dongcong.net
 
 


Di Sản Đồng Công
của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ nơi tôi

Mừng Quan Thày Dòng 15/9/2009
Quí Mến Biệt Tặng
những tâm hồn đang và đã theo đuổi Lý
Tưởng Thánh Đồng Công,
Anh Em Tu Sĩ Đồng Công, Anh Chị Em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công và Anh Em Thân Hữu Đồng Công
Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

 Di sản đồng Công (9a)
9a + + +

Trước hết về vấn đề đọc Lời Chúa hằng ngày, cho tới nay tôi vẫn tiếp tục như thế, không hề bỏ. Nhờ đó, tôi thực sự thấm nhuần Lời Chúa, càng ngày càng hiểu Lời Chúa hơn, ở chỗ, phán đoán theo Lời Chúa và cố gắng tác hành cùng phản ứng làm sao cho hợp với Ý Chúa một cách trọn lành theo Phúc Âm. Phải nói rằng Lời Chúa như ám ảnh tâm trí tôi. Lời Chúa đúng là "thần linh và sự sống" (Jn 6:63) cho tôi, là "lương thực hằng ngày" (Mt 5:11) của tôi. Tôi cảm thấy quả thực Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý càng ngày càng dẫn tôi "vào tất cả sự thật" (Jn 16:13) là Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế, bất cứ những gì tôi nghĩ tưởng, nói năng hay tác hành hoặc phản ứng không theo tinh thần Chúa Kitô thì tôi biết ngay, và cố gắng cải tiến cho nên giống Người mỗi ngày một hơn.
 

Những bài viết của tôi và sách vở của tôi, nhất là về tu đức và giáo lý, được trích dẫn Lời Chúa rất nhiều, tới độ không ít độc giả, thậm chí cả các vị linh mục và tu sĩ, đã tưởng tác giả "Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL" là một vị linh mục... cho tới khi ngỡ ngàng thấy được bộ mặt "bố đời" của tôi. Thật sự là tôi cảm thấy Lời Chúa đang từ từ khuôn đúc con người của tôi và chi phối cuộc đời của tôi. Tôi không thể tồn tại với hoạt động tông đồ giáo dân đa dạng và đầy gian truân thử thách lâu dài cho tới nay, trái lại, nhờ hoạt động lại càng gần Chúa hơn, nếu Lời Chúa không "là ánh sáng sự sống" (Jn 8:12) của tôi và cho tôi.

 Có 2 Lời Chúa đã có mãnh lực làm biến đổi của đời tôi, một vào năm 1963 và một vào năm 1972. Đúng thế, vào đêm Vọng Giáng Sinh 24/12/1963, tại sân trường Đức Minh tân Định, đang khi nghe bài giảng về Chúa Kitô giáng sinh bần cùng, đến câu "được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì" (Mt 16:26), bản thân là một giới trẻ ở tuổi dậy thì dầy những mộng mơ trần thế, bấy giờ liền cảm thấy không còn thiết gì nữa, kể cả mối tình đầu của mình, không còn sự gì trên thế gian này có ý nghĩa nữa, ngoài việc theo Chúa trong cuộc sống tu trì, một cuộc sống tôi đã thực sự theo đuổi từ ngày 21/6/1964 trong Dòng Đồng Công. Câu Lời Chúa thứ hai đã biến đổi đời tôi đó là câu "hãy chọn chỗ cuối rốt mà ngồi" (Lk 14:10), một câu tôi chỉ hiểu được thấm thía ý nghĩa và cụ thể áp dụng thực hành khi đang ở trong đêm tối tăm, trong thời gian "đáp công chuộc tội" với Cha Thủ, như tôi đã đề cập tới trên đây, nhất là trong cuốn “Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC, Hạt Lúa Miến Mục Nát… Cho Mùa Thánh Đức Việt Nam”, trang 142-143.

Tuy nhiên, phải công nhận là biến cố thứ ba, sau 2 biến cố trên, cũng liên quan tới Lời Chúa, biến đổi cuộc đời tôi, đó là biến cố 1978. Quả vậy, sau mùa hè 1978, tức sau 2 năm học triết ở Conception Seminary thuộc miền Bắc Tiểu Bang Missouri, nhất là ngay sau thời gian đi giúp xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Oklahoma City, Oklahoma, tôi cảm thấy tôi chú trọng và chuyên tâm vào các phương tiện trần gian nhiều quá (nhất là về vấn đề ca hát đàn địch) đối với các hoạt động tông đồ đã qua và sẽ tới của mình.

Thế rồi, sau khi tôi tự nhiên cảm thấy không có một sự gì chân thật bằng Lời Chúa, khôn ngoan bằng Lời Chúa, quyền năng bằng Lời Chúa, trọn hảo bằng Lời Chúa, tôi đã bỏ hết mọi sự, giành từng giây từng phút của mình để nghiền gẫm Thánh Kinh, và sau 2 năm phục vụ với tư cách là quản lý ở Trại Heo của Chi Dòng, tức cho tới năm 1980, khi tôi được sai đi lập Nhà In Sao Mai ở Houston Texas rồi sau đó chuyển về làm quản lý Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ trong cùng một năm, tôi đã đọc trọn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước tất cả là 7 lần.

Một câu nói tôi đã truyền lại cho các con của tôi vào năm tôi 57 tuổi, một câu quả thực vừa là hoa trái của Lời Chúa vừa có thể tóm tắt tất cả cuộc đời sống đạo của tôi, một câu nói vẫn còn làm châm ngôn sống cho tôi tới giây phút cuối cùng, đó là câu: "Chỉ có Con Đường dẫn đến Sự Thật mới gặp Sự Sống". Tôi có ý định sẽ viết một tác phẩm với nhan đề như thế và có thể sẽ là tác phẩm đúc kết cuộc đời của con người cựu tu sĩ Đồng Công này.

Hình ảnh một Cha Thủ lúc nào cũng cầm trong tay cuốn Thánh Kinh Tân Ước nhỏ bằng tiếng Latinh mỗi khi huấn đức, và mở đầu bằng một câu Phúc Âm cho mỗi lần huấn đức hay hội họp vẫn còn đậm nét bất khả xóa mờ trong tôi. Những lời giáo huấn thấm đẫm Lời Chúa của ngài liên quan tới đời sống thánh, nhất là về tinh thần bỏ mình, “vui chịu khinh chê giầy đạp, chịu dễ duôi bắt bớ”, thực sự đã in sâu vào lòng tôi cho tới nay, vì nó hoàn toàn phản ảnh đời sống đầy khổ hạnh và đau thương cho tới chết của ngài.

 6- Di Sản về Kinh Mân Côi của Cha Thủ nơi tôi

Sau nữa, về việc lần hạt Mân Côi hằng ngày, cho tới nay tôi vẫn tiếp tục thực hiện. Chẳng những với số lượng như khi còn ở trong dòng mà còn hơn thế nữa. Tôi đã từng nói với bạn bè thân hữu Đồng Công hay tu sĩ Đồng Công của tôi rằng "sở dĩ tôi lần hạt Mân Côi nhiều hơn khi còn ở trong Dòng là vì ra ngoài đời lạnh lẽo hơn trong Dòng, nên cần phải mặc áo ấm hơn cho đỡ bị bệnh".

Thật ra, khi mới xuất vào năm 1982, tôi chỉ lần hạt tối thiểu một chuỗi là 50 kinh thôi, ngoài việc đi lễ hằng ngày. Cho tới khi bắt đầu phục vụ Phong Trào Thiếu Nhi Fatima vào năm 1991, tôi mới tăng lên thành 1 tràng 3 chuỗi mỗi ngày, và bắt đầu thực hiện việc nguyện Giờ Kinh Thần Vụ hằng ngày từ năm 1992. Để mừng Đại Năm Thánh 2000 và bắt đầu từ Đại Năm Thánh 2000 này, số Kinh Mân Côi tôi đọc hằng ngày được tăng lên gấp hai, tức 2 tràng hay 6 chuỗi. Chưa hết, bắt đầu từ năm Mân Côi (2002-2003), tổng số Kinh Mân Côi tôi đọc hằng ngày lại được tăng lên 4 chuỗi nữa là 10 chuỗi hay 3 tràng. Tràng cuối cùng sở dĩ bao gồm 4 chuỗi thay vì 3 chuỗi trước đó là vì chuỗi Kinh mới kính Mầu Nhiệm Sự Sáng đã  được ĐTCGPII thêm vào, khi ngài ban hành Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của ngài, năm 2002, ở đoạn 19 và 21.  

 Về Mầu Nhiệm Sự Sáng được ĐTCGPII chính thức thêm vào bộ Kinh Mân Côi truyền thống này, tôi đã được diễm phúc có cùng ý nghĩ với ngài, khi tôi dịch tác phẩm Bí Mật Kinh Mân Côi của Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) từ năm 1993, và thêm vào phần cuối sách như là "phụ trương 4" (trang 266-270) về "Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thế". Năm mầu nhiệm tôi thêm vào để trở thành "Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thế", liên kết giữa Năm Mầu Nhiệm Vui và Thương, bao gồm 1) biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa; 2) Chúa Giêsu chay tịnh; 3) Chúa Giêsu biến hình; 4) Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem; 5) Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Trong 5 mầu nhiệm này chỉ có 3 là giống 5 Mầu Nhiệm Sự Sáng của ĐTCGPII, đó là 3 mầu nhiệm lẻ 1, 3 và 5.

Đối với tôi, từ ngày nghiên cứu về Fatima từ năm 1991, tôi đã lưu ý thấy lời Mẹ Maria kêu gọi mỗi lần Mẹ hiện ra và trong cả 6 lần ở Fatima liên quan tới Kinh Mân Côi, ở chỗ, Mẹ không kêu gọi là "hãy đọc (say) kinh Mân Côi hằng ngày" mà là "hãy cầu kinh (pray) Kinh Mân Côi hằng ngày", tức là hãy lần hạt với tất cả tấm lòng của mình chứ không phải chỉ bằng môi mép vậy thôi. Vì Kinh Mân Côi chính là một phương thức cầu nguyện tuyệt hảo, hết sức đặc thù của Kitô hữu Công Giáo, đến nỗi, theo ĐTCGPII, như ngài đã minh định trong Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, ở đoạn 3, rằng: "Việc lần hạt Mân Côi không là gì khác ngoài việc cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô".

Theo chiều hướng "cùng Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô" này, tôi đã bao gồm cả việc gẫm Lời Chúa hằng ngày với việc lần hạt Mân Côi làm một. Ở chỗ, tôi đọc Lời Chúa theo phụng vụ lễ của ngày hôm đó, rồi vừa lần hạt Mân Côi vừa suy ngắm Lời Chúa thay vì suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi. Tôi đã chia sẻ cảm nghiệm về việc "cầu kinh Mân Côi" của tôi qua một số tác phẩm, như cuốn "Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi" năm 1998, "Cùng Mẹ Chiêm Ngưỡng Chúa Kitô" năm 2003, và "Bí Quyết Cầu Kinh Mân Côi" năm 2005.

 Tôi đã tổ chức việc "Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi", (bằng cách lần trọn 3 chuỗi Vui, Thương, Mừng, và diễn từng mầu nhiệm), trong Phong Trào Thiếu Nhi Fatima vào Tháng Mân Côi hằng năm trong thời điểm Giáo Hội dọn mừng Đại Năm Thánh 2000 như sau:

Lần 1 vào Chúa Nhật đúng ngày 13/10/1996 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Lộ Đức Los Angeles; lần 2 vào Thứ Bảy Đấu Tháng 4/10/1997 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Truyền Tin Torrance; lần 3 vào Thứ Bảy (gần ngày 13) 10/10/1998 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Thăm Viếng El Monte; lần 4 vào Thứ Bảy (gần ngày 13) 9/10/1999 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Đau Thương San Gabriel; lần 5 vào Thứ Bảy Đầu Tháng Lễ Mẹ Mân Côi 7/10/2000 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Mân Côi Pomona. Ngoài ra, để mừng Đại Năm Thánh 2000, Thiếu Nhi Fatima, cả 5 đoàn thuộc TGP/LA, đã sang Đền Thánh Mẹ Dâng Con của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ ở Corona, để cử hành 15 Mầu Nhiệm Mân Côi vào chính ngày 13/5.

Chưa hết, sau năm 2000, TNF còn tiếp tục truyền thống "Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi" một lần nữa với Ngày Mẹ Mân Côi được tổ chức tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu El Monte, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào ngày Thứ Bảy 13/10/2001, kỷ niệm đúng ngày Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối cùng năm 1917. Chương trình tổ chức khác với các năm trước (1996-2000), không còn các màn trình diễn 15 Mầu Nhiệm Mân Côi nữa, mà là học hỏi và chia sẻ về Kinh Mân Côi. Cốt lõi của Ngày Mẹ Mân Côi này vẫn là lần hạt đủ 15 Mầu Nhiệm, với năm màn vũ hoa dâng Mẹ của năm đoàn TNF; và Thánh Lễ kết thúc có vũ phụng vụ và nghi thức dâng Thế Giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để Mẹ ban hòa bình cho thế giới, nhất là sau vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ ngày 11/9/2001 mới xẩy ra bấy giờ.

Tôi cảm thấy mình có duyên nợ đặc biệt với Kinh Mân Côi vì 3 lý do chính sau đây. Lý do thứ nhất đó là vì tôi được sinh ra vào ngày 6/10, ngay trước ngày Lễ Mẹ Mân Côi - phải chăng để chúc tụng "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời", như tôi quả thực đã được diễm phúc rửa tội để trở nên con cái Thiên Chúa vào chính Lễ Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa 11/10/1948. Lý do thứ hai đó là vì thánh quan thày rửa tội của tôi là Thánh Đaminh, vị thánh đã truyền bá Kinh Mân Côi trong Giáo Hội từ thế kỷ 13. Lý do thứ ba đó là vì tên thánh khấn dòng của tôi trước đây là "Paro", một tên ghép giữa Thánh Quan Thày khấn dòng với một tước hiệu về Mẹ - tên Thánh khấn dòng của tôi 24/9/1967 là "Antôn Padua" và tước hiệu về Mẹ của tôi là Mẹ Mân Côi "Rosario".

Từ 4/2009, thời điểm hình thành Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, tôi chỉ còn lần 2 tràng 8 chuỗi mỗi ngày, thay vì 10 chuỗi như từ Năm Mân Côi 2002-2003, nhưng thay vào đó, tôi bắt đầu lần 3 chuỗi Kinh Thương Xót. Tôi dự tính khi bắt đầu chính thức về hưu, một là năm 62 tuổi (2010) hai là năm 66 tuổi (2014), tôi sẽ lần 3 tràng hay 12 chuỗi mỗi ngày. Tôi chưa chính thức đích thân hỏi Cha Thủ về số lượng Kinh Mân Côi hằng ngày ngài lần hạt, mà chỉ nghe các bậc tiền bối trong dòng cho biết rằng ngài lần mỗi ngày 15 chuổi, và ngài sử dụng Kinh Mân Côi này để suy gẫm cũng như để dọn mình dâng Thánh Lễ và cám ơn Rước Lễ sau Thánh Lễ. Trong Kinh Tuần Ba kính Đức Mẹ, được ngài soạn theo 3 Mệnh Lệnh Fatima cho anh em dòng đọc trước một số Lễ Mẹ, ngày thứ nhất về mệnh lệnh cải thiện đời sống, ngày thứ hai về mệnh lệnh lần hạt mân côi và ngày thứ ba về mệnh lệnh tôn sùng mẫu tâm. Nguyên văn của Kinh Tuần Ba cho ngày thứ hai về Kinh Mân Côi như sau:

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria! Trái Tim Mẹ đầy tình thương xót, đã ban cho thế gian một phương pháp cứu rỗi loài người, cải tạo đời sống, một kinh xin ơn đắc lực, giúp nên thánh dễ đàng, là phép lằn hạt Rất Thánh Văn Côi Mẹ. Ôi? Kinh Văn Côi chí linh chí ứng, phép tắc hiệu lực. Bao phen nguy hiểm khốn khó mà kinh Văn Côi đã đem lại cho Giáo Hội những thắng trận vinh quang. Biết bao bè đảng mưu mô xảo quyệt, tay sai đắc lực của Satan, đã bị tan tành thất bại trước tràng hạt Văn Côi Mẹ! Biết bao người tội lỗi nhầm lạc, đã ăn năn trở về cùng Chúa! Biết bao ức triệu người đạo rối, đạo lạc đã quay về cùng Đức Tin, làm con Giáo Hội, là do những tràng hạt Văn Côi đã huy động chỉ đàng! Ôi ? Kinh Văn Côi là thuốc chữa bệnh thời thế, cứu rỗi loài người, là thuẫn bênh vực giữ gìn Giáo Hội, là búa sắt phá tan kẻ thù địch, là chìa khóa mở kho tàng Thiên Chúa. Cúi xin Mẹ, vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho khắp thế gian đều nhìn biết giá tri kinh Văn Côi, cho họ yêu mến cậy trông kinh Văn Côi luôn luôn, để họ cải tạo đời sống. Xin Mẹ vì những kinh Văn Côi hằng vang khắp thế giới, ban cho nước Việt Nam được hoàn toàn trở nên con yêu dấu Mẹ. Xin Mẹ làm cho mọi anh em đồng bào con trở nên những tràng kinh Văn Côi sống động của Mẹ, để ngượi khen yêu mến Mẹ Rất Thánh Văn Côi toàn thắng đời đời chẳng cùng. Amen”.

đọc tiếp bài 9b.

Cao Tan Tinh (phuong)

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)