TÂM LINH VÀO ĐỜI

Số 269. Chủ nhật 11 Thường niên- năm C.
Đức tin của tôi… có mà như không…
Tamlinhvaodoi

Chủ nhật 11 Thường niên. Trích Tin mừng Luca 7: 38-50


Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
39
Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng : “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi !”
40
Đức Giê-su lên tiếng bảo ông : “Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông !”

Ông ấy thưa : “Dạ, xin Thầy cứ nói.”
41
Đức Giê-su nói : “Một chủ nợ kia có hai con nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục.
42
Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn ?”
43
Ông Si-môn đáp : “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.”

Đức Giê-su bảo : “Ông xét đúng lắm.”
44
Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn : “Ông thấy người phụ nữ này chứ ? Tôi vào nhà ông : nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.
45
Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi.
46
Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi.
47
Vì thế, tôi nói cho ông hay : Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.”
48
Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ : “Tội của chị đã được tha rồi.”
49
Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng : “Ông này là ai mà lại tha được tội ?”
50
Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ :

Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”
Chúng tôi xin chia sẻ về một chủ đề duy nhất: ĐỨC TIN
Đức tin là một điều rất gần gũi nhưng cũng rất có vẻ xa xôi, mờ mịt…


Tôi tin Chúa Cha dựng nên trời đất:
Ôi…Cao sang quá… với không tới…
Niềm tin con rỗng không
Tôi tin kính Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống…


Chúa Thánh Thần ban sự sống cho ai… không biết
Riêng tôi, tôi vẫn như kẻ sắp chết đến nơi..
Vì tôi vẫn chưa cảm nhận được hơi thở tràn đầy sức sống thần linh của Thánh Thần… ngay trong tận đáy lòng…của mình.
Niềm tin con có mà như không
Tôi tin Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội cho thiên hạ.


Chẳng biết ai đã được cứu độ chưa??...
dường như tôi vẫn chưa được..
Nếu được cứu độ rồi, ắt hẳn là tôi sẽ nhẹ nhàng, bình an lắm…vững vàng lắm…
Hóa ra không phải vậy…
Tôi vẫn khốn khổ bức rức trước biết bao nghịch cảnh trên đời
Tôi vẫn lao đao, vất vả trước những cơn cám dỗ tình, tiền, tài, danh vọng..
Tôi vẫn bừng bừng cơn giận trước những trước điều trái ý của mình
Và tệ hại nhất đó là cảm thức yếu hèn, tội lỗi như vòng kim cô siết vào tâm trí..
Chính cái cảm thức chết tiệt này khiến cho …
Đức tin của tôi có mà như không..
Đây là một trong muôn ngàn trường hợp - Một người đã chia sẻ như sau :
Ơn riêng Thiên Chúa đã ban,
 mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. (1Pr 4:10)
Vâng, bất cứ đau khổ nào hay làm việc gì, tôi đều lắng nghe Thánh ý Ngài.
Dù bầm dập, thất bại, ngả nghiêng..
Dù đau đớn trong tâm hồn hay ngoài thân xác…
Nếu không nhờ ơn Chúa, tôi và gia đình không thể tồn tại tới ngày nay…
Thưa Ngài, con yếu hèn tội lỗi. xin Ngài thương con..
Biết ngay mà, phần đầu nói ngon lành lắm lắng nghe Thánh ý Ngài, nhờ ơn Chúa
Nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng một câu nghe rất thảm bại:
Thưa Ngài, con yếu hèn tội lỗi. xin Ngài thương con..

Hoặc một lời nguyện tại tang gia.
Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Chúng con phó thác linh hồn (tên thánh),
 mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa.
Xin cho linh hồn (tên thánh), mà chúng con cầu nguyện hôm nay,
được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh
mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa.
Nhưng vì con người mỏng dòn yếu đuối nên đã nhiều lần lỗi phạm…
Xin Chúa lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen
Đã khẳng định rằng:
Chúa đã gọi linh hồn…ra khỏi thế gian này về bên Chúa trong cõi trường sinh..
Thế mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi vòng kim cô : yếu đuối, tội lỗi..
Nên vẫn phải lải nhải cầu xin nhạt nhẽo như nhai bã mía…và nghe rất mâu thuẫn..
Nhưng vì con người mỏng dòn yếu đuối nên đã nhiều lần lỗi phạm…
Xin Chúa lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm
Điều kỳ quái là…nếu không thêm câu cuối cùng này, rất có thể bị nhiều người cười chê rằng:
Soạn lời nguyện không nên thân…không đúng bài bản !!!!
Không biêt từ đời thủa nào…buộc phải có lời nguyện sau cùng diễn tả tâm tình khiêm nhượng tự nhận mình là yếu đuối, tội lỗi..…thì mới đúng bài bản nhé.
Tóm lại, trở về niềm tin căn bản Công giáo: tin Chúa Ba Ngôi,
Niềm Tin Chúa Ba Ngôi chỉ để đọc trong Thánh lễ chủ nhật cho đúng phụng vụ viết bằng chữ đỏ…
Cỏn trong thực tế cuộc sống đạo,
Đức tin của tôi…. có mà như không..

June 16, 2016