dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Ngày 23 tháng 12 Mùa Vọng
 

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4; 4, 5-6 (Hr 3, 1-4, 23-24)

"Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi trước ngày Chúa đến".

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Đây là những điều Thiên Chúa phán: Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta. Và bỗng chốc, Đấng Chủ tể các ngươi tìm kiếm, Sứ Thần Giao Ước các ngươi mong ước, Người ngự đến trong thánh điện Người. Này đây, Người ngự đến, Chúa các cơ binh phán: Ai biết được ngày nào Người đến? Ai đứng vững mà trông xem Người? Vì Người như ngọn lửa hoả lò, như lá thuốc của phường thợ giặt. Người sẽ ngồi nung nấu luyện bạc, sẽ tẩy luyện con cái Lêvi, lọc chúng nó như vàng như bạc, để chúng trở thành cho Chúa những người dâng lễ tế trong công chính. Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa, như những năm đầu.

Này đây, Ta sai Tiên tri Êlia đến cùng các ngươi, trước ngày trọng đại và kinh khủng của Ta. Người sẽ hoán cải lòng cha ông về lại với con cháu, và lòng con cháu trở về cùng cha ông, kẻo Ta ngự đến tiêu diệt địa cầu. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14

Đáp: Hãy nhìn xem và hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các ngươi đã gần đến (Lc 21, 28).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. - Đáp.

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. - Đáp.

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Lạy Đức Emmanuel, là Vua và là Đấng ban lề luật, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin hãy đến cứu độ chúng con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 1, 57-66

"Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan".

Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".

Đó là lời Chúa.

23/12/15THỨ TƯ TUẦN 4 MV
Lc 1,57-66
NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG
Bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai... Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1,66)
Suy niệm: Những người đương thời chỉ suy nghĩ và tự hỏi chứ không thể biết “đứa trẻ này sẽ ra thế nào. Còn chúng ta thì biết rõ: Con trẻ này là Gio-an, sẽ là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, được chọn để dọn đường cho con người đón nhận Đấng Cứu Độ. Gio-an là người dọn đường khiêm cung: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga. 1,15); “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài”. Là người loan báo cách thế mà con người phải sống để đón nhận Đấng Cứu Thế: “Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối… Ai có hai áo thì chia cho người không có... chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta...” (Lc. 3,8.11.14) Gioan Tẩy giả đã trở nên còn hơn điều người ta kỳ vọng nơi ông. Ông đã hoàn thành sứ mạng người dẫn đường đúng như ý định của Thiên Chúa.
Mời Bạn: Bạn sẽ trở nên thế nào, điều đó đã có trong chương trình của Thiên Chúa. Bạn có muốn nhận và thực thi sứ mạng Ngài trao cho bạn không?
Chia sẻ: Còn một ngày nữa là mừng lễ Chúa Giáng sinh, bạn đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón Chúa chưa?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy giúp một người nào đó mà bạn biết đã lâu không xưng tội rước lễ đến với bí tích hòa giải và Thánh thể dịp lễ giáng sinh này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ mong con chẳng còn gì, để Chúa là tất cả của con… Chỉ mong mọi ràng buộc trong con chẳng còn gì, nhờ đó con gắn bó với ý muốn của Ngài và thực hiện ý Ngài suốt đời con.           (theo ý R. Tagore)

November 30, 2015

5 phút suy niệm : Sự sống con người cao quý

Bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.(Lc 1,57-58)

Suy niệm: Thiên Chúa can thiệp đặc biệt nơi bà Ê-li-sa-bétđể bà có đứa con trong tuổi già. Đây là ân huệ hết sức lớn lao và có tính nền tảng: hồng ân sự sống! Ta chúc tụng Chúa cùng với bà con láng giềng của bà Ê-li-sa-bét. Nhưng không phải chỉ những trường hợp đăc biệt mới do Chúa can thiệp mà tất cả những gì trong trật tự tự nhiên cũng đều do Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục sáng tạo cho tới ngày tận thế. Người có đức tin hay người khiêm nhường luôn khám phá thấy cái hữu hạn của con người. Có được sự sống, sức khỏe, có thai... tất cả đều có sự can thiệp của Thiên Chúa toàn năng. Vì thế không được phá thai, không được giết người. Quả là khủng khiếp khi mỗi năm tại Việt Nam có trên 1 triệu rưỡi ca phá thai. Cả thế giới sẽ là bao nhiêu?

Mời Bạn: Biết cảm tạ Chúa vì bạn có trên đời này và bao ơn lành hằng ngày bạn có được là do quyền năng và tình thương vô biên của Thiên Chúa.

Chia sẻ: Chung vui với người vui, sẻ chia sẻ đau khổ với người khổ đau để bày tỏ lòng chân thành trân trọng phẩm giá của mỗi người.

Sống Lời Chúa: Ở Đà Nẵng, Huế, Pleiku, Sài Gòn, Nha Trang...nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân hằng ngày quan tâm đến những thai nhi bị giết chết tại các bệnh viện. Mỗi chúng ta sẵn sàng tiếp tay với họ để ngăn chặn tình trạng suy đồi luân lý này.

Cầu nguyện:Đọc Kinh Cám Ơn: “Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng…” để cảm tạ Chúa đã sinh ra chúng ta từ hư không, cho chúng ta được làm người, được làm con cái Chúa.

Suy Niệm:

Quyền đặt tên nói lên quyền sở hữu. Cha mẹ đặt tên cho con cái vì cha mẹ có quyền trên con cái. Tên Gioan được chính Thiên Chúa đặt, điều đó có nghĩa: Thiên Chúa dành riêng Gioan trong chương trình cứu độ của Người. Gioan được trao phó cho sứ mệnh là tiền hô của Ðấng Cứu Thế.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, danh Kitô hữu quí trọng chúng con được mang, luôn nhắc nhở chúng con: Chúng con thuộc về Chúa Kitô, chúng con có vai trò quan trọng trong chương trình cứu thế. Trong sứ mệnh ngôn sứ, xin cho chúng con biết nói Lời Chúa. Trong sứ mệnh Tư Tế, xin cho chúng con quảng đại hiến dâng cho Thiên Chúa. Trong sứ mệnh Vương Ðế, xin giúp chúng con giữ được bản chất cao trọng Chúa đã mặc cho chúng con. Thánh Gioan Tiền Hô đã chết để chu toàn sứ mệnh. Xin cho chúng con cũng kiên cường với sứ mệnh đến cùng đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Suy niệm hằng ngày
Theo nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

 

Ngày 23

Thánh Gioan Kêty, linh mục

Sự Giáng sinh của Chúa Giêsu

Những người tín hữu Ki-tô giáo có một ngàn lẻ một cách để đón mừng lễ Giáng sinh. Chính vì thế các con đường dẫn chúng ta đến Bêlem cũng rất đa dạng. Một số người trong chúng ta đón mừng lễ Giáng Sinh cách vui thích như chúng ta là dàn đồng ca của các thiên thần. Những người khác âm thầm tìm kiếm kho tàng vô tận của Lời Chúa. Còn một sốngười khác lại đón mừng lễ Giáng Sinh như đó là một cuộc hẹn, một cuộc vui chơi. Nhưng điều quan trọng là liệu chúng ta có thể đi đến cuối con đường.

Cách mà chúng ta đón mừng lễ Giáng Sinh, đó như là một món quà cho chúng ta khi không có quá nhiều người chú ý đến điều đó. Thật vậy, dường như càng ngày việc tổ chức đón mừng lễ Giáng Sinh không còn hào hứng như trước kia nữa. Chúng ta mừng lễ Giáng Sinh như một sự kiện đã ấn định ngày, sự kiện có nguồn gốc từ Bêlem. Nhưng tâm trí chúng ta vẫn hướng về một niềm hy vọng.

Nếu Chúa Giêsu đã được sinh ra, Ngài đã đến giữa chúng ta. Nếu Ngài là Đấng Cứu Thế, Ngài đã đến, sẽ đến, và chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Ngài. Vậy thì Giáng Sinh chính là dụ ngôn về tương lai của chúng ta. Lời mời đến từ sự Giáng Sinh hiện hữu. Viễn cảnh về một thế giới mới, nơi Thiên Chúa và con người sẽ được công nhận về sự hiện hữu của mình.

Brano Chenu, a.a.

Suy niệm ngày Thứ Hai 23 tháng 12
by Bùi Hữu Thư 2013 :

Các Kitô hữu mừng vui vì đón nhận sự nhập thể của tình yêu Thiên Chúa trong thân xác loài người trong mùa Vọng và mùa Giáng Sinh. Trước sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta như một đồng loại, ngay cả những người không phải là các tiên tri như Môisen hay Isaiah, bây giờ có thể cảm nhận được qua các giác quan Chúa đã dựng nên cho con người: " Thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh! " (Isaiah 6:5). Trong Mùa này, ngay từ tuần một, chúng ta đã suy niệm về niềm hy vọng vào những lời hứa của Thiên Chúa được các thiên thần loan báo,chúng ta được nhắc nhớ rằng nhận biết tình yêu Thiên Chúa là có thực và hiện hữu không chỉ là một kinh nghiệm được dành riêng cho các tiên tri và các thiên thần, mà có thể được chia xẻ với chúng ta và qua chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa sống động nơi đây và hiện diện ngay bây giờ trước chúng ta, với Lời Chúa, và hành động của Người.

Trong khi chúng ta suy niệm về tình yêu Thiên Chúa trong tuần này, chúng ta có thể tự hỏi: Tình yêu Thiên Chúa là gì? Phúc Âm thánh Luca mô tả Maria ca hát sau khi thiên thần Gabrien loan tin Mẹ mang thai Chúa Giêsu: “Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư.” (Luca 1:52-53). Lời ca của Mẹ nhắc chúng ta là tình yêu Thiên Chúa không trừu tượng và không chỉ là một cảm xúc. Tình yêu Thiên Chúa luôn luôn đến với nhân loại dưới hình thức của sự săn sóc, trợ giúp và an ủi chúng ta ban cho nhau – không chỉ riêng cho người thân trong gia đình mà còn cho những ai thiếu thốn nhất khắp mọi nơi.

Một trong những thánh kinh cổ xưa nhất kể lại rằng, sau khi Chúa Giêsu giáng sinh, Chúa dùng một giấc mơ để chỉ dậy cho chồng Maria là Giuse phải cứu mạng hài nhi Giêsu khỏi bị sát hại vì lệnh của Hoàng Đế La Mã đòi phải hạ sát các con trẻ Do Thái, và phải đưa Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Sau đó, vào lúc an toàn hơn, một thiên thần lại hiện ra với thánh Giuse và bảo ngài phải đưa hài nhi Giêsu và Mẹ Maria trở về Nazareth (Mát thêu 2:13-23). Mẹ Maria và thánh Giuse chứng tỏ tình yêu của họ dành cho Chúa Giêsu và cho nhau bằng cách gìn giữ cho nhau được an toàn, bằng cách bảo vệ nhau và nuôi nấng lẫn nhau. Suy niệm về gương sáng của Thánh Gia trong tuần này, chúng ta được nhắc nhớ rằng chúng ta chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa hôm nay không chỉ bằng việc trao cho nhau những quà tặng bằng hiện vật, mà bằng việc thực sự săn sóc lẫn nhau, gìn giữ nhau cho an toàn, nuôi dưỡng và lo lắng cho nhau.

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)