dongcong.net
 
 


Di Sản Đồng Công
của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ nơi tôi

Mừng Quan Thày Dòng 15/9/2009
Quí Mến Biệt Tặng
những tâm hồn đang và đã theo đuổi Lý
Tưởng Thánh Đồng Công,
Anh Em Tu Sĩ Đồng Công, Anh Chị Em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công và Anh Em Thân Hữu Đồng Công
Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

 Di sản đồng Công (2)
Lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria của Cha Thủ còn được tỏ hiện hết sức sâu đậm và rõ ràng qua các kinh nguyện của ngài. Hình như các kinh nguyện của ngài hầu như về Mẹ Maria, liên quan tới Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nào là Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Mẹ, nào là Kinh Tuần Bảy hằng ngày kính các nhân đức của Trái Tim Mẹ, nào là Kinh Dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Mẹ, nào là Kinh Cầu Trái Tim Mẹ, nào là Kinh Dọn Mình và Cám Ơn Rước Lễ với Trái Tim Mẹ v.v. Đấy là chưa kể một kinh chính yếu của dòng ngài và cho dòng của ngài, đó là Kinh Dâng Đoàn, hay kinh anh em dòng hằng ngày dâng nhau cho Trái Tim Mẹ và kinh dâng quyền thủ lãnh cho Mẹ nữa.

Lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria của Cha Thủ nơi tôi đã âm thầm đâm rễ nơi tôi và rõ ràng trổ bông kết trái qua các hoạt động tông đồ giáo dân liên quan tới Mẹ Fatima, như Phong Trào Thiếu Nhi Fatima ở TGP/LA và Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Riêng nơi Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, một phong trào đã được thành lập từ năm 1984, năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiệp cùng các vị giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, nhưng mãi cho đến năm 1992 mới bắt đầu “đâm rễ vươn cao” theo thời điểm thiên định của nó. Không ngờ, như Ông Nguyễn Hữu Toại và Nguyễn Văn Hoạt, hai đoàn viên Đạo Binh Xanh thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles, đã được Chúa Mẹ dùng để phát động phong trào giới trẻ này thế nào, tôi là người cũng được các Ngài sai đến sau đó để hoàn thành tất cả những gì cần thiết theo ý của các Ngài nơi phong trào này và cho phong trào này (như tôi sẽ chia sẻ thêm nữa trong bài này ở các đoạn 3.1 và 4.2 dưới đây).

Ở đây tôi chỉ muốn nói là chính nhờ mầm mống Di Sản Đồng Công về Lòng Tôn Sùng Đức Mẹ mà tôi đã có duyên nợ đặc biệt với phong trào giới trẻ Fatima này. Trước hết, tôi đã thấy rõ và không thể nào phủ nhận được ý Chúa muốn tôi phục vụ phong trào này từ ngày tôi mừng sinh nhật 42 tuổi của tôi. Bởi thế, tôi đã gắn bó và dấn thân hết mình cho phong trào này, với bất cứ giá nào, như một phần đời bất khả thiếu của tôi. Có lần tôi đã nói với vợ của tôi rằng, “phải chăng vì anh dấn thân phục vụ giới trẻ của Chúa mà Chúa đã bù lại cho gia đình chúng ta 3 đứa con thật là tốt lành, ngoài lòng mong ước của chúng ta”. Tôi đã thực sự lấy tất cả vốn liếng sẵn có từ Đồng Công ra trang điểm cho phong trào giới trẻ đặc biệt này của Chúa Mẹ. Chính tôi đã thiết lập Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng từ năm 1992, trước khi có cả Khóa Tĩnh Huấn đầu tiên. Tôi cũng là người đặt tên cho các Đoàn bằng những ngày Lễ của Đức Mẹ. Tôi đã sử dụng câu hô “Trái Tim Mẹ Toàn Thắng” như trong Dòng sau khi chơi bóng chuyền để các em hô trước khi kết thúc một sinh hoạt. Tôi đã lập lệ than thở câu về Mẹ để kết thúc các buổi đọc kinh chung, đó là câu: “Hỡi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa”.

Các em cũng đã có thói quen hát bài Dâng Ngày và Dâng Đêm cho Mẹ trong các tổ chức qua đêm, như Trại Hè Fatima, Trại Huấn Luyện và Khóa Tĩnh Huấn. Bài hát đơn sơ tôi đã sáng tác cho các em hát nhưng không ngờ làm cho các em thích thú tiếp tục hát chung cho tới nay. Có em, theo tôi biết, cũng sử dụng riêng cho bản thân mình hằng ngày nữa. Lời ca “Dâng Ngày Cho Mẹ” như sau: “Ôi Maria Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô. Ngày hôm nay, con xin dâng lên Mẹ: con người bé nhỏ của con, cuộc đời ngắn ngủi của con, và tình yêu thơ dại của con. Xin Trái Tim Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa muôn đời. Amen”. Lời ca “Dâng Đêm Cho Mẹ” (cùng một điệu nhạc nhưng hơi khác lời nhạc) như sau: “Ôi Maria Tình Thương Vô Biên của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đêm hôm nay, con xin dâng lên Mẹ linh hồn bất tử của con, thân xác tro bụi của con, và sự sống mong manh của con. Xin Trái Tim Mẹ …”

Chưa hết, vào ngày 31/5/1998, Lễ Mẹ Thăm Viếng cũng là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong thời điểm Giáo Hội hoàn vũ đang sửa soạn gần long trọng mừng 2000 Năm Chúa Kitô Giáng Sinh, tôi đã thành lập Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ (HSTTM) từ Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, và nhóm 27 tâm hồn đầu tiên này đã tuyên hứa tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con hôm đó, với cha linh hướng là linh mục Barnabê Nguyễn Đức Kiên của dòng Đồng Công. Hoạt động chính thức của Nhóm HSTTM này là mạng điện toán toàn cầu Thời Điểm Maria www.thoidiemmaria.net từ ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2001 cho tới nay, một mạng điện toán toàn cầu chuyên về Thánh Mẫu Fatima.Ngoài ra, nhờ việc hoạt động cho hai phong trào về Fatima là Thiếu Nhi Fatima và Tông Đồ Fatima, tôi đã viết, trong 70 tác phẩm (từ 1988-2009), 16 cuốn về Fatima: 1) Trái Tim Mẹ Toàn Thắng (1992); 2) Sứ Điệp Fatima – Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Mùa Biển Động Cuối Thời (1993);  3) Hận Thù Quyết Thắng (1996); 4) Tông Đồ Giới Trẻ (1996); 5) Fatima và Năm 2000 (1997); 6) Học Hỏi Thiếu Nhi Fatima (1997);  7) Thời Điểm Maria - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ (1998); 8) Fatima - Dấu Chỉ Thời Đại (2000); 9) Fatima – Chân Trời Cứu Độ (2004); 10) Sống Thánh Chứng Nhân - Đạo Binh Dàn Trận (2006); 11) Thiếu Nhi Fatima – Đâm Rễ Vươn Cao (2005); 12) Fatima - Định Mệnh Nhân Loại (2007); 13) Tông Đồ Fatima – Trái Tim Maria (2007); 14) Hiến Chương Tnôg Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Ở Hoa Kỳ (2007); 15) Tôn Vinh Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế (2009); và 16) Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là Tất Cả Bí Mật Fatima (2009).

Căn cứ vào những nghiên cứu và suy tư liên tục của tôi về Fatima, nếu “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là Tất Cả Bí Mật Fatima”, nhan đề của cuốn sách cuối cùng trong 15 cuốn về Fatima, cũng là đề tài tôi đã chia sẻ và trình bày trong Ngày Thánh Mẫu 32, trưa Thứ Bảy 8/8/2009, thì quả thực Cha Thủ là vị linh mục hết lòng biệt tôn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đã nắm bắt được chính cốt lõi của Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917, ở chỗ hoàn toàn đáp ứng ý của Thiên Chúa “muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ trên thế giới”, nhờ đó, như Đức Mẹ cho biết, “nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có hòa bình”.

Có thể nói mà không sợ sai lầm rằng, ngoài Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ do Dòng Đồng Công chủ trương và thực hiện từ Việt Nam, Ngày Thánh Mẫu liên tục hằng năm từ năm 1978 ở trụ sở trung ương Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, một biến cố đã trở thành của chung Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại, là biến cố Thánh Mẫu tiếp tục truyền thống tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria của Cha Thủ vậy.

Tôi không thể nào quên được những lời Kinh kết thúc Kinh Dâng Đoàn (kinh hằng ngày anh em Đồng Công đọc ban sáng để dâng anh em Dòng cho Mẹ), một đoạn kinh gồm tóm 3 tinh thần chính của Dòng là Tận Hiến, Yêu Nhau và Bỏ Mình, 3 tinh thần làm nên linh đạo thánh của Dòng Đồng Công, nhưng lại liên kết với Trái Tim Mẹ - "cho Trái Tim Mẹ toàn thắng", như sau:

"Ôi Mẹ yêu dấu! Anh em chúng con đây hết thảy là thật Giá Máu Chúa Giêsu, là tinh hoa bởi lòng Mẹ, là kết quả những đau khổ lớn lao của Trái Tim Mẹ. Xin Mẹ dìu dắt giữ gìn bênh vực xin Mẹ âu yếm yêu dấu chúng con trong Trái Tim Mẹ, cũng như xưa Mẹ đã yêu dấu và âu yếm Chúa Giêsu trong lòng Mẹ vậy. Lạy Mẹ yêu dấu ! Nhân danh phép tắc và lượng từ bi của Trái Tim Mẹ, con nài xin Mẹ làm cho hết mọi anh em chúng con được nên thánh, biết sống theo tinh thần Mẹ, hằng noi giữ Đức Vâng Lời trọn lành thánh thiện, hợp ý hợp lòng với Đấng thay mặt Chúa, với các anh em, thành một cơ binh dũng cảm, cương qua chiến đấu với hỏa ngục, phá nước Satan cho Trái Tim Mẹ toàn thắng. Xin Mẹ hãy làm cho mọi anh em con được tiêm nhiễm và hấp thụ lòng thương yêu cả thể lạ lùng của Trái Tim Mẹ, để anh em hết thảy đều hiểu biết và giữ Đức Yêu Nhau cho trọn vẹn, biết trọng Đức Yêu Nhau hơn mọi tư lợi, hằng thiết tha yêu mến nhau trong ý tưởng, lời nói, việc làm, để lôi kéo nhiều linh hồn về nhìn biết và yêu mến Mẹ, để Trái Tim Mẹ toàn thắng. Xin Mẹ chỉ vẽ soi sáng và dạy dỗ cho anh em con hết thảy biết sống theo Đức Tin và sự chân thật, nhìn biết mình hèn hạ khốn nạn, tội lỗi, vui chịu khinh chê, dày đạp, chịu dể đuôi bắt bớ, hoàn toàn phó thác và cậy trông ở Trái Tim Mẹ hằng giây phút, để chúng con được ơn bền vững đến cùng, cho Trái Tim Mẹ toàn thắng. Vì công nghiệp Chúa đã chịu chết vì chúng con. Amen".

2- Di Sản về lòng tôn sùng Đức Thánh Cha và gắn bó với Giáo Hội của Cha Thủ nơi tôi

Sau nữa, về lòng tôn sùng Đức Thánh Cha, hoàn toàn gắn bó với Giáo Hội, một lòng tôn sùng được thể hiện rõ ràng nơi hai hoạt động tông đồ truyền thông của tôi, đó là chương trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống (www.tinmungsusong.org) từ ngày 17/9/2000 cho tới nay, và mạng điện toán toàn cầu Thời Điểm Maria (www.thoidiemmaria.net) từ ngày 8/12/2001 cho tới nay.

Thành ngữ “Giáo Hội Hiện Thế” là do tôi đặt ra cho một trong những mục chính của cả hai hoạt động này. Tôi vẫn chủ trương và chia sẻ với nhiều người rằng một trong những yếu tố trước hết và trên hết chứng tỏ thành phần Kitô hữu “Công Giáo”, đó là lòng tôn sùng Đức Thánh Cha và gắn bó với Giáo Hội. Lòng sùng kính Mẹ Maria và Thánh Thể thì bên Giáo Hội Chính Thống cũng có, nhưng vẫn chưa đi đến chỗ hiệp nhất Kitô giáo là mối hiệp nhất được thể hiện rõ ràng nhất nơi việc công nhận quyền bính Giáo Hoàng Rôma là vị thừa kế Thánh Phêrô và đại diện Chúa Kitô trên trần gian.

Từ đầu cho tới giữa năm 2008, chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống có hẳn 1 mục Giáo Hội Hiện Thế ở phần 2 trong ba phần: phần đầu về Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật hằng tuần, phần 2 về Giáo Hội Hiện Thế và phần 3 về Sống Thánh Chứng Nhân. Từ giữa năm 2008 tới nay, tuy theo chủ đề cho mỗi buổi phát thanh hằng tuần, Tin Mừng Sự Sống vẫn tiếp tục trích dẫn và căn cứ vào các giáo huấn của Giáo Hội và các Đức Thánh Cha cho các chủ đề.

Mạng điện toán toàn cầu Thời Điểm Maria cũng thế. Nội dung ngay từ đầu cho tới nay đã rõ ràng có 3 phần, mà phần đầu tiên là “Tin Tưởng Giáo Hội”, rồi mới tới “Cậy Nhờ Thánh Mẫu” và “Mến Yêu Thánh Thể” (cũng như “Yêu Thương Tha Nhân” là phần mới được thêm vào từ 9/2008). Phần “Tin Tưởng Giáo Hội” bao gồm chính yếu các văn kiện của Giáo Hội và Đức Thánh Cha, cùng với mục Giáo Hội Hiện Thế liên quan tới tình hình sinh hoạt hằng ngày của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha.

Nếu không có lòng tôn sùng Đức Thánh Cha của Dòng Đồng Công và Cha Thủ tôi đã không chuyên nghiên cứu và chuyển dịch các tài liệu của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha, nhờ đó càng hiểu biết và gắn bó với Giáo Hội hơn bao giờ hết. Tôi đã bắt đầu đọc và nghiên cứu về Giáo Hội từ năm 1973, khi tôi đang phục vụ ở Tiểu Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt được một năm, thời điểm cuốn Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II do Giáo Hoàng Học Viện Piô X ở Đà Lạt (gần Tiểu Chủng Viện Simon Hòa) chuyển dịch và phát hành.

Tôi đã say mê đọc cuốn văn kiện này của Giáo Hội hai lần liền sau khi có được trong tay. Nhờ đó, về tâm thức của mình, tôi đã từ đó có được một cái nhìn bao rộng hơn về Giáo Hội và thế giới, theo chiều hướng của chính Giáo Hội, và về khả năng viết lách của mình, tôi phải công nhận là tôi thật sự hoàn toàn chịu ảnh hưởng lối viết văn của Công Đồng, một lối viết văn với các câu cú vừa dài giòng vừa chất chứa đầy những trích dẫn Thánh Kinh, nhưng không phải vì thế mà lại trở thành tối tăm, rối ý, trái lại, rất sâu xa và súc tích ý nghĩa, phải đọc đi đọc lại mới thấm.

đọc tiếp bài 3.

Cao Tan Tinh (phuong)

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)