dongcong.net
 
 
   
 
   
 
 
November 17, 2016
 

 

 

 
Suy Niệm Lời Chúa Năm C
 
  <<<  
     
    Chúa Nhật - Lễ Chúa Kitô Vua
  - Vinh quang và đau khổ - Trầm thiên Thu
  - Hai suy tư - Mai Tá
  - Vua thương xót - Lm Anton Nguyễn Văn Độ
  - Đức Vua Cứu Thế - AM. Trần Bình An
  - Vâng phục đến hơi thở cuối cùng - Lm Ngà
  - Vua bình an- nhiều tác giả
  - Vua bình an vũ trụ - ns-tòa báo ttdm
  - Vu tình yêu - Lm hưng Lợi, dcct.
  - Tên trộm và người chủng sinh - Lm. Mark Link, SJ
  - Vua các vua - Lm Trần Việt Hùng
  - Quan tòa bất công - Lm Tạ Tuyền
  - Đầu nguồn thác dội
  - Bất bạo động
  - Vua Vũ Trụ bị đóng đinh thập giá
  - Người trộm lành (Thu Băng 2004)
  - Chúa không xuống khỏi thập giá (Huy Khanh 2004)
  - Hỏa ngục và thiên đàng (ns-TTĐM 2007)
  - Vua bình an (ns-TTĐM 2004)
  - Người tình tuyệt vời (Thiện Mỹ 2004)
  - Chúa Kitô vua nhân từ (Lm Vận 2004)
    Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
  - Tử đạo trong đời sống thường ngày - Huệ Minh
  - Kiên trì - ns-tòa báo ttdm
  - Tung cánh chim khắp nơi - Lm hưng Lợi, dcct.
  - Đau khổ - Lm. Mark Link, SJ
  - Ngày sẽ đến - Lm Trần Việt Hùng
  - Kiên trì mong chúa đến - Lm Đan Vinh
  - Ngày tận thế - Lm Minh Vận, CRM
  Hát trên đường về (Lm. Trần Cao Tường 2007)
  Về "Ngày cùng tháng tận" (Nguyễn Văn Nội 2007)
  Đền thờ tâm hồn (Thiện Mỹ 2004)
  Bền đỗ đến cùng (Huy Khanh 2004)
  Có kiên trì mới tìm được (ns-TTĐM 2007)
  Ngày tận thế (Thu Băng 2004)
  Kiên trì (ns-TTĐM 2004)
     
*** * Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  - Các thánh tử đạo Việt Nam - Lm Nguyễn H. Lợi
  - Mạt thế - AM Trần bình An
  - Tri ân và mừng kính các thánh tổ tiên - Lm Độ
  - Tình yêu mạnh hơn sự chết - Lm Đan Vinh
  - Noi gương cha ông -Lm Tạ Duy Tuyền
     
    Chúa Nhật XXXII Thường Niên
  - Sống lại từ cõi chết - Lm John Nguyễn
  - Sự sống lại - Sưu tầm nhiều tác giả
  - Thiên Chúa là chúa của sự sống-Lm Jude
  - Giống như thiên thần- AM Trần bình An
  - chết không phải là hết-Lm Tạ Duy Tuyền
  - tôi tin có cuộc sống mai hậu - Lm Đan Vinh
  - Tin vào sự sống đời sau- Huệ Minh
  Cuộc chiến khốc liệt (Nguyễn Nội)
  Vĩnh Hằng (Huy Khanh 2004)
  Họ là con cái Thiên Chúa (ns-TTĐM 2007)
  Niềm xác tín (ns-TTĐM 2004)
  Thiên đàng vĩnh phúc (Lm Vận 2004)
    Chúa Nhật XXXI Thường Niên
  - sức mạnh hoán cải của tin mừng - Lm Đan Vinh
  - Gia-kêu - Trầm Thiên Thu
  - Hãy thương xót như cha trên trời - Lm Nguyễn V. Độ
  - hai đoản khúc suy tư- Mai Tá
  - 31c - tgm Ngô Kiệt
  - Chúa cứu vớt người tội lỗi - Lm Hồ Bạc Xái
  - sống đức ái - Lm Tạ Duy Tuyền
  Chưa chắc lùn đã thấp (Lm Thiêm)
  Lùn trí cao (Lm Tường)
  Chúa hảo tâm với hết mọi loài (Lm HK)
  Gia Kêu (Huy Khanh 2004)
  Con Người đến để tìm (ns-TTĐM)
  Ánh mắt thần linh (Lm Vận 2004)
  Ông Gia Kêu (Thu Băng 2004)
    Lễ Các Thánh & Lễ các Đẳng Linh Hồn
  Suy niệm lễ các đẳng linh hồn (1)
  Hôm nay anh ở trên thiên đàng (Dom Thiện)
  Nấm mồ nơi chốn hy vọng (Lm Long)
  Mùa Xuân vĩnh cửu (Lm An)
  Có hỏa ngục hay không ?
  Mùa giao cảm
  Tại sao cầu nguyện cho các linh hồn
  Tâm sự với người đã khuất
  - Tình Mẹ thương con - Lm Tạ Duy Tuyền
     
  - lễ các thánh - Lm Đan Vinh
  - Sống thánh giữa đời - Lm Tạ Duy Tuyền
  Suy niệm lễ Các Thánh (3)
  Suy niệm lễ Các Thánh (2)
  Suy niệm lễ Các thánh (1)
    Chúa Nhật XXX Thường Niên
  - Nâng mình lên sẽ bị hạ xuống-Lm. Ngà
  - Người Pharisieu và người thu thuế - Lm Anton Độ.
  - Mãnh lực lời nguyện - Lm. Minh Vận, CMC
  - Nhận thức - Trầm Thiên Thu
  - Cầu nguyện kiên trì - Lm Hồ Bạc Xái
  - Hai suy tư - Mai Tá
  - 30c - tgm Ngô Kiệt
  - Toà báo ttdm - 28c
  - Truyền giáo bằng sức mạnh Thiên Chúa- Lm Tuyền.
  07. Tôi không giống tên kia (Huy Khanh)
  06. Giải mã (Lm Thiêm)
  05. Hãy cúi xuống (Lm An)
  - Tiếng nói của người nghèo - Nguyễn Nội
  - Khiêm nhượng biết mình - ns-TTĐM
  01. Tự công chính hóa chính mình (Lm Thy)
    Chúa Nhật XXIX Thường Niên
  - Hãy kiên trì cầu nguyện- Huệ Minh
  - tín thác vào Chúa Thánh Thần - Lm Jude Siciliano
  - Cầu nguyện với sự kiên trì - Lm Mark Link, SJ
  - 29c - Lm Đinh Lập Liễm
  - Chúa Giêsu dạy cầu nguyện- Lm Nguyễn Hữu An
  - 29c- Toà báo ttdm
  - 29c - Hồ Bạc Xái
  - 29c - Lm Tạ duy Tuyền
  - 26c - tgm Ngô Kiệt
  - 29c - Huệ Minh
  - Trọn đời tri ân- Trần Bình An
  07. Chứng từ đức tin (Lm Thy)
  - Dụ ngôn của Chúa Kitô cầu nguyện (lm Raniero)
  05. Thế luyện lực của Tây tạng (Cao-Tường)
  04. Chỉ một xu thôi (Huy Khanh)
  - Canh Thức Cầu Nguyện (ns-TTĐM)
  02. Trung thành với Đức tin (Minh Vận)
  01. Thiên Chúa minh xét (Nguyễn Nội)
     
    Chúa Nhật 28c Thường Niên
  - Biết ơn - Lm Trần Việt Hùng
  - Hãy có tâm tình tạ ơn - Huệ Minh
  - Hai suy tư - Mai Tá
  - Trọn đời tri ân- Trần Bình An
  - 28c - Lm Nguyễn Hữu An
  - Biết ơn - Lm Mark Link, SJ -
  - Lòng tin cứu chữa- Toà báo ttdm
  - Biết ơn và vô ơn - trầm thiên Thu
  - Lòng biết ơn - Lm Ngà
  - 28c - Hồ Bạc Xái
  - 28c - Lm Tạ duy Tuyền
  - 26c - tgm Ngô Kiệt
  - Dòng suối ân tình -Thiên Phúc
     
    Chúa Nhật 27c Thường Niên - Lễ Mẹ Mân Côi
  - Phụng sự Chúa cho phải đạo làm tôi - Lm Trần Ngà
  - đức tin - Lm Việt Hùng
  - 27c - Lm Nguyễn Hữu An
  - 27c - Lm Đinh Lập Liễm
  - 27c- Toà báo ttdm
  - 27c - Hồ Bạc Xái
  - Niềm tin thương mại - Lm Tạ duy Tuyền
  - Đức tin sống động - Lm Minh Vận, CMC
  - Chiếc bình trống rỗng -Thiên Phúc
  - đức tin - sưu tầm nhiều tác giả
     
    * LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI *
  - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - tgm Ngô Kiệt
  - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lm Trần Ngà
  - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - sưu tầm nhiều tác giả
  - sức mạnh của lồi kinh Kính Mừng - Lm Độ
  - Thiên Chúa ở cùng Mẹ- Trần Bình An
     
    Chúa Nhật XXVI Thường Niên
  - 26c - Lm Nguyễn Hữu An
  - 26c - Lm Đinh Lập Liễm
  - 26c - Toà báo ttdm
  - 26c - Hồ Bạc Xái
  - 26c - Lm Tạ duy Tuyền
  - 26c - tgm Ngô Kiệt
  - Giấy thông hành nước trời-Thiên Phúc
  - Giúp đỡ tha nhân - Lm Minh Vận, CMC
  - Điều ước muộn màng- Trầm Thiên Thu
  - Lừa gạt - Vũđình Tường
  - Tầm quan trọng của - Lm Jude Siciliano, OP
  05. Khoảng cách định mệnh
  04. Người yêu trong xó bếp
  03. "Mạnh vì gạo, Bạo vì tiền"
  02. Bác ái và Công bằng
  01. Khoảng cách
     
    Chúa Nhật XXV Thường Niên
  - 25c - Lm Đinh Lập Liễm
  - 25c - Hồ Bạc Xái
  - 25c - Lm Tạ duy Tuyền
  - 25c - tgm Ngô Kiệt
  - Toà báo ttdm - không thể làm tôi hai chủ
  - Người quản lý bất lương - Lm Nguyễn H. Lợi, dcct
  -Tích trữ của cải thiêng liêng - Lm Liễm
  04. Đám tang tư bản toàn cầu
  03. "Đồng tiền liền khúc ruột!"
  02. Trung tín Nước Trời
  01. Có Chủ, Chủ nào?
    Chúa Nhật XXIV Thường Niên
  - toà báo ttdm - trong thiên chúa không ai bị loại trừ
  - Bao dung nhân hậu - Lm Đan Vinh
  - Mất mát - Lm vũđình Tường
  - Tình thương vô biên - Lm Nguyễn H. Lợi, dcct
  - Hãy biết xót thương - Lm Jude Siciliano, OP
  - Mất và được - Lm Vũ Xuân Hạnh
  - Thiên Chúa thương xót và tha thứ - Lm Liễm
  - 24c - trầm thiên thu
  - Suy tôn thánh giá Chúa - trầm thiên thu
  - Suy tôn thánh giá Chúa - Lm Độ
  - Thiên Chúa yêu thương và chờ đợi - Lm Độ
  - Minh hoạ lời Chúa - Hiếu Nguyễn
  - 24c - Lm Tạ duy Tuyền
  - 24c - Hồ Bạc Xái
  04. Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
  03. Tôn vinh lòng Chúa thương xót!
  02. Mất - Tìm - Mừng
  01. Anh còn nợ Em...
    Chúa Nhật XXIII Thường Niên
  - Hai suy tư - Mai Tá
  - đòi hỏi của tình yêu - Thiên Phúc
  - Từ bỏ để theo Chúa - Lm Minh Vận, CMC
  - 23c - Lm Tạ duy Tuyền
  04. Vũ khúc đánh giầy
  03. Bài học đầu tiên của Kitô giáo
  02. Dầu tư trên Nước Trời
  01. Từ bỏ và vác thập giá
  - 23c - Trần Bình An
  - 23c - Hồ Bạc Xái
     
    Chúa Nhật XXII Thường Niên 28-8-2016
  - Hai suy tư - Mai Tá
  - hãy sống khiêm nhường - Huệ Minh
  - 22c - DTGM Kiệt
  - 22c - Lm Tạ duy Tuyền
  - 22c - Lm Đan Vinh
  - 22c - Trần Bình An
  - 22c - Hồ Bạc Xái
  - Dự tiệc và đãi tiệc -Lm Nguyễn H. An
  - Hãy ở khiêm nhường - Lm Liễm
     
    Chúa Nhật XXI Thường Niên 21-8-2016
  - Cửa hẹp dẫn đến - Lm Ngà
  - cửa hẹp - Lm John Nguyễn
  - Con đường hẹp- sưu tầm
  - Chiến đấu vào cửa hẹp-Trần Bình An
  - Hai suy tư - Mai Tá
  - Vào khung cửa hẹp - DTGM Kiệt
  - Hãy vào qua cửa hẹp - Lm Liễm
  - Hãy cố gắng qua cửa hẹp - Hồ Bạc Xái
  - Cửa hẹp- Lm Hùng
  - Vào khung cửa hẹp -Lm Nguyễn H. An
    Chúa Nhật XX Thường Niên 14-8-2016
  - Ánh sáng và bóng tối - DTGM Kiệt
  - Giữ lửa yêu thương - Lm. Tạ D. Tuyền
  - Theo Chúa là vác thập giá mình - Lm. Siciliano
  - Thầy đến để đem sự chia rẽ - Hồ Bạc Xái
  - Ngọn lửa tình yêu- Lm Liễm
  03. Chúa tôn vinh kẻ khiêm nhường ...
  02. Thời điểm thèm con cóc nhảy
  01. Thuốc đặc trị của Thầy thuốc Giêsu!
    Chúa Nhật XIX Thường Niên
  - Sống tỉnh thức - Lm. Tạ D. Tuyền
  - Hãy tỉnh thức - Lm John Nguyễn
  - Trung tín và thức tỉnh-Lm Nguyễn H. An
  - tỉnh thức trong đêm tối - Hồ Bạc Xái
  - hãy tỉnh thức và sẵn sàng - Lm. Đinh Liễm
  02. Sửa lại cửa thiên đàng
  01. Chiến đấu mà vào Nước Trời!
    Chúa Nhật XVIII Thường Niên
  - Chớ cậy vào của cải vật chất - Hồ Bạc Xái
  - Cách dùng của cải đời này- Lm. Đinh Liễm
  Tỉnh thức và trung thành (lm Hạnh)
    Chúa Nhật XVII Thường Niên
  - Lời kinh tuyệt diệu của muôn thế hệ - Biển
  - Cầu nguyện - ns/ttdm
  - Cầu nguyện cùng cha trên trời- Lm. Đinh Liễm
  - Cầu nguyện - Hồ Bạc Xái
  - Cha tôi
  - Cầu nguyện liên lỉ và cậy trông
  - Lời kinh đầy tâm tình
  - Cầu nguyện cùng Cha
  - Chúa Giêsu dạy cầu nguyện
  - Đi xem mắt Vincent Van Gogh
  - Cầu nguyện, cầu xin
  - Học cầu nguyện với Chúa Giêsu
    Chúa Nhật XVI Thường Niên 17-7-2016
  * Maria đã chọn phần tốt nhất - Lm. Liễm
  * Đễ Lời Chúa soi dẫn cuộc đời - Lm. Ngà
  * Hãy làm điều hiện tại- Mark Link
  * Phục vụ trong trật Tự - ĐTGM Kiệt
  * Lắng nghe Lời Chúa - Vin Ngọc Biển
  * Chỉ có một việc cần- Huy Khanh
  * Gặp gỡ và đón rước Thiên Chúa-Nguyễn Nội
    Chúa Nhật XV Thường Niên 10-7-2016
 

- Đừng sợ! - Lm Vũ Xuân Hạnh

  - Thời điểm khai lực huyệt lửa
  - Biết và làm
  - Kết thân với người hoạn nạn
    Chúa Nhật XIV Thường Niên
  - Triều đại Thiên Chúa đang đến - Nguyễn Văn Nội
  - Một cộng đoàn có nhiều thành phần - Huy Khanh
  - Bình an chân thật - Lm Minh Vận cmc
  - Lúa chín đầy đồng - nhiều tác giả
  - Chúa sai tôi đi loan báo - Lm Hồ Bạc Xái
  05. Thi hành sứ mạng của Đức Kitô
 

04. Sai đi loan báo Tin Mừng

  - Thời điểm cô nàng Pocahontas- Lm Cao Tường
  02. Vì tên các con đã được ghi trên trời
  01. Triều đại Thiên Chúa đã đến
    Chúa Nhật XIII Thường Niên
  - Tinh thần siêu thoát - Lm. Ngà
  - Muốn theo Chúa - Jos. Ngọc Biển
  - Thiên Chúa cất tiếng gọi con- Lm. Nguyễn Văn Độ
  - Hãy theo Thầy - Lm. Nguyễn Văn Độ
  - Sứ vụ dọn đường - Lm Đan Vinh
  - Dứt khoát và triệt để - Nguyễn Văn Nội
  - Lm. Đinh Lập Liễm 13c
  - Sống thanh thoát để hạnh phúc- Lm. Tạ Duy Tuyền
  - Ba điều ước của Alenxandria-Lm. Tạ Duy Tuyền
  - Điều kiện theo Chúa - Trần Bình An
  - Không quay đầu lại - ĐTGM Kiệt
  - Chọn lựa dứt khoát - Lm Hồ Bạc Xái
  - Dứt khoát theo Chúa - Lm Minh Vận cmc
  - Đi theo tiếng gọi - ns/ttdm
  - Đời là những lựa chọn - Thiên Phúc
  03. Tựa đầu vào ông thần Đôla mắt sáng
  02. Không có chỗ dựa đầu
  01. Theo Chúa một cách dứt khoát và triệt để
    Chúa Nhật XII Thường Niên (19-06-2016)
  - Lm. Tạ Duy Tuyền - 12c
  - Lm. Đan Vinh - 12c
  - Nguyễn Văn Nội - 12c
  - Lm. Đinh Lập Liễm 12c
  - Bỏ mình theo Chúa - Lm. Nguyễn Văn Độ
  - Nhận định - Lm Vũđình Tường
  - Ngài là ai ? - Trần Bình An
  - Bỏ mình theo Đức Kitô- Jos. Biển
  - Nhận diện Đức Kitô - ĐTGM Kiệt -
  - Ai muốn theo thầy - Lm Minh Vận cmc -
  - Chúa Giêsu là Đấng Masia chịu khổ-Lm Hồ Bạc Xái
  - Vi tôi là Kitô hữu - ns/ttdm
  - Dấu chứng tình yêu - Thiên Phúc
  6. Thánh Gioan Tiền Hô: Người con cầu khấn
  5. Thánh Gioan Tẩy Giả: Con người kỳ diệu
  4. Thua Chúa cái đầu
  3. Đường thiêng liêng của Thánh Gioan Baotixita
  02. Những cú nhảy hoan ca tình thương
  01. Sinh ra để làm chứng
    Chúa Nhật XI Thường Niên (12-6-2016)
  - Lung Linh - Vào đời
  -Tội lỗi và ơn tha thứ - lm. Đinh Lập Liễm
  - tha thứ - lm. Mark Link
  - ĐTGM Kiệt -
  - Lòng tha thứ của Thiên Chúa - Lm Hồ Bạc Xái -
  - Áo tím ngày xưa
  - Tình yêu xoá sạch tội lỗi
  - Yêu nhiều tha nhiều - Thiên Phúc
  - Sưu tầm nhiều tác giả - Thiên Phúc
     
    Chúa Nhật X Thường Niên 2016
  - Thương cảm- Lm. Mark Link
  - Phép lạ tại Naim- Lm. Đinh Lập Liễm
  - Thiên Chúa giầu lòng thương xót - Lm Hồ Bạc Xái
  - Sự sống hay nỗi chết - Thiên Phúc
    Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (2007)
     
  - Tôn sùng Khiết Tâm Mẹ - Lm Minh Vận cmc
  - Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm Minh Vận cmc
  - Huệ Minh - Mình Máu Chúa
  - ĐTGM Kiệt -
  - Bánh hằng sống - Lm Minh Vận cmc
  - Lm Hồ Bạc Xái -
  - Lm. Mark Linh, SJ- tuần 10 thường niên c
  04. Con đường giải thoát
  03. Sống Thánh Thể trong đời sống thường ngày
  02. Bà Sơ làm phép lạ
  01. Hy sinh vì anh em
    Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
  - DTGM Kiệt -
  - Lm Minh Vận cmc -
  - Lm Hồ Bạc Xái -
  03. Ba Ngôi Thiên Chúa: Cộng đồng tình yêu
  02. Nét văn hoá ẩn mật trong dòng máu Việt
  01. Sống quy chiếu vào đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi
    Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
  - Lễ Hiện Xuống - ĐTC Phanxicô
  - Lễ Hiện Xuống - Lm John Nguyễn
  - Lễ Hiện Xuống - Lung Linh
  - DTGM Kiệt -
  - Lm Minh Vận cmc -
  - Lm Hồ Bạc Xái -
  09. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến
  08. Thánh Thần khấn xin ngự đến
  07. Truyền thông và lửa
  06. Thần điện
  05. Chúa Thánh Thần và các Đặc Sủng
  04. Ngày sinh nhật của Giáo Hội
  03. Hãy mở cửa ra!
  02. Veni Creator Spiritus - Xin Chúa Thánh Thần ngự đến
  01. Ân huệ Chúa Thánh Thần
    Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên (2007)
  - Lễ Thăng Thiên - AM Bình An
  - Lễ Thăng Thiên - Tgm Kiệt
  - Lễ Thăng Thiên - Lm Hồ Bạc Xái
  - Thăng Thiên - Thiên Phúc
  05. Ái mộ những sự trên trời
  04. Luyện được con mắt thứ ba
  03. Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa tôn vinh
  02. Lễ Thăng Thiên
  01. Hạnh phúc lớn lao
    Chúa Nhật VI Phục Sinh (2007)
  - Tháng Hoa Đức Mẹ- Jos Vinc Ngọc Biển
  - Ps 6 - Jos Vinc Ngọc Biển 2016
  - ps 6 - AM Bình An
  - Ps 6 - Tgm Kiệt
  - Phục sinh 6 - Lm Hồ Bạc Xái
  - Phục sinh 6 - Thiên Phúc
  - Ps6 - Lm Minh Vận
  - Ps6 - Lm Ngà
  05. Bình an cho các con
  04. Đừng sợ
  03. Tương quan tình yêu
  02. Hãy giữ lời Thầy
  01. Loé sáng thần nhập
    Chúa Nhật V Phục Sinh (2007)
  - Yêu như Chúa yêu - Lm Độ
  - Ps 5 - Jos Vinc Ngọc Biển 2016
  - Ps 5 - Tgm Kiệt
  - Yêu như Chúa yêu - AM Bình An
  - Ps5 - Lm Ngà
  - Ps5 - Lm Lợi dctt
  - Ps5 - nhiều tác giả
  - Phục sinh 5 - Lm Hồ Bạc Xái
  - Ps5 - Lm Minh Vận
  - Phục sinh 5 - Thiên Phúc
  06. Nếu chữ "Hy Sinh" có ở đời
  05. Như Thầy đã yêu
  04. Điều răn mới
  03. Chìa khoá mở vào trời mới đất mới
  02. Yêu người như Chúa
  01. Vòng trầu của mẹ
    Chúa Nhật IV Phục Sinh (2007, 2013)
  - PS 4 - Jos Vinc Ngọc Biển 2016
  - Ps 4 - Tgm Kiệt
  - Ps 4 - AM Bình An
  - Ps 4 - Lm Tạ Duy Tuyền
  - Ps4 - Lm Lợi dctt
  - Phục sinh 4 - Lm Vũ Hạnh
  - Phục sinh 4 - Lm Hồ Bạc Xái
  - Phục sinh 4 - Thiên Phúc
  - Ps4 - Lm Ngà
  06. tòa báo.. nhiều tác giả
  05. Lm Bau, cmc về ơn kêu gọi
  04. Thời điểm lại một vụ điên nữa tại Virginia Tech
  03. Chúa chiên lành thì sống chết vì chiên
  02. Chúa chiên nhân lành
  01. Nhân loại vẫn cần...
    Chúa Nhật III Phục Sinh (2007,2013,2016)
  - Phục sinh 3 - Jos Vinc Ngọc Biển 2016
  - phục sinh 3 - Huệ Minh
  - Phục sinh 3 - Lm Hồ Bạc Xái
  - Hãy theo Thầy - AM Bình An
  - Chúa đó - Lm Lợi dctt
  - Mẻ lưới của lòng thương xót - Lm Độ
  - Phục sinh 3 - Lm Tạ Duy Tuyền 2016
  - Yêu mến Chúa - Lm Nguyễn H. An 2013
  - Mầu nhiệm giáo hội - Tgm Kiệt
  - Phục sinh 3 - Lm Vũ Hạnh
  - Suy tư thế sự - Huệ Minh
  04. tòa báo nhiều tác giả .
  03. Thời điểm cái bình biết nói
  02. Ơn gọi và Sứ mạng bên ngọn lửa hồng
  01. Yêu mến hơn những người khác
    Chúa Nhật II Phục Sinh
  - Phục sinh 2 - Jos Vinc Ngọc Biển 2016
  - Phục sinh 2 - Lm Lợi dctt
  - Phục sinh 2 - Thiên Phúc
  - Xem tận mắt bắt bằng tay - Tgm Kiệt
  - Phục sinh 2 - Lm Hồ Bạc Xái
  - Phục sinh 2 - Lm Tạ Duy Tuyền 2016
  - Phục sinh 2 - Lm Vũ Hạnh
  - Phục sinh 2 - toà báo ttdm
  - Hồng ân đức tin - AM Trần Bình An 2016
  - Thắp lên niềm tin - Lm Nguyễn H. An 2013
  04. Chúa Nhật Chúa Xót Thương
  03. Thời điểm thấy luồng ánh sáng lạ
  02. Lòng Thương Xót Chúa
  01. Trái Tim rất yêu dấu
    Chúa Nhật Phục Sinh
  - Phục sinh - Huệ Minh
  - Phục sinh - Trầm thiên Thu
  - Hai suy tư Phục sinh - Mai Tá
  - Tôi đã thấy Chúa - AM Trần Bình An 2016
  -Chúa là Phục sinh - Jos Vinc Ngọc Biển 2016
  - Phục sinh - Lm Lợi dctt
  - Phục sinh - Thiên Phúc
  - Rao truyền ơn phục sinh - Tgm Kiệt
  - Phục sinh - Lm Hồ Bạc Xái
  - Phục sinh - Lm Tạ Duy Tuyền 2016
  - Phục sinh - toà báo ttdm
  - Ngôi mộ trống - Lm Nguyễn H. An 2013
  03. Cảm ơn đất đá nở hoa
  02. Tin và làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh
  01. Tội hồng phúc!!
    Chúa Nhật Lễ Lá
  + thứ Sáu tuần thánh - Huệ Minh
  + thứ năm tuần thánh - Huệ Minh
  + Suy niệm tuần thánh 2016 - Lm Lợi dctt
  + Chầu Thánh Thể thứ 5 tuần thánh - Lm Độ
  + thứ 5 tuần thánh - Lm Tạ Duy Tuyền 2016
  + thứ 6 tuần thánh - Lm Tạ Duy Tuyền 2016
  + thứ 5 tuần thánh - TT Thu 2016
  + thứ 6 tuần thánh - TT Thu 2016
  - Lễ lá - Lm Đan Vinh
  - Lễ lá - Huệ Minh
  - Lễ lá - Trầm thiên Thu
  - Lễ lá - Lm Vũđình Tường
  - Lễ lá - Lm Hùng
  - Lễ lá - sưu tầm nhiều tác giả 2016
  - Lễ lá - Lm Lợi dctt
  - Lễ lá - Tgm Kiệt
  - Lễ lá - Thiên Phúc
  - Lễ lá - Lm Hồ Bạc Xái
  - Lễ lá - Lm Tạ Duy Tuyền 2016
  - Lễ lá - Lm Jude Siciliano
  - Lễ lá - toà báo ttdm
  -Dõi theo cuộc thương khó của Chúa Giêsu- Lm Độ
  - Lễ lá - nhiều tác giả 2013
  - Thập giá ngất cao -Lm Hạnh
  03. Chờ một thế giới sinh ra
  02. Người Tôi Tớ đau khổ của Thiên Chúa
  01. Con lừa
     
  - Lễ Thánh Giuse - Lm Độ
    Chúa Nhật V Mùa Chay
  - Suy tư mùa chay - Huệ Minh
  - tuần 5 - Lm Độ
  - 5 chay - Thiên Phúc
  - 5 chay - Tgm Kiệt
  - 5 chay - Trần Bình An
  - 5 chay - Lm Hồ Bạc Xái
  - 5- Can đảm nhìn mình - lm Xuân Hạnh
  03. Thời điểm đi mở thêm chợ
  02. Biết và Yêu Chúa
  01. Ai người vô tội!
    Chúa Nhật IV Mùa Chay
  - tuần 4 - Lm Độ
  - 4 chay - Thiên Phúc
  - 4 chay - Lm Đan Vinh
  - 4 chay - Trần Bình An
  - 4 chay - Huệ Minh
  - Hai suy tư - Mai Tá
  - 4 chay - Lm Hồ Bạc Xái
  -4 chay - Tgm Kiệt
  04. Con nào đây?
  03. Thời điểm một bác sĩ làm lung lay ngành thuốc
  02. Trở về với Thiên Chúa là Cha Nhân Từ
  01. Tôi muốn trở về với Cha tôi
    Chúa Nhật III Mùa Chay
  - tuần 3 - Lm Độ
  - Hai suy tư - Mai Tá
  - Cái nhìn nội tâm - Tgm Kiệt
  - 3 mùa chay - Lm Hồ Bạc Xái
  - 3 mùa chay - Trần Bình An
  - 3 chay - Huệ Minh
  - Đổi mới cái nhìn
  - Cây vả và tôi
  02. Nếu các ông không sám hối...
  01. Cây vĩ cầm kỳ lạ
    Chúa Nhật II Mùa Chay
  - biến hình với Chúa - Huệ Minh
  - 2 mùa chay -minh họa lời chúa
  - 2 mùa chay - Lm Jude Siciliano
  - Chúa biến hình - Lm Độ
  - thích khoe của - Lm Tạ Duy Tuyền
  - Hai suy tư - Mai Tá
  - Biến Hình - Tgm Kiệt
  - Cầu nguyện biến đổi - trần bình An
  - 2 mùa chay - Lm Hồ Bạc Xái
  - 2 mùa chay - sưu tầm - nhiều tác giả
  - 2 mùa chay - Ngọc Biển
  - 2 mùa chay - Lm Nguyễn Thái
  - 2 mùa chay - Lm Đan Vinh
  04. Vinh quang và đau khổ
  03. Xuống núi
  02. Sống giao ước mới
  01. Lên cao một chút với chim Thăng Ca
    Lễ Tro & Chúa Nhật I Mùa Chay
  - 1 mùa chay - Lm Tạ Duy Tuyền 2016
  - 1 mùa chay - Lm Ngà
  - 1 mùa chay - Lm Hồ Bạc Xái
  - Noi gương Chúa Giêsu để chiến đấu - Lm Độ
  - 1 mùa chay - Trầm Thiên Thu
  - 1 mùa chay - Lm Trần Việt Hùng
  - 1 mùa chay - Lm Jude Siciliano
  - 1 mùa chay - Lm Đan Vinh
  - Cám dỗ - Tgm Kiệt
  - Lễ tro - AM Trần Bình An.
  - thứ tư lễ tro - Vinc. Ngọc Biển
  - thứ tư lễ tro - Lm Tạ Duy Tuyền 2016
  - thứ tư lễ tro - Lm Ngà
  - thứ tư lễ tro - Lm Cao Siêu, SJ
  - thứ tư lễ tro - Gm. Vũ Văn Thiên
  04. Lựa chọn
  03. Chúa bị cám dỗ để ta khỏi sa chước cám dỗ
  02. Quy phục Thiên Chúa
  01. Những cánh chim non Dũng Lạc
    Tết Bính Thân 2016 - Giao Thừa
  - Tết 2016- Bình An
  - Tết 2013- Bình An
  - Xuân 2016 - Lm. Tạ Duy Tuyền
  - Xuân 2013 - Lm. Tạ Duy Tuyền
  - Tất niên - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  - Giao Thừa - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  - Mùng một - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  - Xuân 2016 - Vin. Ngọc Biển
  - Xuân 2014 - Vin. Ngọc Biển
  - Chọn một lối sống cho Năm Mới Đinh Hợi 2007
    Chúa Nhật VI Thường Niên
  03. Ai là người hạnh phúc?
  02. Thiên Chúa hay người đời?
  01. Bùa Yêu
    Chúa Nhật V Thường Niên
  - Chúa nhật 5 thường niên - nhiều tác giả
  - Lm Việt Hùng thì ca cầu nguyện
  - Lm Đan Vinh - Hiệp Hội Thánh Mẫu
  - Lm Jude Siciliano
  - Lm Trần Ngà
  - TGM Ngô Quang Kiệt
  - Lm. Hồ Bạc Xái
  - Lm Nguyễn Hữu An
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
  - Lm Tạ Duy Tuyền
  - Thiên Phúc 2012
  - 2 đoản khúc suy tư - Mai Tá
  03. Tay thả lưới lành nghề trong Chúa
  02. Thiên Chúa mời gọi và chờ đợi
  01. Cầu Dừa Đủ Xoài
    Chúa Nhật IV Thường Niên
  - Lễ Mẹ Dâng con - Lm. tạ duy Tuyền
  - Lễ Mẹ Dâng con - Lm. Anton Nguyễn Văn Độ
     
  - Thiên Phúc 2012
  - Lm. Hồ Bạc Xái
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
  - TGM Ngô Quang Kiệt
  - Lm Nguyễn Hữu An
  - Lm John Nguyễn Tươi
  - Lm Trần Ngà
  - Lm Thu Băng - nguyễn thái
  - Lm. Mark Linh, SJ 2000
  - Lm Tạ Duy Tuyền
  - Lm Đan Vinh - Hiệp Hội Thánh Mẫu
  - Huệ Minh
  - Lung Linh - tâm linh vào đời
  06. Làm sao tôi biết Lời Chúa ứng nghiệm nơi tôi??
  05. Nói lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy
  04. Tình yêu: Tiền nào của nấy
  03. Khiêm nhường để khám phá sự thật
  02. Tinh thần và lối sống của phát ngôn viên của TC
  01. Paris có gì lạ đâu em?
    Chúa Nhật III Thường Niên
  - Lm Trần Việt Hùng
  - Jos. Vinc. Ngọc Biển
  - TGM Ngô Quang Kiệt
  - Lm. Mark Linh, SJ 2000
  - Thiên Phúc 2012
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
  - Lm. Hồ Bạc Xái
  - AM Trần Bình An
  - Lm Nguyễn Hữu An
  - Lm Trần Ngà
  - Lm Đan Vinh - Hiệp Hội Thánh Mẫu
  - Minh họa Lời Chúa- nguyễn Hiếu
  05. Đường nẻo Chúa 3
  04. Ki-Tô Hữu Là Phát Ngôn Viên Của TC
  03. Đi nghe Chúa giảng
  02. Chúa yêu kẻ nghèo
  01. Điệu múa vào Xuân
    Chúa Nhật II Thường Niên
  - ĐTC Phanxicô -Thiên Chúa chúc lành cho hôn nhân
  - Jos. Vinc. Ngọc Biển
  - Trần Bình An
  - Lm Anton Nguyễn Văn Độ
  - Lm Nguyễn Hữu An
  - Lm Hưng Lợi, dcct
  - Lm Vũđình Tường
  - Lm Trần Việt Hùng
  - TGM Ngô Quang Kiệt
  - Lm Nguyễn H. An
  - Lm Trần Ngà
  - Lm Tạ Duy Tuyền
  - Thiên Phúc 2012
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
  - Lm. Hồ Bạc Xái
  - Tòa Báo ttdm 2015
  04. Vị khách quyền năng
  03. Chúa Giêsu đi ăn cưới
  02. Dấu lạ đầu tiên của Chúa Giêsu
  01. Tàu Titanic xô phải tiềm long
    Chúa Nhật Lễ Chúa chịu phép rửa
  - suy niệm sưu tầm 2016
  - Thiên Phúc 2012
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
  - Lm. Hồ Bạc Xái- lễ phép rửa
  - Lm. Nguyễn hữu An - lễ phép rửa
  -. Lm Tạ Duy Tuyền - lễ phép rửa
  - Lm. Lợi, dcct
  - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  - Lm. Đan Vinh - HHTM
  - Minh Họa Lời Chúa
  - Lm. Mark Linh, SJ 2000
  - Trần Bình An
  - Tòa Báo ttdm 2015
  - Tâm linh vào đời - Lung linh
  - Jos. Vinc. Ngọc Biển
    Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh
  - Lm. Hồ Bạc Xái- lễ hiển linh
  - Lm. Nguyễn hữu An - lễ hiển linh
  -. Lm Tạ Duy Tuyền - lễ hiển linh
  -. Lm John Nguyễn
  - Lm. Mark Linh, SJ 2000
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
  - Lm. Đan Vinh
  - Lm. Lợi, dcct - khai mạc sứ vụ
  - Lm. Vũđình Tường
  - Lm. Minh Vận
  - Tòa Báo ttdm 2015
  - Nguyễn chính Kết
  - Cao huy hoàng
  02. Vinh quang của Thiên Chúa
  01. Chụp bắt một kho vàng giàu có
    Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
  -. Lm Tạ Duy Tuyền - Mẹ Thiên Chúa
  - Lm. Antôn Nguyễn Độ - Mẹ Thiên Chúa-
  - Lm. Antôn Nguyễn Độ - Lễ Thánh Gia thất-
  - Trần Bình An - Mẹ Đức Vua Hòa bình
     
  - Trần Bình An - Lễ thánh gia thất
  - Thiên Phúc 2012- mái ấm tình thương
  - Lm. Jude Siliano - Thánh gia thất
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
  - Lm. Mark Linh, SJ 2000
  - Lm. Hồ Bạc Xái- lễ thánh gia thất
  - Cao Huy Hoàng
  - Tòa Báo ttdm 2015
  03. Cây leo hạnh phúc
  02. Gia đình trong ý hướng của Thiên Chúa
  01. Bài học của gia đình
    Lễ Chúa Giáng Sinh
  - Đtgm. Giuse Ngô Quang Kiệt
  - Canh thức giáng sinh-Lm Hưng Lợi
  - giang sinh - sưu tầm
  - Lm Nguyễn Hữu An - giáng sinh
  -. Thi ca cầu nguyện - Lm Hùng
  -. Lm Tạ Duy Tuyền - GS
  - Lm. Antôn Nguyễn Độ -Giáng sinh -
  - GS- bát nhật - Ngọc Biển 2015
  - GS-lễ ngay - Ngọc Biển 2015
  - GS-lễ sáng - Ngọc Biển 2015
  - GS-lễ đêm - Ngọc Biển 2015
  - GS - Anphongso M. Trần Bình An
  - Trầm Thiên Thu - Giang sinh thương xót
  - Thiên Phúc 2012
  - Tòa báo ttdm 2015
  - Lm. Jude Siliano -Giáng sinh
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
  - Lm. Mark Linh, SJ 2000
  03. Thời điểm rương đựng chẳng hề vơi
  02. "Ngườì nhà" và "Người ngoài"
  01. Vua Hoà Bình ở đâu?
    Chúa Nhật IV Mùa Vọng
  - Tin để đáp lời xin vâng như Mẹ - Huệ Minh
  - Trầm Thiên Thu - thăm bà dì ixave
  - Lm. Antôn Nguyễn Độ - mở rộng tâm hồn
  - Tâm linh vào đời - Lung linh
  - Tuần 4 - Anphongso M. Trần Bình An
  - Vọng tuần 4 - Ngọc Biển 2015
  - Thiên Phúc 2012
  - Lm. Mark Linh, SJ 2000
  - Toà báo ttdm 2015
  - Nhận diện Chúa Giêsu để đón rước Người
  - Mang Chúa đến với mọi người
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
  - Đtgm. Giuse Ngô Quang Kiệt
  -. Lm Tạ Duy Tuyền - 4mv
  - Lm. Hồ Bạc Xái- Những sợi chỉ đỏ
    Chúa Nhật III Mùa Vọng
  - Tuần 3 - Anphongso M. Trần Bình An
  - Chia sẻ Lời Chúa tuần 3 mv - Tâm Phương
  - Minh họa Lời Chúa - Nguyễn Hiếu
  -. Lm John Nguyễn - 3mv
  -. Lm Tạ Duy Tuyền - 3mv
  -. Mai Tá - hai suy tư
  -. Thời điểm bi thuốc lào mầu nhiệm
  -. Chúng tôi phải làm gì?
  - Người sẽ làm phép Rửa trong Thánh Thần và Lửa
  - "Làm"
  - Toà báo ttdm 2015
  - Lm. Hồ Bạc Xái- Những sợi chỉ đỏ
  - Thiên Phúc 2012
  - Lm. Mark Linh, SJ 2000
  - Đtgm. Giuse Ngô Quang Kiệt
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
    Chúa Nhật II Mùa Vọng
  - Lm. John Nguyễn Tươi 2016
  - Minh họa Lời Chúa - Nguyễn Hiếu
  - Tuần 2 - Tâm Phương
  - Tuần 2 - Huệ Minh
  - Thiên Phúc 2012
  - Lm. Mark Linh, SJ 2000
  - Lm. Hồ Bạc Xái- Những sợi chỉ đỏ
  - Lm. Đinh Lập Liễm 2008
  - Lm. Tạ Duy Tuyền 2015
  - Đtgm. Giuse Ngô Quang Kiệt
  - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  - Lm. Đan Vinh 2015
  - Toà báo ttdm 2015
  - Thời điểm chữa bệnh máu mỡ
  - Sửa đường
  - Dọn đường để Chúa Kitô đến với ta và mọi người
  - Hoá đất tốt
    Chúa Nhật I Mùa Vọng
  - Mẹ Vô nhiễm - Lm. Tạ Duy Tuyền
  - Mẹ Vô nhiễm - Lm. Antôn Nguyễn Độ
  - Mẹ Vô Nhiễm - Huệ Minh
  - Anphongso M. Trần Bình An
  - Đtgm. Giuse Ngô Quang Kiệt
  - Lm. Antôn Nguyễn V. Độ 2015
  - Lm. Trần Việt Hùng 2015
  - Lm. Đinh Lập Liễm
  - Lm. John Nguyễn Tươi 2016
  - Lm. Tạ Duy Tuyền 2016
  - Lm. Mark Linh, SJ 2000
  - Lm. Hồ Bạc Xái- Những sợi chỉ đỏ
  - Tuần 1 mùa vọng, Sưu tầm
  - Minh họa Lời Chúa - Nguyễn Hiếu
  - Thiên Phúc 2012
  - Toà báo ttdm 2015
  - Thời điểm mối tình con cóc-Cao Tường
- Huy Khanh 2012
  - Nguyễn Nội 2012
  - Thẳng đứng ngước cao - Tâm Phương
  - Tỉnh thức và cầu nguyện- Lm Hạnh
  - Huệ Minh 2015
 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)