dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: 1 Mcb 1, 11-16. 43-45. 57-60. 65-67 (Hl 10-15. 41-43. 54-57. 62-63)

"Dân Israel phải chịu một cơn thịnh nộ khủng khiếp".

Trích sách Macabê quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, bởi dòng các vua Hy-lạp sinh ra một mầm mống tội lỗi, là Antiôcô Êpiphan, con vua Antiôcô, trước kia bị bắt làm con tin tại Rôma; năm vương quốc Hy-lạp một trăm ba mươi bảy, ông lên ngôi vua.

Thời đó từ Israel cũng xuất hiện một số người bất lương mê hoặc được nhiều người, chúng nói rằng: "Này, ta hãy giao ước với các dân ở chung quanh chúng ta, vì từ ngày chúng ta đoạn giao với các dân ấy, chúng ta đã gặp nhiều tai hoạ". Họ cho lời nói ấy là đúng. Một số trong dân chúng hối hả đi yết kiến nhà vua và được nhà vua cho phép tuân giữ các luật lệ của dân ngoại. Họ liền xây cất một thao trường ở Giêrusalem theo tập quán của dân ngoại; họ tìm cách huỷ bỏ vết tích của phép cắt bì, chối bỏ Giao Ước thánh để rồi giao ước với kẻ ngoại. Họ tự bán mình để làm sự dữ.

Vua Antiôcô ra chiếu chỉ khắp nước truyền cho mọi dân hợp thành một dân và mỗi dân phải bỏ tục lệ riêng mình; tất cả các dân ngoại đều tuân lệnh nhà vua. Nhiều người Israel cũng sẵn sàng theo việc phượng tự của nhà vua, họ liền hiến tế cho ngẫu tượng và phế bỏ ngày sabbat.

Ngày rằm tháng Kislêu, năm một trăm bốn mươi lăm, vua Antiôcô đặt một ngẫu tượng ghê tởm ngay trên bàn thờ dâng của lễ toàn thiêu. Người ta cũng lập nhiều bàn thờ khác trong các thành lân cận của Giuđa: người ta đốt hương cúng tế trước cửa nhà và ở các công trường. Hễ gặp thấy sách luật nào, họ xé nát và đem đốt đi. Nếu người ta bắt gặp sách giao ước trong nhà người nào hoặc bắt gặp kẻ nào giữ Luật Chúa, thì kẻ ấy sẽ bị xử tử theo đúng chiếu chỉ của nhà vua. Nhưng cũng có nhiều người Israel tỏ ra kiên quyết, và nhất định không ăn của gì dơ nhớp; họ thà chết chẳng thà làm cho mình ra ô uế bởi của ăn dơ và phạm đến Giao Ước thánh, và quả thực họ đã chết. Dân Israel phải chịu một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Đáp: Lạy Chúa, xin bảo toàn cho con sống, và con sẽ tuân giữ lời nghiêm huấn của Ngài (x. c. 88).

Xướng: 1) Con nổi cơn uất hận vì những người tội lỗi, bọn chúng bỏ rơi luật pháp của Ngài. - Đáp.

2) Thừng chão bọn ác nhân đã trói buộc con, nhưng con chẳng lãng quên luật pháp của Ngài. - Đáp.

3) Xin Chúa cứu con khỏi người ta áp bức, để con tuân giữ các huấn lệnh của Ngài. - Đáp.

4) Những kẻ bách hại con cách độc ác đang tiến lại gần, bọn chúng sống xa pháp luật của Chúa. - Đáp.

5) Ơn cứu độ của Chúa xa bọn ác nhân, vì chúng chẳng lo giữ những thánh chỉ của Ngài. - Đáp.

6) Nhìn thấy những kẻ phản bội mà con chán nản, vì chúng không tuân giữ lời sấm của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA: Lc 16, 31

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 18, 35-43

"Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? - Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!" Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi!" Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Anh thưa: "Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy". Chúa Giêsu bảo anh: "Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa...

THỨ HAI TUẦN 33 TN
Lc 18,35-43
SÁNG MẮT SÁNG LÒNG
Đức Giê-su hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41)

Suy niệm: Anh mù thành Giê-ri-cô anh đã dùng lợi thế mạnh nhất và gần như duy nhất là tiếng kêu để làm cho Chúa Giê-su chú ý đến mình. Tiếng kêu của anh là lòng khao khát của anh. Anh kêu to mặc cho đám đông ồn ào. Anh kêu hết sức dù không ít người quát nạt bảo im. Và anh đã được toại nguyện. Anh được Chúa chữa cho sáng mắt và anh nhận biết Ngài. Cuộc đời anh giờ đây đã đổi thay, anh không còn ngồi ở vệ đường nữa, mà nhập vào đoàn người tôn vinh ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng để lời kêu gào của anh mở ra đoạn kết có hậu như thế lại cần có một tiếng nói khác, đó là lời Chúa Giê-su gọi anh đến và khẳng định như đinh đóng cột: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Hơn thế, Ngài đã thấy anh từ trước, từ đời đời, như Ngài đã thấy Na-tha-na-en dưới gốc cây vả trước khi ông tới gặp Ngài. Ngài đã chạnh lòng thương ban cho anh một cơ hội được chữa lành không chỉ căn bệnh mù thể lý để anh được sáng mắt, mà còn cho anh được sáng cặp mắt đức tin để anh thấy Chúa và ca tụng Ngài.

Mời Bạn nhắm cặp mắt thể xác của mình lại để cảm nghiệm điều anh mù Giê-ri-cô cảm nghiệm và lắng nghe tiếng Chúa hỏi bạn: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Tội lỗi nào? Nết xấu nào? Trăn trở nào bạn muốn được Chúa cứu thoát ra? Bạn hãy thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy.”

Sống Lời Chúa: Để có thể “thấy” Chúa và “thấy” chính mình, bạn hãy dành thời gian thích đáng để suy niệm khi bắt đầu một ngày và để xét mình khi kết thúc một ngày sống.

Cầu nguyện:Đọc kinh Sáng Soi..

 

THỨ HAI TUẦN 33 TN
Lc 18,35-43
LÒNG TIN CỦA ANH ĐÃ CỨU CHỮA ANH

“- Lạy ông Giê-su con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! - Anh muốn tôi làm gì cho anh ? - Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy ! - Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 18,38-42)

Suy niệm: Trong việc Chúa chữa người mù hôm nay, có một thông điệp cần được lưu tâm và đào sâu thích đáng. Chúa Giê-su không nói: “Ta cứu chữa anh”, nhưng Người nói: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh!” Người cho thấy tác nhân của sự cứu chữa là chính lòng tin của đương sự. Và đây không phải là lần duy nhất Chúa Giê-su tuyên bố điều này. Chúa cũng đã nói như thế: với người đàn bà bị băng huyết (Lc 8,48), với ông đại đội trưởng Rô-ma (Mt 8,13), với hai anh mù (Mt 9,29), với người phụ nữ Ca-na-an có đứa con gái bị quỉ ám (Mt 15,28), v.v... Sau này, thánh Phao-lô sẽ xác nhận mạnh mẽ rằng vai trò chữa lành và cứu độ thuộc về đức tin chứ không thuộc về Lề Luật (x. Rm 1,16-11.36; Gl 3,15-29).

Mời Bạn: Xác tín vững chắc rằng lòng tin vào Đức Ki-tô đồng nghĩa với sự chữa lành. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta nơi Đức Ki-tô, như một tấm ngân phiếu đã ký sẵn! Chỉ cần điền thêm lòng tin của chúng ta. Lòng tin của chúng ta sẽ cứu chữa chúng ta!

Sống Lời Chúa: Đừng vội thắc mắc tại sao Chúa không chữa lành cho mình về bệnh này tật nọ. Bạn đang cần sự chữa trị loại nào (thể lý, tâm lý, tâm linh)? Và bạn hãy tự hỏi lòng tin của mình vào Thầy Thuốc Giê-su đang ở mức nào. (Chẳng hạn, bạn đánh giá thế nào về ý nghĩa của mỗi lần mình rước lễ?)

Cầu nguyện:Đọc Kinh Xin Chúa Thương Xót, với tất cả lòng thành, mỗi câu 2 lần.

Suy niệm Tin Mừng thứ Hai tuần 33 thường niên
MÙ LOÀ THIÊNG LIÊNG
(Lc 18,35-43)


Trong các bệnh tật, có lẽ bệnh mù lòa làm cho con người cảm thấy đau khổ nhất vì họ phải sống trong tăm tối. Bệnh mù lòa làm con người không thấy được ánh sáng, không thấy người thân, thậm chí không thấy được chính bản thân mình.

Nhà thơ Lê Trường Hưởng có những vầng thơ thật hay nói về thân phận người mù:
“Khiếm thị suốt đời chỉ tối đêm
Thấy đâu bóng nắng ngả bên thềm?
Bước đi dò dẫm buồn dâng ngập
Làm việc lần sờ khổ chất thêm
Hạnh phúc nơi nào mà ẩn khuất
Tình duyên chốn đó chẳng sao tìm
Sang giàu cũng chỉ nhờ đôi mắt
Tủi cực luôn vò xé trái tim.”

Cảm thương được nỗi khổ đau chất chứa của người mù nên Chúa Giêsu đã thương chữa lành cho họ.

Đoạn Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù tại Giêricô, từ đó chúng ta nhìn lại mình, tuy chúng ta không bị mù lòa phần xác, nhưng rất có thể chúng ta đang mù lòa thiêng liêng. Bệnh mù lòa thiêng liêng thường có 3 dạng:

- Dạng thứ nhất, người mù lòa về phương diện thiêng liêng là người không nhận ra tình thương của Thiên Chúa qua những ơn huệ Ngài đã ban cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Nếu chúng ta không nhận ra những ân huệ đó để cảm tạ Chúa thì chúng ta đang bị mù lòa.

- Dạng thứ hai, người mù lòa về phương diện thiêng liêng còn là những người không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những anh em nghèo khổ và bất hạnh để rồi cố gắng giúp đỡ họ về tinh thần cũng như về vật chất.

- Dạng thứ ba, những người mù lòa về phương diện thiêng liêng còn là những người không cảm nhận được những nguy hiểm ẩn náu đằng sau những dịp tội, họ như con thiêu thân cứ lao mình vào các dịp tội như ăn chơi, chơi bời, bồ bịch lăng nhăng hay có khi họ đang sống trong tội lỗi mà vẫn không nhận ra.

Vì vậy, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa thương chữa lành bệnh mùa lòa thiêng liêng cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin thương chữa lành bệnh mù lòa cho chúng con để chúng con thấy Chúa và nhận ra Chúa nơi những anh chị em đang sống chúng quanh chúng con.
(Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng)
.

Mùa lòa tinh thần.

có một bà vợ đến gặp LM. xứ và xin cầu nguyện cho chồng con bị lọc máu hàng tuần 3 lần, cả hơn hai năm nay rồi. Hôm nay nhà con mặt mũi xưng húp lên, và không ăn uống được gì hết. Con lo gọi cho bác sĩ và họ nói phải đến nhà thương ngay lập tức. Anh chồng không chịu đi vì nói không có sao hết và nổi cạo lại với vợ con.

căn cứ theo dữ kiện người vợ nói, dựa vào bài phúc âm hôm nay.. tôi có lời khuyên anh chồng nếu bình tĩnh nghe theo lời bác sĩ là lời Chúa kêu mời thì cứ đi bác sĩ xem sao? Thứ hai là "anh rất nóng tính với vợ con" thì ra có lẽ anh có mắt nhưng mù lòa vì không nhìn ra những ân huệ Chúa ban cho những người vợ, con cái. Họ cũng bị nóng tính vì muốn giúp anh thoát cảnh lọc máu.

tôi khuyên người vợ hãy bình tĩnh, khuyến khích anh chồng phải chấp nhận bệnh tật thì lúc đó bớt nóng tính, vì nóng tính là dấu không có bình an trong tâm hồn, không nhìn thấy bệnh tật là ân phúc Chúa gởi cho mình để lập công, "muốn trốn thoát" bệnh tật này để khoẻ mạnh như người ta.

mù cả hai phần mà không biết, không nhận ra được ý của Thiên Chúa nhiệm mầu trong bệnh tật

sn. by vhd 16-11-2015...
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)