Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 26-33

"Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Đức Giêsu sống lại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: "Thưa chư huynh, con cháu Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Giêrusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhìn nhận Đức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sabbat; thế mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án Người. Và dầu không thấy nơi Người lý do nào đáng phải chết, họ cũng xin Philatô cho giết Người. Và khi đã hoàn tất mọi điều đã chép về Người, họ đã tháo Người xuống khỏi cây thập giá và mai táng Người trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Và trong nhiều ngày, Người đã hiện ra với những kẻ đã cùng với Người từ Galilêa lên Giêrusalem. Bây giờ những kẻ đó là những chứng nhân của Người trước mặt dân chúng.

"Phần chúng tôi, chúng tôi loan báo cho chư huynh hay rằng: lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, Thiên Chúa đã làm hoàn tất cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại, như đã chép trong thánh vịnh thứ hai rằng: 'Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con' ". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 2, 6-7. 8-9. 10-11

Đáp: Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con (c. 7).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Chính Ta đã đặt vương nhi Ta trên Sion, núi thánh của Ta. Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: "Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con". - Đáp.

2) Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và cùng kiệt cõi đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng cây gậy sắt, như bình thợ gốm, Con đem nghiền nát chúng ra. - Đáp.

3) Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết, quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Người, hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, Người đã chịu treo trên thập giá vì chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 14, 1-6

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Đó là lời Chúa.

 

5 phút suy niệm  2016

 

5 phút suy niệm:                                   THỨ SÁU TUẦN 4 PS
Ga 14,1-6
CON ĐƯỜNG THẦY ĐI
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,3)
Suy niệm: Nếu đặt câu hỏi: “con đường để làm gì?”, có lẽ nhiều người sẽ trả lời rằng: “để đi”. Điều đó không sai, nhưng thực ra con đường được hình thành là để dẫn đến đích. Dù là đường bộ, đường thuỷ, đường truyền tín hiệu, hay đường đời, đường tình duyên… nếu không có điểm đến thì đã chẳng có con đường. Giữa đất với trời, giữa con người với Thiên Chúa là một khoảng cách ngàn trùng, nhưng không phải vì thế mà không có con đường. Chúa Giê-su nói Ngài là chính con đường đó. Nhưng “con đường Thầy đi” không phải là con đường mà người ta bỏ lại sau lưng khi họ đạt tới đích. Con đường Giê-su còn “là sự thật và là sự sống”. Điều đó có nghĩa là “đi con đường Giê-su” cũng đồng nghĩa với việc sống kết hiệp với Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô để “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy.”
Mời Bạn: Đích điểm mà Chúa Ki-tô muốn dẫn nhân loại đến chính là Chúa Cha. Nhưng để đạt tới đích, Chúa Ki-tô đã đi qua con đường thập giá. Bạn có dám đi theo Ngài trên con đường đó để được cùng Ngài vinh quang không?
Sống Lời Chúa: Để vác thập giá theo Đức Ki-tô, chúng ta hãy sống vâng phục như Ngài, và vui lòng đón nhận những nghịch cảnh trong cuộc sống mà không đầu hàng hay than trách số phận.
Cầu nguyện:Hát hoặc tâm sự với Chúa: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài,xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.”

THỨ 6 SAU CN 4 PS – C
CHÚA GIÊSU LÀ CON ĐƯỜNG ĐƯA CHÚNG TA ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
* LỜI CHÚA : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)
* CHIA SẺ :
Người xưa thường nói : “Không thầy đố mày làm nên” như là một sự nhắc nhở mỗi người chúng ta về vai trò của người làm thầy, người hướng dẫn, dạy dỗ, rèn luyện, giáo dục không chỉ về kiến thức mà còn về nhân cách con người.
Không có người dạy chữ, dạy đọc, dạy viết, con người sẽ bị mù chữ, không thể biết được kiến thức khoa học xã hội.
Cha mẹ không tập đi cho đứa bé, suốt đời nó sẽ chẳng bao giờ biết đi.
Cha mẹ không dạy nó tập nói, suốt đời nó sẽ chẳng bao giờ biết nói.
Cha mẹ không dạy con cái về nhân bản, đối nhân xử thế, lễ giáo, thì đứa bé lớn lên sẽ ngỗ nghịch, hư đốn, không bao giờ trưởng thành về nhân cách, có ích cho xã hội.
Tự nơi con người không thể làm bất cứ việc gì, nếu như không có sự hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ của người khác.
Cũng thế, trong đời sống thiêng liêng, đời sống linh hồn, con người không thể có sự sống đời đời, nếu như Đấng là Sự Sống không ban cho con người sự sống đó.
Con người không thể có hạnh phúc đích thực, nếu như Đấng là Hạnh Phúc không ban cho con người niềm vui hạnh phúc đó.
Con người không thể lên hưởng niềm vui trên Nước Thiên Đàng, nếu như Đấng từ trời xuống không đưa họ lên hưởng niềm vui bất diệt trên Trời. “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.” (Ga 3,13)
Đấng đó chính là Chúa Giêsu Kitô – Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người. Đấng đã chịu đóng đinh, chịu chết trên cây Thánh giá, và đã phục sinh vinh hiển để ban ơn cứu độ cho con người. Chúa Giêsu Kitô chính là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, đưa chúng ta đến với Chúa Cha để được hưởng sự sống đời đời.
Chỉ nơi Chúa Giêsu Kitô mới đem lại cho con người niềm vui ơn cứu độ. Chỉ nơi Chúa Giêsu Kitô mới đem lại cho con người hạnh phúc và sự sống đời đời. “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (Cv 4,12)
Ước mong sao, mỗi người chúng ta luôn thực hành đời sống đức tin của mình, và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ trần gian.
* CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu Kitô! Tâm hồn con khao khát Chúa! Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Xin cho con được vào bệ kiến Tôn Nhan Ngài. Amen.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)