Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C
 
 SỐNG THÁNH THỂ
trong đời sống thường ngày


“Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền cáu chết của Chúa cho tới khi Chúa đến” (1 Cor 11:26).

  • Loan truyền việc Chúa chịu chết.
  • Cho đến khi Chúa lại đến.

Đó là 2 mục đích cho bất cứ Kitô hữu nào mỗi khi nghĩ đến Thánh Thể, đến với Thánh Thể, và đón nhận Thánh Thể. Ngoài những mục đích đó ra, việc tiếp nhận Thánh Thể, theo Thánh Phaolô là một việc làm bất xứng và vô ích.

QUA VIỆC NHẬN LÃNH

Theo Thánh Phaolô thì mỗi lần tiếp nhận Thánh Thể Chúa, Kitô hữu chúng ta phải thâm tín một cách rất chắc chắn rằng, đây là Mình và Máu Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc đã đổ ra vì chúng ta trên thập tự giá. Ngài đã đánh đổi cái chết của mình để cho chúng ta được sống.

Đón nhận sức sống từ Thánh Thể để sống và để có thể loan truyền mầu nhiệm tình yêu cho đến chết của Ngài là một đòi hỏi cũng như mục đích của mỗi lần chúng ta rước Thánh Thể.

Bằng một đức tin sống động, và chỉ với đức tin sống động chúng ta, những Kitô hữu mới dám công khai lên lãnh nhận một tấm bánh nhỏ, một hớp ruợu mà chỉ sau một lời đọc rất đơn sơ của linh mục: “Đây là mình Ta. Đây là máu Ta”, chúng ta tin thật đó là Thịt và Máu Chúa.

Đức tin vững mạnh ấy, khiến chúng ta thấy mình hạnh phúc và vinh dự mỗi khi đón nhận Mình và Máu Chúa. Nhưng việc đón nhận ấy cũng chính là một thách đố lớn lao cho niềm tin của mỗi Kitô hữu. Chính vì vậy, sau khi đọc lời truyền phép, linh mục đã hô to: “Đây là mầu nhiệm đức tin”. Có nghĩa là những gì mà con mắt đang nhìn thấy kia không thể lý giải được bằng lý luận và cảm quan tự nhiên. Nó đã trở thành một mầu nhiệm, mà hơn thế nữa, là một mầu nhiệm của đức tin. Và mỗi lần như vậy, lời Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Corinthô đã được lặp lại như một lời tuyên tín trước sự bất lực của trí khôn và tầm hiểu biết của con người: “Lậy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến”.

Hành động tin tưởng này sẽ dẫn chúng ta đến việc chuẩn bị linh hồn và thân xác để xứng đáng mỗi khi ở trước mặt Thiên Chúa và đón nhận Thánh Thể. Một tâm hồn tinh tấn, trong sạch. Một thân xác được chuẩn bị sạch sẽ, kín đáo và trang điểm xứng đáng. Điều này ngược lại với hành động rước Mình Máu Thánh Chúa một cách cẩu thả và coi thường của những người khi lên đón nhận Thánh Thể mà trong lòng vẫn còn thù hằn, căm phẫn, lo ra, và đầy lo âu khắc khoải. Điều này cũng khác với lối ăn mặc, trang phục của một số người khi đón nhận Thánh Thể bằng lối ăn mặc hở hang, luộm thuộm và dơ dáy.

Do đó, việc loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại qua hành động đón nhận Thánh Thể, không thể coi là một việc làm chiếu lệ, một việc làm của thói quen. Bởi vì người ngoài tôn giáo sẽ không thể hiểu được Đấng đã chịu chết và sống lại ấy là gì khi thấy Kitô hữu chúng ta lãnh nhận Thánh Thể một cách lơ là, vô ý thức. Thánh Phaolô gọi đây là việc ăn và uống lấy án phạt: “Kẻ nào ăn và uống Mình Máu Thánh Chúa một cách bất xứng là ăn và uống lấy án phạt cho mình” (1 Cor 11:29).

QUA ĐỜI SỐNG CHỨNG NHÂN

Người Kitô hữu không chỉ tuyên xưng và loan truyền cái chết và cuộc phục sinh của Chúa qua việc đón nhận Thánh Thể, mà là phải sống và trở thành chứng nhân cho điều mình tin tưởng ấy. Việc làm khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh, thử thách, và vì thế, phải được khởi dẫn, ban ơn và khích lệ bởi Thánh Thần.

Sống chứng nhân qua những điều mình tin tưởng và tuyên xưng. Sống để những người chung quanh có thể nhận ra được điều mình đang tin ấy thoát hiện qua cuộc sống thường ngày, trong những giao tiếp thường ngày với môi trường và những người chung quanh mà mình giao tiếp.

Thật vậy, nhiều Kitô hữu không có nhiều thời giờ và hoàn cảnh để nói về Chúa, giảng giải về Chúa. Nhiều người tuy có giờ, có hoàn cảnh nhưng lại không có khả năng. Và do đó, bằng vào lối sống thực tế, chúng ta có thể vượt qua được những giới hạn kia mà làm cho những người chung quanh nhận ra được Chúa. Đây là việc tuyên xưng bằng hành động. Một việc làm khó và đòi hỏi nhiều hy sinh, cố gắng.

Trong thực tế, nhiều Kitô hữu có thể hiểu được ý nghĩa của hành động tuyên xưng qua những ý nghĩ trìu tượng, nhưng ứng dụng vào hành động những ý nghĩa của điều mình tin nhận còn khó khăn hơn việc đem vào tri thức điều mình tin nhận. Bởi vì sống đức tin là hành động tuyên xưng hai lần. Một lần tuyên xưng bằng tri thức và hiểu biết, và một lần tuyên xưng bằng việc hòa nhập sự hiểu biết ấy với cảm nhận và cuộc sống của mình.

THỊT MÁU CHÚA

Những điều kiện và cũng là mục đích mà Thánh Phaolô đã đưa ra khi nói về Thánh Thể, cuối cùng cũng chính là để chúng ta đặt trọn niềm tin mình và sống với niềm tin ấy khi đón nhận Thánh Thể. Chúa Giêsu khi nói về bí tích mà Ngài sẽ thiết lập đã nói rằng: “Vì bánh của Thiên Chúa là Đấng từ trời xuống và trao hiến mạng sống mình cho nhân loại” (Gio 6:33).

Bánh đó, Đấng đó khi tiếp nhận sẽ đem lại sự sống đời đời. Ngài nói tiếp: “Ta là bánh hằng sống. Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, và ai tin Ta sẽ không bao giờ khát” (Gio 6:35). Sự sống đời đời là không bao giờ bị đói hoặc khát tình yêu của Thiên Chúa.

Đi xa hơn nữa, Chúa Giêsu còn nói với mọi người rằng: “Vì ý Chúa Cha là tất cả những gì Ngài ban cho Ta, Ta sẽ không để hư mất, nhưng sẽ làm cho sống lại trong ngày sau hết. Và đây là ý của Ngài, Đấng đã sai Ta, là những ai thấy Con và tin vào Ngài sẽ được sự sống đời đời, và Ta sẽ làm cho sống lại trong ngày sau hết” (Gio 6:39-40).

Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài là bánh hằng sống. Đón nhận Ngài, ăn thịt và uống máu Ngài chúng ra sẽ được sống. Chính Ngài chỉ trong một mạch văn ngắn gọn, đã hai lần khẳng định sẽ làm cho những ai tiếp nhận Ngài sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Và đây cũng là điều mà theo Thánh Phaolô, chúng ta không những phải loan truyền và tuyên xưng cái chết và sự phục sinh của Chúa, mà còn phải loan truyền và tuyên xưng cho đến khi Chúa đến.

Chúa đến với mỗi chúng ta là ngày chết, và Chúa đến với toàn thể nhân loại là ngày quang lâm của Ngài. Như vậy, tuyên xưng đến khi Chúa đến là việc làm suốt đời của mỗi Kitô hữu, cũng như đón nhận Thánh Thể là điều mà mỗi người cần phải có cho đến khi từ giã cõi đời tạm bợ này.

Tóm lại, khi chúng ta đón nhận Thánh Thể, tức là chúng ta đón nhận sức sống thần linh của Thiên Chúa để loan truyền và để tuyên xưng Chúa Giêsu là Cứu Chúa, và là Đấng sẽ đem lại cho mỗi người chúng ta cũng như những ai tin nhận nơi Ngài sự sống đời đời. Và bổn phận chứng nhân của mỗi người chúng ta là phải tuyên xưng, loan truyền và sống với niềm tin ấy cho đến khi Chúa đến mỗi lần chúng ta lên rước Mình và Máu Thánh Ngài trong Phép Thánh Thể.

 

T.s. Trần Quang Huy Khanh

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)