dongcong.net
 
 


DỨT KHOÁT THEO CHÚA

Bài sách các Vua và bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, tường thuật thái độ của Elisê đi theo tiếng gọi của tiên tri Elia và người môn đệ đi theo tiếng gọi của Chúa Cứu Thế. Elisê được tiên tri Elia gọi lúc ông đang cày ruộng với cặp bò thứ 12, bằng một nghi thức cổ truyền là khoác áo choàng của ngài trên vai ông, để tuyển chọn ông nối nghiệp tiên tri của ngài. Tuy mau mắn bỏ nghề canh nông, bằng cách bắt cặp bò làm thịt, lấy cày làm củi nướng thịt thiết tiệc đãi dân, như để khao mừng vì mới được thăng quan tiến chức tiên tri. Nhưng Elisê cũng như mấy môn đệ xin theo Chúa trong bài Tin Mừng, còn bị tình cảm quyến luyến gia đình, việc từ giã cha mẹ họ hàng thân quyến làm ngưng trệ, làm gián đoạn ơn gọi theo Chúa trong Sứ Mạng Cứu Thế, rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho muôn người.

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM MÔN ĐỆ CHÚA

Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất đáng tôn thờ, phụng sự và yêu mến, Chúa đòi chúng ta chỉ được tôn thờ, phụng sự và yêu mến duy một mình Ngài, Ngài muốn chiếm trọn trái tim chúng ta, Ngài không chịu để chúng ta đặt bất cứ thụ tạo nào ngang hàng với Ngài, Ngài không bằng lòng khi thấy chúng ta còn chia sẻ tình yêu của chúng ta cho thụ tạo; nghĩa là không được đồng thời vừa tôn thờ Thiên Chúa vừa phụng sự thụ tạo hoặc vừa yêu mến Thiên Chúa, vừa quyến luyến tiền của.

Vì thế, khi thấy mấy môn đệ đến xin theo Chúa mà lòng còn quyến luyến cha mẹ, họ hàng thân quyến, của cải ruộng nương, Chúa đã mạnh mẽ truyền dạy: "Hãy theo Ta". Chúa như đặt một điều kiện cho những ai muốn làm môn đệ Ngài, nên Ngài đã quả quyết dứt khoát khi truyền dạy: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Trước thái độ lừng khừng quyến luyến gia đình, Chúa đã khẳng định: "Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

Những người không hiểu giáo lý của Chúa cho rằng, những yêu sách Chúa đòi người muốn theo Chúa là phải dứt bỏ tình yêu gia đình, dứt bỏ cả lòng hiếu thảo con cái phải có đối với cha mẹ, là điều quá đáng; vì họ chưa hiểu rằng chính Thiên Chúa đã dành riêng giới luật thứ bốn trong 10 Giới Luật, truyền dạy con cái phải thảo hiếu cha mẹ. Sáu giới luật ngăn ngừa những lạm dụng, giúp con người duy trì tình liên đới tốt với tha nhân, chỉ có ba giới luật phải giữ trong việc tôn thờ phụng sự Thiên Chúa.

Những điều kiện phải có để trở nên môn đệ Chúa trên đây, cho chúng ta thấy: Để theo Chúa và dâng hiến tình yêu chúng ta cho Chúa, chúng ta phải đặt Chúa trước hết và trên hết; còn mọi tình yêu thương khác phải được xếp đặt theo thứ tự tùy thuộc vào tình yêu mến Thiên Chúa.

II. ĐỂ ĐƯỌC CHÚA LÀ PHẦN GIA NGHIỆP

Lời đáp ca chúng ta nhắc lại nhiều lần trong phần Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay: "Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con". Cái diễm phúc của người môn đệ trung thành theo Chúa, là chiếm hữu được Chúa là phần gia nghiệp đời đời của mình. Nhưng để đáng được Chúa làm phần gia nghiệp đời đời, Chúa đòi chúng ta phải trung thành với ơn gọi của Chúa, khi tuyển chọn chúng ta làm con Chúa. Ngày chúng ta lãnh Bí Tích Thánh Tẩy, trở nên con Chúa, là ngày chúng ta được Chúa Kitô giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và quyền lực hỏa ngục. Khi đó, chúng ta đã long trọng tuyên thệ dứt khoát từ bỏ tội lỗi và mọi quyến rũ xác thịt, từ bỏ Satan và mọi mưu kế của thần dữ. Đồng thời, chúng ta tuyên xưng niềm tin kính Thiên Chúa và tuân giữ mọi giáo huấn Chúa và Giáo Hội truyền dạy. Để được hưởng sự tự do đích thực của con cái Chúa, chúng ta hãy sống theo lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô: "Hỡi anh chị em, anh chị em đã được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt"; trái lại: "Anh chị em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thỏa mãn theo những đam mê của xác thịt".

Khi chúng ta dứt khoát khước từ những quyến rũ trần gian, những đam mê xác thịt, những mưu chước của thần dữ và trung thành sống theo thần trí hướng dẫn, qua những giáo huấn của Chúa và Giáo Hội truyền dạy, chắc chắn chúng ta sẽ chiếm hữu được Chúa là phần gia nghiệp, là cùng đích, là hạnh phúc vĩnh cửu Chúa dành cho chúng ta ở đời sau, mà ngay từ đời này, chúng ta cũng sẽ được nếm hưởng hạnh phúc của những tâm hồn thánh thiện sống trong ơn nghĩa Chúa.

III. TẤM GƯƠNG ANH DŨNG THEO CHÚA

Đây, một tấm gương anh dũng: Thánh Giáo Phụ Basiliô bị điệu đến trước tòa án của Hoàng Đế Roma. Hoàng Đế phán: "Nếu ngươi bỏ đạo, trẫm sẽ ban cho ngươi chức cao lộc hậu".

Thánh Basilio đáp: "Lời Hoàng Đế dạy chỉ có thể dụ dỗ được đứa con nít, Kinh Thánh dạy tôi khác hẳn, nên tôi thà chịu chết còn hơn lià bỏ Chúa Kitô".

- Ngươi không biết trẫm là ai sao?

- Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể tuân lệnh Hoàng Đế đâu.

- Ngươi không biết trẫm có quyền ban chức tước bổng lộc cho ngươi sao?

- Thưa, chức tước bổng lộc có thể thay đổi như chính ngôi vị Hoàng Đế của ngài.

Thấy không thể lay chuyển lòng Thánh Nhân, nhà Vua đe tịch thu tài sản, tra tấn tù tội, và giết chết. Ngài khẳng khái đáp:

- Tâu Hoàng Đế, tôi chẳng có tài sản để Hoàng Đế tịch thu. Lưu đầy chăng? Tôi có quê thật Thiên Đàng. Tra tấn ư? Tôi sẵn sàng chết vì Chúa Kitô. Muốn giết chết tôi ư? Tôi càng sớm được về Thiên Đàng với Chúa.

- Ngươi thật là điên cuồng.

- Tôi mong được điên mãi như thế này.

Hoàng Đế Roma và triều thần đành phải thua cuộc trước Đức Tin anh dũng của người môn đệ Chúa Kitô.

Kết Luận

Người môn đệ đích thực của Chúa Kitô là những kẻ quyết tâm theo Chúa, không lùi bước trước bất cứ trở ngại nào, họ thắng vượt tất cả, khước từ tất cả, để chỉ gắn bó với Đấng lòng họ đã hiến thân, để tôn thờ, phụng sự và yêu mến một mình Ngài.

Như Thánh Phaolô Tông Đồ, họ dám thách đố: "Ai có thể phân rẽ tôi ra khỏi tình yêu Chúa Kitô? Có phải gian nan thống khổ, đói khát trần truồng, hiểm nguy, khủng bố và gươm giáo chăng? Như đã chép: Vì Ngài, tôi phải khổ suốt ngày, khác nào con chiên bị phanh thây. Nhưng vì Đấng đã yêu thương tôi, tôi lướt thắng mọi nghịch cảnh đó. Vả, tôi chắc chắn rằng, dầu sống hay chết, dầu thiên thần hay tước phẩm, dầu hiện tại hay tương lai, dầu uy quyền hay thế lực, dầu trời cao hay vực thẳm, dầu bất cứ một thụ tạo nào, cũng không thể phân rẽ tôi ra khỏi tình yêu thương Thiên Chúa vốn có trong Đức Giêsu Kitô Chúa tôi được" (Rom 8:35-39).

Mỗi người chúng ta, tùy theo địa vị chức vụ mình, chúng ta hãy tự kiểm điểm xem chúng ta đã có thái độ nào đối với Chúa, để sống xứng đáng với ơn Chúa đã yêu thương tuyển chọn chúng ta làm con và làm môn đệ của Chúa?

Lm. Minh Vận, CMC

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)