Tài liệu - Sưu khảo
 dongcong.net
 
 
Lm Giuse Đinh Lập Liễm Năm C
   

 

 

   
  <<<  
  Mùa Vọng, GS, Chay năm C   Mùa thường niên    
           
Phục sinh 06 C 25 thường niên C Các Thánh Tử đạo VN C
Phục sinh 05 C 24 thường niên C Chúa Kitô Vua -C
Phục sinh 04 C 23 thường niên C 33 thường niên C
Phục sinh 03 C 22 thường niên C 32 thường niên C
Phục sinh 02 C 21 thường niên C 31 thường niên C
Phục sinh 01 C 20 thường niên C 30 thường niên C
CN lễ lá- C 19 thường niên C 29 thường niên C
CN chay 05- C 18 thường niên C 28 thường niên C
CN chay 04- C 17 thường niên C 27 thường niên C
CN chay 03- C 16 thường niên C 26 thường niên C
CN chay 02- C 15 thường niên C  
CN chay 01- C 14 thường niên C  
Thứ Tư Lễ Tro C 13 thường niên C Lễ Chúa Hiện xuống C
Lễ Thánh Gia ABC 12 thường niên C Lễ Chúa Ba Ngôi C
Lễ hiển linh ABC 11 thường niên C Lễ Chúa thăng thiên C
Lễ giáng sinh 06 thường niên C Lễ Mình Máu Thánh Chúa C
Vọng 4 - C 05 thường niên C mồng 3 tết vn
Vọng 3 - C 04 thường niên C mồng 2 tết vn
Vọng 2 - C 03 thường niên C mồng 1 tết vn
Vọng 1 - C 02 thường niên C năm hết tết đến
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)