dongcong.net
 
   
 
 
 
   

 

 
Hỏi & Đáp
 
 
L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách
 
<<<    

18. Ðiều Lệ Ơn Toàn Xá?

Thưa Cha, để giúp cho một số bổn đạo không hoang mang vì đuoc nghe những điều lệ được lãnh Ơn Toàn Xá  khác nhau trong mỗi họ đạo, và điều lệ nhà thờ Việt Nam cũng khác hơn nhà thờ Mỹ và một số đông Bổn Ðạo già trẻ cũng không biết việc Ơn Toàn Xá được ban bố  trong năm Thánh 2000 này.

Thưa cha, có nơi thì nói là: để được Ơn Toàn Xá, phải viếng Nhà Thờ Ðức Giám Mục chỉ định 1 lần mà thôi (nếu được nhiều lần càng tốt) và ở nhà, mỗi ngày phải đọc kinh theo ý Ðúc Giáo Hoàng là:

- 1 kinh Lạy Cha
- 1 kinh Tin kính

và gẫm sự Thương khó Chúa Giêsu chịu nạn.  Nhà thờ Mỹ, thì mỗi nhà thờ chọn Kinh đọc và hát bài Thánh Ca khác nhau.

Xin cha vui lòng chỉ bảo trên báo T.T.Ð.M. càng sớm càng tốt, hầu giúp ích cho bổn đạo được Ơn Toàn Xá. . . (M.K.) 

M.K. thân mến,
Nếu thật ai cũng khác nhau, tôi  viết thêm là loạn thêm.  Tôi nghĩ các Ðấng đã viết đủ rồi.  Tôi xin trích Sắc Lệnh của Tòa Xá Giải Tối Cao. (Các  nét đậm và nghiêng được thêm).

"Những Qui Ðịnh  để lãnh nhận Ân Xá Năm Thánh:

Nhằm thi hành ý muốn mà Ðức Thánh Cha đã bày tỏ trong Sắc Dụ Mở Năm Thánh 2000, và dựa vào năng quyền do chính Ðức Thánh Cha ban cho, sắc lệnh này của Tòa Ân Giải Tối Cao (the Apostolic Penitentiary) ấn định các kỷ luật phải tuân hành được hưởng Ân Xá Năm Thánh.

Tất cả mọi tín hữu, khi được chuẩn bị thích đáng, đều có thể hưởng trọn vẹn ân xá, suốt trong Năm Thánh, theo các tiêu chuẩn sau đây:

Các ân xá được ban chung riêng trước đây vẫn có hiệu lực trong Năm Thánh, và nên lưu ý các ân xá trong Năm Thánh cũng có thể được chỉ cho các linh hồn đã qua đời: của lễ cao cả như thế chính là một hành vi trổi vượt bày tỏ lòng bác ái siêu nhiên, dựa vào mối dây liên kết các tín hữu còn lữ hành trên đời này với các tín hữu dã kết thúc cuộc hành trình trần gian của mình, trong Nhiệm Thể Chúa Kitô.  Thêm vào đó, qui tắc mỗi ngày chỉ được hưởng một ơn toàn xá vẫn có giá trị trong suốt Năm Thánh.

Cao điểm của Năm Thánh là sự gặp gỡ giữa ta với Thiên Chúa Cha, qua trung gian Ðức Kitô, Ðấng Cứu Thế đang hiện diện trong Hội Thánh, và đặc biệt hơn, trong các bí tích.  Chính vì thế toàn bộ hành trình Năm Thánh, được chuẩn bị qua các cuộc hành hương bao giờ cũng mở đầu và kết thúc bằng việc cử hành các bí tích thống hối và Thánh Thể, tức là cử hành mầu nhiệm Vượt qua của Ðức Kitô, nguồn đem lại bình an và hòa giải cho chúng ta.  Ðây chính là bước gặp gỡ có sức biến đổi chúng ta, mở lòng chúng ta ra để nhận lânh ân xá cho mình và người khác.

Sau khi cử hành bí tích xưng tội một cách xứng đáng, mà thông thường theo điều 960 của bộ Giáo Luật chung của Hội Thánh Công Giáo, và theo điều 720&1 của bộ Giáo Luật cho Giáo Hội Ðông Phương, phải là xưng tội cách cá nhân và đầy đủ, tín hữu nào đã thỏa mãn các điều kiện đòi buộc có thể lãnh nhận cho mình hay cho người khác ơn toàn xá trong một thời gian thích đáng, thậm chí hàng ngày cũng được, mà không cần phải đi xưng tội lại.  Tuy nhiên, rất khuyến khích các tín hữu siêng năng lãnh nhận ơn bí tích sám hối để ngày càng hoán cải và thanh sạch.  Cần tham dự bí tích Thánh Thể, như mọi ân xá đòi hỏi, vào đúng ngày làm các việc vừa kể.

Giây phút cao điểm ấy phải kèm theo sự hiệp nhất với Hội Thánh một cách tỏ tường, bằng cách cầu theo ý Ðức Giáo Hoàng, cũng như bằng cách làm các việc bác ái và đền tội, theo các chỉ dẫn sau đây: phải làm các việc này với mục đích nói lên lòng mình đã thay đổi thật sự' đây lại là một kết quả mà nhờ kết hợp với Chúa Kitô trong các bí tích ta sẽ có được.  Ðức Kitô chính là người tha thứ và đền tội chúng ta.  Khi đổ vào lòng các tín hữu Chúa Thánh Thần, tức là sự tha tội, Ðức Kitô cũng đưa ta tới gặp vị Cha đầy nhân ái trong tâm tình hiếu thảo và tin tưởng.  Từ chỗ gặp gỡ ấy, ta sẽ cương quyết hoán cải và đổi mới, hiệp thông với Hội Thánh và sống bác ái với anh chị em mình.

Trong Năm Thánh sắp tới này, chúng ta cũng áp dụng tiêu chuẩn sau đây: vì ích lợi của những ai bị ngăn trở một cách hợp pháp, các vị giải tội có thể thay đổi các việc làm và những điều kiện đã qui định. Các nam nữ đan sĩ, những người yếu đau và tất cả những ai vì một lý do nào đó không thể ra khỏi nhà, có thể viếng nhà nguyện trong tu viện mình, thay vì một nhà thờ nào đó.  Nếu như ngay cả việc này cũng không làm được, họ vẫn có thể hưởng ân xá bằng cách kết hợp trong tinh thần với những người đang thi hành các việc qui định theo thể thức thông thường, và bằng cách dâng lên Chúa các kinh nguyện, đau khổ và tật nguyền.

Chiếu theo những điều đã qui định, các tín hữu có thể lãnh nhận ân xá Năm Thánh như sau:

Tại Roma, khi hành hương đạo đức tới một trong các Ðại Vương cung thánh đường, tức là Ðền thờ thánh Phêrô ở Vatican, Ðền thờ Chúa Cứu Thế ở Lateranô, Ðền thờ Ðức Bà Cả và Ðền thờ thánh Phaolô ngoại thành' ở đó sốt sáng tham dự thánh lễ hay một nghi thức phụng vụ như đọc kinh sáng hay kinh chiều, hoặc làm một việc đạo đức như đi đàng Thánh giá, lần chuỗi Mân Côi, đọc thánh thi kính Mẹ Thiên Chúa Akathistos.  Cũng được lãnh ân xá Năm Thánh, nếu thăm viếng theo nhóm hay riêng cá nhân một trong bốn đền thờ trên và dành ít thời gian chầu Thánh Thể vả suy niệm, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, tuyên xưng đức tin theo một hình thức nào đã được chấp thuận và đọc kinh kính Ðức Trinh Nữ Maria.  Vào dịp đặc biệt của Năm Thánh này, Tòa Thành thêm vào bốn đại vương cung thánh đường trên một số địa điểm hành hương khác, cũng một điều kiện đã kể, đó là Ðền thờ Thánh Giá Jerusalem, đền thánh Ðức Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa và hang toại đạo của các Kitô hữu.

Tại Ðất Thánh, nếu tuân thủ các điều kiện đã kể trên đây, và thăm viếng đền thờ Mồ Thánh ở Jerusalem hay đền thờ Chúa Giáng sinh ở Belem hay đền thánh Truyền Tin ở Nazareth.

Tại các Giáo Hội địa phương, khi hành hương kính viếng nhà thờ chính tòa hay các nhà thờ khác hoặc những nơi được Ðấng Bản Quyền chỉ định, và tại đó sốt sắng  tham dự cử hành phụng vụ hay một việc đạo đức nào khác như những việc đã kể trên khi nói tới Roma.  Hoặc khi viếng theo nhóm hay riêng mỗi cá nhân nhà thờ chính tòa hoặc một đền thánh đuợc Ðấng Bản Quyền chỉ định và tại đó dành ít thời giờ để suy niệm, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, tuyên xưng đức tin theo hình thức nào dâ được chấp thuận và đọc kinh kính Ðức Mẹ.

Tại bất cứ nơi nào, khi dành thời giờ tương xứng viếng thăm các anh chị em đang phải thiếu thốn, đau khổ, khó khăn (như các bệnh nhân, tù nhân, người già cả, cô đơn, người tàng tật, cô nhi ...) coi như một cuộc hành hương tìm về Ðức Kitô đang hiện diện nơi các anh chị em ấy, đồng thời thỏa mãn các điều kiện thông thường về mặt thiêng liêng và các bí  tích, cũng như các kinh thường lệ.  Các tín hữu chắc hẳn mong muốn có nhiều lần viếng thăm như thế trong suốt Năm Thánh này, vì cứ mỗi lần làm vậy, họ có thể lãnh nhận ơn toàn xá, dù mỗi ngày chỉ được lãnh một lần.

Ta cũng có thể lãnh ơn toàn xá của Năm Thánh khi làm những việc nói lên tinh thần sám hối một cách vừa thực tiễn vừa quảng đại, vì sám hối là trọng tâm của Năm Thánh.  Chẳng hạn như kiêng cũ ít là trọn một ngày những thức ăn uống không cần thiết (thí dụ hút thuốc, uống rượu ... hoặc ăn chay và kiêng thịt theo những qui tắc chung của Hội Thánh và theo qui dịnh của các Hội Ðồng Giám Mục)" tặng một số tiền tương xứng  cho người nghèo, đóng góp một cách  tương đối để nâng đỡ các  công trình mang bản chất tôn giáo hay xã hội (nhất là có lợi cho các trẻ em bị bỏ rơi, các thanh thiếu niên gặp khủng hoảng, các người già nghèo khó, dân di cư đang tìm những điều kiện sống khả quan hơn)" dành một khoảng thời gian rảnh rỗi tương xứng cho các hoạt động có lợi cho cộng đồng hay những hình thức hy sinh riêng khác.

Ban hành tại Tòa Ân Giải Tối Cao Roma, ngày 29 tháng 11 năm 1998, tức Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng.

Hồng Y William W. Baum, Chánh Án.

Luigi de Magistris, thư ký thường trực."

Sắc chỉ trên nhắc cho chúng ta điều kiện tinh thần là Tìm Về Gặp Gỡ Thiên Chúa, "đây chính là bước gặp gỡ có sức biến đổi chúng ta, mở lòng chúng ta ra để nhận lânh ân xá cho mình và người khác."  Do cuộc gặp này chúng ta được ân xá và ân xá giúp chúng ta gặp Chúa cách chân tình hơn.

Sắc chỉ giữ các ân xá ban trước như  Sổ Ân Xá qui định.  Có rất nhiều việc với các điều kiện thường lệ, như viếng đàng Thánh Giá, gia đình đọc 50 kinh Mân Côi, tham dự lễ có người rước lễ lần đầu, nửa giờ đọc Kinh Thánh, viếng nghĩa trang trong tuần đầu tháng 11,  . . .

Sắc chỉ  không nói tới nhưng bao giờ cũng có là phải có ý định lânh nhận ơn toàn xá (G.L. 996,2).

19. "Con Người" là ai?

Thưa Cha, con đọc Phúc Âm, cứ thấy Chúa Giêsu nói Con Người thế nọ, Con Người thế kia.  Phải chăng con người là chính Chúa?  Tại sao Chúa Giêsu lại gọi mình là "Con Người" mà  không xưng là con Chúa? (TNT, TX)  

TNT thân mến,
Chúa Giêsu xem như phải giấu Thiên tính mình cho giai đoạn cuối của nhiệm vụ mình.  Một công bố Thiên tính sớm sẽ ngăn trở việc ngài huấn luyện các tông đồ.  Chúa dùng danh hiệu "Con Người" vì một người Do thái bình thường thời đó không danh hiệu đó là cho của Ðấng Thiên sai gì cả.  Nhưng các môn đồ hiểu như thế.

"Con Người" được dùng hằng trăm lần trong nhiều sách Cựu Ước nhưng không chỉ dành cho Ðấng Thiên sai.  Từ ben adam của Hi bá lai có thể là con người mà cũng có thể chỉ là con Adam thôi.

Chúa Giêsu có lẽ nói tiếng Aram chứ không phải Hi bá.  Trong tiếng Aram,  thay vì nói tôi người ta có thể dùng tiếng "con người".  Chính vì thế, chẳng hạn, mối phúc thật, thánh Mattheo 5, "Phúc cho anh em khi người ta xỉ mắng anh em . . . vì danh thày."   Luca lại viết, "Phúc cho anh em khi người ta  sỉ mắng anh em  . . . vì danh con người."  Ðó là thành ngữ của tiếng Aram dùng thay cho đại danh từ ngôi thứ  nhất số ít.  Nhưng tại sao không thấy ai khác dùng thành ngữ ấy trong Phúc Âm?

Hơn thế, ngay Chúa Giêsu có những chuyện Chúa dùng Con Người hơn dùng "ta", "tôi".   Việc ngài trở lại phán xét, việc ngài lập nước Thiên Chúa và nhất là ngài chịu khổ đau trong hồi thương khó là những việc đặc biệt của Ðấng Thiên sai mong đợi.  Nếu thế, chúng ta có thể nói, Chúa đã dùng một biểu từ trong Cựu ước hoặc một thành ngữ của tiếng Aram làm một thuật ngữ riêng cho Chúa.  Bằng thuật ngữ này, Chúa công bố mình đấng Thiên Sai (Messiah) mà các người gần Chúa mới dần dần hiểu ra còn các kẻ thù chỉ hiểu là dùng thành ngữ tiếng Aram thôi.

Chúa không mặc khải sớm là Ðấng Thiên sai để khỏi ngăn trở việc ngài huấn luyện và dạy dỗ vì kẻ thù sẽ kết án ngài sớm hơn.  Ngoài ra, dân chúng cuồng nhiệt sẽ có thể đòi ngài làm vua như có lần ngài phải lẩn trốn đám đông quá khích ấy.  Ngài đã chạy trốn đám dân cuồng nhiệt đó không có nghĩa là ngài không phải là vua.  Ngài gọi mình là con người không có nghĩa là ngài không là Con Thiên Chúa.  Khi đến giờ ngài định, như trong hồi thương khó, trước các thượng tế và trước mặt Philatô, ngài xưng mình là vua,  tự nhận là con Thiên Chúa.  Dù Chúa dùng thành ngữ và biểu tượng Thánh Kinh, các thượng tế hiểu Chúa nói gì nên mới xé áo kết án Chúa nói phạm thượng.

Ngoài ra, những người chứng kiến phép lạ và việc ngài sống lại có thể tưởng ngài không phải là người, mà là thần thiêng hiện hình con người thôi như có một lạc thuyết hồi đầu Giáo Hội.  Khi xưng mình là ben adam, con người, ngài xác quyết ngài là dòng dõi con cháu Adam như chúng ta.  Hơn thế, ngài cứu chuộc không chỉ là con vua Ðavít hay con Abraham nhưng là ben adam nên việc cứu chuộc cho mọi người chứ không chỉ cho dân Do thái.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)