dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Lễ Thánh Matthêu, Tông đồ, LK
 

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13

"Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc: Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người.

Nhưng mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tuỳ theo lượng Đức Kitô ban cho. Và chính Người đã ban cho kẻ làm Tông đồ, người làm Tiên tri, còn kẻ khác thì rao giảng Tin Mừng, kẻ khác nữa làm chủ chăn và thầy dạy, để tổ chức các thánh nhân nên hoàn bị hầu chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi mọi người chúng ta hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc của Đức Kitô viên mãn. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 2-3. 4-5

Đáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a).

Xướng: 1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. - Đáp.

2) Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa; chúng con tuyên xưng Chúa là chúa tể. Lạy Chúa, ca đoàn vinh quang các Tông đồ ca ngợi Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 9, 9-13

"Hãy theo Ta". - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi". Đó là lời Chúa.

  Th. Mát-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng    Mt 9,9-13
MONG ĐIỀU CHA MUỐN CŨNG LÀ ĐIỀU CON MUỐN
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 9,13)

Suy niệm: Không có gì bất thường khi vị trí của thầy thuốc là ở bên cạnh bệnh nhân. Thế nên dù bị những người Pha-ri-sêu xầm xì tại sao Ngài lại “ăn uống với phường thu thuế và quân tội lỗi”, Chúa Giê-su khẳng định sứ mạng của Ngài đến trong trần gian này là để “kêu gọi những người tội lỗi”. Điều mà bệnh nhân Lê-vi mong mỏi bấy lâu thì bây giờ ông gặp được: đó là Giê-su, vị lương y cho tâm hồn ông. Vì thế, khi Chúa Giê-su gọi ông, ông liền đứng dậy đi theo Ngài. Hai tâm hồn có sự đồng cảm: một là lòng thương xót, hai là lòng thống hối. Thống hối và thương xót sánh đôi như hình với bóng; đây cũng là kinh nghiệm tâm linh của mỗi chúng ta.

Mời Bạn: Ơn gọi của Mát-thêu làm chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Chúa đâu có đòi hỏi chúng ta những lễ vật cao sang vì quả thật Chúa đâu cần và ta đâu có của gì xứng đáng với Chúa. Khi ta muốn Phúc Âm hóa đời sống mình là lúc ta muốn điều Chúa mong mỏi nơi ta. Ngài chỉ mong mỏi nơi chúng ta một điều đó là thái độ chân thành và dứt khoát để hoán cải đi theo Chúa như Mát-thêu đã làm.

Sống Lời Chúa: Mỗi tối khi xét mình ta nên tự hỏi ngày hôm nay tôi có muốn và thuận theo Lời Chúa dạy hay không. Của lễ ta dâng Ngài là tâm hồn thống hối ăn năn vì đó là điều Chúa cần nơi ta để có thể tiếp tục đón nhận Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn gọi thánh Mát-thêu không phải vì Ngài có công trạng gì, nhưng thánh nhân chỉ có khát vọng từ bỏ công việc đầy tai tiếng mình đang làm. Ước gì Chúa cũng giúp con như vậy.

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)