Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C
 
 

 

“SỐNG QUY CHIẾU
VÀO ĐỜI SỐNG THIÊN CHÚA BA NGÔI”


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Thư Mục Vụ “Sống Đạo Hôm Nay” Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nêu lên ba nền tảng của việc sống đạo của người Công giáo Việt Nam ngày nay mà nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất là “Sống quy chiếu vào đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi” (1).

Hơn bao giờ hết mừng Lễ Chúa Ba Ngôi là cơ hội quý báu để chúng ta “Sống quy chiếu vào đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi” theo sự hướng dẫn của các vị chủ chăn của chúng ta.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Cn 8, 22-31: Trước khi có mặt đất, Đức Khôn Ngoan đã được sinh ra.

22 Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa nói thế này: “Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. 23 Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất. 24 Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. 25 Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra, 26 khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. 27 Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, 28 khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, 29 khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất. 30 Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, 31 vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.

(2) Bài đọc Rm 5,1-5: Do tình yêu mà Thánh Thần đổ vào lòng ta, ta đến cùng Chúa Cha, nhờ Đức Ki-tô.

1Vậy, thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. 3 Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; 4 ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. 5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.

(3) Bài Tin Mừng: Ga 16,11-15: Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.

12 Khi ấy Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thày còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Cn 8, 22-31) là đoạn Sách Châm Ngôn nói về Đức Khôn Ngoan ở nơi Thiên Chúa. Thật ra không chỉ là một nhân đức, một phẩm chất hay một cung cách nhưng là một cách biểu hiện, một phần rất quan trọng “không có không được” của Thiên Chúa, một ngôi vị. Vì lẽ đó mà các nhà chú giải Thánh Kinh hiểu đoạn văn này là nói về chính Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa.

Trong đoạn sách Cn 8, 22-31 trên, trước hết chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đã có mặt bên Thiên Chúa trước ngày trời đất được tạo dựng và với tư cách là thợ cả, tức là người thực hiện những ý định (tạo dựng và cứu độ) của Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần gần gũi gắn bó với Thiên Chúa như hình với bóng. Và sau cùng chúng ta biết Chúa Thánh Thần là niềm vui của cả Thiên Chúa lẫn của loài người.

(2) Bài đọc 2 (Rm 5,1-5) là những lời của Thánh Phao-lô nói về những ơn huệ đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho những kẻ tin: trước hết là ơn bình an; kế đến là ơn đến được với Thiên Chúa tức tiếp cận được Thiên Chúa; và sau cùng là ơn vững lòng trông cậy, cả trong lúc bình thường lẫn trong cảnh gian truân và nhất là trong cảnh gian truân thử thách.

Trong đoạn Thư Rm 5,1-5 trên, chúng ta thấy hình ảnh của Thiên Chúa Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần là một Thiên Chúa duy nhất và ban mọi ơn cần thiết cho chúng ta.

(3) Bài Tin Mừng (Ga 16,11-15) là những lời căn dặn của Chúa Giê-su nói với các môn đệ, về vai trò và công việc của Chúa Thánh Thần. Đó là tiếp nối và hoàn thành công việc mà Chúa Giê-su đã khởi sự: mạc khải sự thật của Thiên Chúa và giúp các môn đệ hiểu và sống theo giáo huấn chân thật của Chúa Giê-su.

Qua Bài Phúc Âm Ga 16,11-15 chúng ta thấy mối hiệp thông sâu sắc và nhất trí cao độ giữa Chúa Cha, Chúa Giê-su (Chúa Con) và Chúa Thánh Thần. Mọi ‘tài sản’ đều là của chung. Mọi hành động đều cùng thực hiện và quy về nhau. Vì thế giáo lý Hội Thánh mới dậy chúng ta về Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tìm thấy trong câu này của Phúc âm Gio-an: "Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy”. “Chúa Thánh Thần lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em."

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Xin phép được đề nghị hai điều sau đây:

3.1 Sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần:

  • Với Chúa Cha, chúng ta sống như một người con hiếu thảo: sống gắn bó, tùng phục và yêu mến.
  • Với Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta sống như một người em ruột thịt và một môn đệ tín trung: sống mật thiết và đi theo con đường của Thầy.
  • Với Chúa Thánh Thần, chúng ta sống như một người bạn chí cốt và như một đền thờ sống động của Thiên Chúa: sống gần gũi và công chính.

3.2 Thể hiện đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi ra bên ngoài:

  • Tìm mọi cách thể hiện Tình Huynh Đệ với mọi người vì tất cả đều thuộc gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi, đều là anh chị em, là chi thể của nhau, liên đới chặt chẽ với nhau.
  • Nỗ lực hết sức mình để thể hiện Tình Hiệp Thông và Chiều Kích Cộng Đoàn với hết mọi người, không phân biệt mầu da, chủng tộc, thành phần xã hội; vì bản chất thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi là Hiệp Thông và Cộng Đoàn và kế hoạch đời đời của Thiên Chúa Ba Ngôi là qui tụ hết mọi người, mọi dân tộc thành một đại gia đình là Vương Quốc Tình Thương và Đại Đồng!

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Thánh Thần lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”.

Lạy Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã mạc khải cho chúng con biết về Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Chúng con nài xin Chúa ban ơn hiệp nhất cho Hội Thánh Chúa để chúng con sống hiệp thông với Chúa, sống đoàn kết, yêu thương, san sẻ và liên đới với nhau! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. “Thày còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.

Lạy Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã mạc khải cho chúng con biết về Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hiểu biết về kế hoạch và chương trình tạo dựng và cứu độ của Chúa, để chúng con đón nhận và cộng tác cách tích cực vào hành động của Chúa! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. “Ngày ngày Ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, Ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, Ta đùa vui với con cái loài người”.

Lạy Thiên Chúa là Cha Con và Thánh Thần, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã mạc khải cho chúng con biết về Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con niềm vui và hạnh phúc được sống trong Chúa và được sống với anh em, để chúng con làm vinh danh Chúa và làm chứng cho một thế giới mới của niềm vui, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn 23.05.2007

Ghi chú:

(1) Theo Thư Mục Vụ 2006 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì hai nền tảng khác của sống đạo hôm nay là “Sống ơn gọi nên thánh”“Sống sứ mạng chứng nhân”.

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)