Trang lm tuyền
 dongcong.net
 
 
Lm Tạ Duy Tuyền - năm C
   

 

 

   
  <<<  
  Mùa Chay - Phục Sinh   Mùa Thường Niên   Lễ Trọng
           
Lễ lá năm C    
Thứ năm tuần thánh    
Thứ sáu tuần thánh 34 thường niên  
Thứ bảy vọng phục sinh 33 thường niên  
Lễ thăng thiên -C 32 thường niên  
Phục sinh 06-C 31 thường niên  
Phục sinh 05-C 30 thường niên  
Phục sinh 04-C 26 thường niên  
Phục sinh 03-C 25 thường niên  
Phục sinh 02-C 24 thường niên Tĩnh tâm mùa chay-ngay III
Phục sinh 01-C 23 thường niên Tĩnh tâm mùa chay-ngay II
  22 thường niên Tĩnh tâm mùa chay-ngay I
chay 05 năm C 21 thường niên Tháng hoa, Bình Lâm 2010
chay 04 năm C 20 thường niên xin rửa sạch những bất trung phản bội
chay 03 năm C 19 thường niên Người gia trưởng gương mẫu
chay 02 năm C 18 thường niên chúa cần tấm lòng thành
chay 01 năm C 17 thường niên Ba cuộc đời , ba cái chết
Thứ Tư lễ tro 16 thường niên  
  Mùa Vọng - Giáng Sinh 15 thường niên mùng 1 tết canh dần
Lễ Mẹ Thiên Chúa 14 thường niên   Mùng 2 tết Canh Dần
Lễ hiển linh -C 13 thường niên Tết trung thu 2010
Lễ Thánh gia thất - c 12 thường niên Lễ các đẳng linh hồn
Lễ Giáng sinh (đêm) 11 thường niên Lễ các thánh 2010
vọng 04- c 05 thường niên Lễ hiện xuống C
vọng 03- c 04 thường niên Lễ Chúa Ba ngôi C
vọng 02- c 03 thường niên Lễ đức mẹ lên trời 15-8
vọng 01- c 02 thường niên Lễ Mẹ nhận tin
  ++Mục lục bài cũ năm AB        

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)