dongcong.net
 
 


Di Sản Đồng Công
của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ nơi tôi

Mừng Quan Thày Dòng 15/9/2009
Quí Mến Biệt Tặng
những tâm hồn đang và đã theo đuổi Lý
Tưởng Thánh Đồng Công,
Anh Em Tu Sĩ Đồng Công, Anh Chị Em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công và Anh Em Thân Hữu Đồng Công
Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

 Di sản đồng Công (3)
Tiện nói đến vấn đề đọc sách thiêng liêng, tôi cũng được giống Cha Thủ ở chỗ có hai cuốn sách ngài thích đọc, (tất nhiên ngoài cuốn Phúc Âm), tôi cũng thích đọc nữa. Đó là cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm và cuốn Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu Chúa Giêsu Gửi Các Hồn Nhỏ. Ngài đọc hai cuốn này bằng tiếng Pháp, còn tôi đọc bằng tiếng Việt. Chính ngài đã nói đến 2 cuốn sách này trong tập Lý Tưởng Thánh Đồng Công 1 và  2, như sau:

"Nhờ giảng tuần phòng (10 ngày trong năm 1942) cho các bà dòng kín Bùi chu mà Mẹ đã ban cho con một bộ sách Truyện Mẹ… Bà mẹ Dòng kín cho con dại của Mẹ mượn bộ sách Truyện Mẹ mà nay con còn đang dùng. Bà mẹ nói: Cho cha mượn đến khi nào cha không muốn dùng nữa thì cha trả. Mẹ có biết con khó nhọc vất vả tìm sách Truyện Mẹ mà chẳng gặp sách nào ra hồn. Trong năm sáu năm, con đã nài xin Mẹ cho con biết Truyện Mẹ thật đúng cơ, truyện thường thường con không đọc đâu Mẹ ạ. Thế mà mãi đến năm thứ sáu, mẹ mới ban cho con".

“Má ơi, sao Má khôn ngoan kín đáo thế! Má để con trong một tình trạng chết giở, hấp hối chết, con quên hết mọi điều Má hứa. (Con vào tù với một sách Phúc âm, bộ Tân ước và một quyển Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi các hồn nhỏ, Phúc âm bằng la ngữ, Thông điệp Tình yêu v v bằng pháp ngữ, là 2 thứ chữ các cán bộ làm việc với con đều không đọc được, nên họ cho con mang đi theo suốt thời kỳ giam giữ, cho đến nay con cũng còn đang giữ, dùng hằng ngày).

Về cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm, một ấn bản rất cổ, tôi bắt đầu đọc từ năm 1967 ở Mỹ Chánh Qui Nhơn, khi mượn của Anh Tuyên Đội Ba. Tôi đã đọc hết cuốn này 2 lần và cảm thấy tôi có khiêm nhượng đến đâu cũng vẫn là kiêu ngạo so với Mẹ Maria trong tác phẩm này. Còn cuốn Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu Chúa Giêsu Gửi Các Hồn Nhỏ tôi đã bắt đầu đọc từ năm 1981, trước khi xuất dòng một năm. Sau này, tôi đã đọc lại một lần nữa bằng tiếng Anh, càng đọc càng thấm, vì chẳng những thấy được linh đạo thơ ấu thiêng liêng Chúa dạy mà còn muốn hưởng ứng và đáp ứng ý định Người muốn thành lập một Đạo Binh Hồn Nhỏ cho thời đại Tình Yêu Nhân Hậu của Người, và cũng đã chuyển dịch những câu mà tôi cảm thấy thấm thía nhất để cho vào bộ sách 2 cuốn dày 918 trang, tựa đề “Tội Tràn Lan… Phúc Ngập Lụt” (1995).

Ở Fatima, hình ảnh vị Chủ Chiên Tối Cao của Giáo Hội là Đức Thánh Cha đã xuất hiện ở phần thứ hai và nhất là phần ba của Bí Mật Fatima Thiếu Nhi Fatima, và đã được 3 em Thiếu Nhi Fatima là Lucia, Phanxicô và Gianxinta luôn cầu nguyện cho thế nào, hằng ngày, ngoài Kinh Tuần Bảy Kính Trái Tim Mẹ, tôi cũng vẫn tiếp tục đọc kinh Cầu Cho Đức Thánh Cha như vậy, một kinh theo tục lệ dòng được anh em tu sĩ Đồng Công đọc sau Kinh Tuần Bảy ở giờ kinh trưa.

Tôi cũng áp dụng lòng tôn sùng Đức Thánh Cha nói riêng và gắn bó với Giáo Hội nói chung cho cả Phong Trào Thiếu Nhi Fatima trong thời gian tôi phục vụ nữa. Điển hình nhất là học hỏi vào các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 3 trong Mùa Chay Sứ Điệp Mùa Chay của ĐTC gửi chung Giáo Hội hằng năm, và nhất là học hỏi cho các Khóa Tĩnh Huấn hằng năm của TNF Sứ Điệp ĐTC gửi cho giới trẻ mỗi năm. Tôi vẫn nói với các em TNF rằng: “Theo Vị Chủ Chăn Tối Cao là Đức Giáo Hoàng, chúng ta là con chiên sẽ không bao giờ phải sợ lầm đường lạc hướng. Thiếu Nhi Fatima cần phải đâm rễ vươn cao, đâm rễ vào ơn gọi (sống hy tế đền tạ và cứu độ) và vươn cao về sứ vụ (hơn là về nhân số và địa dư), thế nhưng TNF chỉ có thể vươn cao về sứ vụ ‘Chúa Giêsu muốn dùng con’ nếu trước hết và trên hết TNF biết đâm rễ sâu vào lòng Giáo Hội”.

Có thể nói rằng, chính cái đà phục vụ giới trẻ “đâm rễ” vào lòng Giáo Hội này, và kinh nghiệm phục vụ  giới trẻ đã được tôi chia sẻ trong cuốn “Tông Đồ Giới Trẻ” năm 1996, lòng tôn sùng Đức Thánh Cha của tôi có được từ Dòng Đồng Công đã sinh hoa kết trái nơi 16 tác phẩm (trong 70 tác phẩm từ 1988-2009) liên quan tới chung Giáo Hội và đặc biệt là Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II, thứ tự như sau:

1) Giới Trẻ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng - 1996 (liên quan tới Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến của ĐTCGPII); 2) Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba – 1996 (bao gồm 4 văn kin ca ĐTCGPII v 3 năm thuc giai đon sa son gn liên quan ti tng Ngôi trong 3 Ngôi); 3) Mạch Nước Vọt Lên Sự Sống Đời Đời – 1998 (33 bài Giáo Lý ca ĐTC GPII v Chúa Thánh Thn là Ngôi được Giáo Hi bit kính trong năm 1998); 4) Là Tất Cả Trong Mọi Sự – 1998 (36 bài Giáo Lý ca ĐTCGPII vĐức Chúa Cha là Ngôi được Giáo Hi bit kính trong năm 1999); 5) Giới Trẻ Của Ngàn Năm Thứ Ba - 1999 (ĐTCGPII vi Gii Tr: 1 Tông Thư năm 1985, 6 Hun D 1986-1995, 5 SĐip 1996-2000, 13 Vn Đáp); 6) Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu Độ – 1999 (2 văn kin v Truyn Giáo: Tông Hun Truyn Bá Phúc Âm Evangelii Nuntiandi ca ĐTC Phaolô VI và Thông Đip S V ca Đấng Cu Chuc Redemptoris Missio ca ĐTC GPII); 7) Giáo Lý Chỉ Nam – 1999 (Chuyn Dch và Phân Tích Hc Hi Tông Hun Catechesi Tradendae ca ĐTCGPII v Giáo Lý Trong Thi Đại Chúng Ta); 8) Thời Điểm Hồng Ân  - 2000 (Giáo Lý Mng Đại Năm Thánh 2000 ca ĐTCGPII); 9) Di Sản Hồng Ân – 2001 (33 bài Giáo Lý v Vinh Quang Chúa Ba Ngôi trong Đại Năm Thánh 2000 ca ĐTCGPII); 10-11) Ý Thức Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo – 2002 (tp 1 và 2 hc hi cun Giáo Lý Giáo Hi Công Giáo 1992); 12) Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Sống Là Chúa Kitô … Chết Là Vinh Thắng – 2005; 13) Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Vị Giáo Hoàng Của … Cho… - 2005; 14) Nguồn Sống Thần Linh – 2005 (hc hi Thông Đip Thánh Th ca ĐTCGPII cho Năm Thánh Th 2004-2005); 15) Mặt Trời Khổ Ải… Vinh Quang Oliu – 2006 (v hai v Giáo Hoàng GPII và Bin Đức XVI); 16) Tuyển Tập Học Hỏi Thánh Phaolô Tông Đồ (28 bài giáo huấn ca ĐTCBĐXVI v Thánh Phaolô trong Năm Thánh Phaolô 2008-2009).

Sau đây là kinh cầu cho Đức Thánh Cha được Cha Thủ soạn cho anh em dòng ngài đọc trong giờ kinh trưa, một kinh nguyện tôi vẫn hằng ngày tiếp tục hiệp nguyện với anh em dòng. Trong kinh nguyện này, có một tước hiệu về Mẹ là tước hiệu "Mẹ là 'Mẹ Giáo Hội'", được Cha Thủ tuyên xưng về Mẹ, cho thấy ngài đã được Thánh Linh tác động ngay trước cả thời điểm Giáo Hội chính thức công bố về tước hiệu ấy. Vì khi tôi vào tu ngày 21/6/1964, cả Đệ Tử Viện lẫn chung Dòng đã đọc kinh nguyện này hằng ngày từ lâu lắm rồi. Trong khi đó, mãi cho đến ngày 21/11/1964, Lễ Mẹ Dâng Mình, khi ban hành Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội là "Lumen Gentium - Ánh Sáng Muôn Dân", trước sự hiện diện của 2156 Nghị Phụ tham dự kỳ họp 3 khóa V của Công Đồng Chung Vaticanô II , Đức Thánh Cha Phaolô VI mới chính thức tuyên xưng và công bố "Rất Thánh Maria là Mẹ Giáo Hội".

"Hỡi Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Vua Giáo Hội, là Chúa Chiên nhất cả! Chúa đã đặt Đức Thánh Cha để tiếp tục việc cứu thế, để cầm quyền cai trị Giáo Hội, để chăn giữ đoàn chiên Chúa; con nài xin Chúa làm cho Đức Thánh Cha chúng con được nên thánh, để Người lấy gương lời nói việc làm, mà sinh ích cứu rỗi đoàn chiên Chúa đã trao phó cho Người. Hỡi Chúa Thánh Thần là Đấng cai trị gìn giữ bênh vực Giáo Hội bề trong! Con nài xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha chúng con được đầy đủ sự khôn ngoan sáng suốt, để cai trị Giáo Hội bề ngoài, xin Chúa ban sự mạnh bạo can đảm, để Người được sức mạnh, mà bênh vực gìn giữ sự chân thật, và quyền lợi của Giáo Hội, để sinh ích cứu rỗi đoàn chiên Chúa đã phó thác cho Người. Hỡi Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Mẹ Giáo Hội, là Mẹ Chúa Giêsu! Con nài xin Mẹ lấy quyền phép cao cả Mẹ đã cài đạp hỏa ngục, mà bênh vực Đức Thánh Cha. Xin Mẹ lấy lòng thương xót Giáo Hội, mà giúp đỡ an ủi Đức Thánh Cha đang cai trị Giáo Hội. Xin Mẹ coi sóc gìn giữ và âu yếm, yêu dấu Đức Chúa Giêsu đang sống động trong Đức Thánh Cha chúng con, để Giáo Hội được vinh hiển, và sinh ích cứu rỗi đoàn chiên giáo hữu khắp hoàn cầu. Hỡi Thánh Giuse là Thủ lãnh cai quản Thánh Gia, Đấng Bảo hộ Hội Thánh! Con nài xin Thánh Cả dìu dắt, phù hộ cách riêng vị Thủ Lãnh Giáo Hội là Đức Giáo Hoàng, Cha yêu dấu của chúng con. Vì công nghiệp Chúa đã chịu chết vì chúng con. Amen".

3- Di Sản về lòng tin tưởng vào Chúa-Mẹ với tinh thần Tận Hiến của Cha Thủ nơi tôi

Sau hết, về lòng tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ, liên quan tới tinh thần Tận Hiến, tôi phải thú nhận rằng tôi đã chịu ảnh hưởng của cá nhân Cha Thủ, qua những hành động hết sức táo bạo, đến liều lĩnh của ngài, chẳng hạn việc ngài đưa anh em dòng ra truyền giáo ở Nhà Đá Dốc Truông Bình Định Qui Nhơn là nơi đầy những nguy hiểm cho tính mạng, nơi không có một vị linh mục dòng hay triều nào dám bén mảng tới, nơi dân chúng phải sống đêm với “nẩu” ngày với lính, nơi học sinh đi tập kích thỉnh thoảng vác súng về thăm bạn bè và các thày dạy thuộc Dòng Đồng Công. Chính tôi cũng tí nữa bị chính lính quốc gia bắn chết (vì nhầm tưởng tôi và mấy anh em cùng lớp khấn bấy giờ là cộng sản) vào ngay trưa 9/9/1966, sau ngày vào nhà tập Lễ Sinh Nhật Mẹ 8/9/1966, ở trên đầu nhà thời Nhà Đá. Biến cố này cũng đã được Cha Thủ thuật lại trong cuốn Lý Tưởng Thánh Đồng Công trang 63-65.

Nhưng có lẽ cái bí mật nhất liên quan tới lòng tin tưởng vào Chúa – Mẹ của Cha Thủ, cho tới nay nhiều người vẫn còn thắc mắc, kể cả tôi, đó là vấn đề sinh sống và hoạt động đầy tốn kém của cả mấy trăm anh em dòng của ngài. Ngài lấy tiền đâu ra để nuôi sống anh em và hoạt động tông đồ. Những cơ sở kinh doanh theo chủ trương tự lực mưu sinh của dòng ngài, bấy giờ, ở Việt Nam, chỉ có Trường Trung Học (cả nội trú) Đồng Công Thủ Đức, Trại Gà Thiện Chí Thủ Đức, Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ tòa soạn ở Thủ Đức, Đồn Điền Thiên Mẫu Di Linh Lâm Đồng. Thế thôi. Nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu, dù chính mình lấy công làm lời.

Hai nơi được gọi là kinh doanh đúng nghĩa nhất là Trại Gà Thiện Chí và Đồn Điền Thiên Mẫu, tôi đều có mặt và góp phần, nhưng phải nói là chẳng thu nhập được là mấy, cùng lắm chỉ đủ chi tiêu cho anh em trong Dòng vậy thôi, nếu tính cả việc kinh doanh thực sự đầu tiên là Ao Cá, cũng ở Thủ Đức, trong cùng khu với Tòa Soạn Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ. Còn hai cơ sở kia, Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ và Trung Học Đồng Công Thủ Đức, có tính cách tông đồ nhiều hơn kinh doanh, lại càng thu nhập ít hơn nữa.

Vậy thì Cha Thủ lấy tiền ở đâu ra để thực hiện các hoạt động tông đồ truyền giáo khác, hoàn toàn miễn phí, chẳng hạn như trường Toàn Mỹ ở khu vực truyền giáo Mỹ Chánh Qui Nhơn nghèo khổ, trường Đồng Công ở Lương Sơn Phan Rí, trường Đồng Công ở Nhà Đá Phù Mỹ Bình Định, Cư Xá Rạng Đông cho sinh viên đại học Thụ Nhân ở Đà Lạt, Nhà Hưu Dưỡng cho các cha già ở Thủ Đức v.v. Thế mà ngài vẫn làm được, chỉ hoàn toàn nhờ lòng tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ.

đọc tiếp bài 4.

Cao Tan Tinh (phuong)

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)