Tài liệu - Sưu khảo
 dongcong.net
 
 
Tuyết Mai , năm A
   

 

 

   
  <<<  
  Mùa Vọng, Giáng Sinh   Thường Niên năm A   Thơ - Bài Hát
           
           
Vọng 01 năm A    
Vọng 02 năm A   Xuân tươi trẻ
Vọng 03 năm A 03 thường niên, năm A Đấng cứu tinh (thơ-nhạc)
Vọng 04 năm A 04 thường niên, năm A Hạnh phúc được chờ đợi
Lễ thánh gia thất 1 05 thường niên, năm A Ai mới là người homeless..
Lễ thánh gia thất 2 06 thường niên, năm A Cảm tạ Thiên Chúa cả việc nhỏ
Lễ hiển linh 1 07 thường niên, năm A Con cảm ơn Cha
  Mùa Chay 08 thường niên, năm A Tập làm người lớn
Lễ thứ tư lễ tro 09 thường niên, năm A Bổn phận con cái ...
Chúa nhật 1 mùa chay 12 thường niên, năm A Tình yêu dành cho con cái
Chúa nhật 2 mùa chay 13 thường niên, năm A Gia vị của một gia đình
Chúa nhật 3 mùa chay 14 thường niên, năm A Chia tài sản
Chúa nhật 4 mùa chay 15 thường niên, năm A Tại sao trốn ra ngoài ban đêm
Chúa nhật 5 mùa chay     Tháng Hoa Đức Mẹ 2020
Chúa nhật 6 mùa chay     Tháng Thánh Tâm Chúa 2020
Chúa nhật lễ lá        
  Mùa Phục Sinh        
Chúa nhật 1 Phục sinh        
Chúa nhật 2 Phục sinh        
Chúa nhật 3 Phục sinh        
Chúa nhật 4 Phục sinh        
Chúa nhật 5 Phục sinh        
Chúa nhật 6 Phục sinh        
           
           
           
  June 23, 2023 Mục Lục năm B Mục lục năm C
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)