suy niệm của linh mục vũđình Tường

2016

Nhận định
Lm Vũđình Tường 6/16/2016

Chúng ta biết rất nhiều về con người mình, khả năng và kiến thức cũng như việc làm của chính mình. Tuy nhiên chúng ta cũng muốn nghe những nhận định của người khác, thân hữu hay đồng nghiệp nhận định về công việc và đời sống mình. Điều này giúp chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi những nhận định kia trùng hợp với những gì mình biết về mình. Trường hợp những nhận định kia khác biệt chúng giúp ta học hỏi để thăng tiến khả năng cá nhân.

Có một số vấn đề thân hữu hoặc đồng nghiệp thương hay nhắc tới đó là những vấn đề liên quan đến khả năng, cách xử thế và niềm tin. Khả năng liên quan đến trách nhiệm. Trách nhiệm đây bao gồm trách nhiệm của công việc, của gia đình và xã hội; cách xử thế giúp nhìn đến giá trị liên đới của cuộc sống và niềm tin ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, quan niệm sống thể hiện qua các hành động hàng ngày.

Đức Kitô hỏi các môn đệ: Dân chúng nói Thầy là ai? Đức Kitô không chủ trương tìm hiểu về các phương diện liên quan đến khả năng và cách xử thế bởi đối với Đức Kitô hào quang trần thế, hào nhoáng trần gian Ngài không màng tới. Khi hỏi cho biết người ta nghĩ thế nào về Ngài, Đức Kitô muốn nhắm đến vấn đề tâm linh trong tâm hồn. Đức Kitô nhắm đến việc họ nhận biết thế nào về giáo huấn của Ngài và qua đó nhận biết Con Thiên Chúa bởi nhận thức đó liên quan đến niềm tin của họ. Câu trả lời của họ rất quan trọng bởi nó thể hiện cách họ đáp trả trong niềm tin. Nếu họ tin Ngài là một tiên tri họ sẽ đối xử với Ngài như là một tiên tri. Nếu họ tin Ngài là lãnh tụ giải thoát họ khỏi ách nô lệ ngoại bang họ sẽ đối xử như là một thần dân. Nếu họ tin Ngài là Con Thiên Chúa họ sẽ đối xử như là Con Thiên Chúa. Câu hỏi của Đức Kitô giúp chúng ta nhận biết điều thầm kín trong tâm hồn của ba nhóm người. Nhóm thứ nhất là đám đông; nhóm thứ hai là các môn đệ và nhóm thứ ba là chính Đức Kitô. Điều thầm kín của nhóm thứ nhất rất đa dạng. Có kẻ cho Đức Kitô là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại bảo là tiên tri Eliah, kẻ khác lại nói là một tiên tri nào đó. Nhóm thứ hai là do thánh Phêrô đưa ra câu trả lời đắc í nhất khi đáp Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Đức Kitô đáp

Này anh Simon, con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời’ Mt 16,17

Phêrô nghe Đức Kitô rao giảng và nhờ việc rao giảng này Phêrô nhận biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa. Như thế một cách nào đó Đức Kitô đã công khai mặc khải cho chúng ta biết Ngài là Con Thiên Chúa. Thánh Luca còn cho biết Đức Kitô mặc khải về cuộc khổ nạn sắp xảy ra khi Ngài nói

Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Lk 9,22

Các môn để đã kinh hoàng khi nghe thấy những lời trên nhưng các ông không dám hỏi thêm. Đây là lần thứ nhất Đức Kitô cho các môn đệ biết những gì sẽ xảy ra với Ngài. Câu này cho biết ‘giờ’ của Ngài đến gần. Ngày nay chúng ta hiểu ‘giờ’ của Ngài chính là lúc Đức Kitô làm Sáng Danh Chúa Cha. Bởi qua cuộc tử nạn và Phục Sinh vinh hiển của Đức Kitô người ta nhận biết về Chúa Cha và chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org