dongcong.net
 
 
Lm Carolo Hồ Bạc Xái- năm C
   

 

 

   
  <<<  
  Phụng Vu năm C   mùa Chay- Phục Sinh   Thường niên
           
30 thường niên C 25 thường niên C   23 thường niên C
31 thường niên C 26 thường niên C   22 thường niên C
32 thường niên C 27 thường niên C 21 thường niên C
33 thường niên C   20 thường niên C
    19 thường niên C
    18 thường niên C
  Lễ Chúa thăng thiên C 17 thường niên C
  Phục sinh 06 C 16 thường niên C
  Phục sinh 05 C 15 thường niên C
  Phục sinh 04 C 14 thường niên C
Lễ Các thánh tử đạo VN 24-11 Phục sinh 03 C 13 thường niên C
    Phục sinh 02 C 12 thường niên C
Lễ Chúa chịu phép rửa C phục sinh 01 C 11 thường niên C
Lễ hiển linh lễ lá năm C 06 thường niên C
4 vọng chay 04 năm C 05 thường niên C
3 vọng chay 03 năm C 04 thường niên C
2 vọng chay 02 năm C 03 thường niên C
1 vọng chay 01 năm C 02 thường niên C
  +++Mục lục bài cũ năm AB        

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)