dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng
 

BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-4. 9-11

"Elia sẽ đến lần thứ hai".

Trích sách Huấn Ca.

Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm ghét ông đã hao đi, vì chúng nó chẳng giữ được giới răn Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa từ trời xuống. Elia, người được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã làm, và ai có thể tự hào được vinh quang như người? Người đã được cất đi trong bầu lửa, trong xe bởi ngựa lửa kéo đi. Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại, để làm nguôi cơn thịnh nộ Chúa, để giao hoà cha với con, và chấn hưng lại những chi họ Giacóp. Phúc cho những ai thấy ngài và được hân hạnh thiết nghĩa với ngài. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19

Đáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống (c. 4).

Xướng: 1) Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai! Chúa ngự trên các Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con. - Đáp.

2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, tự trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình. - Đáp.

3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa, Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Ngày của Thiên Chúa gần đến; này đây, Người sẽ đến cứu chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 17, 10-13

"Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?"

Chúa Giêsu trả lời: "Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ".

Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa.

THỨ BẢY TUẦN 2 MV
Mt 17,10-13
ĐỪNG ĐỂ SỢ HÃI LÀM TÊ LIỆT
“Thầy nói cho anh em biết: Ông Ê-li-a đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ đau khổ vì họ như thế.” (Mt 17,12)
Suy niệm: Chuyện đã xảy ra tại thủ đô nước Pháp trong ngày 13 tháng 11 vừa qua thật kinh hoàng! Một số người xông vào nhà hát, sân vận động, cầm súng bắn xối xả vào đám đông, trong khi một số người khác mang bom đứng bên ngoài chờ sẵn. Phút chốc, hàng trăm người chết và bị thương. Lời Chúa Giê-su nói về thái độ của người Do thái đối với các tiên tri có thể dùng để nói về những tay súng khủng bố nói trên: họ đã xử với đám đông vô tội đó theo ý họ muốn. Thế nhưng, người Pháp đã bình tĩnh và vượt qua sợ hãi, trở lại nhịp sống. Những tiên tri của Thiên Chúa cũng vậy, họ không để sự sợ hãi làm tê liệt vai trò loan báo của mình. Ê-li-a, Gio-an Tẩy Giả chấp nhận sự bạc đãi của người đồng hương để trung thành với sứ vụ ngôn sứ. Và như Chúa Giê-su báo trước, Ngài sẽ chịu đau khổ vì người đồng hương như thế, nhưng Ngài chấp nhận “chén đắng” do người đồng hương gây nên và Ngài chu toàn ý Chúa Cha.
Mời Bạn: Nhiều lần trong đời, chúng ta quá sợ hãi nên không dám nói về lòng Chúa thương xót ngay cả cho người trong gia đình. Hoặc đôi khi chúng ta giải thích một lòng thương xót khác lạ để làm vừa lòng người khác và tránh phiền phức. Bạn không biết bạn được mời gọi nên giống Chúa Giê-su sao?
Sống Lời Chúa: Thăm một người già yếu, bày tỏ lòng Chúa thương xót họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết luôn tìm kiếm và chấp nhận sự thật, nhất là khi sự thật đòi hỏi con phải từ bỏ chính mình. Xin lòng Chúa thương xót giúp con can đảm hơn.

5 phút suy niệm : CHÚA ĐẾN, NHƯNG…

“Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra... Con Người cũng sẽ phải đau khổ với họ như thế.”  (Mt 17,12)

Suy niệm: Các môn đệ loáng thoáng nhận ra sự thực về Thầy trong vinh quang của biến cố Hiển Dung, họ thắc mắc tại sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước! Thật vậy, dầu thông thạo Kinh Thánh, các kinh sư đã không nhận ra vai trò của Gio-an Tẩy Giả, vì họ chờ một gương mặt khác, theo trí tưởng tượng của họ. Khi giáp mặt, hai bên đã trở nên xa lạ, và Gio-an Tẩy Giả đã bị xử theo như ý họ muốn. Với Chúa Giê-su cũng vậy, người Do Thái chờ một Đấng Ki-tô đến trong uy linh, với binh hùng tướng mạnh để giải thoát họ khỏi những bế tắc chính trị. Một Đấng Ki-tô bé nhỏ, khiêm nhường, và đau khổ xa lạ với họ biết bao! Và đôi khi, với chính chúng ta, có phải hình ảnh một Thiên Chúa vĩ đại vẫn hấp dẫn chúng ta hơn là một vị Thiên Chúa bé nhỏ, nghèo hèn, hạ mình vâng phục cho đến chết?

Mời Bạn: Chúa đến với chúng ta cách bất ngờ, không như chúng ta muốn, không theo cách chúng ta mường tượng. Hãy nhớ lại rằng vua Hê-rô-đê và cả dân thành Giê-ru-sa-lem bối rối thế nào khi nghe lời báo tin của các đạo sĩ. Chúng ta cũng dễ rơi vào tình huống như thế, nếu chúng ta cứ vẽ vời theo trí tưởng tượng của mình mà không sống tinh thần tỉnh thức của Mùa Vọng.

Chia sẻ cảm nghiệm của bạn về một lần bắt hụt tiếng Chúa trong đời mình.

Sống Lời Chúa: Viếng thăm một người “bé nhỏ” như viếng thăm Chúa đang nằm trong máng cỏ. Tiếp đón một người như đón Chúa giáng sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn tỉnh thức và nhìn ra rằng Chúa đang đến trong mỗi việc con làm, trong mỗi người con gặp ngày hôm nay.

30-11-2014
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)