dongcong.net
 
   
 
 
 
   

 

 
Hỏi & Đáp
 
 
L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách
 
<<<    

31. Quan niệm luân hồi của Phật Giáo

Thưa cha con có câu hỏi: Quan niệm luân hồi của Phật giáo có hợp với Công Giáo không? (Dũng, NC)  

Dũng thân mên,
Luân hồi nói lên điều thứ nhất là chết chưa hết. Công Giáo quả quyết điều như thế: có một cuộc sống sau cái chết.  luân hồi xác quyết điều thứ hai là cuộc sống sau cái chết là kết quả của cuộc sống hiện nay.  Ðó là dựa trên thuyết nhân quả.  Chúa Giêsu bảo cây tốt sinh trái tốt.  Cây xấu sinh trái xấu.   Trong  Giáo thuyết Công giáo,  cuộc sống của tôi sau khi tôi chết là tùy thuộc vào sự cộng tác của tôi với ơn Chúa ban dư tràn hôm nay.  Trong dụ ngôn nén bạc của Phúc Âm, tôi là một trong những tên đày tớ được Chúa trao tặng những nén bạc.  Tôi sẽ xử dụng những nén bạc cuộc sống hôm nay thế nào?   Cuộc sống tôi, những tài năng, thời giờ, của cải, những may lành, cả con người tôi có sinh lợi cho Chúa, cho tha nhân hay chỉ ích kỷ cho mình tôi.

Khi thuyết luân hồi tiến xa để cho rằng con người sẽ đầu thai tiếp cho đến khi biết sống đúng đạo làm người, nó không còn hợp với giáo lý Công giáo.  Giáo lý Công giáo dạy con người được Chúa dựng nên và cho sống trên trần này chỉ một lần để biết và yêu mến Chúa và tha nhân để được hạnh phúc muôn đời.  Mỗi người chỉ có một cuộc đời nên cuộc đời đáng quí vô cùng.  Nếu biết dùng nó, chúng ta đạt hạnh phúc; không biết dùng nó chúng ta phải phạt.   Hôm nay tôi sống thế nào, ngày sau tôi sẽ nhận quả của kiếp này.  Suy nghĩ về điểm này đã giúp một người tin nhận Chúa vì đây là cách khôn ngoan nhất.  Ông kể lại rằng khi đó ông rất mơ hồ không biết chỉ có một kiếp sống hay sẽ trở lại sống nhiều kiếp khác nhau.  Ông quen thuộc với luân hồi và thoải mái với thuyết đó.  Nhưng nếu chỉ có một kiếp thì sao?  Nếu chỉ có một kiếp mà mình tin có nhiều kiếp: chết là mình sẽ khốn nạn mãi.  Còn nếu có nhiều kiếp mà mình tin có một kiếp thì mình vẫn còn nhiều kiếp sau để đổi lại!  Nên theo lẽ khôn tự nhiên, "common sense", bắt ông phải nhận chỉ có một kiếp đã!

Thật ra, "ông  bổn đạo mới này" chỉ thực hành lời Phật Tổ dạy, "Ðừng lẫn ngón tay ta với mặt trăng khi ta dùng ngón tay chỉ cho các người thấy mặt trăng!  Chân lý như mặt trăng còn giáo lý ta dạy như ngón tay."  Ngón tay không phải mặt trăng cũng như giáo lý Phật chưa phải chân lý!   Tạ ơn Chúa đã soi cho ông bổn đạo mới này suy nghĩ  như vậy. 

32. Ơn bất khả ngộ

Khi ông Galilêô bị phạt vạ thì Ðức Giáo Hoàng đã quyết định một việc sai lầm lớn lao! Như vậy thì nói làm sao được rằng Ðức Giáo Hoàng có ơn bất khả ngộ được? (Không Tên)  

K.T. thân mến,
Để kết luận Ðức Giáo Hoàng "không có" bất khả ngộ, ông không cần nói xa xôi làm chi.  Ông xem TV thấy Ðức Giáo Hoàng làm lễ cùng dân chúng đọc Kinh Cáo mình và đấm ngực: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.  Ngài có sai lỗi mà nếu trước không có sai lỗi mà đọc Kinh Cáo nmình là mang tội nói dối Chúa.  Hay ông có thể nêu lên: Ðức Giáo Hoàng xưng tội hàng tuần trong khi ấy nhiều tín đồ có thể cả ông cả tôi cả năm xưng tội một lần cũng chả thấy có tội gì để xưng.  Có người trước khi xưng tội phải chửi mấy câu, nói dối mấy câu cho có tội mà xưng.  Như thế, Ðức Giáo Hoàng có tội lỗi rồi và còn biết mình có tội trong khi nhiều người không biết mình có tội!  Có tội nghĩa là có phạm lỗi lầm!  Có lỗi lầm thì không có ơn vô ngộ.

Câu hỏi của ông có hai câu mà cả hai đều sai một cách rất căn bản.  Ông đọc lại câu trả lời trên báo này trước đây.  Galileô không phải người đầu tiên xướng đưa vấn đề khoa học về mặt trời và trái đất.  Ở Việt Nam chúng ta có Cao bá Quát, một nhân tài nhưng tính tình cao ngạo.  Ông bị mọi người ghét bỏ rồi bị tru di tam tộc.  Tôi có quen một anh bạn mang một họ hơi lạ: họ Quách.  Anh bảo ông tổ của anh mang họ Cao và có họ xa xa với Cao Bá Quát nên khi Cao Bá Quát bị án tru di, ông tổ liền cao bay xa chạy đổi ra họ Quách.  Galileô bị tòa án, dù đó là tòa án Giáo Hội, thì đó là việc của tòa án.  Không nên lẫn lộn.

Câu thứ hai về ơn bất khả ngộ.  Tôi phục ông, không hiểu giáo lý về ơn bất khả ngộ mà dùng được tiếng đó cũng là đáng phục.  Giáo Lý Công Giáo ở Sàigòn xưa có ghi ở câu 88, "H. Những ai được ơn không thể sai lầm?   T. Một là Ðức Giáo Hoàng khi lấy quyền Thánh Phêrô phán định điều gì về đức Tin hay luân lý mà buộc toàn thể Hội Thánh phải tin hoặc phải giữ.  Hai là .... ba là ...."  Vậy ơn bất khả ngộ hay ơn không thể sai lầm là ơn Chúa Giêsu đã hứa cho toàn thể Giáo Hội mà Ðức Giáo Hoàng có trách nhiệm hướng dẫn sẽ được ơn không thể sai lầm trong đức tin và luân lý khi lấy quyền thánh Phêrô mà truyền ban thôi.

  33Con riêng của chồng

Kính thưa cha, con có một thắc mắc như sau: "Con riêng của chồng (người mẹ của đứa bé này là một gái điếm, nên tình nghi có thể không phải là con của người chồng này ) có thể kết hôn với người con gái của em trai của vợ mình không?" Theo con nghĩ 2 đứa con này không có dính líu gì đến họ máu và họ kết bạn cả.  Hơn nữa 2 gia đình này ở cách xa nhau từ lâu, người ở miền Trung, người ở miền Nam, nên 2 đứa không biết mặt nhau lần nào cả. (Vincent Nguyen, TX)  

"Thưa" Ông Vincent thân mến,
Chết cha người ta rồi, ông Vincent ơi!  Thời buổi này hai đứa không hề biết mặt nhau, mà ông "ép" tụi nó lấy nhau!  Sau chúng nó có gì đừng đưa thư này ra làm  chứng nha.

Hai đứa rõ ràng không liên hệ gì về họ máu rồi: hai cha mẹ đôi bên không hề có chút liên hệ máu mủ ruột thịt nào với nhau.  Còn họ kết hôn (hay hôn thuộc), nếu ghép đi ghép lại thì cũng có chút ít.  Nhưng họ kết hôn chỉ ngăn trở trực hệ, nghĩa là, người chồng không được lấy mẹ hay con riêng của vợ và ngược lại:  "Hôn thuộc theo trực hệ dù ở cấp nào cũng làm cho hôn phối vô hiệu" (Can 1092).  Ngăn trở trực hệ này cấm dù trong những liên hệ hợp pháp hay bất hợp pháp như sống chung công khai (ngăn trở công hạnh can 1093).  Giáo luật hiện nay không nói tới hôn thuộc bàng hệ, nghĩa là, không có ngăn trở hôn thuộc bàng hệ như trường hợp hai đứa mà ông Vincent đang buộc sợi xích thằng cho tụi nó.

34. What number?

I as hoping to find out what number is Pope John Paul II is, for example, is he the 24th pope in the Catholic community or 26th something like that). And I want to ask the birthdate of the Catholic church. Thank you, if its not too much trouble I was hoping if the pope or someone can give me the answer, please I need your help. Thank you once again.  (Chi anh Ngo)  

Dear Chi Anh Ngo,
I am not the pope nor someone but I try to offer you my answer.  To my knowledge, the number 2 in  John Paul II means that he is the second pope whose name is John Paul.  John Paul I  lived only 30 days as  pope.   After his death, Cardinal  Karol Wojtyla was elected bishop of Rome 1978.  He chose the name John Paul, so he is John Paul II.  He is the 263rd successor of St. Peter as bishop of Rome.  He is the 264 th Pope of the Church, the first non-Italian Pope since 1523; the first Polish Pope in the history of the Church.

Some consider that  the Catholic Church was born when Jesus was died in year 33 because the Church is to continue the work of Jesus.  Others think it was born 50 days later on the feast of Pentecost: the Holy Spirit descent on the disciples ; Peter preched and 3000   conversed and the first comunity ws established.  Both feast are on Jewish calendar based on the moon.  The date in Georgian calendar is not fixed similar to our Vietnamese Tet; it takes different  date each year.
On the other hand, because the Church is people of God, it has origin when God called Abraham,  when God called Moses.

35. My boyfriend . . .

My boyfriend and I have been dating for half a year. We're very much in love with each other. We're looking for a future together, and are committed in a monogamous relationship!! Tình yêu của hai chúng con rất chân thành. We are sexually involved...but we're doing out of love. Is it sinful? Chúa có giận hai đứa con không? (CCN)

(Xin xem tiếp câu sau:) 

Thưa cha, con năm nay 19 tuổi, đã có bạn trai. Hai tụi con thương nhau rất nhiều. Anh ta và con cùng đạo Công Giáo. Con với anh ta không phảI chỉ "play around", chuyện tình con nít đâu. Hai chúng con rất đứng đắn trong tình cảm của chúng con. Trong mười điều răn Chúa dạy: "Chớ làm điều dâm dục", và theo cha mẹ thì không được có tính dục trừ khi đã cưới hỏi. Con và anh ta lớn lên ở Mỹ, cho nên cách sống của chúng con dự theo loại suy nghĩ khác biệt cha mẹ chúng con. Tóm lại là con và anh ta đang có "sexual relationship, nhưng đó là phát xuất từ tình yêu chân thật, không phả ham muốn xác thịt mà thôi. We make love, not just simply having sex... Câu hỏi của con là "is it a sin? is it wrong? Chúa có buồn decision của hai con không? (HHD)

CNN và HHD thân mến,
T
rên báo Trái Tim Ðức Mẹ, tôi có trả lời cũng như xin độc gỉa trả lời một bạn trẻ hỏi cách đây mấy năm rồi.  Nhưng đây là câu hỏi luôn trở lại với các bạn trẻ ngày nay.  Tôi nói ngày nay vì ngày xưa khi hai đứa vừa nứt mắt người ta đã làm lễ cưới rồi.  Do đó ngày xưa ít có vấn đề "trước ngày cưới" loại này.  Ngày nay được dinh dưỡng dồi dào nên thân xác chóng trưởng thành hơn và người ta cần học hành nên cũng kết hơn trễ hơn.

Tôi tin sự chân thành của  cả CCN và HHD cũng như các bạn trai của hai.   Tôi không nghĩ rằng cả hai chỉ muốn "shop around" để may ra có ai tạm chấp nhận hầu biện minh cho chuyện của mình.  Thông cảm với CCN và các bạn trẻ lớn lên ở Âu Mỹ với hoàn cảnh xã hội tự do.  Tôi không muốn lặp lại  những gì tôi và một số bạn đọc đã góp ý trước đây.  Ðể các bạn trẻ cảm thấy "in tune,"  tôi xin ghi lại đây ý kiến của một người trẻ.   Cũng như các bạn, anh từng băn khoăn; anh mới cưới vợ thôi.

"Why shouldn't two consenting adults who love each other be able to have sex? What difference does a marriage certificate really make, anyway?" 

"Two unmarried consenting adults are able to have sex. The question is this:  Is it good for them to do so? What are unmarried people saying to each other  by having sex? Is it in keeping with the true meaning of sex? Is it loving?

Love is not arbitrary. Love is not whatever I want it to be. Love is not  simply warm gooey feelings for another person. Love can't simply be equated  with sexual attraction toward, nor sexual desire for, another person. Love is  not something that "happens" to people. Love is a decision.

I don't say this to downplay the role of emotions and attractions. As John  Paul II says, these are the "raw material" of love. But it's a mistake to regard  the raw material as the "finished form."  A person must allow grace to shape  and form the raw material into a free choice for the good of the beloved. Of  course, this concept is foreign to our popular culture. A scene from the Robert  Redford movie The Horse Whisperer illustrates what I mean.

When a stressed-out, unhappily married city woman realizes she has "fallen in love" with a laid-back, divorced cowboy, she declares, "I didn't want this to happen." Proof-positive that whatever feelings she had for said cowboy weren't feelings of love.

By definition, love always chooses freely to sacrifice oneself for the good of the beloved. Sexual love chooses freely to make a total, faithful, and fruitful gift of self to the beloved. Sexual intercourse speaks this language-the language of God's love. This is the language of the marriage bond, the language of wedding vows. Anything less is a cheap counterfeit for what our hearts truly desire.

Language is meant to convey truth. It's an abuse of language to convey lies, and it can never be loving to do so. The "language" of the body is also meant to convey truth. Jolin Paul II actually speaks of the "prophetism of the body." The body is a "prophet" because it speaks the language of God, which is love.

But we must be careful to distinguish between true and false prophets. Two "consenting adults" who are having sex but haven't made the marriage com- mitment are "false prophets." They're saving something with their bodies: "I am yours freely, totally, faithfully, fruitfully, forever." But in fact, what they say isn't true. They're lying to one another.

Two consenting adults who truly love one another and want to express that love through sexual intercourse are two adults who want to consent to mar- riage. Out of their love for each other, and out of their desire never to speak dishonestly to each other, they won't speak the "language" of their bodies through intercourse until that language is an expression of the commitruent they have already made in their wedding vows.

So what difference does a marriage certificate make? In itself, not much. It's just a piece of paper. But such a piece of paper indicates that God has established the marriage bond between the spouses. And that bond makes every difference in the world.

When a bride and groom stand at the altar and declare their consent before  Church, it's not merely a formal recognition of something that already  exist between them. At the moment they give their consent, bride and groom  fundamentally changed. They become right then and there (and only right there) husband and wife. What did not exist five minutes before does exist now-a marital bond sealed by the Holy Spirit that, once consummated,  can never be dissolved by anything but death.

Sexual intercourse is the expression of this bond. It's the visible sign of this reality. If this bond doesn't exist between a man and a woman, sexual interccourse between them is utterly void of its raison d'etre.

Regardless of how much passion, feeling1 and sentiment may be involved, such acts of intercourse can never be acts of true love. If the couple understand what sex and marriage mean, and live out of respect for that meaning, then the thought that they would have sex before God establishes the maniage bond between them (via their consent) is unthinkable.

A couple who is regularly engaging in sex before they marry, and sees nothing wrong with it, demonstrates that they don't understanding the meaning of sex and marriage. Such a couple will most likely fail to comprehend the significance of the marriage bond altogether. They'll tend to reduce the change in their relationship to a piece of paper-a "marriage certificate"-and continue having sex as they always did.

The fact that the couple is now married does not automatically make their sexual union what it's supposed to be. Sex is only what it's supposed to be if it expresses the commitment to free, total, faithful, and fruitful self-giving. There are many married couples who have plenty of sex that actually violates their own wedding vows. The fact that it's happening after the wedding has taken place doesn't make it OK.

Instead of framing the discussion in terms of premarital sex versus post marital sex, it's much more accurate to speak of nonmarital sex versus marital sex. It's impossible for unmarried people to have marital sex. They have no marriage bond to express, no wedding vows to renew. On the other hand, while the existence of a marriage bond is no guarantee that sex will always be marital, it is an absolute prerequisite for the possibility."  (Christopher West, Good New about Sex & Marriage, pp. 66-68)

Nhân tiện, tôi đề nghị CCN và các bạn trẻ nên đọc qua cuốn sách trên.  Tác giả đã thẳng thắn trả lời nhiều câu thắc mắc để người đọc cảm thấy Tin Vui về Tính dục, chứ không phải điều cấm kỵ gì.  Tôi có nghe một nữ diễn giả nói rõ ràng như cha mẹ CCN, điều kiện cần để làm việc vợ chồng là kết hôn.  Chưa kết hôn, chưa phải vợ chồng, đừng làm việc người khác.  Thiếu điều kiện này không có tình yêu cỡ nào "justify" được việc "ăn ở mí nhau."  Chưa nói đến những tội tiếp theo đó như ngừa thai và nếu không ngừa thai được mà có bầu rồi liều lĩnh càn giở đến phá thai.  Ðã quá rồi?  Chúng ta có thể bắt đầu từ đây dành cho nhau, hy sinh cho nhau "thật sự" để Chúa chúc lành cho tương lai chúng ta.  CCN hãy cầu nguyện, thống hối và làm hòa với Chúa qua phép Hòa Giải nha.  Tôi sẽ cầu cho CCN và các bạn trẻ trong giờ kinh đêm nay.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)