năm 2009
 dongcong.net
 
 
Lm Inhaxio Trần Ngà- Năm C
   

 

 

   
  <<<  
  Mùa Vọng, Chay, Năm C   Mùa Thường Niên    
           
           
    29 thường niên -c 30-Khánh nhật truyền giáo
    22 thường niên -c 28 thường niên -c
    21 thường niên -c 27 thường niên -c
lễ lá - c 19 thường niên -c 26 thường niên -c
05 chay - c 18 thường niên -c 25 thường niên -c
04 chay - c 17 thường niên -c 24 thường niên -c
03 chay - c 16 thường niên -c 23 thường niên -c
02 chay - c 15 thường niên -c Lễ Thăng thiên -C
01 chay - c 14 thường niên -c Phục sinh 06 C
Lễ phép rửa -c 13 thường niên -c Phục sinh 05 C
lễ hiển linh -c 12 thường niên -c Phục sinh 04 C
lễ thánh gia thất -c 11 thường niên -c Phục sinh 03 C
giáng sinh 2009 -c 06 thường niên -c Phục sinh 02 C
vọng 4 - c 05 thường niên -c Phục sinh 01 C
vọng 3 - c 04 thường niên -c  
vọng 2 - c 03 thường niên -c Tôn trọng quan điểm của người khác
1 vọng- Đứng vũng .. 02 thường niên -c Mầu nhiệm thập giá
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)