dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: Hc 42, 15-26 (Hl 15-25)

"Các công trình của Chúa đầy ánh vinh quang của Người".

Trích sách Huấn Ca.

Tôi sẽ ghi nhớ công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều tôi đã thấy. Nhờ lời Chúa mà Chúa đã thực hiện những kỳ công. Mặt trời chiếu soi vạn vật, và công trình của Chúa đầy ánh vinh quang của Người.

Nào Chúa đã không ban cho các thánh được cao rao các việc kỳ diệu của Người, những việc mà Chúa toàn năng đã củng cố trong vinh quang của Người sao?

Người dò xét vực thẳm và lòng con người, thấu biết những mưu chước của họ, vì Chúa thấu suốt mọi sự và theo dõi những dấu thời đại, tuyên bố những gì thuộc về dĩ vãng và hậu lai, tỏ bày những dấu vết các việc ẩn kín. Không một tư tưởng nào mà Người không biết, không một lời nào có thể giấu được Người.

Người sắp đặt những kỳ công sự khôn ngoan của Người. Người có trước muôn đời và tồn tại muôn thuở, không thêm không bớt, không cần đến vị cố vấn nào. Mọi công trình của Người thực đáng quý chuộng, và như những ánh lửa người ta có thể ngắm nhìn. Mọi vật ấy đều sống động và tồn tại muôn đời, và vâng phục Người trong mọi hoàn cảnh. Tất cả đều có từng đôi và cái này đối diện với cái nọ, và Người không làm chi khuyết điểm. Vật này làm nổi bật vẻ đẹp cho vật kia. Và ai có thể nhàm chán nhìn xem vinh quang của Người? Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Đáp: Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành (c. 6a).

Xướng: 1) Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. Hãy ca mừng Người bài ca mới, hát mừng Người với tiếng râm ran.- Đáp.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa. - Đáp.

3) Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Người. Chúa thu nước biển lại như để trong bầu, Người đặt những ngọn sóng trong kho chứa đựng. - Đáp.

4) Toàn thể địa cầu hãy tôn sợ Chúa, mọi người sống trong vũ trụ hãy kính nể Người. Vì chính Người phán dạy mà chúng được tạo thành, chính Người ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 10, 46-52

"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Đavít , xin thương xót tôi".

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh"? Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người. Đó là lời Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 8 TN - Mc 10,46-52
BIẾT MÌNH CẦN CHÚA

“Lạy ông Giê-su, con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.” (Mc 10,47)

Suy niệm: Anh mù này hằng ngày ngồi ăn xin nơi cửa thành Giê-ri-cô, người ta đã quá nhẵn mặt anh, cả đến cha của anh người ta cũng biết: họ gọi anh là “Ba-ti-mê, con ông Ti-mê” mà! Thế nhưng có lẽ không ai hiểu nỗi lòng khao khát của anh: anh mong “được nhìn thấy”. Nghe người ta kể lại về một ông Giê-su chữa lành nhiều bệnh tật, anh tin rằng chỉ có Người mới có thể cứu anh và anh chờ đợi. Dịp may đến cho anh khi Đức Giê-su đi ngang qua đó. Vừa nghe nói có Đức Giê-su đi tới, anh liền chồm dậy la to, van xin Ngài cứu anh. Mặc cho người ta quát nạt và ngăn cấm, anh càng kêu to hơn. Anh khao khát được thấy. Anh tin rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu chữa anh mà thôi. Anh biết anh cần Chúa! Và Chúa cũng biết anh cần Ngài! Ngài thấy lòng tin đó nơi anh và đã thương cứu chữa: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”

Mời Bạn: Tội lỗi là vật cản lớn nhất cắt đứt con đường dẫn bạn đến hạnh phúc đời đời. Chỉ mình Đức Ki-tô mới có thể cứu bạn khỏi tình trạng bế tắc đó. Bạn có khao khát được giải thoát khỏi tội lỗi và nhận ra mình đang cần Chúa không? Mời bạn đặt trọn niềm tin vào Ngài để bạn được cứu chữa. Bạn đã sẵn sàng cho việc này chưa?

Chia sẻ: Những lúc bạn đụng phải bế tắc trong cuộc sống, bạn có cảm thấy mình cần Chúa như thế nào không?

Sống Lời Chúa: Thầm nguyện tắt xin ơn Chúa trợ giúp và dâng Chúa công việc mình sắp làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con nhận ra mình là một tội nhân cần được Chúa cứu chữa. Xin giúp con luôn khao khát và tìm kiếm Chúa trên mỗi công việc con làm. Amen.
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)