dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Ngày 22 tháng 12 Mùa Vọng
 

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 24-28

"Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu, và dẫn con đến nhà Chúa ở Silô. Con trẻ lúc đó còn nhỏ bé. Họ tế lễ con bò và dâng con trẻ cho ông Hêli. Anna thưa: "Kính lạy ngài, chúc ngài khang an! Tôi là người đàn bà nọ đã đứng cầu xin Chúa nơi đây trước mặt ngài. Tôi đã cầu xin vì trẻ này, và Chúa đã cho tôi được như tôi xin. Vậy tôi xin dâng lại cho Chúa, trót mọi ngày nó thuộc về Chúa". Và họ thờ lạy Chúa ngay ở đó. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd

Đáp: Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi (c. 1a).

Xướng: 1) Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa, khí phách tôi hướng lên Thiên Chúa của tôi, miệng tôi rộng mở chống quân thù, tôi vui mừng vì Chúa cứu độ tôi. - Đáp.

2) Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, người kiệt sức lại nai nịt dũng khí; kẻ no đầy nay làm thuê vì miếng bánh, người đói lả nay lại được no nê. Người son sẻ lại con đàn cháu đống, kẻ nhiều con lại trở nên héo tàn. - Đáp.

3) Chúa cho chết và Chúa làm cho sống, cho đi xuống mồ rồi lại đem lên, làm cho nghèo rồi cho nên giàu có, hạ xuống thấp rồi lại nhắc lên cao. - Đáp.

4) Cho kẻ bần cùng đứng dậy khỏi bụi tro, nâng cao kẻ nghèo khỏi phân nhơ rác rến, cho ngồi chung với vua quan tướng lãnh, đặt cho họ một ngai báu vinh quang. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Lạy Vua muôn dân và Đá Góc toà nhà Hội thánh, xin hãy đến cứu độ con người mà Chúa đã tạo dựng bằng bùn đất! - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 1, 46-56

"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!"

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Đó là lời Chúa.

22/12/15THỨ BA TUẦN 4 MV
Lc 1,46-56
ĐỨC MA-RI-A, THÂN MẪU CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
“Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.” (Lc 1,50)
Suy niệm: Đức Ma-ri-a và người chị họ Ê-li-sa-bét gặp nhau để chia sẻ niềm vui. Người chị đang cưu mang Gio-an tẩy giả. Còn cô em, Ma-ri-a đang cưu mang Con Thiên Chúa. Cả hai chị em đều được đón nhận tin vui trong mầu nhiệm. Cuộc gặp gỡ để chia sẻ niềm vui đã trở thành bối cảnh cho lời Đức Ma-ri-a ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa, một lòng thương xót “trải dài từ đời nọ đến đời kia”. Với lòng tin tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, Mẹ đã cưu mang “Chúa Giê-su, Dung Nhan của Lòng Thương Xót”. Dưới chân thập giá, Mẹ trở thành chứng nhân của lòng thương xót khi nghe “lời tha thứ đến từ môi miệng Chúa Giê-su”. Cái nhìn của Mẹ luôn là toàn thể. Mẹ đã nhìn thấy toàn thể vũ trụ, toàn thể nhân loại, trong bàn tay của Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử hoá thân làm người trong lòng Mẹ. Chính vì thế Tông Sắc khai mở Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót đã gọi Mẹ là “Thân Mẫu của Lòng Thương Xót” (x. số 24).
Mời Bạn: Thế giới hôm nay đầy dẫy bất an, một bầu khí bi quan bao trùm thế giới. Đây chính là lúc mà “chúng ta được kêu gọi hướng cái nhìn lên Lòng Thương Xót với một cách thức hoàn toàn đặc biệt” để nhờ đó, chúng ta, cùng với Đức Ma-ri-a, trở nên “chứng tá của Lòng Thương Xót cách mạnh mẽ và hữu hiệu hơn” (số 3).
Sống Lời Chúa: Kinh “Thương Người 14 Mối” (x. Tv 146,7-9) liệt kê những dấu chỉ cụ thể của Lòng Thương Xót. Bạn chọn một việc thích hợp với bạn để sống chứng nhân lòng thương xót đó.
Cầu nguyện:Đọc kinh “Lạy Nữ Vương.”

“THỤT LÙI” MỖI NGÀY

“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.(Lc 1,48)

Suy niệm: Trong xã hội cạnh tranh hiện nay, từ ngữ “thụt lùi” thường được dùng để diễn đạt ý tiêu cực, thua kém, chậm tiến. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, không phải cứ nhắm mắt lao về phía trước là mau đạt hiệu quả, thành công. Trái lại cần phải có những “bước lùi” để nhìn lại mình, để nhìn thấy con đường phía trước rộng hơn, để điều chỉnh đường đi, để đổi mới cuộc sống. Thật vậy, chính nhờ thao tác ‘thụt lùi’ mà Đức Mẹ đã nhìn rõ vị trí của Mẹ là “phận nữ tỳ hèn mọn.” Không những thế, Mẹ còn nhìn thấy cả một lịch sử của dân tộc Mẹ: “Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người.” Nhưng trên hết, Mẹ thấy bàn tay của Thiên Chúa can thiệp trong lịch sử đó, không chỉ trong quá khứ, mà còn hiện tại và tương lai nữa: “vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.” Như thế, nơi sự ‘thụt lùi’ nơi Mẹ, chúng ta không thấy đó sự thua kém. Nhưng nhờ đó, Mẹ ‘đã nhảy mừng hớn hở trong lòng’ và đã kết dệt bài ca Magnificat, ngợi khen Thiên Chúa.

Mời Bạn: Trong những ngày kề cận lễ Giáng sinh, Hội Thánh chọn những đoạn Kinh Thánh cho chúng ta thấy những con người liên hệ gần gũi với biến cố Giáng sinh. Mẹ đã được nhắc đến trong ngày hôm nay, và đời sống của Mẹ thật xứng đáng được Thiên Chúa chọn, để làm Mẹ của Ngôi hai Thiên Chúa. Chúng ta cũng bắt chước Mẹ, sống ‘thụt lùi’ khiêm tốn mỗi ngày để Thiên Chúa cất nhắc lên.

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm thánh gia nơi hang đá, để học khiêm nhường.

Cầu nguyện:Hát bài “Linh hồn tôi tung hô Chúa…” để cùng với Mẹ, ngợi khen Thiên Chúa.

5 phút suy niệm

Suy Niệm:

Khi bà Êlisabéth ca tụng Ðức Mẹ diễm phúc. Mẹ liền chuyển đối tượng của lời ca tụng lên Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa làm cho Mẹ nên cao trọng. Chính Thiên Chúa đã nâng người khiêm nhường để triệt hạ kẻ kiêu căng. Hồng ân nhưng không của Chúa đã ban cho người Chúa thương.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, mọi sự chúng con có là nhận được từ nơi Cha: Sức khoẻ của chúng con, tiền tài của chúng con, con người của chúng con... đều là của Cha. Xin đừng để chúng con kiêu căng với những gì đã lãnh nhận. Cũng đừng để chúng con mặc cảm với những gì chúng con thiếu kém. Xin cho chúng con biết dùng những hồng ân Cha ban để phụng sự Cha và phục vụ tha nhân. Xin nhận lời chúng con cầu xin nhờ danh Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Suy niệm hằng ngày
Theo nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 22

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Dấu chỉ nơi Thánh Giuse

Thiên Chúa đã mời gọi thánh Giuse cho công cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Chúng ta hãy suy niệm sự kiện này, và hướng lòng mình đến lời Thiên Chúa đang mời gọi ta trong suốt cuộc đời chúng ta. Thực tế là thánh Giuse đã mời gọi để sống những điều bất ngờ, và điều này làm thánh nhân bối rối. Ngài cảm thấyờng như điều đó vượt quá khả năng của ngài. Sau khi đã suy xét thật kỹ bằng lý trí và con tim tất cả những gì đã xảy ra, ngài đã quyết định rời bỏ Mẹ Maria cách kín đáo. Như thế vấn đề của ngài sẽ được giải quyết. Ngài vẫn chưa nhận ra rằng chính Thiên Chúa lại mạnh mẽ chất vân ngài từ chính những gì ngài sống... Thiên Chúa đã can thiệp vào trong suy nghĩ của thánh Giuse một cách rõ ràng hơn. Thiên Chúa ban cho ngài một dấu chỉ. Thiên Chúa sai sứ thần đến giúp ngài nhận thức được những xung đột trong suy nghĩ của Ngài. Thánh Giuse đã hiểu được dấu chỉ Thiên Chúa dành cho mình. Ngài là một người có lòng tin. Thái độ của ngài là sự chấp nhận nơi bàn tay của Đng Toàn Năng. Ngài luôn trong thái độ sẵn sàng với những gì Thiên Chúa mong đợi ở ngài, thậm chí ngài cũng không hoàn toàn hiểu rõ đầy đủ ý nghĩa, cũng như tầm quan trọng của những điều mà ngài đang thực hiện và đang sống, ngài cũng không biết những điều này sẽ dẫn đưa ngài đi đến đâu. Ngài chỉ biết vâng phục và tin tưởng nơi thánh ý Thiên Chúa.

Jean-Yves Garneau

Suy niệm ngày Chúa Nhật 22 tháng 12.

Thiên thần đầu tiên được nêu danh trong tường thuật dài nhất về Chúa Giêsu giáng sinh là Gabrien, ngài đã hiện ra tại Nazareth cho thiếu nữ đã hứa hôn, nhưng chưa lấy chồng là Maria với sứ điệp là bà đã mang thai Đấng Xức Dầu mà dân Do Thái đã mong đợi (Luca 1:26-35). Dĩ nhiên, bà sợ hãi trước sự hiện ra của thiên thần, và cũng hoang mang về sứ điệp, nhưng Thiên Chúa đã ban cho bà ân sủng không những để chấp nhận biến cố này mà còn ca tụng Thiên Chúa trong bài ca Magnificat ("Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa!"). Các mục đồng cũng thế, khi được báo tin, chúng cũng sợ hãi nhưng rồi hân hoan vui mừng. Gương của Mẹ và của các mục đồng nhắc chúng ta phải dịu hiền với chính chúng ta và tha nhân trong tuần lễ này, vì đáp trả bằng cách vâng phục trước tình yêu Thiên Chúa có thể không là phản ứng đầu tiên của chúng ta, bất kể chúng ta có thấu hiểu được tình yêu này ra thế nào. by Bùi Hữu Thư 2013

 
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)