dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 
Cảm Nghiệm Cuộc Sống
 
L.m. Joseph Phạm Thanh Liêm, S.J.
 
<<<
  54. Lễ Chúa Kitô Vua: Đức Yêsu-Vua Tình Yêu
  53. Lễ CTTĐVN: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  52. CN 32 Quanh Năm: Con người sẽ sống lại
  51. CN 31 Quanh Năm: Thiên Chúa yêu thương
  50. CN 30 Quanh Năm: Chấp nhận sự thật về chính mình
  49. CN 29 Quanh Năm: Thiên Chúa sẽ ban cho tôi điều tốt nhất
  48. CN 28 Quanh Năm: Tình yêu được diễn tả qua trung gian
  47. CN 27 Quanh Năm: Đức tin giúp con người hạnh phúc
  46. CN 26 Quanh Năm: Hình thành đi sống mai hậu
  45. CN 25 Quanh Năm: Khôn ngoan đích thực
  44. CN 24 Quanh Năm: Tạo vật được yêu thương
  43. CN 23 Quanh Năm: Môn đệ Đức Yêsu
  42. CN 22 Quanh Năm: Khiêm nhường
  41. CN 21 Quanh Năm: Thiên Chúa của mọi người
  40. CN 20 Quanh Năm: Lửa tình yêu
  39. CN 19 Quanh Năm: Linh đạo lữ hành
  38. CN 18 Quanh Năm: Điều làm con người thành vĩnh cửu
  37. CN 17 Quanh Năm: Xin thì sẽ đợc
  36. CN 16 Quanh Năm: Những mẫu gương sáng ngời
  35. CN 15 Quanh Năm: Sống Lời Chúa
  34. CN 14 Quanh Năm: Hãnh diện vì thập giá Đức Yêsu Kitô
  33. CN 13 Quanh Năm: Đức Kitô-Mẫu gương và tiêu chuẩn sống
 

32. Lễ Thánh Gioan TG:

Chúa đã gọi khi tôi còn trong lòng mẹ
  31. Lễ Mình Máu Chúa: Lễ Mình Máu Chúa Kitô
  30. Lễ Chúa Ba Ngôi: Thiên Chúa Ba Ngôi
  29. Lễ CTT Hiện Xuống: Thánh Thần tình yêu
  28. Lễ Thăng Thiên: Chúa Lên Trời
  27. CN 6 Phục Sinh: Ánh sáng soi đường
  26. CN 5 Phục Sinh: Trời mới đất mới
  25. CN 4 Phục Sinh: Ơn gọi
  24. CN 3 Phục Sinh: Chúa Phục Sinh để ý đến các tông đồ
  23. CN 2 Phục Sinh: Như Cha đã sai Thầy-Thầy cũng sai anh em
  22. CN Lễ Phục Sinh: Đức Yêsu đã Phục Sinh
  21. CN Lễ Lá: Đức Yêsu đối diện cái chết
  20. CN 5 Mùa Chay: Thiên Chúa đang làm điều mới
  19. CN 4 Mùa Chay: Thiên Chúa-Đấng vô cùng nhân từ
  18. CN 3 Mùa Chay: Lời mời gọi sám hối
  17. CN 2 Mùa Chay: Sống trong niềm tin
  16. CN 1 Mùa Chay: Đời là cuộc chiến không ngừng
  15. CN 8 Quanh Năm: Không biết về chính mình
  14. CN 7 Quanh Năm: Yêu cả kẻ thù mình
  13. CN 6 Quanh Năm: Phúc cho người nghèo
  12. CN 4 Quanh Năm: Cần cái nhìn mới để đón nhận sự thật
  11. CN 3 Quanh Năm: Đức Yêsu-Tin Mừng cho mọi người
  10. CN 2 Quanh Năm: Ngài là ai?
  9. Chúa chịu phép rửa: Đức Yêsu Chịu Phép Rửa
  8. Lễ Hiển Linh: Thiên Chúa Tỏ Mình Cho Dân Ngoại
    Hiển linh
  7. Lễ Mẹ Thiên Chúa Mẹ Thiên Chúa
  6. Lễ Thánh Gia: Gia Đình- Mái Ấm
    Gia Đình Thánh
  5. Lễ Giáng Sinh Cứu Chúa Giáng Sinh
  4. CN 4 Mùa Vọng: Chân Tướng Đức Yêsu Kitô
    Này Con đến
  3. CN 3 Mùa Vọng: Hãy Vui Lên
    Reo vui lên
  2. CN 2 Mùa Vọng: Sám Hối
    Hãy dọn đường Chúa
  1. CN 1 Mùa Vọng: Chờ Mong
    Con Ngời sẽ đến
     
     

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)