October 1, 2019

*

THI CA SUY NIỆM


Lm. Giuse Trần Việt Hùng
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. C
(Luca 17: 5-10)

ĐỨC TIN
Đức tin ân sủng Chúa ban,
Nguồn thiêng cao quý, chứa chan ân tình.
Niềm tin hạt cải nhỏ xinh,
Cậy trông phó thác, an bình tâm can.
Ai mà tin tưởng nài van,
Ơn trên đổ xuống, tràn lan tâm hồn.
Khiến dâu bứng rễ ra cồn,
Nó liền vâng lệnh, trồng chôn biển này.
Lòng tin củng cố mỗi ngày,
Trau dồi học hỏi, sống ngay giữa đời.
Dụ ngôn đầy tớ gọi mời,
Là người vô dụng, một thời lao công.
Giúp cho ông chủ ruộng đồng,
Chu toàn bổn phận, kể công làm gì.
Nấu cơm dọn bữa thường khi,
Hoàn thành trách nhiệm, thực thi mọi điều.
Trả công sòng phẳng chi tiêu,
Chủ không mắc nợ, bao nhiêu việc nhà.
Các con đầy tớ thật thà,
Thi hành ý Chúa, mới là tôi trung.

Các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Đức tin là nguồn sức mạnh giúp ta làm những việc phi thường. Các Tông đồ là những người được Chúa gọi, chọn, theo và nghe Chúa cùng chứng kiến nhiều phép lạ, thế mà các ngài vẫn cảm thấy thiếu niềm tin. Các ngài xin Chúa thêm đức tin để chu toàn sứ vụ.

Chúa ví đức tin như hạt cải bé nhỏ, nhưng qua thời gian nó sẽ phát triển và lớn mạnh. Đức tin chỉ bé bằng hạt cải cũng có thể bứng cây dâu đi trồng dưới biển. Đức tin là tin tưởng và phó thác hoàn toàn trong quyền năng của Chúa. Đức tin không do học hỏi hay kiến thức mà có được. Đức tin là ơn Chúa ban. Có biết bao người trí thức, có bằng cấp nhưng họ không có đức tin. Trong khi những người quê mùa, thất học, đơn sơ lại có đức tin mạnh mẽ. Nếu đòi mọi sự sáng tỏ rồi ta mới tin, thì không còn là đức tin nữa.

Chúng ta thừa hưởng kho tàng đức tin qua Giáo Hội. Chúng ta nhận lãnh đức tin trong Bí tích Rửa Tội. Đức tin cần được trau dồi, học hỏi và cần sống niềm tin. Thánh Giacôbê nói rằng: Đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta không thể lãnh nhận đức tin rồi đem cất dấu nhưng cần được tỏa sáng ra bằng việc phục vụ.

Thánh Tôma Thiện mồ côi cha từ nhỏ. Thời Vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo và muốn tiêu diệt tận gốc người tin Chúa. Họ bắt người công giáo phải đạp ảnh thánh giá để tỏ dấu bỏ đạo. Năm 18 tuổi, Tôma bị bắt và bị đeo gông cùm giải về Quảng Trị và bị đánh đập tra tấn. Quan hứa rằng: Nếu chịu bỏ đạo sẽ được tha. Cậu trả lời: Đạo dậy tôi thờ kính Thiên Chúa là đạo thật, tôi không thể bỏ đạo. Quan lại nói: Có lệnh Vua, nếu không bỏ đạo, sẽ bị chém đầu. Cậu trả lời: Tôi sn sàng chịu chém đầu chứ không bỏ đạo. Dù quan có hứa đủ điều và dạy cách giả vờ chối đạo, cậu kiên trung không sợ chết để giữ vững đức tin và lãnh triều thiên tử đạo.

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con. Có đức tin vào Thiên Chúa chúng ta sẽ vững tâm và sống an bình. Có một bà nổi tiếng đạo đức, nhân hậu và bình tâm trước mọi sự thử thách. Có người đến gặp bà hy vọng học được bí quyết để sống hạnh phúc. Ông hỏi bà: Thưa bà, có phải bà có đức tin lớn lao. Bà trả lời: Ô, không đâu, tôi không có đức tin lớn lao mà tôi có một đức tin nhỏ bé đặt vào Thiên Chúa lớn lao.

THỨ HAI, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 25-37).
LUẬT YÊU THƯƠNG
Một người thông luật hỏi rằng:
Làm sao được sống vĩnh hằng, Thầy ơi.
Ghi trong sách luật bao lời,
Trả lời thông suốt, một thời trông mong.
Mến yêu Thiên Chúa hết lòng,
Linh hồn hết sức, theo dòng thời gian.
Thứ hai yêu mến tỏa lan,
Bà con bạn hữu, chứa chan ân tình.
Điều răn ghi nhớ hết mình,
Chúa thương ưu ái, dủ tình ủi an.
Yêu người mến Chúa liên can,
Dụ ngôn Chúa dậy, sẻ san thực hành.
Một người bị đánh tan tành,
Kẻ thương giúp đỡ, thi hành ái nhân.
Yêu người đã dám xả thân,
Hy sinh nâng đỡ, khi cần cứu nguy.

THỨ BA, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 38-42).
LẮNG NGHE
Đi vào làng nhỏ ghé thăm,
Hai người phụ nữ, chuyên chăm việc nhà.
Mar-tha vồn vã mặn mà,
Tâm tình hiếu khách, thật thà đáng khen.
Dọn nhà dọn cửa chưng đèn,
Nấu cơm dọn bữa, sang hèn quý thay.
Ma-ry tiếp Chúa nơi này,
Ngồi nghe Chúa giảng, cả ngày bên chân.
Chọn phần tốt nhất tinh thần,
Lắng nghe lời Chúa, ân cần xét suy.
Mar-tha bận bịu phụ tùy,
Long đong lận đận, phát huy bên ngoài.
Tay chân lao động mệt nhoài,
Lắng lo nhiều chuyện, cũng hoài công thôi.
Cuộc đời như áng mây trôi,
Ma-ry nghe Chúa, chọn ngồi ngay bên.

THỨ TƯ, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 1-4).
CẦU NGUYỆN
Chúa lên cầu nguyện sườn đồi,
Cha Con kết hợp, một hồi đã lâu.
Môn đồ đứng đợi vội tâu,
Xin Thầy chỉ dậy, lời cầu dâng Cha.
Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Nguyện cầu dâng tiến, ngợi ca danh Người.
Lạy Cha, Đấng ngự trên trời,
Nguyện danh cả sáng, cao vời thiên cung.
Nước Cha trị đến tôn sùng,
Ban cho lương thực, đủ dùng thế nhân.
Xin thương tha nợ gian trần,
Chúng con đền đáp, cũng cần tha nhau.
Đừng xa cám dỗ, tránh mau,
Không rơi sự dữ, thương đau chất chồng.
Sáng danh Thượng Đế Hóa Công,
Con người thụ tạo, ngước trông kính thờ.

THỨ NĂM, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 5-13).
CẦU XIN
Đêm khuya bạn hữu đến gần,
Trước nhà gõ cửa, tôi cần giúp ngay.
Bạn tôi ghé lại đêm nay,
Không gì thiết đãi, tới vay bạn hiền.
Anh ơi, trời tối đừng phiền,
Con tôi đã ngủ, mặt tiền cài then.
Tôi không chỗi dậy thắp đèn,
Cho vay chiếc bánh, bon chen quấy rầy.
Kiên tâm năn nỉ nơi đây,
Chủ nhà nao núng, sợ gây bất bình.
Ông ta không dậy vì tình,
Nhưng vì quấy rối, bực mình cho vay.
Ai xin thì được có ngay,
Ai tìm thì gặp, cơ may trong đời.
Chúa Cha, Đấng ngự trên trời,
Rộng ban ân phúc, cho người cầu xin.

THỨ SÁU, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 15-26).
ĐOÀN KẾT
Đám đông dân chúng xầm xì:
Thầy nhờ tướng quỷ, mà đì quỉ con.
Nghi ngờ quyền phép Chúa Con,
Họ đòi dấu lạ, lại còn sinh nghi.
Chúa rành biết ý muốn gì,
Trong lòng nghi vấn, chỉ vì tà tâm.
Nước nào chia rẽ khơi mầm,
Cửa nhà sụp đổ, nguy lầm phá tan.
Bê-el-giê-bút Sa-tan,
Nước nào chia rẽ, hoang tàn ngay thôi.
Uy quyền trừ quỷ tinh khôi,
Ngón tay Thiên Chúa, trừ nôi quỷ thần.
Ai không thu quén góp phần,
Là người phân tán, xa dần lối ngay.
Chúa thương cứu giúp đời này,
Xua trừ ma quỷ, bàn tay Chúa Trời.

THỨ BẢY, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 27-28).
THỰC HÀNH
Ba năm giảng dậy truyền rao,
Nước Trời mạc khải, biết bao sự lành.
Ngôi Lời Thiên Chúa ẩn danh,
Hạ thân giáng thế, thi hành lệnh Cha.
Nhiệm mầu ẩn dấu bao la,
Quyền năng tuyệt đối, hải hà hồng ân.
Ơn ban cứu độ nhân trần,
Mở lòng mở trí, tinh thần phát huy.
Đám đông dân chúng so bì,
Phúc thay lòng dạ, đại bi sinh Thầy.
Dưỡng nuôi chăm sóc đong đầy,
Đền ơn đáp nghĩa, dựng xây Nước Trời.
Yêu thương tình Chúa cao vời.
Mở lòng đón nhận, mọi người thế gian.
Lắng nghe Lời Chúa trao ban,
Thực hành tuân giữ, vạn ngàn phúc vinh.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

sưu tầm October 1, 2019