Suy niệm của Lm vũđình Tường

+

NGHE LỜI NGƯỜI

CHÚA NHẬT 21 TN-B-2021

Đức Kitô nói với đám đông về Bí Tích Thánh Thể, trong chương thứ sáu trong Phúc Âm thánh Gioan.

Thứ nhất, Đức Kitô dùng phép lạ ít bánh hoá nhiều, bánh mau hư nát, để nói về bánh không bao giờ hư nát, bánh trường sinh.

Thứ hai, Đức Kitô dùng hình ảnh bánh mắt thường nhìn thấy để nói về bánh vô hình, cần nhìn bằng con mắt đức tin. c.27

Thứ ba, Đức Kitô mặc khải cho biết, bánh trường sinh không gì khác h ơn là Mình và Máu Thánh Đức Kitô. c.35

Nghe đến đ ây, đám đông dân chúng và một số môn đệ Đức Kitô buồn, chán, bỏ đi. Họ theo Đức Kitô không nhằm mục đích nghe sự thật về Thiên Chúa. Họ hy vọng Đức Kitô nghe họ, thực hiện điều họ ước ao, mong muốn.

Họ trông mong điều gì nơi Đức Kitô? Thưa họ mong Ngài lãnh đạo họ, giúp lật đổ hoàng đế Roma, giải thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang. Đức kitô không thực hiện điều họ mong mốn. Sau này chính họ tố cáo Đức Kitô làm loạn mong lật đổ hoàng đế Roma trong lúc Ngài bị xét xử.

Thứ hai, họ không tin Đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Họ tin Ngài là một tiên tri, Đấng có khả năng làm phép lạ và chữa các tật, bệnh nan y.

Thứ ba, trọng tâm của vấn đề không phải là hiểu, hay không hiểu, điều Đức Kitô rao giảng, mà chính là từ chối sự thật. Từ chối tin một Thiên Chúa nhân lành, giầu tình thương, rộng bác ái, sẵn sàng thứ tha. Hình ảnh Thiên Chúa này không phù hợp với hình ảnh họ mang sẵn trong đầu. Vấn đề này tồn tại trong xã hội tân tiến. Người ta vẫn đặt nghi vấn tại sao một Thiên Chúa yêu thương lại để cho tội lỗi tồn tại, cho ma qủy hoành hành, cho người ác quyền thế, cho sự dữ thắng thế? Những khúc mắc trên tỏ ra không hài lòng cách Thiên Chúa quan phòng. Họ muốn một Thiên Chúa phải thẳng tay trừng phạt khi sự dữ xảy ra. Họ muốn một thiên chúa làm việc chiều theo í kiến cá nhân. Làm sao thoả mãn mọi í kiến cá nhân. Cuối cùng vị chúa đó cũng không biết mình là ai.

Thiên Chúa chúng ta tin thờ là Đấng thấu suốt mọi sự. Đấng tỏ tường việc Ngài làm. Chúng ta sống, thực hiện í của Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa thực hiện í của chúng ta. Kinh Lậy Cha chúng ta học hàng ngày là như thế. Xin thực hiện í Chúa trong cuộc sống. Bởi mang sẵn trong đầu hình ảnh thiên chúa do trí tưởng tạo ra, nên họ từ chối đón nhận một Thiên Chúa xuống thế, đến từ trời cao, đang ngự giữa họ.

Mầu nhiệm Thánh Thể là hình ảnh Đức Kitô hiến thân vì nhân loại. Ngài yêu thương con người đến độ sẵn sàng hy sinh chết cho con người. Mầu nhiệm này không phải để hiểu, mà chính là để tin. Tin điều Đức Kitô rao giảng. Chính Chúa Cha kêu gọi con người lắng nghe lời Đức Kitô rao giảng.

'Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Ngài' Lc 9,35.

Chúng ta được mời gọi không phải để hiểu, mà để nghe, và tin điều Đức Kitô rao giảng. 'Nghe lời Ngài' để biết điều chưa từng nghe, chưa từng nghĩ tới. Bánh rượu thường trên bàn thờ, sau khi truyền phép, thực sự trở thành Mình và Máu Thánh Chúa. Điều mới này Đức Kitô trao ban không phải để hiểu, mà để tin. Có những điều Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta hiểu; có những điều Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta tin. Mầu nhiệm Thánh thể Đức Kitô mặc kkhải để tin. a/ Tin Thiên Chúa yêu thương thế gian; b/ Tin Thiên Chúa ban cho ta sự sống; c/ Tin Ngài xuống trần gian; d/ Tin Ngài đang ngự giữa chúng ta; e/ và Tin Ngài ban cho chúng ta sự sống trường sinh.

'Thưa thầy, bỏ Thầy, thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời' c.68

Môn đệ Phêrô xác tín, tuyên xưng điều ông tin. Những ai từ chối tin sự thật Đức Kitô rao giảng, sẽ ngả theo tà thần. Thiên Chúa Đức Kitô rao giảng là Đấng duy nhất kiện toàn năm điều trên. Tà thần không có khả năng làm năm điều trên.

Đức kitô biết Mầu Nhiệm Thánh Thể cao trọng không thể hiểu nhưng cần tin. Đây không phải là niềm tin bình thường, mà là niềm tin chính Chúa Cha mặc khải. Đức Kitô xuống thế trở thành một người trong chúng ta, dùng ngôn ngữ nhân loại để nói về Đấng Thánh, nói về tình yêu thánh.

'Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống' c.63.

'Xác thịt' đây có hai nghĩa. Một là xác thịt bình thường của mỗi người chúng ta. Hai là 'xác thịt' của chính Đức Kitô.

'Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta' Gn 1,14.

Khi lắng nghe Lời Thiên Chúa, xác thịt đó lắng nghe Lời Thần Khí. Khi chiều theo xác thịt, 'xác thịt' đó không nghe Lời Thần Khí. Lúc đó 'xác thịt' trở nên gánh nặng cho cuộc sống tâm linh. Xác Thịt Đức Kitô luôn có Thần Khí bởi Ngài chính là Ngôi Lời làm người. Lầm lẫn khác biệt này đám đông đi đến kết luận: Đức Kitô là một người dân trong làng của họ. Hiểu biết này dẫn đến việc từ chối tin Đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa.

Chúng ta chung lời cảm tạ Đức Kitô xuống thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, giúp chúng ta học từ Ngài để trở nên giống Ngài hơn trong cuộc sống.

TiengChuong.org

Listen to Him

St John's Gospel, chapter six, is about the Eucharist.
Jesus talked to the crowd.

First, Jesus used the miracle of the loaves to teach about the everlasting bread. Second, Jesus used the visible image, the bread that did not last, to talk about the invisible bread, the everlasting bread v.27.

Third, Jesus revealed the living bread, the everlasting bread, which was nothing else, but of His own Body and Blood v.35.
At this point, the crowd, and some of Jesus' disciples went home unhappy. They followed Jesus not to hear the truth, but with their own agenda, and when their expectation was not met, they left Jesus.

Their agenda was, that Jesus would lead them to overthrow the Roman Empire. This political view was what they accused Jesus of at His trial.

Second, some believed Jesus was not God, but simply a great prophet, who could perform miracles and healings.

Third, the heart of the problem was not much about understanding Jesus' teaching, but rather about their hope that was not met. This problem remains in today's world. People do not 'Let God be God'. They want to have a god compatible to 'their' god, whom they have already formed in their own heads. Jesus revealed the reality of God. The people of His day rejected this. They would not accept the God- Incarnate, Who lived among them.

The mystery of the Eucharist is the ultimate sacrifice, Jesus, out of His love, gave to His followers. This mystery is not for us to understand, but to believe. God, the Father told us to listen to Jesus when He said:

'This is my Son, the Chosen One, listen to him'. Lk 9,35.

We are called, not to understand, but to listen, and to believe what Jesus taught. 'Listen to Him' to know what we have never heard, that what looks like normal bread and wine on the Altar, after the consecration, are truly the Body and Blood of Jesus. Faith simply is about understanding what the Divine allows us to understand, and to believe, what the Divine calls us to believe. Jesus revealed the mystery of the Eucharist for us to believe, that a/ God loves us; b/ God gives us life; c/ God is near to us; d/ God lives amongst us; and e/ finally God gives us eternal life.

Lord, who shall we go to? You have the message of eternal life'. v.68.

Peter confessed, that those who refused the true God Jesus offered, would turn to an idol god. The God, that Jesus revealed, had the true message of eternal life.

Jesus knew His teaching about the real presence was not simple. It required faith to believe. It was not an ordinary faith, but the faith which came from the Father. Jesus became one of us. He used our human language to talk about divine love. Jesus told us. 'It is the spirit that gives life, the flesh has nothing to offer. The words I have spoken to you are spirit and they are life' v.63. The 'flesh' Jesus talked about was not about ours, but of His own 'flesh'. 'The Word was made 'flesh', he lives among us' Jn 1, 14. The crowds failed to understand this teaching. They believed Jesus was an ordinary man, who came from their village.

We give thanks to Jesus for becoming one of us, so we can learn from Him.

vũđình Tường 2021

 

HOANG ĐƯỜNG

Lm Vũđình Tường 2018

Kẻ thì cho là hoang đường, kẻ khác lại nói nghe chói tai, kẻ khác nữa cho là khó nghe, kẻ khác thấy không thoải mái. Đây là phản ứng của đám đông khi họ nghe Đức Kitô nói về lương thực trường sinh.

Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. c.53

Đức Kitô biết phản ứng của họ, Ngài đã không rút lại lời đã nói, trái lại còn nhấn mạnh thêm

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thị tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. c.54

Nghe vậy đám đông xa lánh Ngài. Đức Kitô không để cho đám đông lung lạc công việc Ngài làm và Ngài cũng muốn môn đệ xác định rõ í định của họ nên Ngài nói với các ông

Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? c.62

Đức Kitô đưa ra những lời trên để cho đám đông tự chọn thái độ sống cho riêng họ. Tin theo Đức Kitô hoặc chối bỏ Ngài. Sau khi thấy đám đông ra đi, Đức Kitô hỏi riêng các môn đệ

Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? c.67

Đừng coi thường người ngư phủ này, Phêrô đại diện anh em lên tiếng

Thưa thầy, bỏ thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời c.68

Câu đáp của Phêrô làm mọi người kinh ngạc về sự khôn ngoan sâu hơn đáy biển, rộng hơn bầu trời. Phêrô đáp lại Đức Kitô ngoài Ngài ra không còn ai hơn được. Phêrô không cho biết ông đã theo những ai. Tuy nhiên câu so sánh cho biết ông biết có những người khác cũng đưa những hứa hẹn nên mới so sánh. Ông cũng nhận định Đức Kitô là Đấng tốt lành nhất. Hơn nữa ông còn xác quyết Thầy là Đấng có lời ban sự sống đời, không phải sự sống thường mà là sự sống đời đời. Đám đông cho là lời nói chói tai, trong khi Phêrô cho là lời hằng sống. Điều mà ông cầu mong. Hơn nữa Phêrô còn nhận biết Đức Kitô đến từ Thiên Chúa. Rất có thể câu nói: nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? giúp Phêrô mở ánh sáng con mắt đức tin nhận biết Đức Kitô là Đấng Thánh của Thiên Chúa c.69

Tương tự như Joshua tuyên xưng đức tin trước cộng đoàn của ông. Phêrô cũng tuyên xưng đức tin trước mặt Đức Kitô. Joshua nói với toàn dân

Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tuỳ í chọn thánh thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông, hoặc các thần của người

Amorites mà anh em đã chiến đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa Jos 24,15

Cả hai nhóm tin vào Đức Kitô và không tin vào Đức Kitô đều có những điểm chung và những điểm khác biệt.

Điểm chung thứ nhất cả hai cùng đi tìm sự sống thật, khi tìm gặp kẻ tin, người không. Thứ hai, cả hai đều tìm gặp được Đấng ban sự sống thật. Thứ ba, cả hai nhóm đều hiểu lờ mờ giáo huấn của Đức Kitô. Thứ tư, cả hai phải làm quyết định quan trọng trong chọn lựa.

Điểm khác biệt. Thứ nhất, mhóm chọn tin theo; nhóm chọn không tin. Thứ hai, nhóm chọn tin thầm lặng; trong khi nhóm chọn không tin nhiều lời chỉ trích, phê bình, chê bai. Thứ ba, nhóm chọn tin theo chấp nhận thay đổi, đổi cách sống mới. Nhóm không tin, không thay đổi nhưng trở về với lối sống cũ. Thứ tư, nhóm không tin chọn lối sống của tiền nhân và tiếp tục tìm kiếm; nhóm tin chọn thay đổi theo lối sống do Đức Kitô hướng dẫn và tiếp tục nhận được giáo huấn của Ngài. Nhóm thay đổi vẫn giữ truyền thống nhưng được Đức Kitô giải thích theo lối mới: Bác ái và yêu thương làm lề luật căn bản. Thứ năm. Nhóm chọn theo Đức Kitô sống vui vẻ, nhóm chọn lối sống cũ đã không vui sống còn sống trong phàn nàn, than phiền.

Đi theo Đức Kitô là tự nguyện sống theo đường lối Chúa; đường lối đó là tin vào Chúa và yêu thương tha nhân. Tin vào Chúa là chấp nhận thay đổi theo tình yêu Chúa hướng dẫn, đặt í Chúa trên í ta và sống thực thi í Chúa. Để í Chúa hướng dẫn cuộc sống. Đôi khi điều này không dễ chấp nhận, nhất là khi điều đó đòi hỏi hy sinh, đau khổ. Con người luôn muốn làm chủ đời mình, muốn làm chúa tể mọi loài. Để Chúa làm chủ đòi hỏi khiêm nhường, hạ mình phục vụ anh em. Chúng ta xin ơn khôn ngoan biết coi trọng và đặt í Chúa trên í riêng.

TiengChuong.org

Uncomfortable

Today's Gospel passage is the final dispute about what Jesus told the crowd “If you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in you v.53. This saying is challenging for all who heard it, both the crowd and his disciples. Jesus backed up not what he had said but rather reconfirmed what he had taught and also said you might see something more shocking.

What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? v.62

He made his hearers to make choices. To change or not to change; to accept or not to accept. Jesus wasn't after popularity and the crowd had no influence on him. Jesus challenged the Twelve and asked: What about you, do you want to go away too?'. Both the disciples who left Jesus and the disciples who stayed made choices but they understood what Jesus taught. Apart from grumbling and murmuring we knew nothing else were in their minds but those who chose to stay, Peter on behalf of the Twelve gave an amazing response. To whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God” vs.68-69

Peter meant they had found no one who had offered what would quench their hunger and thirst. They followed Jesus even though they vaguely understood his teaching but they loved him and placed their trust in him and intended to remain with him. Peter gave several reasons for them to believe. First they believed that no one had anything better to offer than Jesus. Second, Jesus had the words of eternal life. Third, Jesus was the Holy One and fourth Jesus came from God. Peter's statement of faith was very much echoed the challenging addressed Joshua gave it to his people.

Decide today whom you will serve,
the gods your fathers served beyond the River
or the gods of the Amorites in whose country you are now dwelling.
As for me and my household, we will serve the LORD." Jos. 24,15


Both the believers and unbelievers were hungry or thirsty for eternal life but when found the One who offered it, some accepted, others refused. The ones who left Jesus were vocal and unhappy. They refused to adopt to a new way of life but preferred to keep the former way of life. They strictly observed the Mosaic law and continued searching. Those who welcomed Jesus remained with him and continued to be reformed by him and were happy. They were not vocal but asking for clarification to learn more from Jesus and welcomed the radical change with great joy. They respected the traditions of their ancestors but would love to hear from Jesus his new interpretation of the Mosaic law.

To follow Jesus means to allow him to take control of our lives; being led by him and make God's will is the first priority in life. It means to put aside my own will and wants in favouring of God's. It involves to worshipping God and caring for the needy. Surrender of one's own will is a great challenge for us all; especially when unpopular events are placed before us to endure. We pray for the wisdom that we are not master of our lives but God.

Bánh Trường Tồn
Chua nhat 21 thuong nien, B-2015

Đức Kitô năm lần, bảy lượt, kiên nhẫn giải thích mong đám đông hiểu Ngài là Bánh Hằng Sống. Cần đức tin để nhận biết tín điều Bánh hằng sống. Thiếu yếu tố quan trọng này không thể nhận biết Bánh hằng sống. Ngày nay gọi là Thánh thể. Không thể đến với Thánh thể mà không qua Đức Kitô. Ngoài Ngài ra không còn cách nào khác để đến với Thánh Thể. Vì thế Ngài xác tín một cách công khai trước đám đông. Chính tôi chứ không phải ai khác.

Chính tôi là bánh trường sinh c. 35
Tôi là bánh từ trời xuống c.41
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống c.51


Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất trong các phép lạ. Vĩ đại phi thường vì Chúa hiện diện thật trong tấm bánh nhỏ. Mục đích để được gần, cùng đồng hành, chia sẻ đời sống người Chúa yêu. Thánh Thể ban sự sống, nuôi dưỡng, liên kết và gắn bó ta với Chúa. Thánh Thể biến chúng ta mang cùng dòng họ Kitô. Kitô hữu.

Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống muôn đời c.54
Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy c.57


Khác biệt
Đám đông mong thoả mãn đói khát thân xác, coi nhẹ đói khát tâm linh. Trái lại Đức Kitô coi trọng cả hai: thân xác và tâm linh. Có khác biệt giữa hai cách nhìn và giải quyết vấn đề đói khát. Cách của con người và cách của Thiên Chúa. Đám đông giải quyết tạm thời, trước mắt. Thiên Chúa giải quyết tận gốc rễ. Điều này cho thấy con người nhỏ bé, trí óc hạn hẹp. Con người tạm thời giải quyết vấn đề đói. Chúa là Đấng duy nhất cung cấp thực phẩm đem lại phúc trường sinh. Người khôn nhận với tâm tình tạ ơn.

Cách của Thiên Chúa
Tâm hồn được no thoả, thân xác sẽ hết đói. Tâm hồn no thoả vì được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Tình yêu thực thể hiện qua việc sống đức ái. Nhờ thực thi bác ái mà mọi người được nuôi dưỡng. Trái lại, thân xác no thoả; tâm linh tiếp tục đói. Vì thế Đức Kitô kêu gọi

Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh c. 26-27

Đói khát là một thực tế diễn ra hàng ngày, ngày này sang ngày khác. Ngày nay ăn bánh mau hư nát, ngày hôm sau lại đói. Ra công tìm kiếm lương thực mau hư nát giải quyết vấn đề trong giai đoạn, từng bữa một. Ra công tìm kiếm bánh trường sinh cùng lúc giải quyết hai vấn đề trọng đại. Sự sống cho thân xác và sự sống trường sinh cho tâm hồn.

Nguyên cớ gây đói khát
Ích kỉ và dục vọng là nguyên nhân chính gây nên đói khát thân xác. Kẻ giầu có dư thừa; kẻ nghèo hèn thiếu thốn. Nghèo hèn đến độ giảm nhân phẩm. Trái đất thừa lương thực nuôi toàn thể nhân loại. Tuy nhiên trái đất không đủ lương thực cho cá nhân đầu cơ, tích trữ, cất dấu. Cất của nên cần canh của, canh giữ nên cần súng đạn, võ khí. Tiền tiêu vào chạy đua võ khí nhiều hơn tiền cho canh tác nông nghiệp và giáo dục.

Trái đất không được dựng nên để thoả mãn lòng tham, thoả tính ích kỉ. Trái đất được dựng nên giúp con người sống chung, tỏ tình thương. Đức Kitô kêu gọi yêu thương tha nhân như chính mình. Giới luật này giải quyết tận gốc rễ mọi đói khát.

Một tâm linh no thoả biết lo phúc lợi tha nhân. Khi con người biết cảm thông, nghĩ đến hạnh phúc của anh chị em khác. Vấn đề tích trữ của cải trần gian là thứ yếu. Vì thế không còn lòng tham tích trữ.

Tìm kiếm dục vọng vì đói khát tình yêu. No thoả tình Chúa yêu ta, đời sống an bình, không còn đói khát. Không còn chi để sợ. Cạnh tranh, đầu cơ, tích trữ tự tan biến. Lương thực trường tồn có sức mạnh hàn gắn mọi đau thương, xoa dịu mọi khắc khoải trong cuộc sống.

Tranh cãi

Đám đông không nhận được điều họ khát khao nên bày tỏ thái độ chê bai, chỉ trích. Họ tranh cãi với nhau về xuất xứ của Đức Kitô, về gia đình, nguồn gốc và chê cả ngôn ngữ Ngài dùng. Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi trong họ tranh chấp nhau. Tranh cãi với nhau trở thành đề tài chính. Bánh hằng sống thành phụ thuộc.

Tranh cãi là tự đóng khung vào luồng tư tưởng đang tranh cãi. Tranh cãi thường dựa vào hiểu biết, lí luận khôn ngoan trần thế, mà hiểu biết trần thế thì luôn hạn hẹp và nông cạn. Vì lo tranh cãi nên lắng nghe ít hơn là để tâm tìm kẽ hở, sơ ý tiếp tục tranh cãi. Tranh cãi không phải là cách tìm hiểu, học hỏi về đức tin. Càng tranh cãi càng lạc đề.

Ánh sáng đức tin

Lo tranh cãi đám đông không nhận biết Thần Khí hoạt động nơi Đức Kitô. Họ nhìn Ngài với con mắt trần thế. Vì thiếu ánh sáng đức tin soi lối, chỉ đường, họ không nhận ra Thần Khí nơi Ngài.

Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

Nhóm mười hai đứng ngoài vòng tranh cãi, chính nhóm này nhận ra Đức Kitô khi Phêrô đại diện nhóm lên tiếng

Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa c.69

Câu nói của Phêrô đáng cho chúng ta suy nghĩ. Chúng con tin gì? Thưa tin chỉ MÌNH THẦY có lời đem lại sự sống. Vì tin vào điều đó mà chúng con nhận biết Thầy là ai? Là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng thánh Phêrô tuyên xưng. Thầy là Đức Kitô.


Lm Vũđình Tường 2018

 

August 19, 2021