dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: Tb 12, 1. 5-15. 20

"Tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa".

Trích sách Tôbia.

Trong những ngày ấy, Tôbia kêu con trai lại và hỏi rằng: "Chúng ta phải tặng cái gì cho người thánh thiện đi với con?" Rồi cả hai cha con gọi thiên thần đến và đưa người ra chỗ riêng và xin người vui lòng nhận một nửa những gì đã mang về. Bấy giờ người bảo nhỏ hai cha con rằng: "Các người hãy chúc tụng Chúa Trời, và tuyên xưng Người trước mặt mọi sinh vật, vì Người tỏ lòng từ bi đối với các người. Bởi chưng, giữ kín bí mật của nhà vua là một việc tốt, nhưng công bố và tuyên xưng các kỳ công của Thiên Chúa là một vinh dự; cầu nguyện, ăn chay, bố thí, thì tốt hơn là cất giấu kho vàng, vì việc bố thí cứu khỏi chết, tẩy sạch tội lỗi, mang lại lòng từ bi và sự sống đời đời. Còn những ai phạm tội và làm điều gian ác, thì là thù địch của linh hồn mình.

Vậy tôi tiết lộ cho các người biết sự thật, và không giữ kín câu chuyện bí mật với các người nữa: Khi ông than khóc cầu nguyện, chôn xác kẻ chết, bỏ cơm trưa, và ban ngày giấu xác chết trong nhà, rồi ban đêm mang đi chôn, chính tôi đã dâng lời nguyện của ông lên cùng Chúa. Và vì ông đã được đẹp lòng Chúa, nên cần phải có thử thách để thanh luyện ông. Nay Chúa sai tôi đến để chữa ông, và cứu Sara con dâu của ông khỏi ma quỷ. Vì tôi là thiên thần Raphael, một trong bảy thiên thần chầu chực trước mặt Chúa. Vậy đã đến lúc tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa và cao rao mọi việc kỳ diệu của Người". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tb 13, 2. 6. 7. 8

Đáp: Lạy Chúa cao cả muôn đời (c. 1b).

Xướng: 1) Chúa trừng phạt, rồi Chúa lại tha thứ; Chúa đẩy xuống âm phủ, rồi lại đem ra; và không một ai thoát khỏi tay Chúa. - Đáp.

2) Hãy ngắm nhìn những việc Chúa làm cho chúng ta, hãy tuyên xưng Người với lòng cung kính và run sợ, hãy suy tôn vua muôn đời trong những việc làm của các ngươi. - Đáp.

3) Tôi tuyên xưng Người nơi tôi bị lưu đày, vì Người tỏ ra uy quyền trước dân phạm tội. - Đáp.

4) Hỡi tội nhân, hãy sám hối ăn năn, hãy thực hiện sự công chính trước mặt Thiên Chúa, hãy tin rằng Người tỏ lòng từ bi với các ngươi. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 12, 38-44

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn". Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống". Đó là lời Chúa.

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Mc 12,38-44
KINH SƯ THỜI HIỆN ĐẠI
Anh em hãy coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh... thích được người ta chào hỏi... ưa chiếm ghế danh dự, thích chỗ nhất...(Mc 12,38-39)

Suy niệm: Từ buổi đầu tạo dựng, ông bà nguyên tổ đã vì kiêu ngạo muốn ngang bằng Thiên Chúa nên đã phạm tội bất tuân: “Ngày nào các người ăn nó mắt các người sẽ mở ra và các người sẽ nên như Thiên Chúa biết cả tốt xấu” (St 3,5). Cho đến ngày nay, thói ‘chơi trội’, thích nổi hơn người vẫn luôn ám ảnh con người, dù được bọc gói trong những dáng vẻ ‘hợp lý’ hơn: được người ta ghi tên lên bảng vàng khi đóng góp với con số không nhỏ; một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp... Bao nhiêu hình thức tôn vinh của xã hội hôm nay đã tạo nên những ông kinh sư hiện đại, những ông kinh sư ấy chẳng trừ ai: người đi tu lẫn kẻ ở đời; kẻ nghèo lẫn người sang; nam phụ lão ấu đều có tất tần tật. Lời cảnh báo của Chúa thật đúng cho chúng ta hôm nay biết bao.

Mời Bạn: Bạn và tôi không dễ trốn thoát cái cám dỗ về đường danh vọng ấy đâu. Trong tôi và bạn luôn ẩn tàng cái tính thích được công kênh ấy như thể là vết tích của tội nguyên tổ vậy. Bạn và tôi hãy nỗ lực để sống tự hạ hết sức có thể, để không bị biến thành 'kinh sư giả hình' Bạn nhé.

Chia sẻ: Mỗi khi làm được một việc tốt, Bạn hãy tự vấn với chính mình đó có phải là việc của 'kinh sư' hay là việc của 'con Chúa' ?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận mà thôi” (Lc 17,10).
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống tự hạ đến chết trên thập giá. Xin cho con biết khiêm tốn trong mọi sự, để con nên họa ảnh của Chúa hơn là hình ảnh của kinh sư giả hình. Amen.

2015
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)