dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Lễ thánh Phanxicô Xavie
 

BÀI ĐỌC I: 1Cr 9, 16-19. 22-23
"Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc Âm".
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Phúc Âm, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc Âm. Giá nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm tròn nghĩa vụ đã giao cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Phúc Âm, tôi đem Phúc Âm biếu không, tôi không dùng quyền mà Phúc Âm dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Phúc Âm, để được thông phần vào lợi ích của Phúc Âm.
Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 95, 1.2a, 2b-3. 7-8a. 10
Đáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân.
1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.
3) Hãy kính tặng Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa.
4) Người giữ vững địa cầu cho khỏi lung lay. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.


ALLELUIA: Is 45, 8
All. All. – Chúa phán: “Hãy đi dạy dỗ các dân tộc: Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”. - All.


PHÚC ÂM: Mc 16, 15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng".
Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép Rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không Tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thày, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
Đó là lời Chúa.

 

Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục -Mc 16,15-20

Ơn gọi sứ mạng truyền giáo

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.” (Mc 16,15)


Suy niệm: Ki-tô hữu là người thuộc về Chúa Ki-tô, người được sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ. Câu nói này tuy vắn vỏi nhưng đã hàm chứa đầy đủ sự cao trọng của ơn gọi và sứ mạng người Ki-tô hữu. Sứ mạng loan báo Tin Mừng ấy không phải là điều phụ thuộc, hay được đưa thêm vào trong bổn phận của người Ki-tô, nhưng là bản chất, là cốt lõi của đời sống họ, là sứ vụ chính đi kèm bí tích thánh tẩy họ đã lãnh nhận. Người Ki-tô hữu và sứ vụ truyền giáo ấy không thể tách biệt, ‘li dị’ nhau; trái lại, tay trong tay" đến nỗi không truyền giáo thì không còn là người Ki-tô hữu đích thực. Do đó, người Ki-tô hữu phải luôn nỗ lực làm chứng về Chúa qua lời nói, việc làm tốt đẹp của mình, cũng như không ngại ngùng giới thiệu Chúa cách trực tiếp cho người chung quanh.


Mời Bạn: Cụ thể, bạn sẽ làm gì để loan báo Tin Mừng trong môi trường sống của mình? - Trước hết, chính bạn phải ý thức rằng loan báo Tin Mừng là bổn phận số một của mình trong cuộc đời; thứ đến, phải nỗ lực sống đời sống yêu thương, công bằng, quảng đại, liên đới, để người chung quanh nhìn thấy có Chúa trong cuộc đời bạn.


Sống Lời Chúa: Nhìn thấy bao anh chị em lân cận chưa biết Chúa, tôi xác tín như thánh Phao-lô: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con tỉnh giấc sau cơn mê dài bỏ quên sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin cho trong năm này, mỗi gia đình chúng con ra sức giúp cho một gia đình không Công giáo được phần nào biết Chúa qua gương sáng và lời cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ cho quyết tâm này của chúng con. Amen.

5 phut suy niem 2014

Mc 16,15-20
LÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)
Suy niệm: Sau khi Chúa Giê-su chịu chết và sống lại, Ngài hoàn tất sứ mạng cứu thế và về trời. Thế nhưng công cuộc “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” chỉ mới bắt đầu khi Chúa tin tưởng giao phó sứ mạng trọng đại đó cho Hội Thánh, là những người tin vào Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến. Kể từ đó, Hội Thánh không ngừng truyền giáo vì “tự bản chất, Hội Thánh là truyền giáo.” Nói và sống cho người khác biết về Thiên Chúa là sứ mạng và là ơn gọi của mỗi Ki-tô hữu. Tạo vật còn dùng vẻ đẹp và kỳ diệu của chúng để nói lên vinh quang Thiên Chúa, huống hồ con người?
Mời Bạn: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê nối tiếp bước chân của biết bao vị thừa sai miệt mài lên đường đến những miền xa lạ để chinh phục các linh hồn cho Chúa, đó là cuộc lên đường về mặt địa lý. Phần chúng ta, chúng ta lên đường ngay trong môi trường sống của mình: tại gia đình, nơi làm việc, chốn học đường,… Chúng ta lên đường bằng thái độ thao thức, khắc khoải không khác các vị truyền giáo xưa nay. Đó là sự thao thức mong cho “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện” trước khi xin cho chúng ta “hôm nay lương thực hằng ngày.”
Sống Lời Chúa: Dâng hy sinh, lời cầu nguyện cho một người bạn, một gia đình lương dân và tìm dịp nói về tình yêu Chúa cho họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con quan tâm đến cánh đồng truyền giáo sát cạnh chúng con là gia đình, khu xóm, nơi chúng con làm việc, học hành, xin cho chúng con nhận ra đó là nơi chúng con được sai đến; và xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần cho chúng con để chúng con có khả năng chu toàn sứ mạng. Amen.

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)