dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
CN Lễ Chúa Kitô Vua Năm B
 

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 13-14

"Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu".

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 92, 1ab. 1c-2. 5

Đáp: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a).

Xướng: 1) Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai; Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai. - Đáp.

2) Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở, tự đời đời vẫn có Chúa. - Đáp.

3) Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Kh 1, 5-8

"Người là thủ lãnh các vua trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Đấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen.

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen.

Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng phán: "Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh". Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 11, 10

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến! - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 18, 33b-37

"Quan nói đúng: Tôi là Vua".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"

Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này".

Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?"

Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi". Đó là lời Chúa...

CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – B
Đức Giê-su Ki-tô, Vua Vũ Trụ        Ga 18,33b-37

VƯƠNG QUỐC KHÔNG THUỘC VỀ TRẦN GIAN NÀY!

Đức Giê-su đáp: “Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Ga 18,36)

Suy niệm: Chuyện kể rằng, có một ông lão lang thang dựng lều trú ngụ trước hoàng cung. Nhà vua triệu vào chất vấn: đây đâu phải là trạm nghỉ chân? Trước hoàng thượng, ai sở hữu hoàng cung này, ông lão hỏi. Đức vua trả lời: phụ vương của trẫm, người đã băng hà. Thế vậy, ai đã sở hữu chỗ này trước phụ vương của hoàng thượng? Tiên đế của phụ vương trẫm, ông ấy cũng đã qua đời. Ông lão liền nói: Thế thì đây cũng chỉ là một trạm nghỉ chân; ai cũng chỉ ở chỗ này một thời gian ngắn rồi đi. Vua chúa trần gian dù có trị vì đến “muôn tuổi” thì rồi cũng có lúc ra đi. Chỉ có Chúa Giê-su mới là Vua muôn đời. Nước của Ngài “không thuộc về là thế gian này;” đó là vương quốc của sự thật: Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Chúa; đó là vương quốc của sự sống: Ai tin vào Ngài thì không bị xét xử nhưng được sự sống đời đời (x. Ga 5,24).

Mời Bạn: Chúa Giê-su là Vua quyền năng của bạn, vị Vua mà bạn có thể gặp gỡ và trở nên bạn hữu thân tình. Bạn đã tôn nhận Vua Giê-su để Ngài giải thoát bạn khỏi sợ hãi, buồn phiền, bất an, và bao lo toan trong cuộc sống chưa? Bạn và tôi hãy qui phục Vua Giê-su, để Người thi thố quyền năng của Người trên cuộc đời chúng ta.

Sống Lời Chúa: Quì gối trước thánh giá Chúa Ki-tô để tôn nhận Ngài là Vua, là Chúa cuộc đời bạn.

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su, chúng con thật hạnh phúc có Chúa là Vua vũ trụ yêu thương con. Chúng con xin lỗi Vua Giê-su của chúng con, vì đã không tôn thờ, yêu mến cho phải đạo. Từ nay, chúng con chỉ thờ lạy một mình Chúa là Vua chúng con mà thôi. Amen.

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
(22/11/2015) – (Ga 18, 33b-37) –
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

"QUAN NÓI ĐÚNG: TÔI LÀ VUA".

SUY NIỆM & CHIA SẺ:

LỄ CHÚA KITÔ VUA

Năm phụng vụ mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập thể, tiếp nối qua hành trình rao giảng Tin mừng rồi cuộc Tử nạn, Phục sinh và kết thúc bằng vương quyền viên mãn của Đức Kitô. Như vậy, năm phụng vụ tượng trưng cho chu kỳ thời gian bắt đầu từ Đức Kitô và cuối cùng trở về với Ngài. Đức Kitô chính là khởi đầu và là cùng đích của vũ trụ và lịch sử nhân loại.

Đặt lễ Chúa Kitô Vua trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, Giáo Hội muốn nhắc nhở rằng, Đức Kitô chính là Vua của vũ trụ, Ngài là Chủ của thời gian, Chủ của lịch sử nhân loại và là Chủ của lịch sử mỗi người chúng ta. Chúa Kitô vượt trên thời gian để mãi mãi là vị Vua vĩnh cửu.

Giáo Hội suy tôn Đức Giêsu là Vua vũ trụ. Ngài không làm vua theo kiểu vua chúa trần gian. Ngài cũng không làm vua một lãnh vực kinh tế nào. Đức Giêsu là Vua Niềm Tin. Vương quốc của Vua Giêsu là vương quốc của sự thật. "Tôi đến để làm chứng cho sự thật". Sự thật mà Ngài tuyên bố, đó là ý định cứu rỗi của Chúa Cha: Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến để cứu độ thế gian.

Đức Giêsu thiết lập một Vương quốc phổ quát và vĩnh cửu bằng niềm tin và tình yêu trong sự thật.

Nhiều lần Đức Giêsu đã khước từ làm vua theo kiểu trần thế. Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, dân Do thái muốn tôn Đức Giêsu làm vua, nhưng Ngài trốn lên núi. Khi trả lời cho những kẻ gài bẫy: "Chúng tôi có phải nộp thuế cho Xêza không?" Đức Giêsu đáp: "Của Xêza hãy trả cho Xêza, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa".

Đặc biệt trong phiên toà xét xứ, Philatô hỏi Đức Giêsu: "Ông có phải là vua dân Do thái không?". Người đã trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi". Nước Chúa không thuộc về thế gian. Nước Chúa ở trong các tâm hồn khao khát sự thật, tôn trọng sự thật, đón nhận sự thật. Sự thật đó là tình yêu cứu độ Đức Giêsu đem đến cho nhân loại.

ĐỨC GIÊSU LÀ VUA SỰ THẬT

LÀM SAO ĐỂ HỌC BIẾT SỰ THẬT, YÊU MẾN SỰ THẬT ?

May mắn cho con người, các Bài Đọc hôm nay chỉ đường cho con người để biết đâu là nguồn gốc của sự thật; con người không thể tìm đâu khác ngoài Đức Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa.

TRONG BÀI ĐỌC I Trích sách Tiên tri Đaniel, tiên tri Daniel tường thuật thị kiến một Con Người lãnh quyền vương đế, vinh quang, và thống trị vĩnh cửu muôn đời từ Thiên Chúa. Tất cả mọi người trên vũ trụ sẽ phải tuân phục quyền bính của Người Con này.

TRONG BÀI ĐỌC II Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ, tác giả Sách Khải Huyền xác tín Đức Kitô là Vua muôn thuở và muôn đời; ngay cả lúc Ngài hy sinh chịu chết vì con người. Mọi người đã giết và từ chối Đức Kitô sẽ đấm ngực than khóc khi nhìn thấy triều đại Người trị đến trong vinh quang.

TRONG BÀI TIN MỪNG theo thánh Gioan, cuộc đàm thoại giữa Đức Kitô và quan Tổng Trấn Philato nêu bật sự khác biệt giữa vua thế gian và vua Nước Trời. Philato hiểu Đức Giêsu muốn làm vua kiểu của thế gian như phần đông người Do-thái; trong khi Chúa Giêsu mặc khải Ngài là Vua của Nước Trời, Vua của sự thật. Tất cả những ai biết lắng nghe và sống theo sự thật là con dân của Nước Trời, dưới quyền cai trị của Đức Kitô.

ĐI VÀO BÀI TIN MỪNG:

“Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?"

Trong Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, năm B, Phạng vụ Lời Chúa đã thay đổi Thánh sử, thay vì là Marcô, Phụng vụ lại chọn thánh sử Gioan. Đây là một trang Tin Mừng của Thánh Gioan, nhưng đúng ra chúng ta vẫn ở trong cùng một mạch văn cũ. Thánh Gioan chỉ đưa ra tước hiệu là Vua trong cuộc thương khó, vừa đau khổ vừa vinh quang. Bỗng nhiên, liên tiếp ông nói về "Vua”, "Vương quyền".

Chúng ta đang ở trong phiên toà xử Đức Giêsu. Phiên xử này là phiên xử danh tiếng nhất trong mọi thời đại!

Để hiểu cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Philato trong trình thuật hôm nay, chúng ta cần hiểu hoàn cảnh lịch sử chung quanh cái chết của Chúa Giêsu. Những người trong Thượng Hội Đồng của người Do-thái không có quyền giết Chúa Giêsu, vì họ đang bị cai trị bởi đế quốc Rôma. Vì thế, họ bắt Chúa Giêsu và trao nộp cho quan Tổng Trấn Philato.

Để có thể luận tội Chúa, Philato cần biết lý do rõ ràng Ngài phạm tội gì. Lúc đầu người Do-thái buộc tội Chúa Giêsu phạm thượng (Ga 19:7), vì là người mà dám xưng mình là Con Thiên Chúa. Sau này họ biết được Philato không muốn lên án tử hình Chúa Giêsu vì lý do tôn giáo (Ga 19:6), họ họp nhau lại tìm một lý do chính trị để làm áp lực với Philato. Họ tố cáo Chúa Giêsu dám xưng mình là "Vua dân Do-thái;" và bất cứ ai xưng mình là vua, là chống lại Caesare (Ga 19:12).

Thẩm phán là ông Philatô, lãnh tụ của đạo quân La Mã đang chiếm đóng. Ông là viên toàn quyền của một đế quốc đã từng đô hộ và để dấu ấn trên thế giới. La Mã lúc bấy giờ ngự trị nước Ý, Pháp, Tây Ban ba, Anh và một phần nước Đức, Áo, Nam Tư, Rumani, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Xyri, Libăng, Palextin, Ai Cập, Li bi, Tuynidi, Angiêri, Ma -Rốc. Hoàng đế lúc bấy giờ là Tibêriô, thừa kế của Augustô. Philatô là quan toàn quyền có nhiệm vụ chặn đứng những vụ nổi loạn thoáng chớm nở trong dân Do Thái.. Hàng ngàn người đã bị treo lên thập giá, để áp đặt quyền lực của La Mã.

Bị cáo hôm đó; đối với Philatô là một "ông Giêsu nào đó" Mà cách đây ba năm chỉ là một anh thợ mộc giản dị và âm thầm tại Nagiarét, một thôn làng nhỏ, chính quyền cũng không biết tới họa chăng mới có một đội tuần tiễu đi qua.

“ÔNG CÓ PHẢI LÀ VUA DÂN DO-THÁI KHÔNG?”

Để bắt đầu phiên toà, bao giờ vị Thẩm phán cũng hỏi về lý lịch của bị cáo. Ta không hiểu tại sao Philatô không hỏi những câu hỏi thông thường, đại loại như: Ông tên gì? Làm nghề gì? Ở đâu và đã phạm tội gì? Mà lại hỏi: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”. Có lẽ Philatô đã được các bậc đàn anh lãnh đạo Do Thái Giáo mớm cho biết điều đó, nên ông đã hỏi thẳng mà không cần qua những câu hỏi thông thường. Thực chất Philatô muốn hỏi: ““Ông có phải là tay lãnh tụ chính trị, dám chống lại chính quyền Rôma không?”. Đối với Philatô, là vua Do thái chỉ có nghĩa như vậy.

Thánh Gioan cho chúng ta thấy Ðức Giêsu bấy giờ đang ở trước tòa Philatô. Ông này rất lúng túng. Người Dothái không chịu vào phủ đường vì sợ mắc uế không ăn lễ vượt qua chiều hôm ấy được. Do đó Philatô lúc phải ra gặp họ ở ngoài phủ đường, lúc lại phải đi vào trong, tra hỏi riêng Ðức Gêsu. Ông lúng túng lúc ra lúc vào. Nhất là ông không biết phải xử vụ này ra sao. Người Do-thái đòi xử tử Ngài... Còn Ngài nào có tội lỗi gì? Ðứng về quan điểm hành chính Rôma, chỉ có việc họ cáo Ngài là Vua mới là đáng kể, còn các tội khác không có gì đáng nói.

“Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"

Thật là một điều quá đáng? Bị cáo bây giờ lại "hạch hỏi quan tòa". Có phải vai trò bị đảo ngược không? Táo bạo thật, người bị cáo đáng thương! Người ấy là ai vậy?

QUAN TỰ Ý NÓI THẾ, HAY LÀ CÓ NGƯỜI KHÁC NÓI VỚI QUAN VỀ TÔI?

Đức Giêsu thật tuyệt vời. Người biết rằng quan tòa này là toàn quyền. Tuy nhiên, Chúa muốn ông có một tương quan cá nhân, cố dẫn ông ra khỏi một cuộc tranh luận pháp lý, để bày tỏ một lập trường của riêng ông, "này, ông Philatô, có phải chính ông nói rằng tôi là Vua không?" Chúa Giêsu muốn Philatô phải bày tỏ lập trường của mình chứ không nên nghe theo những lời xúi giục của các tay đàn anh Do Thái giáo.

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy nguyên cớ của câu Philatô hỏi là những luận điệu tố cáo của người Do thái. Philalô không đời nào có ý tưởng bắt Chúa Giêsu và lên án Người chiếm đoạt vương quyền nếu người Do thái không tố cáo.

“Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?"

Philatô khẳng định: “Ta đâu phải là người Do-thái”, có nghĩa ông không cùng quan điểm với người Do Thái tố cáo và nộp Chúa Giêsu cho ông, đó là chuyện của các ngươi mà ông không muốn dây vào. Đối với ông, chuyện quan trọng nhất mà Philatô muốn biết là Chúa Giêsu có phải là tay chính trị phản động không? Còn các chuyện khác như về tôn giáo hay những thù hằn cá nhân Philatô không muốn can dự vào.

Ðể ra khỏi thế khó xử này, Philatô chuyển sang chuyện khác. Ông nói rằng người Do-thái đã nộp Ngài cho ông, thì hỏi Ngài để làm gì? Nhưng Ðức Giêsu không muốn bước sang chuyện ấy. Không gỡ được nghi vấn lúc đầu cho ông, lương tâm ông chỉ có thể cứ rối thêm mãi, vì thế ông mới buộc lòng hỏi:

“ÔNG ĐÃ LÀM GÌ?”

“Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này"

NƯỚC TÔI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN NÀY

Đức Giêsu không trả lời câu hỏi của quan tòa "ông đã làm gì?". Chính Đức Giêsu không có ý thắng người đối thoại nhưng chỉ hướng cuộc đối thoại theo đề tài mà Người muốn bàn cãi.

Đức Giêsu giải tỏa mọi sự hiểu lầm về tước hiệu "Vua” mà Philatô đang tìm cách điều tra, đó là Vua theo nghĩa chính trị.

Ít nhất có ba cách làm “Vua".

1. Vua theo nghĩa chính trị, theo kiểu La Mã: Người ta thống trị kẻ khác bằng cách nô lệ hóa họ.

2. Vua theo nghĩa Thiên sai, theo kiểu mong đợi của dân Do Thái: Một người thuộc dòng dõi Vua Đa-vít chính thức lên ngôi, và chiến thắng kẻ thù của Israel, của Chúa bằng cách đè bẹp chúng.

3. Sau hết, Vua theo cách của Đức Giêsu: Một vương quyền huyền bí, không ép buộc ai, không đè bẹp ai, người ta có quyền theo hoặc không theo Ngài. Một vương quyền mà lại để "Vua" bị "Giao nộp" cho kẻ thù mà không kháng cự, một tổng thống mà không có “vệ binh" để bảo vệ mình, không có cận vệ để bao bọc trước đám đông. Một vương quốc không quân đội, không thiết giáp không hỏa tiễn.

Vì thế Chúa Giêsu mới nói: “”Nước tôi không thuộc về thế gian này”. Nước đó vẫn ở trong thế gian, đó là vương quốc tình yêu. Ở đâu mà tình yêu ngự trị thì nơi đó thuộc về Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa vẫn hiện diện trong thế gian nhưng lại không thuộc về thế gian.

“Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?"

Có lẽ Philatô rất hoang mang và bối rối trước câu trả lời của Chúa Giêsu, ông không thể hiểu được cụm từ “Nước tôi không thuộc về thế gian này”. Vậy nước đó thế nào? Nước đó ở đâu, nước đó có tổ chức hành chính ra sao? Mà không có ai đến bảo vệ một ông vua bị nộp như vậy? Ông không hiểu cũng phải vì ông là viên toàn quyền, ông là một nhà chính trị luôn đứng trên quan điểm chính trị trần gian thì làm sao hiểu được quan niệm về Nước Thiên Chúa.

Nhưng trong thâm tâm Philatô vẫn đinh ninh Chúa Giêsu là Vua qua những cụm từ “nước tôi”, “chiến đấu” mà Chúa Giêsu đã dùng khi trả lời ông.

Chính trong tâm trạng hoang mang đó, bất giác ông hỏi lại Chúa Giêsu: "Vậy ông là Vua ư?" để được nghe chính Chúa Giêsu xác nhận lại rõ ràng.

“Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".

QUAN NÓI ĐÚNG. TÔI LÀ VUA

Ðức Giêsu khẳng định một lần nữa: "Ông nói đó: Tôi là Vua". Tức là Người thấy Philatô không còn hoài nghi như lúc đầu nữa. Ông đã bắt đầu tin Ngài là Vua.

Nhưng để ông đừng hiểu lầm, Ngài đã nói thêm: Ngài không làm Vua theo kiểu thế gian để cai trị trên người ta, nhưng để làm chứng cho sự thật. Philatô chắc chắn hiểu được phần đầu trong câu trả lời; vì ông vẫn nghĩ rằng theo quan điểm thế gian Ngài không thể nào là Vua được. Ngài không có bá quan văn võ, cũng chẳng có binh lính. Và chẳng thiết đến vấn đề này. Có bao giờ Ngài lộ ra ý tưởng muốn tổ chức một triều đình đâu? Vua gì mà để mình bị bắt nộp như thế này? Ðàng khác, Ngài uy nghi, sáng suốt, không thể có đầu óc điên đến nỗi tưởng mình làm Vua theo nghĩa bình thường được. Philatô đồng ý Ngài không là Vua theo kiểu thế gian.

Còn câu Ngài xác định sứ mệnh làm Vua của Ngài là làm chứng về sự thật, thì Philatô vừa không hiểu vừa không muốn hiểu. Người ta nói rằng ông có quan điểm triết học hoài nghi, tức là không nghĩ rằng có sự thật, vì theo ông sự thật chẳng là gì cả.

TÔI SINH RA VÀ ĐẾN TRONG THẾ GIAN NÀY LÀ CHỈ ĐỂ LÀM CHỨNG VỀ CHÂN LÝ. AI THUỘC VỀ CHÂN LÝ THÌ NGHE TIẾNG TÔI

Nước hay Vương Quốc mà Chúa Giêsu đề cập không thuộc về thế gian này như những quốc gia thông thường, nhưng là một Nước đặc biệt độc nhất vô nhị. Đặc biệt vì đó là Nước của Sự Thật. Trong Nước Sự Thật của Ngài, người ta sẽ không còn dùng những thủ đoạn chính trị giả dối, nhưng dựa trên nền tảng là sự thật. Các công dân của Nước này can đảm sống cho sự thật, chết cho sự thật. Đó cũng là Nước của Tình Yêu vì địa vị cao trọng của mỗi công dân dựa trên yêu thương: yêu thương là luật lệ chi phối mọi sinh hoạt, càng yêu nhiều, càng cao trọng.

Mừng lễ Ðức Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, chúng ta hãy đặt mình trước một thế giới bề bộn bao vấn đề: ô nhiễm môi trường, tăng dân số, aids, thất nghiệp, ma tuý, khủng bố, mafia, tham nhũng, nghèo đói, lạc hậu, bất công... Thế lực của sự dữ và tội ác có vẻ thắng thế, ích kỷ, hận thù, bạo lực tung hoành khắp nơi.

Chúng ta không chỉ cầu xin cho Nước Chúa mau đến, mà còn đưa tinh thần Ðức Kitô vào mọi cơ cấu trần gian: chính trị, xã hội, nghệ thuật, giáo dục, thể thao, giải trí... Càng làm cho sự thật và tình yêu thắng thế thì Nước Chúa càng lớn dần lên cho đến lúc thành tựu viên mãn vào ngày tận thế.

Xin Ðức Giêsu làm vua cả vũ trụ loài người, làm vua tiểu vũ trụ là cõi lòng từng Kitô hữu chúng con.

Amen.

CHÚA KITÔ VUA TÌNH YÊU (Lc.23.35-43)

Tình yêu Thiên Chúa cao siêu
Trí phàm sao hiểu được điều "Huyền Linh"
Mắt phàm chỉ thấy cây đinh
Làm sao thấy sự "Hy Sinh" cao vời

Con người sống ở trong đời
Tranh nhau quyền lợi mọi nơi khắp cùng
Kết bè, kết đảng xưng hùng
Tranh nhau chiếm những của chung cho mình

Làm giầu thất đức bất minh
Đạp dân nghèo xuống cùng đinh cuộc đời
Bao người đói rách tả tơi
Mình ngồi trên cứ ăn chơi xả giàn

Vô tâm một lũ tham tàn
Cùng nhau gây đã muôn vàn tội khiên
Như bầy chó sói vờn chiên
Gây bao khổ cực đảo điên dân tình

Người ngay nếu thấy bất minh
Lòng ngay lên tiếng công bình dựng xây
Lời ngay đụng chạm cả bầy
Quân gian ác sẽ bủa vây trả thù

Gương lành của Chúa Giêsu
Xưa kia cũng bị quây thù bủa vây
Vu oan, giá họa cũng đầy
Ngài là cứu thế là thầy chúng con

Nhưng Ngài còn chịu đánh đòn
Vì yêu Ngài bước cho tròn lời Cha
Xuống đời cứu chuộc chúng ta
Hy sinh tận hiến Ngài là "Tình Yêu"

"Tình Yêu" thánh hiến một chiều
"Tình Yêu" thánh thiện nhân nhiều gấp trăm
"Tình Yêu" chân chính ngàn năm
"Tình Yêu" Thiên Chúa Thánh Tâm "Vua Trời"

"Ki Tô Vua" mãi tuyệt vời
"Ki Tô Vua" đã vào đời với ta
"Ki Tô Vua" chính Ngài là
"Ki Tô Vua" cứu thế ta trong đời.

"Ki Tô Vua" đấng tuyệt vời
"Ki Tô Vua" đã cứu đời vì "YÊU"

Trầm Hương Thơ

...

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)