dongcong.net
 
 
   
 
  -hãy thả lưới..
 
 
January 10, 2017
 

 

 
S.N Tin Mừng Chúa Nhật Năm A
 
  <<<  
     
     
  Tuần 34a thường niên
Lễ Chúa Kitô Vua
     
  Nước của Đức Giêsu ở chốn nào?- Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Các ngươi đã làm những điều đó cho Ta... - BS Nguyễn T. Cảnh
  Thần dân trung tín của vua tình yêu - AM Trần Bình An
  Yêu mến và phụng sự Chúa nơi tha nhân - Lm Trần Ngà
  Chúa Kitô Vua tình yêu - Lm. Minh Vận
  Công dân nước trời - Thiên Phúc
  Chúa Kitô vua vũ trụ - ttđm
  Tuần 34a-2011 - Lm Siciliano OP
  Đức Giêsu là Vua.. - Lm. Hồ Bạc Xái
  Đức Giêsu Kitô là Vua - Lm. Đinh Lập Liễm
  Vương quốc - tgm Ngô Q. Kiệt
  Ngày phán xét chung - Lm Nguyễn Thái
  Chúa Giêsu là vua - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Vua tình yêu - Trầm Thiên Thu
  Minh họa lời chúa - HN sưu tầm - thanhlinh.net
  Tôi là kẻ chết sao??? - Lung Linh
  Chúa Kitô vua vũ trụ... - Lm Đan Vinh
  Một tước hiệu dễ bị ngộ nhận... - Lm Nghĩa
  Chúa Giêsu, Kitô vua vũ trụ... - Lm Đan Vinh
  Chúa Giêsu, vua tình yêu... - Lm Nguyễn H. An
  Vua vũ trụ - Lm Vũđình Tường
  Chúa Giêsu, vua vũ trụ... - Lm Nguyễn H.Lợi, dcct
  Chúa Giêsu Kitô vua - Lm John Khả
  Hãy làm môn đệ ta - ĐÔ Brown
  Sự phán xét - Lm Mark Linh, SJ
  Đối diện trước toà phán xét - Lm Trần B. Trọng
  Thế lực của đồng tiền - Lm. Tạ Duy Tuyền
     
    Tuần 33a thường niên
Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
     
  - Tử đạo trong thời đại mới - Lm John Nguyễn
  Chúa ban cho ta gấp cả ngàn lần... - BS Nguyễn T. Cảnh
  Ân thưởng người trung tín - Lm. Minh Vận
  Nén bạc tài năng - ttđm
  Sống vì đạo - tgm Ngô Q. Kiệt
  Hai đoản khúc suy tư tuần 33a - Mai Tá 2014 + 2011
  Chu toàn trách nhiệm.. - Lm. Hồ Bạc Xái
  Tính sổ - Lm Trần Việt Hùng
  Tuần 33a-2011 - Lm Siciliano OP
  Lòng đạo đức... - Lm Đan Vinh
  Tài năng - Lm Vũđình Tường
  Hãy đá đường banh tuyệt vời nhất..- Lm Mark Link, SJ
  Tuần 33a - Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Chứng nhân anh dũng - Lm. Đinh Lập Liễm
     
  Hạt giống gieo vào lòng đất - Lm Trần Ngà
  Tử vì đạo ngày hôm nay - AM Trần Bình An
  Hạt giống tử đạo làm phát sinh người KH- Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Sống chứng nhân - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Kính Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Một lần thay cho tất cả - Thiên Phúc
  Phúc thay ai bị bách hại - Lm Đan Vinh
     
    Tuần 32a thường niên,
Lễ cung hiến Vương Cung Thánh Lateran
     
  Tỉnh thức - Lm Trần Việt Hùng
  Đền thờ - Lm Trần Việt Hùng
  Đền thờ sống động - AM Trần Bình An
  Nhờ bí tích thánh tây... - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Lễ cung hiến thánh đường Lateranô - Lm Đan Vinh
  Khôn ngoan chuẩn bị đón Chúa - Lm Đan Vinh
  Tục hóa đền thờ - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Nhà thờ mẹ - Lm Vũđình Tường
  Thánh đường mẹ các thánh đường... - BS Nguyễn T. Cảnh
  Vào đền thánh Chúa - Lm Trần Bình Trọng
  Đền thờ tâm hồn - Lm Nguyễn H. An
  Đền thờ cao quý - ttđm
  Thân xác chúng ta là đền thờ cao quý - Lm Trần Ngà
  Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ - Lm John Nguyễn
     
  Tuần 32a - Lm. Đinh Lập Liễm
  Tuần 32a-2011 - Lm Siciliano OP
  Sống khôn ngoan.. - Lm Nghĩa
  Trinh nữ khôn ngoan - tgm Kiệt
  Sống khôn ngoan - Lm Nghĩa
  Người khôn, người dại - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Hãy ra nghênh đón chàng rể - Tậm Phương 2008
  Cho ngày hôm nay - Thiên Phúc 2011
  Hai đoản khúc suy tư tuần 32a - Mai Tá 2014 + 2011
  Tuần 32a - Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Tuần 32a - Lm Mark Link, SJ
  Tuần 32a - Lung Linh
     
    Lễ cầu hồn (31a) 2-11-2014
     
  Tránh thói tự tôn và đạo đức giả - Lm Đan Vinh
  Thực hành - Lm Trần Việt Hùng
  Tuần 31a - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Sống thật - Trầm Thiên Thu
  Nghịch lý trong đời - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Sống chân tình - Thiên Phúc
  Hãy nghe... nhưng đừng theo... - Tậm Phương
  Sống đạo gương mẫu - Lm. Minh Vận
  Khuyến cáo những người... - Lm. Hồ Bạc Xái
  Quyền bính để phục vụ - Tgm Kiệt
  Tư cách của người lãnh đạo - Lm. Đinh Lập Liễm
  Họ nói mà không làm - ttđm
  Những anh hùng cứu độ - Lm Mark Link, SJ
  Hai đoản khúc suy tư tuần 31a - Mai Tá
  Vinh quang và hư danh - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Sống chân thành - Lm. Nguyễn H. An
  Đừng sống giả dối ... - Jos. Vinc. Ngọc Biển
     
  Sinh và tử hiệp thông - AM Trần Bình An
  Vài suy nghĩ về 2 lễ... - BS Nguyễn T. Cảnh
  Lễ các đẳng linh hồn - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Lễ các linh hồn - Lm Trần Việt Hùng
  Sự thanh luyện cần thiết - Lm. Nguyễn H. An
  Lễ cầu hồn - Lm. Hồ Bạc Xái
  Lạy Chúa, xin đưa họ vào.. - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Hãy nhớ đến các công đức của các ngài- Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Lời kinh - Lm Vũđình Tường
     
  Lễ các thánh - Lm Đan Vinh
  Các thánh nam nữ là ai? - Lm. Nguyễn H. An
  Chúng ta có nên thánh...? - Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Hãy nên thánh.. - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Lễ Các Thánh Nam Nữ - Trầm Thiên Thu
  Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Trầm Thiên Thu
     
    Tuần 30a thường niên, 26-10-2014
     
  Minh họa Lời Chúa - thanlinh.net
  Mến Chúa thể hiện qua đức yêu người - Lm Đan Vinh
  Là Kitô hữu không phải là... - BS Nguyễn T. Cảnh
  Cốt lõi của luật là lòng mếnn- Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Mến Chúa yêu người - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Tuần 30a - Lm Vũđình Tường
  Giới luật trọng nhất - Lm. Minh Vận
  Chúa là Thiên Chúa - Tậm Phương
  Nền tảng cho đời sống an hòa - Lm Trần Ngà
  Yêu thương là điều răn trọng nhất - Lm. Hồ Bạc Xái
  Tình Chúa tình người - AM Trần Bình An
  Phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Trên đỉnh yêu thương - Thiên Phúc
  Đệ nhất giới răn - Trầm Thiên Thu
  Yêu người thân cận như chính mình - Lung Linh
  Giới răn trọng nhất - Lm. Đinh Lập Liễm
  Yêu Chúa yêu người - Lm. Nguyễn H. An
  Yêu như Chúa yêu - Lm. John Nguyễn
  Giới luật trọng nhất - ttđm
  Tuần 30a-2011 - Lm Siciliano OP
  Điều răn trọng nhất 2014 - Lm Siciliano OP
  Thừa tác viên - Lm Vũđình Tường
  Đức ái - Lm Trần Việt Hùng
  Làm sao để yêu thương tha nhân.. - Lm Nghĩa
  Luật yêu mến - Tgm Kiệt
  Con người hay robot - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Hai đoản khúc suy tư tuần 30a - Mai Tá
     
    Tuần 29a (khánh nhật TG) 19-10-2014
     
  Chúng ta được ghi dấu và sai đi khắp thế giới - BS Nguyễn Tiến Cảnh
  Truyền giáo là ra đi - Lm. Nguyễn H. An
  Chân tường - Lm Vũđình Tường
  Mọi sự là của Chúa, hãy trả lại Chúa - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Thiên Chúa và Xê da - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Tôi là công nước trời.. - Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Vấn nạn quyền bính dân sự - Lm Nghĩa
  Những đòi hỏi của tin mừng - ttđm
  Bổn phận đối với thế quyền.. - Lm. Hồ Bạc Xái
  Trên đầu viễn vọng kính - Thiên Phúc
  Của Cesar, của Thiên Chúa - Huy Khanh
  Trên đầu viễn vọng kính - Thiên Phúc
  Từ chuyện phàm nhân - Lung Linh
  Trả về Thiên Chúa - AM Trần Bình An
  Sở hữu - Trầm Thiên Thu
  "Tốt đời đẹp đạo" - Lm Đan Vinh
  Tuần 29a - Lm Siciliano OP 2011
  Sống tự do như con cái Thiên Chúa - Lm Siciliano OP
  Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa - Tgm Kiệt
  Phải trả về cho ai ? - Lm. Đinh Lập Liễm
  Thiên Chúa - Lm Trần Việt Hùng
  Theo đạo nhờ gương sáng - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Hai đoản khúc suy tư tuần 29a - Mai Tá
     
    *CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO - Jos. Vinc. Ngọc Biển
    *khánh nhật truyền giáo - Lm Trần Ngà
    Truyền giáo - Lm. Tạ Duy Tuyền
     
    Tuần 28a Thường Niên 12-10-2014
     
  Y phục xứng kỳ đức - BS Nguyễn Tiến Cảnh
  Chấp nhận lời mời dự tiệc nước trời - Lm. Trần B. Trọng
  Tôi có chọn Chúa không? - Lung Linh
  Sám hối và tin Chúa Giêsu - Lm Đan Vinh 2014
  Cửa nước trời luôn mở,.. - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Đại tiệc thiên quốc - AM Trần Bình An
  Tiệc cưới Nước Trời - Huy Khanh
  Cần có y phục xứng hợp.. - Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Đức Chúa sẽ đãi muôn dân - Lm Siciliano OP
  Dự tiệc cưới nước trời - Lm. Đinh Lập Liễm
  Mặc áo cưới - tgm Kiệt
  Tiệc cưới và chiếc áo cưới - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Cấn một tấm lòng - Lm Nghĩa
  Tuần 28a - Lm Tạ duy Tuyền
  Tiệc cưới nước trời - Thiên Phúc
  Hãy chuẩn bị áo cưới hàng ngày - ttđm
  Chúa mời chúng ta dự tiệc nước trời - Lm. Hồ Bạc Xái
  Mặc lấy Chúa Kitô - Lm Trần Ngà
  Dự tiệc - Lm vũđình Tường
  Hai đoản khúc suy tư tuần 28a - Mai Tá
  Tiệc mừng - Lm Trần Việt Hùng
  Tuần 28a - Trầm Thiên Thu
     
    Tuần 27a Thường Niên 5-10-2014
     
  Dù con người bất trung,... - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Chúa không bỏ rơi vườn nho của Chúa - BS Nguyễn Tiến Cảnh
  Đón nhận đức Giêsu - Lm Đan Vinh 2014
  Từ vườn nho đến các tá điền - Lm Nghĩa
  Kết trái đâm hoa - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Vườn nho của Chúa - Lm. Đinh Lập Liễm
  Câu chuyện vườn nho - tgm Kiệt
  Nước trời là của chúng ta - Huy Khanh
  Thiên Chúa không bỏ rơi.. - Lm Siciliano OP
  Kêu tên Chúa - Lm vũđình Tường
  Trở nên tảng đá góc tường - ttđm
  Vườn nho của Chúa - Lm. Hồ Bạc Xái
  Hai đoản khúc suy tư tuần 27 - Mai Tá
  Thất trung - Lm Trần Việt Hùng
  Bội thu hay là mất trắng - Thiên Phúc
     
  Phương thuốc thần diệu - Lm. Inhaxio Ngà
  Nhớ lời mẹ dặn - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Năm đóa hồng trắng dâng Mẹ - AM Trần Bình An
  Kinh kính mừng - Lm. Antôn Nguyễn Độ
     
    Tuần 26a Thường Niên 28-9-2014
     
  Thợ vườn nho trung thành - BS Nguyễn Tiến Cảnh
  Ai đáp lại lời Cha - AM Trần Bình An
  Cảm nghiệm trong căn phòng - Lm Mark Link, SJ
  Hãy đi làm vườn nho Chúa - Lm Siciliano OP
  Tin vào cha - Lm vũđình Tường
  Những cô gái điếm - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  "Con không đi.." - Lm Thái ns-hiepnhat
  Chúa mời gọi - Lm Siciliano OP
  Chăm bón vườn nho - ttđm
  Làm ngay hôm nay - Lm Nghĩa
  Ngôn hành bất nhất - Thiên Phúc
  Người vâng lời đích thực - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Tuần 26a - Lm. Hồ Bạc Xái
  Ngày trong tuần 26 tn - Jos. Vinc. Ngọc Biển
     
    Tuần 25a Thường Niên 21-9-2014
     
  Vui với người vui - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Cảm thông với tha nhân - Lm Đan Vinh 2014
  Phải chăng ông bạn ganh tức - BS Nguyễn Tiến Cảnh
  Lý người và tình Chúa - AM Trần Bình An
  "Hay con mắt bạn ganh tị.." - Lm Thái ns-hiepnhat
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Lòng quảng đại của Thiên Chúa - Lm Siciliano OP
  Ganh tị - Lm vũđình Tường
  Thiên Chúa nhân lành - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Chiến thắng lòng ganh tị - Lm Trần Ngà (2011)
  Tin vào tình yêu - Thiên Phúc
  Ông chủ quảng đại - ttđm
  Tất cả đều lãnh một đồng - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Lòng tốt của Thiên Chúa - Lm Nguyễn Hữu An
  Phi cơ và cái kẹp giấy - Lm Mark Link, SJ
  Lao động đức tin - Trầm Thiên Thu
  Tuần 25a - Lm. Hồ Bạc Xái
  Chưa chắc tôi đã nhận được một đồng - Lung Linh
  An bài - Lm Trần Việt Hùng
    tuần 25a - Lm Trần Ngà
     
    14-9-2014 Suy Tôn Thánh Giá Chúa (24a)
     
  Hãy tha thứ - Lm Đan Vinh 2014
  Tại sao không tha ?- toà báo ttđm (2008)
  Phải tha thứ mãi mãi - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Hãy tha thứ cho người khác - Lm. Liễm
  Phải tha thứ - Tgm Kiệt
  Hãy tha thứ để được thứ tha - Lm. Xái
  Hào quang của tha thứ - Thiên Phúc
  tuần 24a - Lm Nguyễn Hữu An
  tuần 24a - AM Trần Bình An
  Vì sao phải quảng đại tha thứ - Lm Nguyễn Nghĩa
  Thông cảm để tha thứ - Lm Trần Ngà (2011)
  Bài học tha thứ - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Tha thứ là điều tất yếu - Lm Siciliano OP
  Hai người lính - Lm Mark Link, SJ
  ngày trong tuần 24 tn - Jos. Vinc. Ngọc Biển
     
  Sự khải hoàn toàn thắng... - BS Nguyễn Tiến Cảnh
  Thánh giá dấu chỉ ơn cứu độ - Lm Siciliano OP
  SUY TÔN THÁNH GIÁ - nhiều tác giả - ttđm
  Thánh giá - Lm Trần Việt Hùng
  Lễ suy tôn thánh giá - Lm Nguyễn Hữu An
  Vinh quang thập giá - Lm vũđình Tường
  Ba cuộc đời - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Thánh giá là nguồn tình yêu - Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Lễ sinh nhật Đức Mẹ - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Jos. Vinc. Ngọc Biển
     
    Chúa Nhật 23 Thường Niên 7-9-2014
     
  Sửa lỗi cho anh em - Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Sinh hoạt trong họ đạo - Lm vũđình Tường
  Bài thi của bà giáo - Lm Mark Link, SJ
  Nghệ thuật sửa lỗi - Lm Nguyễn Hữu An
  Sửa lỗi cho nhau - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Khi anh em sửa lỗi nhau - AM Trần Bình An
  Phương cách sửa lỗi cho nhau - Lm Đan Vinh 2014
  Giúp người khác nhận ra - Lm Trần Ngà (2011)
  Sống bác ái, hiệp thông - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Sửa lỗi cho nhau - Lm. Tạ Duy Tuyền
  sửa lỗi anh em - Tgm Kiệt
  Việc sửa lỗi trong cộng đoàn - Lm. Liễm
  Anh em sửa lỗi cho nhau - Lm. Xái
  Làm đẹp cho nhau - Thiên Phúc
  Hiệp nhất cùng Thượng đế - Lung Linh
  Sửa sai nhau - toà báo ttđm (2014)
  Ta sẽ đòi người đền nợ máu - Lm Nguyễn Nghĩa
  Sửa lỗi huynh đệ - Lm Siciliano OP
     
    Chúa Nhật 22 Thường Niên 24-8-2014
     
  Mục đích của đời sống - Lm Mark Link, SJ
  Con đường vinh quang ngang qua thập giá - Lm Đan Vinh 2014
  Từ bỏ chính mình và vác thập giá - Lm Trần Bình Trọng
  Từ bỏ - gm Nguyễn Sơn Lâm
  Từ bỏ - Lm Giuse Trần Việt Hùng
  Con đường thoát tục tòng Thiên - AM Trần Bình An
  Theo Chúa phải từ bỏ mình - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Từ bỏ mình để được tự do - Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Hai đoản khúc suy tư tuần 22a - Mai Tá
  Được và mất - Lm. Nguyễn H. An (2011)
  Mất đi để được lại - Thiên Phúc (2011)
  Đi theo con đường của Chúa - Lm. Đinh Lập Liễm (2011)
  Mất trước được sau - Tgm Ngô Q. Kiệt (2008)
  Thánh giá cuộc đời - toà báo ttđm (2014)
  Trong họa có phúc - Lm. Tạ Duy Tuyền (2014)
     
  Lễ Mẹ Nữ Vương Vũ trụ 22-8-2014
     
  Kính chào Đức Nữ Vương - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Lễ thánh Monica và Au-tinh - Vin Ngọc Biển
     
    Chúa Nhật 21 Thường Niên 24-8-2014
     
  Phero đá tảng đức tin - Lm Đan Vinh 2014
  Phần quan trọng của cơ thể - Lm. Tạ Duy Tuyền (2011)
  Trở nên tảng đá sống động - AM Trần Bình An
  Tin vào đức Kitô - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Hãy xây dựng giáo hội - Vin Ngọc Biển
  Người ta bảo con người là ai ? - toà báo ttđm
  Đêm dài nhất của Phêrô - Thiên Phúc (2011)
  Trở nên đá tảng - Inhaxio Ngà (2011)
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Chìa khóa - Lm. Nguyễn H. An (2011)
  Thầy là Đức Kitô,.. - Lm Nguyễn Hưng Lợi (2014)
  Nhận lãnh trách nhiệm Chúa trao - Lm. Đinh Lập Liễm (2011)
  Hội thánh của Chúa - Tgm Ngô Q. Kiệt
     
    Chúa Nhật 20 Thường Niên 17-8-2014
     
  Lạy Ngài con vua Đavít - toà báo ttdm
  Đức tin cần tôi luyện - Vinc Ngọc Biển
  Tình Chúa bao la không bến bờ - AM Trần Bình An
  20tn - Lung Linh
  Cầu nguyện thế nào - Lm Đan Vinh 2014
  Sức mạnh của niềm tin - Lm Ngà (2008)
  Một đức tin tuyệt vời - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Tin yêu sống bí tích Thánh Thể - Tgm Kiệt
  Thiên Chúa là Chúa của mọi người - Lm. Hồ Bạc Xái
  Món quà kỳ diệu... hơi thở - Vin Ngọc Biển
  Lòng tin - Lm. Hùng, NY
  Chúa muốn cứu rỗi mọi người - Lm. Đinh Lập Liễm (2011)
  Những nghi ngờ của bà lão - Lm Mark Link, SJ
  lòng tin vững mạnh của - Lm Nguyễn Hưng Lợi (2011)
  Kì thị - Lm Vũđình Tường
  Tin thế nào, sẽ được như vậy - Lm. Jude Siciliano
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  khi đời không mỉn cười - Thiên phúc
     
    Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15-8-2014
     
  Đức Maria có phúc vì đã tin - Lm Đan Vinh 2014
  Phúc đức tại mẫu - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Maria mẹ đầy ơn phúc - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Mẹ hồn xác về trời - Vin Ngọc Biển
     
    Chúa Nhật 19 Thường Niên 10-8-2014
     
  Tuần 19a - Lm Mark Link, SJ
  Sống trước sự hiện diện - Lm. Hồ Bạc Xái
  Con đường của Chúa - Tgm Kiệt
  Đức tin thực nghiệm cần thiết - JK
  Tuần 19a - Lm. Hùng, NY
  Hành trình đức tin - Thiên Phúc (2011)
  Dìu nhau tiến bước - Lm. Tạ Duy Tuyền (2011)
  Hãy tìm gặp Thiên Chúa - Lm. Đinh Lập Liễm (2011)
  Đi trên mặt biển - Lm Nguyễn Hưng Lợi (2011)
  Yêu mến và tín thác - Lm. Nguyễn H. An (2011)
  Tuần 19a - Lm Đan Vinh 2014
  2 đoản khúc suy tư tuần 19a - Mai Tá (2011)
  Lạy Thầy cứu con với - Huy Khanh (2011)
  Tuần 19a - AM Trần Bình An
  Tuần 19a - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  tuần 19a- Vin Ngọc Biển
  Tấm bánh với ba chữ tình - ns/ttđm (2014)
  tuần 19a (2014)- Lm. Jude Siciliano
     
    Chúa Nhật 18 Thường Niên 3-8-2014
     
  Khi con tim bồi hồi yêu thương - AM Trần Bình An
  Có mấy chiếc bánh - Lm. Nguyễn H. An (2011)
  Người bình thường làm phép lạ - Lm Mark Link, SJ
  Hãy tìm kiếm những gì - Lm. Jude Siciliano
  Tấm bánh liên đới - Tgm Kiệt
  hãy yêu thương - JK
  2 đoản khúc suy tư tuần 18a - Mai Tá
  Các con hãy cho họ ăn - Lm Vận CMC
  Tấm bánh với ba chữ tình - ns/ttđm
  Lương thực trần gian - Lung Linh
  Thiên Chúa là Đấng thỏa mãn mọi - Lm. Hồ Bạc Xái
  Lương thực - Lm. Hùng, NY
  Chính anh em hãy liệu cho họ ăn - Lm Nguyễn H. Lợi
  Người chạnh lòng thương - Thiên Phúc (2011)
  Hãy bắt đầu từ việc nhỏ - Lm. Tạ Duy Tuyền (2014)
  Chúa ban lương thực - Lm. Đinh Lập Liễm (2011)
  Đón nhận Chúa và chia sẻ - Lm Đan Vinh 2014
  Ai nấy đều được ăn no - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Hãy có lòng thương xót - Vin Ngọc Biển
  Khi người ta biết chia bánh - Lm Ngà (2008)
     
    Chúa Nhật 17 Thường Niên 27-7-2014
     
  Câu hỏi của người huấn luyện viên - Lm Mark Link, SJ
  Hãy bán hết của cải... - Lm. Jude Siciliano
  Khôn ngoan chọn lựa hạnh phúc - Lm Đan Vinh 2014
  Tìm kiếm kho báu - Lung Linh
  Nước trời - Lm. Hùng, NY
  Hãy làm mọi sự để có được nước trời - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Mạo hiểm chiếmhữu kho báu vô tận - AM Trần Bình An
  Kho báu của Thiên Chúa - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Khôn ngoan là biết chọn Chúa - Vin Ngọc Biển
  Gía trị của viên ngọc - Lm. Jude Siciliano
  2 đoản khúc suy tư tuần 17a - Mai Tá
  Khôn ngoan tìm nước trời - Tgm Kiệt
  Thiên Chúa luôn ban những - Lm. Hồ Bạc Xái
  Đầu tư nước trời - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Sự khôn ngoan đích thực - Lm. Đinh Lập Liễm
  Được kêu gọi nên thánh - Lm Vận CMC
  Kho tàng ơn cứu độ - ns/ttđm
  Kho tàng quí giá - Thiên Phúc
     
    Chúa Nhật 16 Thường Niên 20-7-2014
     
  Hãy hy vọng trong mọi hoàn cảnh - Lm. Jude Siciliano
  Chung đụng với lúa miến và cỏ lùng - Lm Trọng
  Ứng xử thế nào với kẻ xấu - Lm Đan Vinh 2014
  Cuộc chiến cỏ dại trường kỳ - AM Trần Bình An
  Sự kiên nhẫn và bao dung của TC - Vin Ngọc Biển
  Hãy cứ để cả hai mọc lên - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Giống tốt - Lm. Hùng, NY
  Nhờ lúa tốt ngăn chặn cỏ lùng -Lm. Ngà
  Tất cả là hồng ân - Tgm Kiệt
  diệt cỏ lùng bằng nhân đức - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Lúa tốt và cỏ lùng - Lm. Hồ Bạc Xái
  Hai tay chạy đua can đảm - Lm Mark Link, SJ
  Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa - Lm. Đinh Lập Liễm
  Đức tin giữa đời - ns/ttđm
  Ba ví dụ - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  2 đoản khúc suy tư tuần 16a - Mai Tá
  Hạt lúa đã trổ bông - Thu Băng
  Ngon đèn trong đêm - Thiện Mỹ
  Không gì là quá muộn - Thiên Phúc
   
    Chúa Nhật 15 Thường Niên 13-7-2014
     
  Xạ lúa - Lm Vũđình Tường
  Gieo hạt giống cho mình - Lm. Tạ Duy Tuyền
  Hạt giống lời Chúa - AM Trần Bình An
  Hạt giống tốt - Lm. Phượng OP
  Đón nhận hạt giống lời Chúa - Lm. Hồ Bạc Xái
  Hãy là đất tốt - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Hạt giống - Lm. Hùng, NY
  Hạt giống Lời Chúa - Lm. Đinh Lập Liễm
  Hạt giống Lời Chúa - Lung Linh
  Hãy đi gieo hạt - ns/ttđm
  Lời Chúa là hạt giống - Thu Băng
  Mảnh đất cuộc đời - Thiên Phúc
  Sa mạc trở thành vườn xanh -Lm. Ngà
  thái độ của người đón nhận.. Lm Nghĩa
  Sức sống của hạt giống - Lm. Nguyễn H. An
  Tâm tình người đi gieo -tgm Kiệt
  Tại sao Chúa Giêsu dùng dụ ngôn (J-K)
  Lời Thiên Chúa (Lm Vận CMC)
  Hạt giống trổ bông (Huy Khanh)
  Lm Xuân Nguyên 2011
  Thực hành Lời Chúa -Lm Đan Vinh 2014
  2 suy tư - Mai Tá
  xuanha.net 2014
     
    Chúa nhật 14 thường niên 6-7-2014
  Trở nên hèn mọn - AM Trần Bình An
  Tránh tự mãn để hiểu biết (J-K)
  Mang ách của Chúa - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  Sống theo tinh thần (Lm Vận CMC)
  Hãy đến với Ta (Huy Khanh)
  Lm Tạ Duy Tuyền 2011
  Lm Xuân Nguyên 2011
  Lung linh 2014
  Lm Đan Vinh 2014
  Cao Huy Hoàng 2011
     
    Chúa nhật 13 thường niên
  29-6 lễ Thánh Phêrô và Phao lô (Radio Veritas)
  Để theo Chúa (J-K)
  29-6 Giáo hội trường tồn (Lm Vận CMC)
  Bát nước lã (Huy Khanh)
     
    Chúa nhật 12 thường niên
  Tình yêu giúp ta thắng vượt (J-K)
  Chúa là sự sống (Lm Vận CMC)
     
    Chúa nhật 11 thường niên
  Thiếu tông đồ (Lm Vận CMC)
  Ngài động lòng thương (TS Huy Khanh)
  Người sai các ông đi (Thu Băng)
  Lý tưởng tông đồ trong giáo hội (J-K)
     
    Chúa nhật 10 thường niên
  Ta đến để kêu gọi (Thu Băng)
  Nhận biết Thiên Chúa (Nguyễn Văn Nội)
  Thái độ cần có đối (J-K)
  Người môn đệ đích thực (Lm Hưng Lợi)
     
    Chúa nhật 9 thường niên
  Tri hành đồng nhất (Lm Liễm)
  Chọn vật liệu (Trần Tiến)
  Thi hành ý muốn Thiên Chúa (Nguyễn Văn Nội)
     
    Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu
  Chúa ở trong tôi (TS Huy Khanh)
  Đức Giêsu là thức ăn tâm linh (J-K)
  Bánh ban sự sống vĩnh cửu (Lm Vận CMC)
  Mình Máu Chúa sẽ nối kết chúng ta (Thu Băng)
  Yêu mến Thiên Chúa (Nguyễn Văn Nội)
  Tôi chính là bánh hằng sống (Tâm Phương)
     
    Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
  Gia đình yêu thương (Thu Băng)
  Thiên Chúa yêu (Tâm Phương)
  Đền thờ Thiên Chúa (Lm Vận CMC)
  Ba Ngôi Thiên Chúa (J-K)
  Thiên Chúa là tình yêu (TS Huy Khanh)
     
    Chúa nhật IV thường niên (3-2-2008)
  Kỹ nghệ bán nụ cười (Cao Tường)
  Hiến chương nghèo (Huy Khanh)
  Chúa tôn người khiêm hạ (Lm Vận CMC)
  Phúc cho các con (NS-ttdm)
  Hạnh phúc trong Tin Mừng (R. Veritas)
  Tám mối phúc thật (Thu Băng)
     
    Chúa nhật III thường niên (27-1-2008)
  Trong bóng tối sự chết (Huy Khanh)
  Ánh sáng trần gian (Lm Vận CMC)
  Dân tộc ngồi trong bóng tối (Thu Băng)
  Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng (R. Veritas)
  Đức Kitô - Đấng ban ánh sáng (NS-ttdm)
  Lời loan báo tiên khởi (T.Phương)
  Phẩm chất đầu tiên của môn đệ (Nhóm tác giả)
  Chúa luôn chúc phúc (Chính Kết)
     
    Chúa nhật II thường niên (15-1-2017)
  - Lm Lợi - Chiên Thiên Chúa
  - Lm An - "Con Thiên Chúa"
  - Lm Độ - Chính ngài là con Thiên Chúa
  Đức Giêsu thờ phượng Thiên Chúa (Chính Kết)
  Đây chiên Thiên Chúa (Nhóm tác giả)
  Ngón tay kỳ diệu (Đỗ Lực)
  Những ông thần nhiều râu (Cao Tường)
  Như tuần lễ cuộc sáng tạo mới (R. Veritas)
  Đây con chiên Thiên Chúa (Thu Băng)
  Sứ mạng rao giảng tin mừng (NS-ttdm)
  Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn (T.Phương)
  Tôi không biết ngài (Huy Khanh)
  Giới thiệu Chúa (Lm Vận CMC)
     
    LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA
  Tin vui thời điểm (Cao Tường)
  Dòng sông cứu độ (Huy Khanh)
  Con yêu dấu của Ta (Vũ Quí)
  Sám hối là việc cần thiết (Chính Kết)
  Ba dấu hiệu của thời đại ân sủng (Lm An)
  Vinh hiển của Con Người (CTTĩnh BVL)
  Phép rửa (Thanh Thanh)
  Tầng trời mở ra (Thu Băng)
  Thực thi ý Chúa vì yêu (ĐT-Khiết Tâm Mẹ)
     
   
LỄ HIỂN LINH 8-1-2017
  - Trần Bình An - ánh sao rực rỡ -
  - Lm Xái - Chúa Giêsu là ánh sáng cho muôn dân
  - Lm Tuyền - thắp đèn cho ai ?
  - Lm Hưng Lợi - ánh sao dẫn đường
  - Lễ Hiển Linh (Lm Đạt, ĐC Sang, ĐTGM Kiệt)
  - Lm Tường - Lễ Hiển Linh
  - Lm An - Niềm tin của các đạo sĩ
  Con đường Đức tin (Thanh Thanh)
  Đức tin và cuộc sống (Quê Ngọc)
  Đường đến Belem (HuyKhanh)
  Dân ngoại đón tiêp (Chính Kết)
  Vén màn lên (KimThanh CMC)
  Tôi đi tìm Chúa - Lm Vận CMC
  Chúng ta đã được thấy vinh hiển - Phương BVL
  Sự hiện diện của Chúa Kitô (ĐT-Khiết Tâm Mẹ)
  Mọi dân tộc trên địa cầu (NS-TTĐM)
  Ông vua thứ tư (Thu Băng)
    Chúa nhật - Mẹ Thiên Chúa 1-1-2017
     
  - Sưu tầm nhiều tác giả - Lễ Mẹ Thiên Chúa
  - Lm Giuse Trần Việt Hùng - Thi ca cầu nguyện
  11. Lễ Thánh giạ (Lm Tường)
  10. Xin đưa chúng con ra khỏi (Lm Jude)
  09. Thánh cung gia đình (Lm Thy)
  08. Tình yêu và gia đình (Sr Bích)
  07. Tình nghĩa vợ chồng (Lm An)
  06. Noi gương Thánh Gia (Lm Duyên)
  05. Để sống tốt đẹp và hạnh phúc (Quê Ngọc)
  04. Nghịch cảnh và đau khổ (Chính Kết)
  03. Gia đình cộng đoàn tình yêu (Lm Raymond, CMC)
  02. Chúng ta đã thấy vinh hiển (Phương BVL)
  01. Thánh hóa gia đình (NS-TTĐM)
    Đại Lễ Giáng Sinh 2016
  - Lm Hồ Bạc Xái - Hôm nay Chúa Cứu thế đã GS
  - Lm Đan Vinh - lễ ban ngày
  - Lm Đan Vinh - lễ rạng đông
  - Lm Đan Vinh - lễ đêm
  - Lm Giuse Trần Việt Hùng - Thi ca cầu nguyện
  - Khổng nhuận - lễ đêm giáng sinh
  - Thiên Phúc - Noen lễ an bình
  - nhiều tác giả - mừng đại lễ giáng sinh
  - Mai Tá - hai suy tư lễ giáng sinh
  - AM Trần Bình An - Chân dung ngôn sứ
  - Lm tạ duy Tuyền - Noen an bình
  - Lm Nguyễn Văn Độ - Lễ Giáng sinh
  - Lm Nguyễn Văn Nghĩa - lễ giáng sinh 1
  - Lm Jude Siciliano- Chúa giáng sinh lễ đêm
  - Lm Nguyễn H. An -Một Hài nhi đã sinh ra
  - Lm Tường - Lễ Giáng sinh kỳ lạ
  - Hòa mình chung sống (Quê Ngọc)
  - Lm Hạnh - Cây thập giá trong mầu nhiệm GS
  - Lm Minh Vận - Vị cứu tinh siêu việt
  06. Những nghịch lý trong biến cố giáng sinh (J-K)
  05. Giáng sinh và niềm vui an bình (Huy Khanh)
  04. Một hài nhi mới sinh (Huy Khanh)
  03. Con Chúa làm người (Thu Băng)
  02. Lời đã nhập thể (Phương BVL)
  01. Thiên Chúa ở cùng chúng ta (NS-TTĐM)
    CN IV Mùa Vọng
  - Lung linh - emmanuen..
  - Huệ Minh - Khuôn mặt Giuse
  - Lm Nguyễn Văn Độ - Ôi thật diễm phúc
  - AM Trần Bình An - Phúc thay Chúa ở cùng
  - Lm Nguyễn Văn Nghĩa - 4 vọng
  - Lm Jude Siciliano - Luôn sẵn sàng đón Chúa
  - Lm Vũđình Tường - ngăn trở
  - Lm Tạ Duy Tuyền 2016 -Gia đình
  - Lm Hưng Lợi, dcct - Thánh giuse và Mẹ Maria
  - Mai Tá - hai suy tư 4 vọng
  - AM Trần Bình An - 4 vọng
  - Lm Đan Vinh - 4 vọng
  - Thiên Chúa chẳng ở cùng chúng ta - lung linh
  - Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Lm Lực OP)
  - Thánh Giuse Người Thầy dậy (Lm Hạnh)
  - Thánh Giuse trong mầu nhiệm GS (Francis Trần)
  - Người hạnh phúc (Lm Thy)
  06. Tình yêu vị tha (J-K)
  05. Người ở giữa chúng ta (Huy Khanh)
  04. Giuse đón vợ về nhà (Phương BVL)
  03. Hãy sẵn sàng (Thu Băng)
  02. Emmanuen (Br. Thiện Mỹ)
  01. Đức kiên trì (Sr Oanh)
    CN III Mùa Vọng
  - Huệ Minh - Thầy có phải là Đấng phải đến ?
  - Thiên Phúc - phi thường
  - Mai Tá - hai suy tư 3 vọng
  - AM Trần Bình An - Chúa đã đến
  - Lm Đan Vinh - chu toàn sứ vụ tiền
  - khi bị giam cầm chẳng cần được tha - lung linh
  - Anh em hãy vui lên - Lm Nguyễn V. Độ
  - Niềm vui của lòng thương xót - Lm Tạ D. Tuyền
  - Đấng cứu độ đã gần đến - Lm Hồ Bác Xái
  - niềm vui - nhiều tác giả
  - Mắt thấy tai nghe (Quí)
  - Gía phải trả cho lòng tin (Lm Hạnh)
  - Lòng Khiêm Nhượng- Lm Minh Vận
  - Hãy sống theo quan niệm (J-K)
  - Là Đấng phải đến (Huy Khanh)
  - Không ai bởi nữ nhân (Phương BVL)
  - Dọn đường cho Chúa đến (Thu Băng)
  03. Tin hay nghi ngờ (Br. Thiện Mỹ)
  02. Ngài là Đấng Kitô (Lm Huân)
  01. Có phải ông là người (PT Ngọc)
     
  - Giữ lòng trinh trong như Mẹ - Huệ Minh
  - Đóa Hoa Maria - Lm Tạ Duy Tuyền
    CN II Mùa Vọng 2016
  - Hãy sám hôi và nhỏ bé như Gioan - Huệ Minh
  - thanh lọc - trầm thiên thu
  - Chúa đang đến - AM Trần Bình An.
  - Chúa sẽ đến - Lm. Jude Siciliano
  - Các sứ điệp của Gioan tiền hô - Đtgm Kiệt
  - Phương pháp chín số và cô bắc kỳ-Cao Tường
  - Khi người yêu chưa đến- Đỗ Lực
  - Hoa quả của lòng sám hối - Nguyễn Nội
  - Tiếng Kêu - Huy Khanh
  - Thu lúa, đốt rơm - Tòa Báo ttdm
  - Hãy ăn năn thống hối vì nước trời đã gần- Thu Băng
  - Hãy cải thiện đời sống! Tâm Phương
  - Con một Cha trên trời - Lm Minh Vận
  - Tiên liệu - Kim Thanh
  - Sám hối đích thực đòi hỏi sự thay đổi toàn diện-JK
     
    CN I Mùa Vọng 2016
  - Tỉnh thức chờ Chúa đến - Huệ Minh
  - Thái độ mong chờ Chúa đến - Lm. Nguyễn Độ
  - Chuẩn bị đón Chúa - Lm. Jude Siciliano
  - Sống tỉnh thức và sẵn sàng - Lm Nghĩa
  - Sống tỉnh thức - Lm tạ duy Tuyền
  - Hãy Sẵn sàng cho tương lai - Lm Bạc Xái
  - Sẵn sàng đón Chúa - Đtgm Kiệt
  - Dọn lòng đón Chúa - Lm Minh Vận
  - Hãy leo lên núi Chúa - Tâm Phương
 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)