Tài liệu
 dongcong.net
 
 
Lm Jos. Tạ Duy Tuyền, năm B
   

 

 

   
  <<<  
           
    Thứ tư lễ Tro B    
Vọng 1 Mùa chay 1 B tuần 2 thường niên B
Vọng 2 Mùa chay 2 B tuần 3 thường niên B
Vọng 3 Mùa chay 3 B tuần 4 thường niên B
Vọng 4 Mùa chay 4 B tuần 5 thường niên B
Lễ Giáng Sinh Mùa chay 5 B tuần 6 thường niên B
Lễ Thánh Gia thất Phục Sinh 1 B tuần 7 thường niên B
Lễ Hiển Linh Phục Sinh 2 B    
Lễ Mẹ Thiên Chúa Phục Sinh 3 B    
Lễ Mẹ Hồn Xác Lên trời Phục Sinh 4 B    
Lễ Mẹ Mân Côi Phục Sinh 5 B    
    Phục Sinh 6 B    
    Lễ Lá B    
    Chúa Lên Trời B    
    Thánh Thần Hiện Xuống    
    Lễ Chúa Ba Ngôi    
    Lễ Mình và Máu Thánh Chúa    
           
           
           
           
           
           
           
  December 13, 2023        

 

Lm. Joseph Tạ Duy Tuyền December 13, 2023

 
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)