dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Ba Tuần I Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 5-12

"Đấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Thiên Chúa đã không đặt dưới quyền các thiên thần vũ trụ tương lai mà chúng tôi đang nói đến. Nhưng có người đã minh chứng trong một đoạn sách kia rằng: "Nhân loại là gì mà Chúa nhớ đến, con người là gì mà Chúa đến viếng thăm? Trong một thời gian, Chúa đã hạ Người xuống kém các thiên thần; Chúa lại đặt trên đầu Người triều thiên vinh quang và danh dự; Chúa đã đặt Người cai trị các công trình tay Chúa tác thành; và bắt vạn vật quy phục dưới chân Người. Vì khi Ngài bắt vạn vật quy phục Người, Ngài không trừ ra vật nào khỏi phục tùng Người. Hiện nay chúng ta chưa thấy mọi sự phục quyền Người. Nhưng Đấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các Thiên thần, là Đức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Đấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng, Đấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em mà rằng: "Tôi sẽ cao rao danh Chúa cho anh em tôi; tôi sẽ ngợi khen Người giữa cộng đoàn". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 8, 2a và 5. 6-7. 8-9.

Đáp: Chúa ban cho Con Chúa quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo (c. 7).

Xướng: 1) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? - Đáp.

2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. - Đáp.

3) Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 21-28

"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Đó là lời Chúa.

THỨ BA TUẦN 1 TN-Mc 1,21b-28
UY QUYỀN CỦA LỜI CHÚA

“Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh.” (Mc 1,27)

Suy niệm: Người Trung Hoa xưa cũng như nay rất kính trọng Khổng Tử. Ông là một vị thầy lớn của họ, những lời ông nói ra được các học trò ghi chép và truyền lại, rồi họ làm cho lời ông thấm nhuần tận cốt tuỷ của người Trung Hoa qua các thời đại. Lời của ông rất hữu ích cho những luật lệ xã giao lễ phép tự nhiên của con người. Tuy nhiên, lời của ông không thể làm cho con người được sống đời đời, và cũng không thể giải thoát nhân loại khỏi ách sự dữ là ma quỷ. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ Chúa Giê-su là Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc nhân loại, lời Ngài giảng dạy có uy quyền khiến thiên hạ phải sửng sốt. Lời của Ngài không chỉ dạy ăn ngay ở lành, nhưng lời của Ngài còn ra lệnh truyền cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân theo.

Mời Bạn: Bạn có phải là người sách gì cũng đọc nhưng hễ cầm đến quyển Kinh Thánh thì cảm thấy chán nản, mệt mỏi?

Chia sẻ: Có những gia đình Công giáo mua về nhiều sách đạo đức chất đầy tủ, nhưng sách gối đầu giường lại là những cuốn tiểu thuyết, sách báo nhảm nhí. Trong năm Tân Phúc Âm hoá giáo xứ này, bạn và nhóm của bạn có thể làm gì để giúp nhau say mê Lời Chúa hơn?

Sống Lời Chúa: Dành ít là 5 phút mỗi ngày để đọc và suy gẫm Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua Kinh Thánh, Chúa vẫn giảng dạy cho chúng con; qua Bí tích Giải tội, Chúa vẫn trừ quỷ cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những phương tiện Chúa ban để nên giống Chúa hơn và làm sáng danh Chúa nhiều hơn. Amen.

*5 phút suy niệm 2015. 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)