Suy Niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa đầu năm Dương Lịch 2023

by sưu tầm

 

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng

BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27
Trích sách Dân Số.
Chúa phán cùng Môsê rằng: "Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con'. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng". Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Gl 4, 4-7
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba!", nghĩa là "Lạy Cha!" Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

The Octave Day of Christmas Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God

Reading II – Gal 4:4-7

A reading from the letter of Saint Paul to the Galatians
Brothers and sisters: When the fullness of time had come, God sent his Son,  born of a woman, born under the law,  to ransom those under the law,  so that we might receive adoption as sons.  As proof that you are sons,  God sent the Spirit of his Son into our hearts,  crying out, “Abba, Father!”  So you are no longer a slave but a son,  and if a son then also an heir, through God. 
The word of the Lord – Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 2, 16-21
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,
and the infant lying in the manger.  When they saw this, they made known the message that had been told them about this child.  All who heard it were amazed  
by what had been told them by the shepherds.  And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart.  Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them.  
When eight days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb.
Đó là lời Chúa.

Lễ Mẹ Thiên Chúa, năm A-2023

Mary, the Holy Mother of God
THE HOLY MOTHER OF GOD

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Today we celebrate the Motherhood of Mary, an aspect of the life of Our Lady that many of us can relate to. In today’s gospel, shepherds reveal to them the message that Jesus is the Messiah. May reflected on this. She has known who Jesus is, but now he is a newborn, her own child lying serenely beside her. It could have hit home that she doesn’t really know what “Messiah” means for him and for their family. She could have been afraid. She could have been worried. She could have started to plan for all eventualities. We all might have done these things. Yet, as Mary reflects, she relies on her heart rather than her mind.

She is able to treasure the words of the shepherds. She recognizes that God’s plan is a beautiful gift. She looks to the future with peace. Contemplating the future can be scary. God has a plan for each of us, but God unfolds it little by little. None of us know the full picture or implications. Let us pray to have Mary’s trust, peace, and confidence as we contemplate the year ahead.

By Kate Larson from living with Christ. 1-2023

Giảng lễ Mẹ Thiên Chúa 2023
Ngày cầu cho hòa bình thế giới.
By Leo Vu

ÔBACE thân mến,

Bước vào ngày đầu năm dương lịch, chúng ta vẫn còn đang sống trong mùa Giáng Sinh, chính vì đó mà Giáo hội đặt để chính Mẹ Maria theo như mẫu tính đó là Mẹ của Chúa Giêsu, nhưng thật vinh dự chúng ta vì chúng ta là con của Chúa, mà chúng ta cũng được theo huyết thống, Mẹ Maria cũng là mẹ của mỗi chúng ta. Mẹ Maria không sinh ra chúng ta, nhưng dưới chân cây thập tự, chính Chúa đã trối Đức Mẹ cho ông thánh Gioan, và Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Thật hạnh phúc biết chừng nào. Theo lẽ tự nhiên ai cũng được sinh ra bởi một người Mẹ.

Trong tin mừng còn mạc khải cho chúng ta rõ: “các mục tử đến thăm Đức Mẹ, thánh Giuse và Chúa Giêsu bé thơ. Các mục tử mặc khải điều đó tin nhận Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Độ. Đức Mẹ đã suy gẫm điều đó. Mẹ được biết con người Giêsu là ai, nhưng bây giờ ngài là trẻ mới sinh, con trẻ riêng của Mẹ nằm im lặng bên cạnh của mẹ. Thật sự mẹ không hiểu hết Đấng Cứu tinh (messiah) ám chỉ Chúa Giêsu và cho dòng tộc của ngài. Mẹ đã khiếp sợ. Mẹ có thể lo phiền. Mẹ là nguyên nhân bắt đầu cho chương trình mọi biến cố sẽ xảy ra trong tương lai. Vì trong kinh Magnificat (ngợi khen) mẹ đã nói lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia. Đúng thật, Mẹ Maria đã suy niệm, Mẹ đã đáp lại bằng trái tim hơn là trí óc của mẹ.

Mẹ đã nhận lấy kho tàng những lời mà các mục đồng đã ca ngợi. Mẹ nhận ra rằng chương trình của Thiên Chúa là một quà tặng tốt đẹp. Mẹ đã ngắm nhìn về tương lai với sự an bình. Lặng ngắm (contemplating) về tương lai có thể là sợ hãi. Thiên Chúa có một chương trình cho mỗi chúng ta, nhưng Thiên Chúa mở (unfold) nó ra ít ít một. Chúng ta không biết đầy đủ bức tranh hay những chi tiết ẩn tàng (implications). Nào chúng ta hãy cầu nguyện với sự tín thác của Mẹ Maria, an bình và tin tưởng như chúng ta mong đợi năm mới 2023 đang tới.

Nguyện xin Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của cả nhân loại, Mẹ riêng của từng người chúng con. Con bắt chước Mẹ thưa với Chúa trong suốt 365 ngày, năm 2023 này: “Xin Chúa hãy thực hiện ý của Chúa trong con suốt năm mới”. Để chúng con được bình an; thế giới được bình an; hết chiến tranh; hết hận thù ghen ghét; hết tranh dành; nhưng chỉ hiệp nhất; yêu thương; đầy tràn tin yêu cho mọi người. Amen.

My wishes for Young people, my Friend…
Great beginning for January Love for February
Peace for March No worries for April…
Fun for May Joy for June & July.
Achievements for August..
Harmony for September
Good  fortune for act  & November
Happiness for December..
Especially this year is 2023,
I wish all of you have many graces of God, for we are become a holy to serve the church and your family.
Amen.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Lễ Mẹ Thiên Chúa 2023

Chủ Tế: Anh Chị Em thân mến,
Nhân dịp ngày đầu năm 2023, chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn của Ngài đã ban qua sự giáng sinh của Con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô. Qua sự cầu bầu của Mẹ, chúng ta tin rằng Chúa sẽ tiếp tục ban muôn ơn lành cho Giáo Hội và thế giới trong năm mới nầy:

1-Thế giới chúng ta đã trải qua một năm với biết bao là tai ương khủng khiếp. / Chúng ta dâng lên Chúa tất cả trong sự quan phòng của Chúa Cha Toàn Năng của môt năm mới đang đến./ Chúng con cầu xin Chúa.

2-Chúng ta cầu xin cho Quê Hương và Giáo Hội Mẹ Việt Nam. Xin ban cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam một năm mới được muôn ơn lành, những thân bằng quyến thuộc của chúng ta được bình an./ Chúng con cầu xin Chúa.

3. Xin Chúa chúc lành mọi gia đình Công Giáo của chúng ta. Xin cũng ban ơn cho những cá nhân hay gia đình gặp buồn phiền, luôn có Mẹ an ủi, phù trì. Xin Chúa cũng hiện diện bên những gia đình kém may mắn./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. Xin Chúa ban ơn thánh, với sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta sẽ bắt đầu một năm mới trong sự chúc phúc và chở che của Ba Ngôi Thiên Chúa. Cho thế giới hết chiến tranh/ loạn lạc/ sớm có hòa bình thực sự./ Chúng con cầu xin Chúa.

5. Xin Chúa ban ơn yên nghỉ trong nhà Chúa muôn đời, những tôi trung tớ nữ của Chúa, đã ra đi trong một năm đã qua./ Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện âm thầm (thinh lặng ít giây…). Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế: Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng con bắt đầu một năm mới, xin Chúa cho Mẹ luôn hiện diện với chúng con, trong suốt năm mới nầy. Như chính Mẹ đã hiện diện với Chúa trong suốt quãng đời ấu thơ. Chúng con cầu xin…
Pensacola, FL. 31-12-2022

Chúa nhật đầu năm mới – lễ Mẹ Thiên Chúa
NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI (Lc 2:16-21)

Một nhà tư tưởng nói: “Trong tất cả mọi tạo vật TC dựng nên, cao đẹp và vĩ đại nhất vẫn là trái tim người mẹ”. Rất đúng.
Trái tim của mọi người mẹ đã vĩ đại, nhưng còn đẹp và cao trọng hơn nữa chính là trái tim của người Mẹ thiên quốc, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ TC và là mẹ chúng ta.

Hôm nay, là ngày đầu tiên của một năm mới dương lịch. Giáo hội luôn dành ngày đầu tiên của xuân mới này để biệt kính Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu là “Mẹ Thiên Chúa”. Đây là tước hiệu vĩ đại và cao trọng nhất mà TC có thể ban cho một con người. Tất cả những ân huệ khác của Đức Mẹ đều được ban cho Mẹ chỉ vì tước hiệu này. Nói cách khác, để trở nên Mẹ của TC với tất cả sự xứng đáng của nó, TC cũng phú ban những ơn “có một không hai” khác, như ơn Vô Nhiễm Nguyện tội, ơn Đồng trinh trọn đời, và ơn Hồn Xác lên trời. Tất cả chỉ vì Mẹ là Mẹ của TC.

Mẹ vĩ đại chỉ vì Mẹ rất khiêm tốn. Ai càng khiêm nhươngg thì người ấy càng trở nên vĩ đại. Thánh Anphongso nói rằng khiêm tốn là “cục nam châm thu hút thế giới của TC vào”. Thánh Phanxicô de Sale còn nói thêm: “Sự thánh thiện đích thực không thể thiếu vắng đức Khiêm nhường”. Xét trên phương diện con người, Mẹ Maria cũng chỉ là một tạo vật của TC. Mẹ cũng chỉ là một người như bao con người khác. Nhưng khác hẳn với bao người trong dòng tộc Evà, trong Mẹ là sự tinh ròng của nhân đức khiêm nhường đến độ TC có thể phản chiếu hình ảnh nguyên thủy của Người. Còn con người, vì mang lấy hậu quả của tội kiêu ngạo tổ tông, nên họ làm vẩn đục và lu mờ hình ảnh của TC nơi họ. Sự kiêu ngạo làm cho chúng ta trở nên mù quáng đối với TC và đối với tha nhân. Họ chỉ thấy mình là tuyệt hảo, còn tất cả đều tội lỗi. TC thì lại không thích những ai kiêu ngạo. Như lời kinh Magnificat đã cất lên: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Chỗ khác Chúa còn khẳng định: “Người lớn nhất trong nước trời chính là kẻ nhỏ nhất”.
Chúng ta hãnh diện vì có được một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria, Đấng được TC nâng lên làm chức vị Mẹ của một TC. Thật không còn tước vị nào cao trọng hơn. Từ nay ta nắm chắc niềm hy vọng và phần rỗi nơi Đức Maria, vì có Mẹ trong đời, chắc chắn Mẹ sẽ luôn theo dõi và bảo vệ chúng ta.

Bước vào năm mới, 2023, ta hãy dâng cho Mẹ những hoài bão, lo lắng, ước nguyện, và thậm chí cả những bấp bênh trong một năm mới cho Mẹ. Dâng cá nhân và tất cả thế giới này cho Mẹ. Vì cùng với thánh Gioan, ta hãy mạnh dạn và mau mắn “nhận Mẹ về nhà mình”. Xin Mẹ hãy là Mẹ TC, mẹ Hòa bình ban cho thế giới hết chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, để chúng ta cùng yêu thương, đoàn kết, xây đắp giáo hội tiến đến tương lai tốt đẹp hơn. Amen.

Trích từ NS-ĐMHCG- 12-2022.

December 28, 2022