suy niệm của Lm. John Nguyễn Tươi,

Utica, New York... năm C

 

Đi Vào Cửa Hẹp-CN 21 thường niên, năm C

 

Một người đến gặp Chúa Giêsu và hỏi," Thưa Ngài, chỉ có vài người được cứu?" Để hiểu được ý nghĩa câu hỏi trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần tìm hiểu quan niệm thiên đàng của người Do-thái lúc bấy giờ.
Trước hết, người đàn ông này là một người Do thái. Ông ta nghĩ rằng, chỉ có những người Do-thái mới được cứu độ. Cho nên, ông ta hỏi Chúa, chỉ có vài người được cứu độ và lên thiên đàng, còn những người dân ngoại thì không được vào. Nhân cơ hội này, Chúa Giê-su cảnh tỉnh họ, và muốn cho họ hiểu đúng về quan niệm Nước Trời. Ngài trả lời rằng, " Hãy phấn đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." Chúa Giê-su nói với nguời Do Thái, họ có thể là những người bị loại ra khỏi NướcTrời nếu như họ không chịu ăn năn sám hối.
Kế đến, Chúa Giê-su bảo họ, hãy vào "cửa hẹp". Ngài dùng nhìn ảnh cửa hẹp để minh họa, vì cách suy nghĩ, hành xử và lối sống của họ đi ngược lại với đường lối của Thiên Chúa. Họ tự cho mình người là người thánh thiện, công chính hơn người dân ngoại, tất nhiên, họ sẽ được vào thiên đàng. Điều này nhắc tôi nhớ câu chuyện một người đàn ông chết và được lên thiên đàng. Anh ta đến gặp ông thánh Phêrô tại cổng, và sau đó anh ta được đưa đi xem nhiều nơi. Rồi họ đến một nơi đặc biệt để giam giữ các tội nhân đang đền tội trong đó với bức tường bao bọc kính đáo chung quanh. Khi đi ngang qua, thánh Phêrô bảo anh ta phải giữ thật im lặng. Anh ta hỏi, tại sao? Thánh Phê-rô trả lời, vì ta không muốn làm phiền và cho họ biết con. Với sự nghi ngờ này, anh ta hỏi lại thánh Phê-rô, vậy ai ở trong đó vậy? Ngài trả lời: ở trong đó có nhiều giáo dân và cha xứ của con. Câu chuyện này nói lên điều gì cho chúng ta. Điều đáng thương nhất đối với con người trong thời đại này, đó là sống ảo tưởng về mình, đưa mình lên trở thành "thánh". Cho nên, Chúa bảo người Do-thái và cả chính chúng ta hãy đi vào cửa hẹp là thế. Nhờ đó, nó giúp chúng ta ý thức về mình bởi con người luôn có tính tự cao và kiêu căng.

Cửa hẹp là thế nào? Nó không phải là không gian nhỏ hay cửa hẹp mà là thái độ và đức tính khiêm tốn cần có của con người, để chúng ta bước vào Nước Trời. Cửa hẹp không phải là không gian hẹp mà là cánh cửa của trái tim biết mở ra với với Thiên Chúa và đến với tha nhân. Con đường hẹp là con đường của hy sinh và từ bỏ. Vì cánh cửa rộng thênh thang dễ dẫn chúng ta vào con đường sai lạc. Chúng nghĩ nghĩ rằng, chúng ta là người có đủ tự cách và cao trọng để bước vào, giống như một ông chủ lớn hiên ngang phải đi vào cửa chính. Đó là lối sống ảo của các nhà tư tế và kinh sư, và đó cũng là lý do tại sao, Chúa đưa em nhỏ đến và bảo dân chúng rằng, " Ai muốn vào Nước Trời thì trở nên trẻ nhỏ này." Vì trẻ nhỏ hiền lành, đơn sơ, khiêm tốn, phó thác và vâng nghe  theo cha mẹ chúng. 
Điều sau cùng cũng là điều quan trọng nhất, Chúa Giêsu làm cho mọi người phải ngạc nhiên và khó hiểu khi Ngài công bố:" Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót." Nghe câu nói này, chúng ta có thể khó hiểu với những gì chúng ta đang sống trên đất nước Mỹ. Một ví dụ cụ thể, đó là khi mọi người vào tính tiền sau khi mua hàng, thì họ phải sắp hàng theo thứ tự, người đến trước sẽ đứng trước người đến sau. Họ không có được ưu tiên theo kiểu ông lớn thì được lên hàng đầu. Thế nhưng, Chúa Giêsu làm chúng ta từ ngạc nhiên này đến ngạc khác. Đó là việc Chúa ưu tiên cho người đến sau. Họ nghĩ rằng, Chúa ưu tiên cho kẻ đến sau được lên hàng đầu thì không có sự công bằng cho người đến trước. Từ thắc mắc này, Chúa lại mở ra cho dân chúng một cái nhìn mới về ơn cứu độ. Đó là Chúa Giêsu mở cửa thiên đàng cho những người tội lỗi vào. Kẻ sau chót sẽ lên hàng đầu, và kẻ hàng đầu sẽ xuống hàng chót là thế, bởi vì kẻ chót là những người tội lỗi biết ăn năn hối cải để trở về với Chúa. Thiên đàng sẽ vui mừng khi một nguời tội lỗi biết ăn năn sám hối và quay trở về còn hơn cả 99 người không cần sám hối. Cũng như theo tín lý thần học, đó là ơn cứu độ phổ quát là dành cho tất cả mọi người và mọi dân tộc. 

Tóm lại, chúng ta cần biết rằng, ơn cứu độ không phải là những gì chúng ta mua được mà là ân ban của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người con dân của Ngài bước vào Nước Trời với điều kiện bằng con đường hẹp. Con đường của hy sinh và từ bỏ cái tôi ích kỷ chật hẹp để vươn tới với tha nhân và trở về cùng Thiên Chúa. Mỗi lần ta từ bỏ một thói xấu là lúc ta đi vào cánh cửa hẹp.
Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria và các thánh đồng hành cùng với chúng con để đi về Nước Trời. Amen.

Lm. John Nguyễn.

August 20, 2016