoản luật như Can 1508, 1677, 1620.7  đều đề cập tới việc tòa án phải liên lạc với RESPONDENT nếu không quyết định sẽ không thành.  Trừ trường hợp tòa án đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không liên lạc với chị được.  Lúc đó chánh án phải issue một incidental decree để jutify việc không thể liên lạc (Cc. 1587-1589).  Theo luật chị có quyền kháng án và toà án phải giải thích chị việc này (Can. 1628).  Và một khi việc kháng án tới Roma (Rota) thì sẽ lâu và rắc rối hơn nhiều.  Nếu chị còn ở VN thì tòa án phải có sự đồng ý của Ðịa phận nơi chị ở (Can 1673), hoặc sự cho phép của Signatura Romana trước khi tòa án nhân đơn để có competency. 

Nếu tòa án chỗ chồng chị ở đã phán quyết AFFIRMATIVE, tôi thắc mắc sao chị không hề biết gì?  Trừ trường hợp không thể liên lạc với chị được.  Ngay như bây giờ chị vẫn có thể kháng án vì canon 1643 xác định là khi liên quan đến Status of Person, thì không có cases nào trở thành RES JUDICATA cả. ... (Rev. Nguyen N. Tam, JCL, Tulsa, OKC)  

Cha Tam thân mến,
Cám ơn Cha đã cho biết ý kiến.  Một người có học và là quan án viết có khác: Rõ ràng đâu ra đấy.  Con không hồ nghi việc tòa án hôn phối nơi chồng chi QH ở biết và thường giữ các khoản luật cha trưng dẫn.  Ngược lại con biết một số người ở trong trường hợp như QH đã làm là liệng hết những gì liên quan đến ông chồng vô thùng rác, kể cả thư tòa án vì nhắc đến chỉ làm vết thương rưng mủ đau đớn.  Con nghĩ đó là lý do tại sao tòa án đã phán quyết rồi  mà chị không hề hay biết gì.  Do vậy con viết cho những người trong trường hợp tương tự hãy cộng tác với tòa án," Dù QH không cộng tác, tòa ở đó vẫn có thể tiến hành nhưng chậm hơn chút ít"  là tất cả thủ tục tòa án mà cha đề cập tới.  Cũng tương tự, khi con đề cập đến cuốn Shattered Faith của Sheila Rauch Kennedy là con muốn nói đến quyền chống án đồng thời tránh kéo câu trả lời dài quá làm độc gỉa chán.

Ðể các độc gỉa dễ hiểu con xin phép cha ghi lại 2 khoản Giáo Luật cha dẫn. Canon 1643: Các vụ kiện về thân trạng, kể cả các vụ án ly thân, không bao giờ trở thành vấn đề quyết tụng. Can 1673  Ðối với các vụ kiện về sự vô hiệu của hôn nhân mà Tòa Thánh không dành riêng, thì tòa án có thẩm quyền là: 

1. tòa án tại nơi đã cử hành hôn nhân 

2. tòa án tại nơi bị đơn có cư sở hay bán cư sơ 

3. tòa án tại nơi nguyên đơn có cư sở, miễn là cả hai đương sự đều cư ngụ trong lãnh thổ của cùng một Hội Ðồng Giám Mục, và được sự đồng ý của Ðại diện Tư Pháp tại nơi bị đơn có cư sở, sau khi nghe ý kiện của chính bị đơn

4. tòa án tại nơi mà trong thực tế, một phần lớn các bằng chứng sẽ được thâu thập, miễn là só sự đồng ý của Ðại diện Tư Pháp tại nơi bị đơn có cư sở, sau khi đã hỏi bị đơn xem có gì phản đối hay không.

6. Sao Con Qụa Ở Trên Nhà Chầu

Thưa Cha, con nhìn thấy  trên nhà chầu hay bàn thờ ở vài nơi có hình con quạ rất to xoè cánh ra trông dữ tợn lắm.  Tại sao lại có hình con quạ ở đấy vừa mất thẩm mỹ vừa  chả có ý nghĩa gì hết!  Chả nhẽ coi Chúa như bày quạ đói  ăn hiếp người ta à! (THH, OR

Chị THH mến,
Chết tui rồi!  Con chim đẹp vậy mà bà chị bảo con quạ đói.  Ðó là hình con chim lềnh đềnh.  Khi nuôi con, lềnh đềnh lấy mỏ đập vào ngực và mớm  cho con của ăn đày máu.  Ngày xưa, người ta tưởng nó mổ lấy thịt nó để nuôi con nên dùng nó làm hình ảnh Chúa Giêsu lấy chính thịt máu mình nuôi sống chúng ta.  Sự thật thì lềnh đềnh bắt cá.  Nó giữ bên hàm.  Khi cho con ăn nó đập cho cá nát ra nên máu cá chảy ra rồi mớm cho con.  Khi còn nhỏ học giáo lý tôi phải học câu "Lềnh đềnh mổ nát thịt mình /  Nuôi con thơ dại tận tình vì con."  Ðó là hình ảnh bình dân, người ta vẫn tiếp tục dùng hình ảnh bình dân đó để chỉ về Chúa yêu thương chúng ta.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)