dongcong.net
 
Lm Hưng Lợi, dcct Năm C
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi , Dcct
   

 

 

   
  <<<  
Mùa Vọng, Giáng sinh
Mùa Chay, Phục sinh
Thường Niên Năm phụng vụ C
           
           
           
Lễ lá Năm C        
Chay 05 Năm C Lễ CTT hiện xuống C    
Chay 03 Năm C Lễ Chúa lên trời C    
Chay 02 Năm C phục sinh 06 C    
Chay 01 Năm C phục sinh 05 C    
Thứ Tư Lễ Tro phục sinh 04 C    
Lễ Chúa chịu phép rửa phục sinh 03 C    
Lễ hiển linh phục sinh 02 C    
Lễ thánh gia thất phục sinh 01 C    
giáng sinh- đêm canh thức 06 Thường niên    
4vong 05 Thường niên    
3 vong 04 Thường niên  
2 vong 03 Thường niên  
1 vong 02 Thường niên  
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)