dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: Ge 1, 13-15; 2, 1-2

"Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt".

Trích sách Tiên tri Giôel.

Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác viên của Thiên Chúa tôi, hãy tiến vào, hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm, vì lễ chay, lễ quán bị cất khỏi đền thờ Thiên Chúa các ngươi.

Hãy công bố cuộc chay thánh. Hãy triệu tập đại hội. Hãy tụ họp các bô lão, tất cả những dân cư trong nước hiệp mặt lại trong đền thờ Thiên Chúa các ngươi và hãy kêu cầu Chúa: Ôi, ôi, ôi! ngày vô phúc, vì ngày của Chúa gần đến rồi, nó đến như cuộc tàn phá do Đấng Quyền Năng thực hiện.

Hãy thổi kèn tại Sion! Hãy la lối trên núi thánh của Ta! Tất cả dân cư trong nước hãy run sợ, vì ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u tối mù mịt, ngày mây đen bão táp: một dân tộc đông đảo và hùng mạnh như rạng đông giãi trên các núi đồi, từ cổ chí kim và bao thế hệ về sau cũng chẳng xảy ra giống như vậy. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 9, 2-3. 6 và 16. 8-9

Đáp: Chúa công minh thống trị địa cầu (c. 9a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ đàn ca danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. - Đáp.

2) Chúa trách phạt chư dân, diệt vong đứa ác, bôi nhoà tên tuổi chúng tới muôn đời. Người chư dân rơi chìm xuống hố mà họ đã đào, chân họ mắc vào cái bẫy mà họ đã che. - Đáp.

3) Nhưng Chúa ngự trị tới muôn đời, Ngài dựng vững ngai vàng ngõ hầu cai trị. Ngài công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trực xét xử chư dân. - Đáp.

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 11, 15-26

"Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

"Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: 'Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi'. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước". Đó là lời Chúa.

 

HIỆP NHẤT ĐỂ XÂY DỰNG

* LỜI CHÚA : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.” (Lc 11,17)


* CHIA SẺ :
Người xưa thường nói : “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Để muốn nhắc nhở con cháu về sự đoàn kết, hiệp nhất, đồng lòng đồng trí với nhau thì mới có thể làm nên việc lớn.
Nhưng nếu như chúng ta bất hòa chia rẽ, thì khó có thể làm nên đại sự.

Chuyện kể rằng :
Thời Chiến quốc, Vương Doãn có một người con gái xinh như hoa, đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” khiến anh hùng cũng phải xiêu lòng, đó là Điêu Thuyền.
Để gây chia rẽ tình cha con giữa Lữ Bố và Đổng Trác, một hôm Vương Doãn mời Lữ Bố đến nhà và gọi Điêu Thuyền hầu rượu. Khi thấy Điêu Thuyền, Lữ Bố đã đem lòng si mê thầm thương trộm nhớ. Vương Doãn hứa gả Điêu Thuyền cho Lữ Bố.
Mấy hôm sau, Vương Doãn mời Đổng Trác về phủ và cũng cho Điêu Thuyền ra múa hát dâng rượu. Điêu Thuyền trổ hết tài sắc khiến Đổng Trác ngây mắt si mê. Thấy cá cắn câu, Vương Doãn vội xin dâng Điêu Thuyền cho Đổng Trác và ông ta đã đưa Điêu Thuyền về phủ.
Năm 192 TCN, được sự giúp đỡ của Vương Doãn, Lữ Bố đã nhân cơ hội thuận lợi giết chết Đổng Trác, cứu người tình trong mộng là Điêu Thuyền.

Hôm nay, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dùng quyền năng Thiên Chúa để trừ quỉ, nhưng dân chúng không chịu tin, vì cứ nghĩ rằng, Chúa Giêsu dùng quyền của quỉ vương Bêendêbun mà trừ quỉ, nên Chúa Giêsu đã nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.”
Nhìn lại lịch sử Giáo Hội do Chúa Giêsu thiết lập, trước kia là một, nhưng sau đó, vì những bất đồng chính kiến, dẫn đến sự chia rẽ như hiện nay gồm có Công giáo, Chính Thống giáo, Anh giáo và Tin Lành.
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đôi khi vì bất đồng chính kiến, chúng ta cũng đã kéo những người khác về phía mình, dẫn đến hậu quả là sự chia rẽ, hận thù, ghen ghét, nói xấu nhau. Đó là điều không tốt.
Thế nên, đừng vì lợi ích cá nhân, cũng như sự bảo thủ ý kiến của mình, mà gây nên sự chia rẽ. Chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện, chung tay xây dựng cho sự hiệp nhất trong gia đình của mình, cũng như trong giáo xứ, trong Giáo Hội.


* CẦU NGUYỆN : Lạy Cha! Xin cho chúng con được tâm đầu ý hiệp, nên một với nhau, để xây dựng Giáo Hội mà Con Cha đã thiết lập. Amen.

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)