dongcong.net
 
 
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
   

 

 

   
  <<<  
Năm phụng vụ - C Thường niên Bài Viết
           
Lễ Thăng thiên        
phục sinh 06 C chay 05 năm C    
phục sinh 05 C chay 04 năm C    
phục sinh 04 C chay 03 năm C    
phục sinh 03 C chay 02 năm C    
phục sinh 02 C chay-thứ tư lễ tro C    
phục sinh 01 C        
lễ lá năm C        
         
Lễ hiển linh năm C 13 TN Lễ Thánh Giuse
Lễ thánh gia thất năm C 12 TN Đưa lời chúa vào trong gia đình
Giáng Sinh 06 TN Thiên chức làm mẹ của Đức Maria
Vọng 4 05 TN Linh mục truyền thông lời chúa
Vọng 3 04 TN  
Vọng 2 03 TN Đức Mẹ Tà pao 2010
Vọng 1- 02 TN Thời gian là tình yêu
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)