dongcong.net
 
   
 
 
 
   

 

 
Hỏi & Đáp
 
 
L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách
 
<<<    

9. Giáo Hội duy nhất?

Trọng kính cha, nói về sự duy nhất của Giáo Hội con có mấy điều thắc mắc: 

a) Người Mỹ có kinh cáo mình trong thánh lễ, nhưng họ không phải đấm ngực khi đọc kinh này, trong khi Việt Nam ta thì tự thoi mình 3 phát mỗi khi đọc lỗi tại tôi. Tại sao có sự khác biệt? 

b) Ở XX, cha quản nhiệm đã cho đọc kinh lễ mới từ mấy năm nay rồi. Nhưng con thấy hầu hết các xứ khác từ Mỹ về tới Việt Nam vẫn còn dùng kinh lễ cũ. Giáo Hội tốn bao nhiêu công sức, tiền của cũng như thời gian để soạn thảo và cải biến để có kinh lễ mới, vậy tại sao mình không xử dụng? Nếu không xử dụng thì soạn ra làm gì? (Vũ, AL)  

Vũ thân mến,
"Người Mỹ có kinh cáo mình trong thánh lễ, nhưng họ không phải đấm ngực khi đọc kinh này."  Ðiều thứ nhất, kinh Cáo Mình của Mỹ bỏ, không đọc lỗi tại tôi, tại ông hay tại bà hay tại chúng ta, nên họ không có lúc nào để "tự thoi."  Thật ra, họ cũng phải đấm ngực nhưng nhiều người không chịu "đấm" đó thôi.   Họ chỉ "tự thoi" một "phát" thôi.  Sách lễ (Sacramentary) ghi bằng chữ đỏ,  "They strike their breast" rồi chữ đen ghi tiếp, "in my thoughts and in my words, in that I have done and in what I have failled to do." (Họ đã dịch dài dòng "trong tư tưởng , việc làm và những điều thiếu sót" để có dịp tự thoi.)
 

Tại sao có sự khác biệt? Giáo Hội duy nhất trong đức tin là chính.   Riêng kỷ luật Phụng Vụ, mỗi Hội đồng Giám Mục có   bản dịch riêng vì tinh thần ngôn ngữ và văn hoá khác nhau.  Trước đây ít năm xe Mỹ có xe NOVA.  Xe khá phổ thông ở giới bình dân.  Người ta hy vọng xuất cảng sang Mexico là ăn khách.  Nhưng khi xuống Xì, không ai mua cả vì cái tên của nó (Va có nghĩa là đi, do đó no (không) va là không đi).  Xe mà "không đi" thì mua làm gì. Tùy theo văn hóa khác nhau, mỗi bản dịch sẽ khác nhau.  Nhưng bản dịch nào cũng cần Tòa Thánh chuẩn y mới trở thành bản văn Phụng Vụ. 

Về chuyện "Việt Nam ta thì tự thoi mình 3 phát mỗi khi đọc lỗi tại tôi," tôi cũng rất băn khoăn trong việc này.  Chữ đỏ của sách lễ ghi, "Ðấm ngực và đọc" rồi chữ đen ghi tiếp "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng."  Nhưng thực tế, vẫn thấy mọi người theo thói tục trước Vatican II nghĩa là "tự thoi" mỗi khi đọc "lỗi tại tôi." 

Tôi không nghĩ tới chuyện này cho đến một hôm tôi dâng lễ cho một giáo xứ người Ý.  Tôi thấy họ cũng đọc kinh cáo mình như kinh Việt nam nhưng "tự thoi" một "phát"rồi giữ nguyên tay trên ngực.  Thấy sự nghiêm trang của nghi thức tôi tự hỏi ai đúng?  Phụng vụ chỉ nói "đấm ngực" mà không nói rõ mấy phát.  Việt nam có thói cứ ba phát có lẽ cũng đúng thôi. 

"Giáo Hội tốn bao nhiêu công sức, tiền của cũng như thời gian để soạn thảo và cải biến để có kinh lễ mới, vậy tại sao mình không xử dụng? Nếu không xử dụng thì soạn ra làm gì?"  Ông hỏi cũng có lý. Trong Thông Cáo ngày 11-2-1993 về việc dùng Sách Lễ theo bản dịch mới có viết, "Kể từ ngày Thứ Tư Lễ Tro 24-2-1993, sẽ bắt đầu cử hành Thánh Lễ theo bản dịch mới.  Riêng trong phần thường lễ, những phần giáo dân cùng đọc thì tạm thời cứ đọc như cũ, cho tới khi có thông báo mới."  Và Thánh Bộ Phượng Tự chấp nhận thông cáo trên ngày 7 tháng 1 năm 1994. Như vậy vấn đề là dùng khi nào hơn chứ không phải là dùng hay không.

10. Khác biệt Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Công Giáo Rôma:

Thưa cha, con không thấy gì khác biệt khi gọi Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Công Giáo Roma.  Có phải người Tin lành, Thệ phản thêm chữ Roma vào cho giảm giá Giáo Hội đi? (Tran H., AL)  

Tran H. thân mên,
Khoảng năm 100,  thánh Ignastiô  Antiokia đã gọi các Kitô hữu là người Công giáo (Katholika).  Chúng ta người Công Giáo Roma có khuynh hướng coi mình là Giáo Hội Công giáo duy nhất.  Thật ra chúng ta đông nhất nhưng cũng có nhiều giáo Hội Công Giáo khác.  Họ là các Giáo Hội bên Ðông Phương và hợp nhất với đức Giáo hoàng như Giáo Hội Công Giáo Armenia, Giáo Hội Công Giáo Maronia, Giáo Hội Công Giáo Ukrain và nhiều Giáo Hội như vậy.  Họ hợp nhất trong đức Tin và phục quyền đức Giáo Hoàng nhưng họ có nghi lễ Phụng vụ, qui luật riêng và có kiểu cách đạo đức riêng.

Họ đã được thành lập ngay từ những thế kỷ đầu.  Họ không phải là chi nhánh của Giáo Hội Roma nhưng ngang hàng về "phẩm giá" (Xem Hiến chế Giáo Hội Ðông Phương 3).  Trong nghĩa này, Công giáo Roma chỉ là xác định một phần của Giáo  Hội Công giáo theo lễ nghi Rôma.

Chúng ta quen gọi giáo hội do vua nước Anh là giáo chủ là Anh Giáo.  Nhưng ở bên Anh, họ gọi họ là công giáo và gọi người phục quyền Giáo hoàng là giáo hội Roma hay Giáo Hội Công giáo Roma.  Trong nghĩa này chữ Roma do Tin Lành chỉ để giới hạn và có ý mỉa mai.

11. In sai hay dịch sai?

Hôm rồi đi lễ con nghe đọc Phúc Âm thánh Luca. Khi các môn đệ hỏi Chúa ý nghĩa dụ ngôn một người đi gieo hạt giống, Chúa bảo các ông, "Phần các con thì cho các con biết những mầu nhiệm nước Thiên Chúa, đối với người khác thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu."  Tại sao lại thế?  Chúa giảng cho người ta để người ta không hiểu sao?  Có phải in sai hay dịch sai không? (T. Nguyen, CA)

Ông T. Nguyen thân mến, 
Ông nghe không sai sách cũng không in sai và bản dịch cũng không sai đâu!  Nhưng đó mới rắc rối!  Ðây là một câu rất khó hiểu và luôn gây thắc mắc.  Chúa chia thính giả làm hai loại: môn đệ và dân chúng.  Với môn đệ thì Chúa nói và giải thích rõ ràng còn với dân chúng Chúa dùng dụ ngôn. Trước thắc mắc này, đã có nhiều chủ trương như:
 

a- Theo nghĩa đen, Phúc âm theo thánh Luca có vẻ như nếu Chúa nói rõ ràng với dân chúng, người ta sẽ hiểu.  Do đó Chúa dùng dụ ngôn cho người ta không hiểu.  Ðiều đó có nghĩa là Chúa phạt dân chúng vì họ nghe lời Chúa hoài mà không chịu sửa đổi.  Thánh Augustinô, Bêda còn cho biết thêm rằng Chúa phạt họ nhưng còn thương trong hình phạt vì khi không hiểu, khi không biết thì tội nhẹ hơn. Nhưng ai có thể tin được là Chúa cố ý che giấu ý nghĩa lời giảng dạy qua dụ ngôn khi Chúa nhân từ đến để cứu chữa!  Ý kiến như thế khó được chấp nhận.

b- Thánh Matthêo (13:13) viết hơi khác.  Chúa Giêsu nói dụ ngôn vì dân chúng không thể nghe, xem và hiểu đúng, có nghĩa là, dụ ngôn Chúa dùng không cản trở việc dân chúng nghe, xem và hiểu nhưng trái lại có ý giúp họ hiểu và hiểu "đúng".  Hơn thế, đây là  dụ ngôn về nước Thiên Chúa.  Chúng ta biết người Do thái thời đó đồng nhất nước Thiên Chúa với nước Do thái trần thế.  Nếu họ hiểu Chúa Giêsu đến lập nước Thiên Chúa, dân chúng sẽ hiểu lầm là xã hội chính trị và một số người quá khích sẽ có những hành động đáng tiếc.  Như thế, theo thánh Gioan Kim Khẩu và thánh Thomas Chúa dùng dụ ngôn là vì thương dân chúng để họ dễ hiểu và hiểu đúng.

Hơn thế, ngay sau đó Mattheo trích lời Chúa trong sách Isaia 6:9,10 để Isaia không ngã lòng vì sự mù tối của dân chúng. Nên Mt 13:13 có nghĩa là Chúa Giêsu đã giảng Lời Chúa nhưng hiệu quả là dân chúng chẳng hiểu gì.  Vậy phải chăng thánh Luca ở trên ghi lại Lời Chúa Giêsu nói về kết quả của việc giảng dạy, chứ không phải mục đích của việc giảng dạy.

c- Áp dụng ngay dụ ngôn gieo hạt giống này.  Số phận hạt giống lời Chúa tùy vào lòng người nghe: hạt giống Lời Chúa đã gieo vào những đá sỏi, bụi gai hay vệ đường. Hạt giống không mọc lên không phải tại hạt giống nhưng là lỗi của thửa đất.  Không phải lỗi tại Chúa mà vì người ta biếng lười, cố chấp, không muốn thấy, không muốn hiểu.

12. Bạn gái con: Phật giáo, đã ly dị

Kính thưa cha! xin cha giúp và giải thích cho con. Con có quen với một cô đạo phật được 6 năm. Cô ta rất thích và muốn theo đạo Công Giáo, nhưng khổ nỗi cô ta có chồng đạo phật và đã ly dị theo luật đời và chưa có baby (vì phía bên chồng).  

Theo đạo Công Giáo, con biết đã có gia đình thì không được tái hôn, nhưng cô ta lập gia đình khi chưa theo đạo. Nay chúng con muốn đi đến hôn nhân. Con không biết theo luật đạo có cho phép chúng con lấy nhau, cũng như chịu đủ phép hôn phối theo luật giáo hội hay không (nếu cô ấy trở lại đạo)? và riêng con, người có đạo, có mắc phải lỗi đạo gì không?  

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân xuống cho cha, để cha được nhiều sức khoẻ cùng sự minh sáng để dẫn dắt đàn chiên sống và hiểu đạo, làm đẹp lòng Chúa. (Hùng Phạm, Dallas)  

Anh Hùng Phạm thân mến, 
Anh nói đúng, "Theo đạo Công Giáo, con biết đã có gia đình thì không được tái hôn."  Như đã nói đôi lần nói ở trang này, Giáo Hội Công Giáo  nhìn nhận hôn phối dân sự thành sự giữa hai người chưa rửa tội (dù không phải là bí tích).  Những người Phật giáo không thể ly dị để lập gia đình khác Giáo hội công nhận hôn phối của họ. Tuy nhiên, thánh Phaolô bảo, "Còn về những kẻ khác thì tôi bảo họ (tôi chứ không phải Chúa)    . . . Nhưng về phía ngoại, người ta ly dị, thì cứ ly dị trong trường hợp như thế, anh hay chị em hết bị bó buộc: Thiên Chúa đã kêu gọi anh em để được sống trong bình an!" (I Cor 7:12-15).
 

Vậy thánh Phaolô đã lấy quyền Chúa mà ban đặc ân cho người ngoại trở lại dễ giữ đạo.  Ðặc ân thánh Phaolô giải gỡ hôn ước tự nhiên giữa hai người chưa rửa tội.  Ðặc ân là một trong những giải thích của câu "anh hay chị em hết bị bó buộc."  Các giáo phụ cũng giải thích về điều này nhưng không rõ ràng lắm.  Thời Trung Cổ, Gratian và Phêrô Lombard  bàn về quyền tái hôn của người trở lại đạo nếu người phối ngẫu không rửa tội đã ly dị và tái hôn.  Trong thời thánh Phaolô, người không rửa tội không muốn sống với người rửa tội hay sống mà không cho người rửa tội chu toàn nhiệm vụ Kitô hữu. Ngày nay thường việc đoạn tuyệt xảy ra trước khi nghĩ đến việc rửa tội như trường hợp của cô bạn anh quen...  Cách và lúc tháo gỡ hôn ước đầu được chỉ rõ ràng trong Bộ Giáo luật 1917.  Trong Bộ Giáo Luật 1983 nói về đặc ân này trong các khoản 1143-1147.  Khoản  1143 ghi:  

"1) Hôn phối kết ước giữa hai người không được rửa tội, được tháo gỡ bởi đặc ân thánh Phaolô, nhằm ích lợi đức tin của bên đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, do chính sự kiện là người đã được rửa tội kết lập hôn phối mới, miễn là người không rửa tội đã đoạn tuyệt với họ.  

 2) Hiểu là đoạn tuyệt khi người không rửa tội không muốn chung sống với người đã lĩnh Bí Tích Rửa Tội, hay không muốn chung sống thuận hòa mà không xúc phạm đến Ðấng Tạo Hóa đừng kể khi nào người đã được rửa tội, sau khi nhận Bí Tích đã gây ra cho bên kia một duyên cớ chính đáng để đoạn tuyệt"  

Trường hợp của anh nêu ra có thể khá tiêu biểu khi hai người chưa bao giờ được rửa tội đã kết hôn cách hợp pháp và hữu hiệu theo nghi thức riêng của họ nhưng họ đã ly dị.  Nếu một trong hai muốn được rửa tội theo đạo, người ấy có thể kết hôn sau khi tháo gỡ bằng đặc ân thánh Phaolô.  (Cũng lưu ý là để ban đặc ân này, người không rửa tội phải được chất vấn về a) có muốn rửa tội không? b) có ít là ước sống hoà thuận với người đã rửa tội mà không xúc phạm đến Chúa? GL 1144).  

Ðoạn sau của khoản luật giải nghĩa rõ hơn duyên cớ của việc đoạn tuyệt.  Việc người không rửa tội đoạn tuyệt nếu không vì lý do rửa tội, không phải do duyên  cớ tội lỗi của người rửa tội.  Thí dụ nếu một người ngoại đạo ngoại tình hay tình gian nghĩa trái tùm lum đến độ tan vỡ gia đình và rửa tội để bỏ hôn ước cũ.  Ðặc ân không được áp dụng trong trường hợp này.   Thánh Phaolô không ban đặc ân để cổ võ sự bất công với người không rửa tội.  (Xem James Coriden, The Code of Canon law, A Text and Commentary, Paulist 1985, p. 814).  

Trong thực tế,  anh  dẫn chị vào cha sở để học Giáo Lý và làm đơn xin tòa án hôn phối Giáo phận điều tra trường hợp hôn phối của chị.  Cha Phi Quang có viết, "đặc ân Phaolô thì không do phán quyết của Tòa án nhưng thủ tục thì theo cấp Giáo Phận: chất vấn đương sự và xét đủ điều kiện để được đặc ân hay không.  Lệ phí thường vào khoảng 50 dollars, trong khi đặc ân Phêrô ít nhất cũng phải 250 dollars, giá cả tùy theo Giáo Phận."

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)