December 11, 2015

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG. C
(Luca 3,10-18)

 

HY VỌNG
Trở về sám hối canh tân,
Cải tà qui chánh, ân cần xét suy.
Đổi đời cải quá tư duy,
Rộng tay bố thí, phát huy đại từ.
Quyết tâm dẹp bỏ thói hư
Chia cơm xẻ áo, an cư sống đời.
Gian tham ky cóp của hời,
Đừng đòi quá mức, đầy vơi kho tàng.
Quân nhân, thu thuế đồng hàng,
Bằng lòng nhận lãnh, không màng dối gian.
Số lương lợi tức trao ban,
Tín thành nhân nghĩa, xóa tan bóng mờ.
Dân tình thắc mắc nghi ngờ,
Gio-an có phải, mong chờ Thiên Sai.
Ông rằng lên tiếng nay mai,
Quyền năng giáng thế, mở khai Nước Trời.
Con dân khao khát đón Người,
Hồng ân ánh sáng, cao vời Thánh Linh.
Tràn ơn ngự xuống thân mình,
Giê-su Cứu Thế, hiến mình vì yêu.

Chúa Nhật thứ ba của Mùa Vọng là Chúa Nhật vui mầu hồng. Mầu của niềm vui và hy vọng, Niềm vui hy vọng đã gần kề. Vui vì Đấng cứu độ sẽ đến giải thoát dân chúng khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Cuộc đời con người được kết nối qua các biến cố. Không ai sống mãi trong đau khổ và thất vọng. Chúng ta có những giây phút nhọc nhằn, vất vả, khổ cực và âu lo, nhưng cũng có những niềm vui chen lẫn. Hãy có những ước mơ trong đời, rồi cũng sẽ có ngày ước mơ biến thành sự thật.

Dân Do Thái bao năm trông chờ Đấng Cứu Thế. Họ đã bao lần bị bắt đi lưu đầy khổ sai nơi xứ người. Họ mong đợi Vị Cứu Tinh đến giải thoát họ khỏi vòng nô lệ. Họ đã chờ đợi trong niềm hy vọng. Các tiên tri được sai đến để loan báo tin vui giải thoát. Khơi lên niềm hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa ban ơn cứu độ. Ước mơ của họ đã trở thành hiện thực, Đấng Cứu Thế đã xuất hiện.

Thánh Gioan đã khẩn thiết kêu mời mọi người hãy canh tân tâm hồn đón Chúa. Nhiều người vui mừng chạy đến với Gioan nói rằng: Chúng tôi phải làm gì? Thánh Gioan đã vạch ra một hướng đi mới, vươn ra khỏi ốc đảo của mình và nghĩ đến người khác. Hãy nghĩ đến người khác và chia xẻ cuộc sống với họ. Gioan nói rằng: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn cũng hãy làm như vậy.”

Cho đi thì qúi hơn nhận, nhưng cho đi không luôn dễ dàng. Có hai người bạn trong câu truyện đối thoại về bác ái. Người bạn gợi ý: Nếu anh có hai cái nhà, hãy cho đi một cái hay nếu anh có hai cái tầu, hãy cho đi một. Người bạn trả lời: Nếu tôi có, tôi sẽ cho, không sao. Vậy bạn có hai áo, hãy cho đi một cái. Người bạn phân vân và nói để tôi nghĩ xem. Thật thế, cái chúng ta không có, chúng ta không phải cho thì dễ chấp nhận. Những cái gắn liền với chúng ta như tiền bạc, quần áo, giầy dép của chúng ta thì không dễ cho.

Thánh Gioan muốn chúng ta có tâm hồn quảng đại sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Đôi khi chúng ta không muốn từ bỏ và không muốn chia xẻ những cái chúng ta đang có. Cho đi không phải là mất và là hết, mà cho đi chúng ta sẽ có thêm. Thêm được lòng mến, thêm được niềm vui và thêm cả tình người. Đây là con đường nên trọn lành, chúng ta phải phấn đấu mỗi ngày.

Đường lên thiên đàng là thiên đàng. Chúng ta muốn sống hạnh phúc ngày mai, hôm nay chúng ta cố gắng sống trong niềm vui. Hãy vui lên vì ơn cứu độ đã gần đến. Chúa đã đến trong lịch sử, giờ Ngài đang đến với mỗi người và Chúa sẽ đến trong ngày sau hết.

THỨ HAI, TUẦN 3 VỌNG
(Mt 21, 23-27).
PHÉP RỬA
Thi hành phép rửa gọi mời,
Ăn năn sám hối, đổi đời thẳng ngay.
Gio-đan xuất hiện lạ thay,
Gio-an thanh tẩy, phúc nay bởi trời.
Thực hành sứ mệnh cao vời,
Mọi người tuôn đến, nghe lời thánh ân.
Giê-su giảng dạy ân cần,
Quyền năng thiên phú, không cần chứng minh.
Ơn trên nhận lãnh quang vinh,
Thực hành phép lạ, thiên linh rạng ngời.
Tin mừng cứu độ tuyệt vời,
Ngôi Con Cứu Chúa, làm người thế nhân.
Lữ hành cuộc sống gian trần,
Ngước lên thượng giới, dự phần phúc vinh.
Ân thiêng tuôn đổ chúng sinh,
Thành tâm đón nhận, thiên linh diệu vời.

THỨ BA, TUẦN 3 VỌNG
(Mt 21, 28-32).
THỰC HÀNH
Hai con cùng ở một nhà,
Hoà chung gắn bó, cha già thương yêu.
Nghe lời cha dạy từng điều,
Cần lòng hiếu thảo, vâng chiều lòng cha.
Con ương cãi lại lời ba,
Dục tâm hối hận, con ra ngoài đồng.
Đứa ngoan tỏ dấu tương đồng,
Cứng lòng biếng nhác, ăn không ngồi rồi.
Ý cha chê chối thật tồi,
Tựa nương dựa dẫm, đền bồi được chi.
Thực hành lời dậy khắc ghi,
Chuyên tâm nhẫn nhục, thực thi công bình.
Cha con kết nối chân tình,
Tín trung hiếu nghĩa, thiên đình chúc an.
Thành tâm hối lỗi nài van,
Tin yêu phó thác, Chúa ban phúc lành.

NGÀY 17 THÁNG 12
(Mt 1, 1-17)).
GIA PHẢ
A-bram tổ phụ niềm tin,
Lưu truyền dòng dõi, cả nghìn năm sau.
Đời con đời cháu bên nhau,
Trải qua gian khó, thương đau chẳng nề.
Trung trinh giữ vững lời thề,
Tôn thờ một Chúa, trọn bề tin yêu.
Đức tin dòng máu huyền siêu,
Cha ông tổ phụ, có nhiều đổi thay.
Vua quan quí chức dân này,
Nối dòng gia phả, tới ngày ân ban.
Giu-se diễm phúc muôn ngàn,
Cha nuôi Cứu Chúa, thiên nhan rạng ngời.
Chương trình cứu độ cao vời,
Thiên Sai xuống thế, làm người như ta.
Giu-se vinh dự làm cha,
Dưỡng nuôi chăm sóc, chung nhà thánh thiêng.

NGÀY 18 THÁNG 12
(Mt 1, 18-24)
ĐÍNH HÔN
Thánh Thần quyền phép khôn lường,
Ma-ry Mẹ Chúa, tỏ tường phúc ân.
Xin vâng nhập thể xác thân,
Cung lòng trinh nữ, dự phần cứu sinh.
Giu-se công chính thương tình,
Định tâm kín đáo, tự mình rút lui.
Thiên thần soi tỏ tin vui,
Hạ sinh dấu lạ, tới lui bằng lòng.
Chương trình cứu độ hằng mong,
Mẹ sinh Con Chúa, tinh trong rạng ngời.
Ngôi Hai Chúa Cả cao vời,
Hạ sinh giáng thế, sống đời phàm nhân.
Yêu thương cứu độ gian trần,
Giu-se vâng ý, Chúa cần con theo.
Dù đời lắm nỗi cheo leo.
Hoàn toàn phó thác, vâng theo lời truyền.

NGÀY 19 THÁNG 12
(Lc 1, 5-25)
BÁO TIN
Lộc trời chiếu cố gia đình,
Hiếm con trễ muộn, bình sinh sống đời.
Thiên thần loan báo đôi lời,
Vợ chồng sớm có, một người con yêu.
Gia-ca tế lễ sớm chiều,
Tâm thần hoảng hốt, huyền siêu cõi trời.
Lặng câm không nói lên lời,
Ra về suy gẫm, hợp lời ngợi khen.
Thiên ân tràn đổ đài sen,
I-sa-ve mẹ, chúc khen danh Người.
Gio-an qúi tử vào đời,
Chu toàn thiên ý, rạng ngời mẹ cha.
Đoái thương bớt nhục tuổi già,
Chồi sinh nở nhụy, thật là qúi thay.
Ân thiêng chúc phúc tháng ngày,
Tạ ơn Thiên Chúa, ơn này khắc ghi.

NGÀY 20 THÁNG 12
(Lc 1, 26-38)
TRUYỀN TIN
Kính chào Trinh Nữ Ma-ry,
Tràn đầy ơn phúc, đại bi ơn trời.
Thánh Thần bao phủ cuộc đời,
Thụ thai Con Chúa, làm người cứu dân.
Giê-su cao cả bội phần,
Cung lòng êm ấm, hạ thân làm người.
Xin vâng tôi tớ gọi mời,
Trở thành thánh mẫu, Chúa Trời Ngôi Hai.
Uy quyền chí thánh thiên sai,
Muôn lời chúc tụng, thụ thai trong lòng.
Đất trời hòa hợp vô song,
Giao hòa thiên địa, ước mong bao đời.
Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Phú ban Con Một, rạng ngời phúc ân.
Tâm hồn chuẩn bị ân cần,
Mở lòng đón Chúa, chung phần vinh quang.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.

 

sưu tầm 24-11-15