dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29

"Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, thì đâu là cái lợi, nếu không phải là sự sống lại từ cõi chết?"

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chớ thì Thiên Chúa đã bỏ rơi dân Người rồi sao? Hẳn là không. Vì chính tôi cũng là người Israel, miêu duệ của Abraham, thuộc chi họ Bengiamin. Thiên Chúa không từ bỏ dân Người mà Người đã chiếu cố trước.

Vậy tôi xin hỏi: Chớ thì họ đã vấp chân đến nỗi ngã xuống rồi sao? Hẳn là không. Nhưng vì lỗi lầm của họ mà Dân ngoại được ơn cứu độ, để họ ganh đua với những kẻ ấy. Nếu lỗi lầm của họ làm cho thế giới nên giàu có, và sự thiếu thốn của họ làm cho Dân ngoại được phú túc, thì sự dư đầy của họ còn lợi nhiều hơn biết bao.

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết mầu nhiệm này (để anh em không tự cho mình là những kẻ khôn ngoan): là một phần dân Israel cứng lòng mãi cho đến khi toàn thể Dân ngoại nhập giáo, và bấy giờ toàn thể Israel cũng sẽ được cứu độ, như có lời chép rằng: "Từ Sion có Đấng Cứu độ sẽ đến mà cất sự vô đạo khỏi Giacóp. Và đó là giao ước Ta ký kết với họ, khi Ta xoá bỏ tội lỗi của họ".

Xét theo Tin Mừng thì họ thật là kẻ thù nghịch vì anh em, nhưng xét theo kén chọn, thì họ là những người rất được yêu thương vì các tổ phụ. Bởi vì Thiên Chúa ban ân huệ và kêu gọi ai, Người không hề hối tiếc. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 93, 12-13a. 14-15. 17-18

Đáp: Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ. - Đáp.

2) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo. - Đáp.

3) Nếu như Chúa chẳng phù trợ con, trong giây phút hồn con sẽ ở nơi yên lặng. Đang lúc con nghĩ rằng "Chân con xiêu té", thì, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã sai Lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 14, 1. 7-11

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này', bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên', bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Đó là lời Chúa.

 

THỨ BẢY TUẦN 30 TN
Lc 14,1.7-11

LUÔN CHỌN CHỖ CUỐI
“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. ” (Lc 14,11)

Suy niệm: Cuốn Đắc Nhân Tâm của D. Carnegie đã giúp cho nhiều người thành công trong kinh doanh cũng như trong giao tế đời thường. Tỷ phú Mỹ W. Buffett thú nhận rằng cuốn sách ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Khi dạy ta chọn chỗ cuối để rồi sẽ được mời lên cỗ nhất, Đức Giê-su không nhằm dạy ta bài học về đắc nhân tâm hay xử thế trong bữa tiệc để thành công trong cuộc sống. Người đã chọn chỗ cuối trong “bàn tiệc cuộc đời” là chính Ngài. Thật vậy, Ngài đã hạ mình từ một vị Chúa trở thành con người, một người thợ thủ công nghèo, sinh sống ở ngôi làng quê hẻo lánh. Trong ba năm rao giảng Tin Mừng, thường lân la, thân thiết với những kẻ hèn kém, tội lỗi. Cuối cùng, đỉnh cao của “bàn tiệc” ấy là cái chết đau thương trên thập giá.

Mời Bạn: Chọn chỗ cuối như vậy, rốt cuộc, Đức Giê-su lại được siêu tôn trong mầu nhiệm phục sinh vinh hiển. Bạn cũng được mời gọi sống như Ngài, chọn chỗ cuối trong “bàn tiệc cuộc đời” qua nỗ lực chống lại cám dỗ của thèm muốn chức tước, vinh dự, quyền lực, tranh giành ảnh hưởng. Chắc chắn, chính Chúa sẽ là chủ bàn tiệc mời bạn ngồi vào bàn tiệc Nước Trời với Ngài.

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống hạ mình khiêm tốn, không nghĩ mình xứng đáng hơn người khác, không tranh giành ảnh hưởng với người anh em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vui lòng chọn chỗ cuối trong “bàn tiệc” trần gian. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn biết chọn chỗ cuối trong cộng đoàn để phục vụ người khác, thay cho thái độ thèm muốn chức tước, quyền lực. Amen.

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)