dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: Kn 7, 22 - 8, 1

"Sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của uy quyền Thiên Chúa".

Trích sách Khôn Ngoan.

Trong sự khôn ngoan có tinh thần sáng suốt, thánh thiện, duy nhất, đa diện, tinh vi, lợi khẩu, linh động, tinh tuyền, chắc chắn, dịu dàng, phục thiện, sâu sắc, bất khuất, hào hiệp, nhân đạo, đại lượng, vững tâm, bền chí, vững chắc, bình thản, làm được mọi sự, kiểm soát hết thảy, thấu suốt mọi thần trí, những kẻ thông minh, những người thanh sạch và những người tế nhị. Sự khôn ngoan linh hoạt hơn mọi chuyển động, và vì trong sạch, nên thấu nhập mọi nơi.

Sự khôn ngoan là hơi thở của quyền năng Thiên Chúa, và là sự phát xuất tinh tuyền của vinh quang Thiên Chúa toàn năng; bởi thế không vật ô uế nào đụng tới được; sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của Uy quyền Thiên Chúa, và là hình ảnh lòng từ nhân của Người.

Tuy duy nhất, nhưng sự khôn ngoan có thể làm mọi sự, và dù bất biến, nhưng có thể canh tân mọi loài. Qua các thế hệ, sự khôn ngoan lan tràn trên các tâm hồn thánh thiện, làm cho các tâm hồn trở nên bạn hữu và tiên tri của Thiên Chúa.

Vì Chúa không yêu mến ai nếu không phải là kẻ ở với sự khôn ngoan. Khôn ngoan xinh đẹp hơn mặt trời, trổi vượt mọi tinh tú, và so với ánh sáng, nó còn trổi vượt hơn, vì ánh sáng có lúc phải nhường chỗ cho bóng tối, nhưng ngay cả gian ác cũng không thắng nổi sự khôn ngoan.

Vậy sự khôn ngoan đã lan tràn mạnh mẽ từ bờ cõi này đến bờ cõi kia, và hướng dẫn mọi loài cách khôn khéo. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175

Đáp: Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó (c. 89a).

Xướng: 1) Thân lạy Chúa, cho tới đời đời kiếp kiếp, lời Chúa vẫn còn đó như cõi trời cao. - Đáp.

2) Đời nọ sang đời kia, còn mãi lòng trung thành của Chúa, Ngài đã kiến tạo địa cầu, nó còn đứng vững trơ trơ. - Đáp.

3) Theo chỉ dụ Chúa, vũ trụ luôn luôn tồn tại, vì hết thảy vạn vật đều phải phục vụ Ngài. - Đáp.

4) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng, và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. - Đáp.

5) Xin tỏ cho tôi tớ Ngài thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. - Đáp.

6) Nguyện cho hồn con được sống để khen ngợi Chúa, và xin các sắc dụ của Chúa phù trợ cho con. - Đáp.

ALLELUIA: 2 Tx 2, 14

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 17, 20-25

"Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: 'Này nước trời ở đây hay ở kia'. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: 'Này Người ở đây và này Người ở kia', các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi".

Đó là lời Chúa.

Lc 17,20-25
CHO NGÀY CHÚA QUANG LÂM…
Đức Giê-su nói: “Vì, ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị loại bỏ.” (Lc 17,24-25)

Suy niệm: Nhà thần học nổi tiếng Teilhard de Chardin gồm tóm suy tư của mình trong ba tiếng: “Đăng giả hội” (những gì vươn lên cao thì sẽ tụ hội với nhau). Nếu vậy, thì đỉnh vươn cao nhất của nhân loại là được Kitô hoá, nghĩa là mọi con người sống với Cha trong tâm tình con thảo của Đức Ki-tô, và tụ hội nơi Chúa Ki-tô, vua vũ trụ. Thế nhưng, trước khi đến ngày quang lâm với ánh chớp chói loà còn sáng chói hơn cả triệu triệu đèn pha hay bom nguyên tử ấy, thì Đức Ki-tô phải chấp nhận bị dìm trong tăm tối: tăm tối của Vườn Dầu, tăm tối của khổ hình thập giá, tăm tối của mồ đá… và hôm nay tăm tối nơi những người nghèo đói, đau khổ, bị bách hại vì sống cho niềm tin, cho chân lý…

Mời Bạn: Ghi nhớ một nguyên lý ngàn đời: có đau khổ vì chân lý mới đạt được vinh quang, có qua thập giá vì Nước Trời mới đạt được phục sinh vinh hiển. Bạn có sẵn sàng chấp nhận không?

Chia sẻ: Tôi (nhóm của tôi) sẽ làm gì trong tháng 11 này để làm cho Nước Chúa được mở rộng hơn?

Sống Lời Chúa: Tôi vui lòng đón nhận những hy sinh, vất vả do bổn phận mỗi ngày của mình để được hạnh phúc Nước Trời với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cảm tạ Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn  cho mọi người và cho cả vũ trụ. Amen.       (Rabbouni)

THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Lc 17,20-25
NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ TỚI
“Triều Đại của Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)

Suy niệm: Quan niệm của người đương thời về Nước Thiên Chúa đi ngược với lời Chúa Giê-su rao giảng. Đối với họ, Nước Thiên Chúa là một quốc gia trần thế, có vị minh quân cùng với binh hùng tướng mạnh, nhờ đó, họ đè bẹp quân thù, thống trị các dân, tạo nên một vương quốc hùng cường về kinh tế chính trị. Đó là giấc mơ về Đấng Thiên Sai mà họ mong chờ một ngày nào đó được sai đến cho dân tộc họ. Nhưng Chúa Giê-su cho biết, Nước Thiên Chúa đã đến trong con người của Ngài. Người ta có thể gặp thấy nước đó trong các việc Ngài làm, các lời Ngài nói, trong các diễn biến đời sống của Ngài, nhất là trong sự chết và sống lại của Ngài. Chính vì thế lúc khởi đầu cuộc sống công khai, Chúa Giê-su kêu gọi: “Nước Trời đã đến gần. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Mời Bạn: Mọi lời Chúa Giê-su nói, mọi việc Ngài làm đều là để trình bày cho người ta thấy, hiểu và tiếp nhận Nước Thiên Chúa đang tới trong Ngài và qua Ngài. Bởi vậy tách Ngài ra khỏi Nước Thiên Chúa thì không thể nào hiểu hay sẽ hiểu sai về Ngài. “Chúa Giê-su là đường vì con đường của Ngài là con đường của Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su là sự thật vì sự thật của Ngài là sự thật được tỏ bày nhờ Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su là sự sống vì là sự sống được củng cố nhờ Nước Thiên Chúa” (Song, C.S.).

Sống Lời Chúa: Luôn sống trong tình thân nghĩa với Đức Ki-tô để Nước Thiên Chúa lớn lên trong tôi và trong những người sống quanh tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiên trì xây dựng vương quốc tình yêu của Chúa trong các tâm hồn.

THỨ 5 SAU CN 32 TN - B

THIÊN ĐƯỜNG

* LỜI CHÚA : “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)
* CHIA SẺ :
Tâm lý bình thường, những người yêu nhau, khi vắng nhau họ cảm thấy một nỗi nhớ cồn cào da diết, một nỗi buồn chơi vơi. Khi được ở bên nhau, hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn, thời gian sao mà trôi nhanh thế? Vì sao lại như thế? Vì nơi họ, có một tình yêu chân thành đang hiện diện, “em là thiên đường của anh, anh là thiên đàng của em.” Thế nhưng, khi giận nhau rồi, “thiên đường” đó không còn nữa, nhường chỗ cho sự xâm chiếm của hờn dỗi, cô đơn.
Đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta cũng có thể là như thế, khi có Chúa hiện diện trong tâm hồn của mình, mình cảm thấy bình an, hạnh phúc tràn đầy – thiên đàng đang ngự trị trong tâm hồn mỗi người. Nhưng đôi khi, vì mải mê những công việc làm ăn, sự bon chen, lo lắng của cuộc sống, đã chiếm hết trong tâm hồn mỗi người, không còn chỗ cho Thiên Chúa ngự, làm cho tâm hồn con người trở nên mệt mỏi, trống rỗng, đơn côi.

Chuyện kể rằng :
- Alô! Thưa cha! Cha có khỏe không? Lâu quá hôm nay con mới gọi điện thăm cha.
- Cảm ơn anh, mình vẫn khỏe à. Anh có khỏe không vậy?
- Dạ thưa cha! Con mệt quá cha ơi.
- Sao mà anh mệt nhiều quá vậy? Đau ốm gì sao?
- Dạ thưa cha! Con không đau gì cả.
- Thế vì sao anh mệt quá vậy?
- Thưa cha! Áp lực công việc làm con mệt và chán nản quá ạ.
- Vậy á! Thế anh cố gắng dành chút thời gian để nghỉ ngơi, để tâm hồn được bình an hơn.
- Có giờ đâu mà nghỉ cha. Làm việc suốt à.
- Thì cũng phải dành một chút thời gian để tĩnh lặng tâm hồn chứ?
- Sáng họp. Rồi làm việc. Gặp đối tác. Chiều nhậu say rồi còn thời gian đâu mà tĩnh lặng chứ?
- Vậy anh có tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật không?
- Có giờ đâu mà đi cha. Làm suốt cả tuần, Chúa Nhật lại gặp người này người kia, nhiều khi ngủ quên luôn cha ơi.
- Anh có đọc kinh xin Chúa ban ơn cho anh không?
- Con mệt quá, lâu rồi con bỏ luôn việc đọc kinh. Nhưng cha ơi! Xin cha cầu nguyện cho con với, để con được bình an. Xin lỗi cha, con có việc, con sẽ gặp cha sau nhé. Cảm ơn cha …
- …

Thế mới hay: Nơi nào có Chúa Giêsu hiện diện, nơi đó Nước Thiên Chúa đang ngự trị. Tâm hồn nào không đón nhận Chúa Giêsu, nơi đó là sự bất an, đầy buồn phiền và lo lắng.
Ước chi mỗi người, hãy cố gắng mở rộng tâm hồn của mình ra để đón Chúa Giêsu vào ngự trị, đó chính là thiên đường của mỗi người chúng ta.
* CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa! Giữa cuộc sống đầy bon chen, lo lắng, nhiều khi con quên mất Chúa. Xin ban ơn cho con, để con ý thức được việc phải dành thời gian nhiều hơn cho Chúa, để tâm hồn con được rộng mở, để con được bình an và hạnh phúc. Amen.

....

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)