dongcong.net
 
 


Di Sản Đồng Công
của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ nơi tôi

Mừng Quan Thày Dòng 15/9/2009
Quí Mến Biệt Tặng
những tâm hồn đang và đã theo đuổi Lý
Tưởng Thánh Đồng Công,
Anh Em Tu Sĩ Đồng Công, Anh Chị Em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công và Anh Em Thân Hữu Đồng Công
Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

 Di sản đồng Công (6)
+ + +
Thiên Chúa đã quả thực nhúng tay vào làm việc của Ngài khi đến thời điểm của nó, nhất là vào những lúc chúng ta tưởng chừng hoàn toàn thất bại theo sức tự nhiên loài người. Tôi không thể nào kể ra từng chi tiết và tất cả những gì tôi đã thực sự thấy được tác động thần linh của Đấng Quan Phòng vô cùng khôn ngoan và thiện hảo này, một khi Ngài được chúng ta tin tưởng và theo lòng tin tưởng của chúng ta. Tôi chỉ biết rằng, qua hai hoạt động tông đồ giáo dân, Thiếu Nhi Fatima và Tin Mừng Sự Sống, tôi càng ngày càng cảm nghiệm được sự hiện diện thần linh của Ngài và tác động thần linh vô cùng huyền nhiệm nhưng cũng hết sức tỏ tường của Ngài, như chính sự hiện diện âm thầm và bất động nhưng đầy sinh động và quyền năng của Thánh Thể vậy.

4- Di Sản tinh thần bình dân liên quan tới việc phục vụ của Đồng Công nơi tôi

Có thể nói và phải công nhận rằng, diện mạo của Dòng Đồng Công là tính cách bình dân phục vụ và con tim hay cốt lõi của Dòng Đồng Công là Tinh Thần Tận Hiến. Và cả diện mạo lẫn tâm can này của Dòng Đồng Công đều hết sức ăn khớp với nhau.

Trước hết, tính cách bình dân phục vụ nơi vị sáng lập Dòng là Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ đã được thể hiện rất rõ ràng, qua cách sinh hoạt hằng ngày có tính cách khắc khổ của ngài: suốt đời nằm ngủ trên sàn nhà, ăn uống hết sức thanh đạm, đến nỗi không ai biết ngài thích món gì, quần áo cũng thô sơ nghèo khó. Ngài tự giặt quần áo lấy, không cho ai làm việc này của ngài và thay ngài. Ngài sống xuề xòa với hết mọi anh em, già trẻ, lớn bé, mới cũ. Thậm chí ngài còn được anh em đùa bỡn trêu chọc, miễn là đừng khen ngài trước mặt, bằng không sẽ bị ngài cho là “lộng ngôn phạm thượng”. Ai đến gần ngài cũng được, chẳng những không sợ hãi mà còn thích đến với ngài, muốn gặp ngài, muốn tỏ bày tâm hồn cùng chia sẻ tâm sự với ngài, dù có phải chờ đợi lâu mới tới phiên. 

Tính cách bình dân còn được thể hiện nơi những lời ngài huấn đức và giảng dạy, tuy hết sức đơn sơ chân thành nhưng lại sâu sắc và sống động, khiến người nghe cảm thấy thấm thía, không thể không suy nghĩ và nhúc nhích cuộc đời. Về tinh thần phục vụ, không ai có thể chối cãi được tấm lòng của ngài lo cho tất cả mọi anh em và từng em của ngài, chẳng những về vật chất, nhất là phần thiêng liêng của họ, chẳng những thành phần còn tu mà cả thành phần xuất tu. Việc phục vụ của ngài còn được thể hiện qua các hoạt động tông đồ và truyền giáo của Dòng, nơi người nghèo qua các trạm phát thuốc ở các trụ sở truyền giáo, như Mỹ Chánh và Nhà Đá ở Qui Nhơn, nơi giới trẻ qua các trường Đồng Công các nơi cũng như qua Cư Xá Rạng Đông Đà Lạt, nơi các vị giáo sĩ qua Nhà Hưu Dưỡng Đồng Công Thủ Đức. Hầu hết là miễn phí.

Sau nữa, tính cách bình dân của chung Dòng ngài được tỏ lộ qua chủ trương “tự lực mưu sinh”, tự làm lấy cho mình, cả về vấn đề nội trợ lẫn kinh doanh, không thuê mướn ai với tư cách là chủ nhân ông. Tính cách bình dân này còn được thể hiện qua cách xưng hô “anh em” với nhau, cho dù là bề trên hay linh mục. Anh em tu sĩ Đồng Công còn sống bình dân nơi nhà cửa và việc làm chân tay, qua cách ăn mặc và dáng vẻ, kể cả về kiến thức và nhất là về kiến thức, đến nỗi, họ đã từng “được” tiếng là “quê mùa dốt nát” trước con mắt của thành phần đấng bậc, thế giá hay học thức.

Về tinh thần phục vụ, tu sĩ Đồng Công đã đem tất cả những gì mình có ra chia sẻ, như thừa tác vụ linh mục là để “quản trị” trong dòng cũng như để chăm lo mục vụ cho giáo dân, hay bằng cấp là để dạy học và giáo dục giới trẻ là tương lai của Giáo Hội và xã hội. Chính vì tinh thần và chiều hướng phục vụ không hưởng thụ này mà danh xưng Hội Đồng Tổng Quản đã được đổi thành Tổng Phục Vụ. Tình thần phục vụ này đã lan cả sang tổ chức Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, điển hình là tại Hoa Kỳ mới có (từ năm 2008) Ban Phục Vụ Trung Ương Miền Tây/Đông Hoa Kỳ.

Chính vì danh xưng mới này mà mỗi lần họp bầu hay được cắt cử, những ai được tuyển chọn hay tín nhiệm cũng đều cảm thấy trách nhiệm dấn thân phục vụ hơn là danh thế quyền uy, nên cũng khó lòng từ chối. Bản thân tôi, tuy mới gia nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công (2007), tôi cũng được Anh Tân Đặc Trách GĐTHĐC Louis Vũ Minh Nhiên mời điều hành Ban Phục Vụ Trung Ương Miền Tây Hoa Kỳ, một cơ cấu mới toanh ở Hoa Kỳ, và tuyên hứa dấn thân phục vụ từ ngày 14/9/2008. Trong việc dấn thân mới này, động lực sâu xa chi phối và thúc đẩy tôi chấp nhận cũng chỉ vì chính tinh thần phục vụ. Ở chỗ, “nếu chị nhận biết những ơn Thiên Chúa ban và Đấng đang xin chị … đây là ai, thì đáng lẽ chị phải xin Người mới đúng” (Jn 4:10). Thật thế, đó là tất cả ý thức tôi đã từng chia sẻ với một số anh chị em cùng phục vụ rằng “không phải là chúng ta làm việc ‘cho’ Chúa, mà là được Chúa chọn để làm việc ‘của’ Ngài, việc của một Vị Thiên Chúa. Chúng ta chỉ trả về Chúa những gì Ngài ban tặng cho chúng ta mà thôi (xem Ps 116:12; Mt 25:20-23)”. Đó là lý do tôi cũng chủ trương: “Đừng nghĩ rằng mình phải có giờ Chúa mới chọn, mà một khi Chúa chọn là mình có giờ”.

Trong biến cố Truyền Tin Lời Nhập Thể, theo chiều hướng và nguyên tắc của Lời Chúa nói với người phụ nữ Samaritanô trên đây (Jn 4:10), khi biết được ý Thiên Chúa muốn mình làm Mẹ sinh ra “Con Đấng Tối Cao” (Lk 1:32), Mẹ Maria cũng không hề lấy lý bất xứng hay bất lực, như thường được loài người viện lý, để từ chối ý định vô cùng trọn hảo của Thiên Chúa Thượng Trí và Toàn Năng, mà Mẹ chỉ muốn biết cách thức để làm sao hoàn trọn ý của Ngài: “Việc ấy xẩy ra thế nào được, vì tôi không biết đến nam nhân” (Lk 1:34). Và khi biết được cách thức Chúa làm qua Thánh Thần là “Quyến Phép Đấng Tối Cao” (Lk 1:35) nơi mình, như nơi chị họ mình là Isave, Mẹ đã tuyệt đối tin tưởng và khiêm hạ thưa: “Này tôi là đầy tớ của Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi như lời ngài nói (hay) tôi xin vâng như lời ngài truyền” (Lk 1:38). Đó là lý do, trong lời tuyên hứa nhận chức của thành phần lãnh đạo Thiếu Nhi Fatima cũng như của Ban Phục Vụ GĐTHĐC Miền Tây Hoa Kỳ, tôi đã sử dụng từ ngữ “tôi tớ xin vâng” (Thiếu Nhi Fatima Cẩm Nang, trang 69).  

Tính cách bình dân và tinh thần phục vụ của Đồng Công được tóm gọn trong câu tâm niệm (motto) của Dòng là “Non Ministrari Sed Ministrarae” (Mt 20:28), một câu tâm niệm được biểu hiệu (logo) qua hình ảnh rửa chân (x Jn 13:5). Câu tâm niệm này chất chứa cả 3 tinh thần chính yếu của Dòng Đồng Công là Bỏ Mình, Yêu Nhau và Tận Hiến, những tinh thần làm nên Linh Đạo Đồng Công cho những ai theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công.

Thật vậy, tinh thần đầu tiên là Tinh Thần Bỏ Mình (xin lưu ý, ở đây chữ được sử dụng là Bỏ Mình, bỏ Cái Tôi, chứ không phải chữ Từ Bỏ chung chung vậy thôi), một tinh thần được thể hiện ngay phần đầu của câu tâm niệm “Non Ministrari – không phải để được phục vụ”, như được chứng thực nơi chủ trương "tự lực mưu sinh" của mình..

Tinh thần tiếp theo là Tinh Thần Yêu Nhau (cả ở đây nữa, từ ngữ cố ý được sử dụng là Yêu Nhau, tức yêu anh em Dòng để làm như một dấu chứng tông đồ trung thực, như lời Chúa ở Phúc Âm Thánh Gioan 13:35, chứ không phải Yêu Thương chung chung vậy thôi), một tinh thần được thể hiện ở phần hai của câu tâm niệm “Sed Ministrarae – nhưng để phục vụ”. Chính việc anh em Dòng yêu thương nhau cũng là và chính là một việc phục vụ trên hết và trước hết, bằng không, tất cả các việc phục vụ khác của Dòng, như dạy học, phát thuốc, chăm sóc sinh viên, chăm dưỡng các cha già, tổ chức Ngày Thánh Mẫu, coi xứ v.v., theo chiều hướng so sánh của Thánh Phaolô, sẽ chỉ là “hư không” hay “phèng la não bạt ầm ĩ” vậy thôi (xem 1Cor. 13:1-3).

Tinh thần thứ ba của Đồng Công cũng được bao gồm nơi câu tiệm niệm “Non Ministrare Sed Ministrarae”. Ở chỗ nào? Thật ra 4 chữ Latinh trong câu tâm niệm này chỉ là một thành ngữ vắn gọn của cả câu Chúa Giêsu nói về bản thân Người, để làm gương cho thành phần môn đệ của Người đang tranh giành nhau ngôi thứ: “Con Người đến không phải để được phục vụ mà là phục vụ và hiến mạng sống mình làm gia chuộc cho nhiều người”. Đúng thế, Tinh Thần Tận Hiến của Dòng Đồng Công là tinh thần được chất chứa nơi phần cuối cùng của câu Chúa nói: “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”.

Câu này bề ngoài và thoạt tiên có vẻ liên quan tới Tinh Thần Yêu Nhau hơn là Tinh Thần Tận Hiến, nhưng sâu xa nó lại liên quan tới Tinh Thần Tận Hiến hơn là Tinh Thần Yêu Nhau. Ở chỗ, tác động “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” này đã cũng được chính Chúa Giêsu minh định trong Lời Cầu Hiến Tế cuối Bữa Tiệc Ly là tác động “tự hiến cho họ để họ được thánh hóa trong chân lý” (Jn 17:19). Tức là tác động Chúa Kitô “tự hiến” cho Cha của Người phần rỗi của chung “nhiều người” và để Giáo Hội “được thánh hóa” (Eph 5:25). Chính tác động “tự hiến” hay “tận hiến”, tức hiến thân “cho đến cùng” (Jn 13:2) này của Người, “cho đến chết trên thập giá” (Phil 2:8) vì vâng lời Cha của Người mà nhân loại đã được cứu độ và Giáo Hội được tái sinh. Như thế, việc “tự hiến” hay “tận hiến” này của Chúa Kitô cho Cha của Người bao gồm cả việc “bỏ mình” của Người và việc “yêu nhau” của Người là Giáo Hội Nhiệm Thể Người. 

Theo chiều hướng “tận hiến” bao gồm “bỏ mình” và “yêu nhau” này của Chúa Kitô và nơi Chúa Kitô, quả thực Tinh Thần Tận Hiến là chính căn tính của Dòng Đồng Công, đến nỗi, sống Lý Tưởng Thánh Đồng Công là sống Tinh Thần Tận Hiến, hay ngược lại. Ai theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công, nhất là thành phần tu sĩ, mà không sống hay chưa sống trọn Tinh Thần Tận Hiến này thì có thể nói và phải nói rằng họ chưa thực sự là Con Người Đồng Công, như Đấng Sáng Lập mong muốn và theo đặc sủng chuyên biệt của Hội Dòng mình. Hiến Pháp ấn bản 2007, khoản 3 đã minh định rằng: "Mục đích riêng  của Dòng ĐC là truyền bá Tin Mừng Chúa Kitô cho những người ngoài Công giáo, nhất là tại Việt Nam. Để đạt mục đích đó,  Dòng chủ trương huấn luyện các linh mục, tu sĩ Dòng theo linh đạo Đồng Công thể hiện qua việc tận hiến cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria”.

Có thể nói, đối với Con Người Đồng Công gương mẫu như Cha Thủ và những ai xưng mình là đàn em chân truyền của ngài thì Nên Thánh là Sống Đời Tận Hiến và càng Sống Đời Tận Hiến càng Nên Thánh vậy. Tinh Thần Tận Hiến theo Lý Tưởng Thánh Đồng Công không phải chỉ ở chỗ thực hiện các nghi thức tận hiến cho Đức Mẹ khi bắt đầu nhập Tập Viện hay cùng nhau Dâng Đoàn/Dòng cho Mẹ mỗi buổi sáng, mà còn thực sự được thể hiện rõ ràng nhất và thường xuyên nhất ở việc trọn hảo tuân phục Thánh ý Chúa qua các vị bề trên thẩm quyền.

Thật thế, Tinh Thần Tận Hiến Đồng Công là ở chỗ hoàn toàn sống phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, không lo một sự gì khác, ngoài “một điều cần duy nhất” (Lk 10:42), đó là “tìm Nước Chúa và sự công chính của Ngài trước” (Mt 6:33), còn “mọi sự khác”, kể cả thiên chức linh mục lành thánh, hay bằng cấp học lực cần thiết, hoặc khả năng hoạt động hữu hiệu, đều tùy Ngài quyết định theo sự quan phòng vô cùng khôn ngoan của Ngài cho lợi ích thiêng liêng tối đa nhất của những ai thuộc về Ngài qua ba lời khấn dòng. Sống Đời Tận Hiến như thế là tu sĩ Đồng Công nên giống Mẹ Maria nhất, Đấng mà họ đã tận hiến khi bắt đầu nhập Tập Viện và hằng ngày cùng nhau Dâng Đoàn cho Mẹ, vì Mẹ là người Tôi Tớ Xin Vâng của Chúa như lời vị đại diện Chúa là sứ thần truyền (x Lk 1:38).

đọc tiếp bài 7.

Cao Tan Tinh (phuong)

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)