Tài liệu - Sưu khảo
 dongcong.net
 
 
Lm Đan Vinh
   

 

 

   
  <<<  
           
    Thứ tư lễ Tro B    
Vọng 1 Mùa chay 1 B tuần 2 thường niên B
Vọng 2 Mùa chay 2 B tuần 3 thường niên B
Vọng 3 Mùa chay 3 B tuần 4 thường niên B
Vọng 4 Mùa chay 4 B tuần 5 thường niên B
Lễ Giáng Sinh Mùa chay 5 B tuần 6 thường niên B
Lễ Thánh Gia thất Lễ Lá    
Lễ Hiển Linh Phục Sinh 1 B tuần 10 thường niên B
Lễ Mẹ Thiên Chúa Phục Sinh 2 B tuần 11 thường niên B
    Phục Sinh 3 B tuần 12 thường niên B
    Phục Sinh 4 B    
Lễ Tết Nguyên Đán 2015 Phục Sinh 5 B    
Lễ Tết Nguyên Đán 2021 Phục Sinh 6 B    
Lễ Truyền giáo Phục Sinh 7 B    
    Chúa Lên Trời B    
    Thánh Thần Hiện Xuống    
    Lễ Chúa Ba Ngôi    
    Lễ Mình Máu Thánh Chúa    
           
           
           
           

January 23, 2024

Trang Lm Đan Vinh- Chân thành cám ơn tác giá.

 
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)